HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • Özel Sektörün Yurtdışı Kredİ Borcu 178 Mİlyar Dolar
 • YENER-SAN, global bir marka olma yolunda hızla ilerliyor
 • WEE EXPO – ÇİN’İN ardından ...
 • ASFED, ANASDER ve ASO Temsilcileri, Sanayi Genel Müdürü Mithat Kaya'yı ziyaret ettiler
 • Avrasya Asansör Fuarı 2014 yılına damga vuracak
 • RAYMARKET Asansör Malzemeleri Satın Alma ve Pazarlama Müdürü ALİCAN ÖZDAŞ; Türkiye'de müşteri memnuniyeti konusunda yeni bir çığır açacağız
 • Bursa’nın asansör sanayicileri iftarda buluştu
 • “ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ” YAYIMLANDI
 • Paralel Asansör Genel Müdürü Kemal Karataş 2 yıl içerisinde geniş makine parkurlu bir fabrika kurmayı hedefliyoruz
 • MMO Diyarbakır Şubesi bina yöneticilerini uyardı
 • Sanayiciler Üretimdeki Düşüşü Değerlendirdi
 • CE Muhendislik Genel Muduru Cem Bozdağ Yeni Urettiğimiz Halat ve Fleksible Sarma Makinesi Beklediğimizden Fazla İlgi Gordu İzmir Fuarı’nda en cok rağbet goren standlardan bir tanesi de CE Muhendislik’in standı oldu.
 • FERMATOR ORTADOĞU OFİSİNİ İSTANBUL’DA AÇTI
 • İhracat birim endeksi azaldı
 • Mikrolift, Şirket Sahibi Umut Erdağ ve Genel Müdürü Ahmet Gülhan "Mikrolift her şeyin en iyisini yapmak için çalışacak"
 • Özlift Asansör İlk Şubesini İzmir’e Açtı
 • AHMET ASANSÖR Satış Müdürü KEMAL UYUMAZ Rusya'daki, pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz
 • Asansör sektörü akademik eğitime kavuşuyor
 • BİM-FED, ENERJİSA ile sorunları görüştü
 • Sanayİ Cİro Endeksİ Temmuzda Azaldı

 • 2015 YILI 2’NCİ DÖNEMİNE AİT ASANSÖR SEKTÖR RAPORU YAYINLANDI (3 Mayıs 2016)

   Raporda; Türkiye’deki kentleşme sürecinin devam edeceği dikkate alındığında, inşaat sektörüne paralel olarak, asansör sektöründeki büyümenin devam etmesi kaçınılmaz olarak vurgulanırken, özellikle son dönemde Ortadoğu’da yaşanılan siyasi problemler nedeniyle, asansör sektöründe pazar daralması meydana geldiği, buna bağlı olarak da ithalatta gerçekleşen büyümenin sektördeki dış ticaret açığının artmasına neden olduğu kaydedildi.

   T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2015 yılı 2. Dönem asansör sektör raporunda; “Gümrük Birliği ile birlikte Türk ulusal mevzuatının Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyumlu hale gelmesi, ‘Malların Serbest Dolaşım İlkesi’ kapsamında sektörün ihracat şansını olumlu yönde arttırmıştır. Bu artış, sadece AB üyesi ülkelerle sınırlı olmayıp, tüm dünyada Türk ürünlerine olan güveni ve dolayısıyla talebi ortaya çıkarmış bulunmaktadır. AB teknik mevzuatının Türk Mevzuatına dâhil edilmesi ve uluslararası standartların ‘Türk Standardı’ olarak kabul edilmesiyle birlikte EN 81 ailesi harmonize standartlar, Türk Standardı olarak kabul edilmiştir” denilirken, “AB Komisyonu tarafından kabul edilen yeni asansör direktifi , Mart 2014’te AB resmi gazetesinde yayımlanmış bulunmaktadır. Söz konusu direktif birebir uyumlaştırılarak Asansör Yönetmeliği (2014/33/EU) olarak mevzuatımıza kazandırılacaktır. Bununla birlikte AB Standart Hazırlama Komitesince (CEN) kabul edilen ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren EN 81 – 20 ve EN 81 – 50 standartları 3 (üç) yıllık geçiş süresi ile birlikte 31/08/2017 tarihi itibariyle zorunlu uygulamaya gireceği ve Türk Standardları Enstitüsü’nce Türkçe uyumu için gerekli çalışmalar yürütüleceği, bu noktada da yönetmelik ve standart ile ilgili geçiş dönemi içerisinde sektörün gerekli hassasiyeti göstererek uyum sağlaması, gerek rekabet gücü gerekse yeni pazarlara erişim için büyük önem arz etmektedir” ifadeleri yer almaktadır.

