HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • Servosan Asansör Yönetim Temsilcisi Tolga Gürakar Müşterilerimize bir takım farklı uygulamalarla daha geniş ve ekonomik ürün çeşidi sunmak istiyoruz.
 • BURSAD, Gelişmeleri Üyeleriyle Paylaştı
 • Sanayi Üretimi Rakamları Belli Oldu
 • Wossman Hydraulıc Yön. Krl. Bşk. Osman Terim Yerli Ürünlerin, Eşdeğeri Olan İthal Ürünlerden Daha İyi İmal Edildiği Halde, Paramızın Ülkemde Kalması Daha Hayırlı Değil Midir?
 • ARGESET GENEL MÜDÜRÜ ÜNAY ÇINAR 2014 yılında üretim kapasitemizi arttırmayı hedefliyoruz
 • INTERLIFT 2015- Kleemann uluslararası basın kuruluşlarını ağırladı
 • HEDEFSAN'IN İFTAR DAVETİNE, TÜRKİYE GENELİNDEN 180 KİŞİ KATILDI
 • İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş KOBİ’lerin, hemen hemen tüm yapısal alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve değiştirmesi gerekiyor
 • ÇELİKRAY, İstanbul şubesini yeniledi
 • INELEX 2016- INELEX 2016,10.kez kapılarını açıyor
 • Asansör Sektörünün Geleceği İçin de Mesai Harcamalıyız
 • Asansör Sempozyumu 2014’ün programı tamamlandı
 • ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
 • SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNDE son 6 Ayın En Düşük Artışı yaşandı
 • TASİAD’ın iftar daveti yine yoğun ilgi gördü
 • ASANSÖRLERDE UYGUNSUZLUK ORANI YÜZDE 37,28
 • Elektres Elektrik-Elektronik Genel Müdürü Şener ERİŞİR "Polonya pazarında da ürünlerimizi görmek istiyoruz"
 • Mekisan Genel Müdürü Mehmet Ak Türk inşaat sektörü dünyanın iştahını kabartmaktadır.
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı kabul edildi
 • Kısa sürede, hayalden öte

 • ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifi kalandırma Merkezi Müdürü Şeref DEMİR "ASO, 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifi kalandırma Merkezi, Asansörcüleri Belgelendirecek" (11 Mayıs 2015)

  ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifi - kalandırma Merkezi, asansör sektöründe Asansör Bakım ve Onarımcısı ile Asansör Montajcısı Ulusal Yeterliliklerini de belgelendirme kapsamına alacak. 2015 yılı içerisinde özellikle asansör montajcısının performans testleri için 10 istasyonlu test ünitesinin yapımını tamamlamayı hedefl eyen ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifi - kalandırma Merkezi Müdürü Şeref Demir ile bir araya gerek faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Merkezi yeterlilik sistemi hakkında sorularımızı yanıtlayan Demir, Ulusal Yeterlilik sistemi hakkında da bilgi verdi.

  Şeref Demir, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen, personel belgelendirme kuruluşları olduğunu belirterek, Hidrolik - Pnömatikçi (Seviye 4 ve 5), Makine Bakımcı (Seviye 3, 4 ve 5), Makine Montajcısı (Seviye 3 ve 4) Ulusal Yeterliliklerinde Test ve Belgelendirme faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

  Türkiye’nin Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin; Ulusal Meslek Standartlarının oluşturulduğu, Ulusal Yeterliliklerin belirlendiği, meslek standartlarında ve yeterliliklerde belirtilen özellikler esas alınarak, bireylerin seviyelerine göre sahip olması gereken mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin, tarafsız ve yansız bir şekilde, şeffaf bir sistem içerisinde ölçüldüğü, değerlendirildiği ve belgelendirildiği, faaliyetler bütünü olduğunu aktaran ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifi kalandırma Merkezi Müdürü Şeref Demir şöyle konuştu; “Günümüzde ülkeler hayat boyu öğrenme olgusuna bağlı bireysel gelişmelerin, toplumsal beklentilerin ve uluslararası uygulamaların gereklerini karşılayabilmek için eğitim ve istihdam politikalarını gözden geçirmekte ve Ulusal Yeterlilik Sistemlerini (UYS), yeniden yapılandırmaktadır. Dünya genelinde 130’dan fazla ülke eğitim ve istihdam sistemlerini yeniden yapılandırmak için kendilerine özgü ulusal yeterlilik çerçevelerini geliştirme sürecine girmiş ve birçoğu bu süreci tamamlamıştır. Avrupa’da 2008 yılında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından yayımlanan “Hayat Boyu Öğrenme İçin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi” (AYÇ) tavsiye kararından sonra, birlik üyesi ve üyelik sürecinde olan 29 ülke Ulusal Yeterlilik Çerçevelerini geliştirmeye başlamıştır.

