HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • Asansör Perİyodİk Kontrollerİ İçİn Yetkİlendİrİlecek A Tİpİ Muayene Kuruluşlarına Daİr Teblİğ, Resmİ Gazete'de yayımlandı
 • Avrupa'da Sanayi Beklentilerin Üzerinde Genişledi
 • ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
 • TOSYÖV Ankara Başkanı M. Akif Temelli TOSYÖV düzenlediği eğitimler ile girişimcilere yol gösteriyor
 • AMETAL Yurt İçi Satış ve Pazarlama Müdürü CEM KAPUKAYA; Ürün ve bölgesel bazda satışlarımızı arttırmayı hedefliyorum
 • Akter Makine – WOSSMAN Hydraulic Genel Müdür Yardımcısı Elif Tugen 2012’de, daha fazla; üretim, istihdam, yatırım ve Ar-Ge faaliyetleri ile pazar payımızı arttırmayı amaçlıyoruz
 • ASFED GENEL TOPLANTISINDA GÜNCEL FAALİYETLER GÖRÜŞÜLDÜ
 • TASİAD’ın iftar daveti yoğun ilgi gördü... Davette fuar mujdesi de verildi...
 • TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU Petrol fiyatlarındaki düşüş, cari açık için avantaj oluşturabilir
 • KEPİ ASANSÖR MARKET Şirket Müdürü EMRE İPEK; Türkiye’de müşteri memnuniyeti konusunda yeni bir çığır açacağız
 • İZTO Başkanı Ekrem Demirtaş KOBİ’lerin, hemen hemen tüm yapısal alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve değiştirmesi gerekiyor
 • Asansörlerin, Yıllık Periyodik Kontrollerinden Belediye ve İl Özel İdareleri Sorumlu Olacak
 • Ark Makine Genel Müdürü ARMAĞAN KAN "Yeni Üretim Tesisimize 11 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptık"
 • Özdersan Genel Müdürü ATİLLA ÖZBEK "Teknolojik Yapımızı İran’daki Asansörcülere Takdim Etmek İstiyoruz"
 • Asyalift Kurucu Ortağı Fatih Geçgin İlk siparişlerimizi daha fuar alanındayken almaya başladık
 • "İlerleyen yıllarda Lift Balkans’a duyulan ilginin artacağına inanıyorum"
 • İstihdam edilenlerin sayısı arttı
 • CLINDAS GENEL MÜDÜRÜ MEHMET DEDE CLINDAS DIŞ TİCARET MÜDÜRÜ FATMA ÖZTÜRK ERGÜL
 • EROKA MÜHENDİSLİK Genel Müdürü ERKAN ORTAAVCI; Ziehl-Abegg’in, dişlisiz asansör motorlarının kullanım ağını genişletmeyi hedefliyoruz
 • ÇELİKRAY, İstanbul şubesini yeniledi

 • Ametal Pazarlama ve Satış Müdürü İlkim YILDIRIM GÖKALP "Yatırımlarımız Yurt Dışı Pazar Payımızı Farklı Bölge Ve Ülkelere Satışlarla Arttırmak Yönünde" (15 Mayıs 2015)

  Ametal Pazarlama ve Satış Müdürü İlkim Yıldırım Gökalp ile fi rma faaliyetleri ve yatırımları hakkında sohbet ettik. İlkim Yıldırım Gökalp Ametal’in hedefl eri hakkında bizlere bilgi verirken, hedefl erinden de bahsetti. Ametal’in, 26 yıldır bilinen ve tercih edilen bir marka olduğunu kaydeden Gökalp, Dünya çapında 45 ülkeye, Türkiye’de ise, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere, tüm bölgelere aktif satış yaptıklarını söyledi. İlkim Yıldırım Gökalp, “Biz, Ametal olarak, yurt içi pazarı bir istikrar noktası, yurt dışı pazarı ise kapasitemizi arttırmaya hatta katlamaya yönelik güç verici engin bir deniz olarak yorumluyoruz. Bu sebeple yatırımlarımız öncelikli olarak yurt dışı pazardaki payımızı farklı bölge ve ülkelere satışlarla arttırmak yönünde” dedi.

   İlkim Hanım, Ametal hakkında kısa bir bilgi vererek, fi rmanızı bize kısaca tanıtabilir misiniz?

  Ametal’in kurucusu, İsmail Yıldırım’ın sektörle tanışması 40 yıl öncesine dayanıyor. 8 yıllık bir Schindler Asansör deneyimi sonrasında Ametal’i kurma amacı; asansör konusundaki tüm teknik donanımını aktarabileceği ve bu yönünü endüstriyel tasarım ile birleştirip üretim yapabileceği, sektöre örnek teşkil edebilecek kurumsal bir yapı oluşturmaktı.