  Raporda 2015 yılına ilişkin bilgiler verilirken şu istatistikler paylaşılmıştır; “Bakanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Asansör Teknik Komitesi marifeti ile alınmış olan karar doğrultusunda, asansör mevzuatındaki uygulamalara yönelik ilgili idare olarak tanımlanan kamu otoritelerinde farkındalığın oluşturulabilmesi amacıyla 2014 yılında ‘Asansör mevzuatı uygulamalarına ilişkin kamu otoritelerinin farkındalığının arttırılması’ temalı seminerler, ülkemizde 7 coğrafi bölgeyi kapsayacak şekilde sırasıyla Ankara, İstanbul, Manisa, Gaziantep, Malatya, Samsun ve Adana illerinde gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Ülkemizin 7 farklı şehrinde gerçekleştirilen seminerlere il özel idareleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri, teknoparklar, asansör sektörü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü temsilcileri katılım sağlamışlardır. Özellikle yeni asansörün piyasaya arzı sonrası tescil işlemi öncesinde ilk yıllık kontrolünün asansör sahibi tarafından yaptırılması, asansörlere kimlik numarası verilmesi, belediyelerin sorumluluklarının ilgili kanunlarda daha net olarak belirtilmesi, kontrol listelerindeki kırmızı etiket içeren uygunsuzlukların yeniden değerlendirilmesi, yıllık kontrol ücretlerinin Bakanlığımız tarafından belirlenerek ilan edilmesi gibi hususlarda Bakanlığımıza önemli görüşler iletilmiştir.

   2012 yılında, toplamda 101 bin 254 adet asansörün yıllık kontrolü yapılmış olup, 75 bin 190 adet asansöre (%74) kırmızı etiket, 12 bin 062 adet asansöre (%12) sarı etiket ve 14 bin 002 adet asansöre de (%14) yeşil etiket iliştirilmiştir.

   Yeşil etiket sayısında artış var

   2013 yılında, toplamda 152 bin 278 adet asansörün yıllık kontrolü yapılmış olup, 96 bin 542 adet asansöre (%64) kırmızı etiket, 11 bin 407 adet asansöre (%7) sarı etiket ve 44 bin 329 adet asansöre de (%29) yeşil etiket iliştirilmiştir. 2014 yılında, toplamda 167 bin 325 adet asansörün yıllık kontrolü yapılmış olup, 92 bin 743 adet asansöre (%55) kırmızı etiket, 9 bin 893 adet asansöre (%6) sarı etiket ve 64 bin 689 adet asansöre de (%39) yeşil etiket iliştirilmiştir. 2012, 2013 ve 2014 asansör yıllık kontrol sonuçları değerlendirildiğinde; kontrol edilen asansör sayısında ve yeşil etiket alan asansör sayısında önemli bir artışın sağlandığı görülmektedir.

  Asansörlerin işletilmesi, bakımı ve periyodik kontrollerine ilişkin olarak asgari kriterler, 24/06/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Asansör, İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile belirlenmiş bulunmaktadır. Ayrıca asansör yıllık kontrollerinde faaliyet gösterecek olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi, görev ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin usul ve esaslar, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer) yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) ile belirlenmiştir.