  Ulusal Yeterlilik Sisteminin önemli ilk bileşeni Ulusal Meslek Standardıdır. UMS; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösterir. İş ve eğitim dünyasının üzerinde uzlaşarak oluşturduğu asgari normları ifade eder. Ulusal Meslek Standardı bir doküman olarak; mesleğin tanımı, mesleğin uluslararası sınıfl andırma sistemindeki yeri, meslekle ilgili mevzuat, çalışma koşulları, meslek icra edilirken yerine getirilmesi gereken görevler, iş ve işlemler, meslekte kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar, sahip olunması gereken bilgi ve beceriler, meslek sahibinden beklenen tutum ve davranışlar gibi başlıkları içerir.

   Bu gün için değişik sektörlerde 578 adet Ulusal Meslek Standardı MYK’ca onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ulusal Yeterlilik Sisteminin önemli ikinci bileşeni Ulusal Yeterliliklerdir (UY). UY; bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri ve bunların ölçme ve değerlendirilmesinde uygulanacak kriterleri içeren dokümanlardır. Ulusal Yeterlilik Dokümanları; mesleğin yerine getirilmesinde yerine getirilmesi gereken görevler, iş ve işlemler, ölçülmesi gereken bilgi, beceri/performans ve davranışlar, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, başarılı sayılma kriterleri, belge geçerlilik süreleri, gözetim kriterleri, yeniden belgelendirme kriterleri gibi başlıklar içerir.

  Türkiye UYS çalışmalarına 2006 yılında başladı. 5544 Sayılı Kanunla kurulan Mesleki Yeterlilik Kanunu çıkartıldı. Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulması ve geliştirilmesi için bu kurum görevlendirildi. 2008 yılında AB tavsiye niteliğinde bir yeterlilik sistemi yayınladı. Üye ülkeler bu karara uydu. 2010 yılında MEB, YÖK ve MYK Temsilcileri ile UYÇ Hazırlama Komisyo nunu kurarak ve UYEP projesini yürürlüğe koyarak Türkiye’de Yeterlilikler Çerçevesini belirleme sürecini başladı. Bu konuda da AB’den fon alındı. ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifi kalandırma Merkezi’de bu kuruluşlardan bir tanesi.

  2011 yılında biz bu projeye başladık. Türkiye’nin Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; Ulusal Meslek Standartlarının oluşturulduğu, Ulusal Yeterliliklerin belirlendiği, meslek standartlarında ve yeterliliklerde belirtilen özellikler esas alınarak, bireylerin seviyelerine göre sahip olması gereken mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin, tarafsız ve yansız bir şekilde, şeffaf bir sistem içerisinde ölçüldüğü, değerlendirildiği ve belgelendirildiği faaliyetler bütünüdür.

   Bu günkü tarih itibarıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 14 sektörde toplam 255 adet Ulusal Yeterlilik yayınlanmıştır. Ulusal Yeterlilik Sisteminin üçüncü önemli bileşeni Mesleki Test ve Sertifi kalandırma Merkezleridir. Bu merkezler Ulusal Yeterliliklerde belirtilen esaslara göre bireylerin mesleki bilgi ve becerilerini/performanslarını; ölçen, değerlendiren, belgelendiren, belgelendirilmiş bireylerin performanslarını izleyen, işverenler ve meslek sahibi çalışanlar için uluslararası arenada belgelerin kalite güvencesini sağlayan, MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Belgelendirme faaliyetleri 33 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından 156 Ulusal Yeterlilikte devam etmektedir.

  ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifi kalandırma Merkezi, Mesleki Test ve Sertifi kalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşudur. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok tarafl ı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır. Hidrolik - Pnömatikçi (Seviye 4 ve 5), Makine Bakımcı (Seviye 3, 4 ve 5), Makine Montajcısı (Seviye 3 ve 4) Ulusal Yeterliliklerinde Test ve Belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

  Kurduğumuz sisteme göre sadece Ankara’da değil yurdumuzun her yerinde test ve belgelendirme hizmeti verilebilmektedir.

  Mesleki Yeterlilik Belgesi, meslek sahiplerinin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre test edilmesi - ölçülüp değerlendirilmesi sonucunda başarılı olmaları halinde düzenlenen bir belgedir. Eğitim, yaş, cinsiyet vb. hiçbir ön koşul olmaksızın mesleğinin bilgi, beceri ve yetkinliklerine sahip olduğuna inanan herkes bu belgeye başvurabilir. Belge sahibi olabilmek için; ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Test ve Sertifi kalandırma Merkezi’ne (ASO 2. Ve 3. OSB METES) başvurularak kayıt işlemlerinin yaptırılması ve düzenlenecek teorik ve pratik (beceri/performans) sınavlarda başarılı olunması gerekmektedir.

  Bu belge özellikle işverene önemli kazançlar sağlar. Bu kazançlar için şunları söyleyebiliriz: Eleman istihdamında ve tedarikinde isabetli seçim yapmalarını kolaylaştırır. İşe aldığı elemanın hangi seviyede ve ölçüde bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduğunu bilir. Fabrikada, işyerinde–iş başında yetiştirme sıkıntısı ortadan kalkar. İşyerine ve işe adaptasyon süresi kısalır. Yeterliliğini belgelendirmiş kişilerle yaptıkları mal ve hizmet üretimlerinde kalite açısından ve ekonomik yönden elde ettikleri faydaların yanı sıra rekabet güçlerini de arttırırlar. İstihdamda Mesleki Yeterlilik Belgelerinin zorunlu hale gelmesi durumuna karşı hazırlıklı olur. TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş, MYK tarafından yetkilendirilmiş, TS EN ISO/ IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardı esaslarına, MYK kurallarına ve Ulusal Mesleki Yeterliliklere göre sınav yapan bağımsız ve tarafsız bir kuruluşça düzenlenen belgeye ve belge sahibine güvenir.

   Mesleki Yeterlilik Belgesi çalışanlara da önemli kazanımlar sağlar. Eğitim alamamış- diploması olmayan ancak mesleğinde kendini yetiştirmiş kişilerin mesleki yeterliliklerinin ve seviyesinin göstergesi olan yasal bir belgeye sahip olur. Bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir kuruluş tarafından meslek standartları esas alınarak yapılan sınavlarda elde edilen gerçek başarıyı belgeler. Belgesi olmayanlara göre öncelikli olarak işe girme imkanı sağlar. Mesleğinde yükselmek isteyenlere referans olur. 4. seviye Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar bağımsız olarak işyeri açabilme yetkisine sahip olurlar. 4. seviye ve daha üst seviyede Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar, ortaöğretim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda uzman veya usta öğretici olarak görev alabilirler. Belge sahibinin kendine ve geleceğine olan güvenini arttırır.” 

  cheat on my boyfriend open will my boyfriend cheat
  signs of infidelity cheat on my wife how married men cheat
  why wife cheated blog.sitters4charities.org why people cheat in relationships
  free printable viagra coupons mikemaloney.net coupon for prescriptions
  walgreens photo coupons printable blogs.visendo.com walgreens photo promo code
  levaquin 500mg blog.coepd.com zovirax 200mg
  furosemide cipro 500mg gabapentin pill
  can i take amlodipine at night canitake.net can i take amlodipine at night
  lisinopril and headaches dizziness lisinopriland.net lisinopril and headaches dizziness
  generic cialis discount site buy generic cialis
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  cialis free coupon codesamples.in cialis coupon codes
  drug coupons coupons for prescriptions prescription coupon
  manufacturer coupons for prescription drugs coupons for prescriptions discount card prescription
  free prescription drug discount card click prescription drugs coupon
  coupon cialis is-aber.net free coupon for cialis
  naprosyn naprosyn jel nedir naprosyn 250 mg
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  yasminelle hinta yasmine yasmine
  celebrex generique krishnan.co.in celebrex medicament dangereux
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  viagra go viagra generique
  diflucan how long to work neryx.com diflucan