   Bu amaçla 26 yıl önce Ametal’i kurdu. Türkiye asansör sektöründe ilkleri gerçekleştiren, ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliği sağlayan Ametal, bugün 45 ülkede aranan ürünlere hayat verdi. Ametal’in kuruluş amacı; ürün ve hizmetlerde sadece belirli bir standardı tutturmak değil, ulaşılan seviyeyi sürekli geliştirmekti. Bu anlayış 2014 yılı ve sonrası için de geçerliliğini koruyor.

  Bünyenizde bulunan ve üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünlerden bahseder misiniz?

  Ametal denildiği zaman, özellikle yurt içi pazarda ilk akla gelen “Buton ve Butonyer” oluyor. Ürün grubuna göre butonyerlerimizin markaları var. Bizim müşteri kitlemiz, Lusso cam butonyerler ile üst sınıf asansörlere, Ametal ürünleri ile genel kullanıma, Buttonshop ürünleri ile de daha düşük bütçeli işler için bizden ürün alabilmenin kolaylığını yaşarlar. 2009 yılı itibariyle, elektronik ürün grubumuzu genişletilerek boy fotosel ve LWS 3F Yük Ölçme Sistemlerini de ürün portföyümüze eklendik.

  Diğer taraftan, 2004 yılından bugüne, 10 senelik bir Kleemann hidrolik grubu ve kendi bünyemizde tasarım ve satışını yaptığımız MR/MRL-Makine daireli/ dairesiz paket asansör satışlarımız var.

  Özetle, bugün Ametal’e gelen bir potansiyel müşteri, üretim kalemlerine ek olarak; önerdiğimiz marka ve çözümlerle ister paket olarak, isterse komponent bazında bizden her ürünü temin edebilir.

  İhracat faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Kaç ülkeye ve ne kadar ihracat yapıyorsunuz? Bu konudaki hedefl erinizi öğrenebilir miyiz?

   Türkiye yüksek cari açığa sahip bir ülke. Bu durumu değiştirmenin tek yolu ihracatını arttırması. Ancak, bu da çok kolay değil, çünkü birçok ürün ve hizmette, ihracatın da ithalata bağımlı bir yapısı var. Biz, Ametal olarak, yurt içi pazarı bir istikrar noktası, yurt dışı pazarı ise kapasitemizi arttırmaya hatta katlamaya yönelik güç verici engin bir deniz olarak yorumluyoruz. Bu sebeple yatırımlarımız öncelikli olarak yurt dışı pazardaki payımızı farklı bölge ve ülkelere satışlarla arttırmak yönünde.

  Bunun için de; satış ve teknik kadrolarımızı arttırdık, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarlarına yönelik farklı iş planları yaptık.

   Ametal, 26 yıldır bilinen ve tercih edilen bir marka. Dünya çapında 45 ülkeye, Türkiye’de ise, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere, tüm bölgelere aktif satış yapıyoruz. Toplam satışlar içinde, 2012 yılında yüzde 47 olan yurt dışı pazar satışlarının payı, 2013 yılı sonunda yüzde 56 seviyesine yükseldi. Bir taraftan, her sene hedefl ediğimiz oranda bir artış değeri ile yurt içi piyasadaki istikrarı korumak, diğer taraftan da ihracatların payını toplam satışlarda yüzde 50’nin üstüne çıkarmak bizim için önemli bir dengeydi. 2014 yılında da bu dengeyi koruduk ve yerimizi sağlamlaştırmış olduk. Yaptığımız yatırımlar sonrasında, 2015 sonu için hedefi miz toplam satışlarımız içinde ihracatın payını minimum yüzde 60 seviyesine yükseltmek.

   Ürünlerinizin teknik özellikleri ve bu vesileyle müşterilerinize sunduğunuz avantajlar nelerdir?

  Yurt içi pazarda butonyer, buton ve elektronik komponent üretimleri ve satışları ile ön plandayız. Bu konuda 26 yıllık bir üretim ve sektör deneyimi ile pazarı analiz ediyor, AR-GE projelerimizi belirliyoruz. Şu anda gündemimizde yoğunlaşan çalışmalar, elektronik ve can-bus haberleşme konularında. Süregelen projelerimizle ilgili ilk sunumlarımızı da Mart 2015’de katılacağımız, Asansör İstanbul Fuarı’na planlıyoruz.

  Diğer taraftan, yurt dışı satışlarımızda bilinen ürün gamımızın yanında, “ARIES” ismini verdiğimiz, aynı zamanda 95/16/EC Direktifi ne göre, tip onay sertifi kalı, Ametal paket asansör sistemlerinin de payı büyük. Bu konuda da, gerek kadro, gerekse diğer konularda hedefl erimiz doğrultusunda yapılanan ve AR-GE yapan bir fi rmayız. 2014 Ocak Ayı itibariyle, İMES Sanayi Sitesi’nin içinde, Ametal ürünleri dışında hizmet sağladığımız tüm ürünler için depo, showroom ve AR-GE merkezi olarak yapılandırdığımız bin 300 metrekarelik yeni bir hizmet merkezimiz var. 2014’ün ikinci dönemi itibariyle, kuyuya ait, montaj kolaylığı sağlayan bazı mekanik parçaların üretimlerini standart olarak kendi bünyemizde tasarlıyor ve üretiyoruz.