  Yurtdışı faaliyetlerinde artış yaşanıyor

  Son yıllarda, yurtdışında montaj, komple (paket) asansör satışı gibi alanlarda da Türk fi rmalarının çalışmalar yaptığı görülmeye başlanmıştır. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve AB ülkelerinde asansör montaj işleri yapan fi rmalarımızın sayısında da önemli bir artış söz konusudur. Özellikle Afrika ülkeleriyle olan dış ticaretin gelişmesiyle birlikte, Türk asansör fi rmalarının bu ülkelerdeki yatırımlarını arttırmasına neden olmuştur. Türkiye’den asansör aksamı ithal eden ülkeler yoğunlukla, AB ülkeleri, orta doğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleridir. Ayrıca uzak doğudan Güney Amerika’ya kadar aksam ihracatı yapılıyor olması rekabet gücünün kayda değer olduğunu göstermektedir. Ancak aksam ithalatının uzak doğu kökenli ürünler üzerinde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Özellikle uzak doğu kökenli ürünlerin ülkemizde kullanımının artışı, Avrupa normları çerçevesinde üretilen ürünlerimize yönelik olumsuz etkisini arttırmış bulunmaktadır. Bu nedenle, marka değeri ile yurtdışına ihracat kaleminde başarılara sahip fi rmalarımızın, pazar içerisindeki konumlarını koruyabilmeleri için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne söz konusu ithal ürünlere yönelik anti damping uygulaması amacıyla bireysel başvurularda bulunmaları sektörün geleceği açısından büyük önem arz etmektedir.

   Ayrıca çok uluslu şirketlerle kurulan ortalıklar bu alanda ülkemizde yapılan yatırımları da çoğaltmıştır. Bugün Türk asansör sanayinde yer alan fi rmaların büyük bir bölümü dünyanın pek çok bölgesine ihracat yapabilme kabiliyetine erişmiş bulunmaktadır. Gerek ülke içindeki konut ihtiyacı ve buna bağlı olarak oluşacak olan potansiyel, gerekse ülkemizin coğrafi konumu itibarıyla sağladığı avantajlar nedeniyle önümüzdeki dönem, Türk asansör sektörünü çok önemli kılmaktadır.

   Sanayi sicil kaydı bulunan montaj ve aksam imalatı fi rma sayısı bin 65 adet

   Sanayi Sicil Kanunu kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi  sicil kayıtlarında yer alan ve yıllık işletme cetveli veren 859 adet asansör montaj ve asansör aksam imalat fi rmasından hareketle, sektöre ilişkin kapasite kullanım oranı (KKO) ortalama olarak % 60 - 70 seviyesinde gerçekleşmiştir. 6948 sayılı ‘Sanayi Sicil Kanunu’ gereği, sanayi sicil kaydı bulunan asansör montaj ve asansör aksam imalat fi rması sayısı toplamda 1.065 adettir. Ayrıca yıllık işletme cetveli veren asansör montaj ve asansör aksam imalat fi rması sayısı da 859 adettir. Sanayi sicil uygulamaları kapsamında asansör montaj fi rmalarınca Bakanlığımıza iletilen yıllık işletme cetveli verileri dikkate alındığında, idari personel ile birlikte sektörde çalışan kişi sayısının 18 bin 701 kişi olduğu görülmektedir. Sektörde çalışan toplam teknik personel sayısı ise 16 bin 138’dir.

   Sektörün istihdama katkı payı büyük

  Asansör sektörü yüksek seviyede yerel istihdam sağlayan bir sektör yapısına sahiptir. Asansör sektörünce yürütülen bütün faaliyetler, günümüzün en önemli sorunu olan istihdam karşısında bölgesel iş sahası sağlayan önemli bir çalışma alanı olarak kabul edilebilir. Asansörler; buzdolabı, televizyon, otomobil gibi sanayi ürünlerinden farklı olarak, kullanılacağı yerde ve genellikle o bölgede veya yörede yaşayan insanlar tarafından monte edilen, periyodik bakımı ve periyodik kontrolleri yapılması zorunlu olan ürünlerdir. Ayrıca, çok katlı binalar, konut sorunun çözümünde önemli bir çıkış yoludur ve bu yolla çözüme ulaşmak, asansörlerin ve sektörün başarısına bağlıdır. Asansör sektörü, bu nedenlerle stratejik sektör olarak kabul edilebilir. Sektör içerisinde üretim faaliyetleri dışında bakım ve onarım işleri büyük bir istihdam potansiyeli oluşturmaktadır. Asansörlerin emniyetli çalışması için şart olan ve bu nedenle yasal zorunluluk olarak ilgili mevzuatta belirtilmiş olan periyodik bakım ve yıllık kontroller neticesinde çok sayıda kişiye iş imkânı sağlanmaktadır.

   2015 yılında cirosal daralma meydana geldi

  2014 yılı ihracat ve ithalat rakamlarına bakıldığında; 2014 yılı için dış ticaret hacmi toplamda 330 milyon ($) seviyesinde olmuştur. Türk asansör sektörünün faaliyet alanı dikkate alındığında, montaj, belgelendirme hizmetleri, aksam üretimi ve bakım hizmetleri genelinde yaklaşık 400 milyon ($) seviyelerinde bir ciroya sahiptir. 2015 yılı ilk 5 (beş) aylık toplam ihracat ve ithalat rakamlarına bakıldığında, 156 milyon ($)’lık dış ticaret hacmi ve buna bağlantılı olarak cirosunda daralma meydan geldiği görülmektedir.

  Avrupa Birliği Müktesebatına bire bir uyumla birlikte asansör sektörü için Avrupa’da önemli bir pazar alanı oluşmuş ve son yıllarda bu alanda dış ticaret hacmi yükselişine devam etmiştir. 2014 yılı sonu itibarıyla asansör sektörü dış ticaret hacmi 330 milyon $ seviyelerine gerilemiş bulunmaktadır. Ancak, ithalatının bu alanda halen dış ticarette önemli bir paya sahip olduğu durumu kaçınılmazdır. Asansör sektöründe dış ticaret konusunda en güçlü ve dış ticaret fazlası veren alan olan asansöre ait aksam ve parça üretimidir. Bu alan asansör ithalat ve ihracatını dengeleme noktasında ciddi bir pozisyona sahiptir. Asansör sektörünün bu alandaki ticaretinde son yıllarda önemli bir artış gerçekleşmiş ve önemli pazarlara ulaşılmıştır.

  İthalat 2015’de ihracatı ikiye katladı

  2014 yılı aksam ve parça ihracat rakamlarının ithalat rakamlarının üzerinde olması sektör için önemli bir hamle olarak değerlendirilmesi gerekir. 2015 yılı ilk 5 aylık veriler dikkate alındığında sektörün dış ticaret hacminde daralma meydan geldiği, ithalatın ihracata göre iki katı seviyelerine ulaştığı görülmektedir. Burada dikkat edilecek husus ise dış ticaret açığı bu sektör için ülkemizde yeterli kapasite olmasına rağmen yüksektir. Dış ticaret açığının sektöre olan etkisinin azaltılması noktasında Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ‘Girdi Tedarik Stratejisi’ büyük önem arz etmektedir.

   Sektörün 2014–2023 Projeksiyonu Önümüzdeki dönem itibarıyla, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), belediyelerle işbirliği halinde Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projelerine, alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik sosyal konut projelerine, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi büyükşehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerine ve orta ölçekli il ve ilçelerimizde örnek yerleşim birimlerini oluşturma projelerine ağırlık vereceği ve inşaat sektörünün bu noktada atılım içerisinde olacağı düşünüldüğünde, binalarla bütünleşik sistemler olarak monte edilmesi gereksinimi olan asansörler konusunda, Türk asansör sektörünün atılıma geçeceği öngörülmektedir. Türk asansör sektörü ve sektörün teknolojik yapısının geliştirilebilmesi için, TOKİ tarafından önümüzdeki dönem içerisinde yürütülecek projelerin çok önemli fırsatları sunacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, gerek kamusal gerekse sektörel alanda sürecin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Türk asansör sektörünün hem asansör hem de aksam imalatında, markalaşma ile paralellik oluşturacak şekilde kalite ve güvenlik esaslarını ön planda tutacak yeni tasarımlar geliştirmesi, sektörün gerek iç piyasada gerekse dış piyasadaki pazar payının büyümesine olumlu katkıları olacaktır.

   Türkiye’de 477 bin asansör kullanılıyor

   Türkiye’de yaklaşık olarak 477 bin 386 adet asansör tesis edilerek hizmete açılmış olup, bugün itibarıyla eski ve yeni olarak tanımlanan bu asansörlerin büyük bir bölümü halen kullanılmaktadır. Asansör sektörü faaliyetleri kapsamında yeni asansör montajına ilişkin olarak bir değerlendirme yapılırsa, 2008 yılına kadar artış gösteren yeni asansör montaj sayısı küresel krizin etkisiyle 2009 yılında düşüş eğilimi içerisine girmiş olup, 2013 yılı itibarıyla yeniden yükselişe geçmiş bulunmaktadır. 2014 yılında yapı kullanma izin belgesi alan bina sayısından hareketle, bu yıl içerisinde monte edilen asansör sayısının toplamda 43 bin 323 adet olduğu, TÜİK verileri esas alınarak tespit edilmiştir. Kentsel dönüşümün uygulamaya alınması ve Bakanlığımız tarafından 2015 yılı içerisinde zorunlu uygulamaya alınacak olan ‘Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyesinin Artırılması’ konusundaki çalışmanın nihai hale getirilmesiyle birlikte özellikle aksam üretiminde önemli gelişmeler yaşanacaktır.

  Sektörün İhracat ve İthalat Değerlendirmesi

   2014 yılı toplam ithalat ve ihracat verilerine bakıldığında asansör sektörünün yaklaşık olarak 138.052.054 milyon $ ihracat değerine karşılık 191.413.736 milyon $ ithalat değerini ortaya koyduğu görülmekte olup, asansör sektörünün dış ticaret hacmi yaklaşık olarak 330 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu rakamlara göre bir değerlendirme yapıldığında sektörün yaklaşık olarak 50 milyon $’lık dış ticaret açığı vermiş olduğu görülmektedir. Bu değerler genel olarak analiz edildiğinde, asansör aksam ve parçalarında yerli üretim kapasitemiz veya arzımız bulunmasına rağmen, yerli montaj fi rmalarının ithalat tercihinde bulunduğunu göstermektedir. 2014 yılı asansör aksam ve parça ihracatı önemli bir paya sahip olmasına rağmen, ihracat ile ithalat aradaki farkın yüksek olmaması sebebiyle, aksam ve parça dış ticareti asansör sektöründe bir önceki yıllara göre iyi performans sergilemediği açıkça görülmektedir. Ayrıca sektörün 2015 yılı ilk 5 (beş) ayında dış ticaret hacminde daralma meydan gelmesine rağmen, dış ticaret açığı vermeye devam ettiği ve bu dönem içerisinde yaklaşık 52 milyon ($)’lık dış ticaret açığı vermiş olduğu görülmektedir.  

  prescription drugs discount cards gallaghermalpractice.com 2016 viagra coupon
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  cialis free coupon codesamples.in cialis coupon codes
  drug coupons codesamples.in prescription coupon
  prescription drugs coupon discount card prescription cialis.com coupon
  manufacturer coupons for prescription drugs prescription savings card discount card prescription
  free prescription drug discount card click prescription drugs coupon
  augmentin pret augmentin bis augmentin gyerekeknek
  naprosyn naprosyn jel nedir naprosyn 250 mg
  escitaloprama adboesten.nl escitalopram teva 10 mg
  ramipril hexal alkohol ilkpirlantam.com ramipril bivirkninger
  yasminelle hinta blog.keylink.rs yasmine
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  inderal la inderal engorda inderal comprar
  seroquel 300 mg click seroquel sevrage
  aravalle click aravaca codigo postal
  aravalle aravalle aravaca codigo postal
  drug coupon cialis.com coupons coupons for drugs
  zyrtec dosage for adults mattnichols.co.uk zyrtec ingredients vs benadryl