   LWS 3F Elektronik Yük Ölçme Sistemlerimizde yaptığımız ürün revizyonlarından da bahsedebiliriz. Ametal’de 3 tip yük ölçme sistemi var. Bunlar kabinde taşınan yükü, tabandan, halattan veya halat şişesinden ölçen sistemler. Bu ürünlerin ortak güç ünitesi üzerinde, montaj kolaylığı ve verimlilik sağlayıcı, hem elektronik hem de mekanik önemli iyileştirmeler yaptık. Bunların başında; Inverter çıkışı ile kabinde taşınan yük bilgisinin invertere aktarılması sağlanmış, bu sayede konforlu bir yolculuk ve enerji tasarrufu sağlanması hedefl enmiştir. Ayrıca, Hold girişi asansörün harekete geçiş, yani ivmelenmesi ile taşınan ağırlığın sinyalizasyondaki hatalarını ortadan kaldırmak için geliştirilen bir özelliktir.

  Özellikle, halattan ve halat şişesinden ölçüm yapan LWS 3F 210 ve 310 modellerinin montajı fi kspunt sehpasına veya yakın mesafesine yapıldığında, MRL sistemlerde tabloya yakınlığı ile kablolamada büyük kolaylık ve ekonomik çözüm sağlamaktadır. LWS 3F 210 sistemin montaj & de-montaj kolaylığı sayesinde işçilik maliyeti de minimum seviyeye çekilmektedir.

   Sektörümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi kurumsal yapı eksikliği ve markalaşma süreci. Siz, kurumsallaşma ve markalaşma sürecini nasıl yönetiyor, bu konuda hangi adımları atıyorsunuz?

  Doğruların sürekli değişime uğradığı günümüzde; değişmeyen tek şey değişimdir. Büyüyen ülke ekonomisine, içinde bulunduğu sektöre katkı yapabilme noktasında iyi bir örnek olabilmek gibi bir hedefi niz varsa ki; Ametal’in var; o zaman üretme ve hizmet etme de sürekliliği sağlamak için inovatif düşünmek, buna uygun süreçler yaratmak zorundasınız. Bunun için önce insan kaynaklarınızın iyi olması gerekiyor. Bunu doğru şekilde sağlamanın yolu da kurumsallaşmadan geçiyor. Firmaların vizyon ve misyonlarını gerçekleştirmeleri için; çalışan herkes tarafından bilinen, dinamik yapıda ve en önemlisi işin doğru şekilde yapılmasını özetleyen bir organizasyon şeması çok önemlidir. Firmanın kurucusu tek kişi olabilir, ancak fi rmanın işleyişini ve gelişimini sağlayan, liderle birlikte, o fi rmadaki “ekip ruhu”dur. Görüşlerin rahatlıkla söylenebildiği, aidiyet duygusunun yüksek olduğu, özveri içerisinde ve ekip ruhu ile çalışılan bir iş ortamı yaratmak önceliklerimizdendir.

  Son dönemde sıkça dile getirilen İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda fi rmanızın attığı adımları bizimle paylaşabilir misiniz?

   Bu konuda profesyonel bir fi rmadan hizmet alıyoruz. Her ay işyerimizde, iş güvenliği uzmanımız ile toplantı yapıyor, yapılacak işleri plana alıyoruz. Risk analizleri, acil durum önlemleri, fi rma içi ekiplerin oluşturulması gibi konularda çalışmalarımız oluyor. Yıllık eğitim takvimi belirliyoruz. Özellikle eğitim konusu, bir sanayi işletmesi için çok önem taşıyor. Gerek zorunlu mesleki eğitimler, gerekse çalışanların ufkunu açacak sosyal içerikleri eğitimler ile düzenli olarak çalışanlarımızı yönlendiriyoruz.

  Avrupa veya dünya geneli ile kıyaslamak gerekirse, ülkemizde asansör sektörünün genel görünümü sizce nasıl?

  Türk asansör sektörünün gelişimi, kentleşme sürecine bağlı olarak gelişim gösteren inşaat sektörüne paralel ilerliyor. Türkiye, bir sene içinde ürettiği asansör sayısı ile -ki bu sayının minimum 25 bin yeni asansör olduğunu düşünüyoruz-, kendi coğrafyasında, özellikle de teknolojiyi üreten, yabancı fi rmalar için önemli bir potansiyele sahip.

   Diğer taraftan bize göre, ülke ekonomisinin büyümesinde öncelik, sanayi üretimi yerine inşaat sektörünün desteklenmesiyle sağlanmamalıdır. Böyle bir düzende, sanayiye verilen destekler yetersiz olmakta ve bu durum da üreticileri zor durumda bırakmaktadır.

   Sanayinin gelişmesi için Ar-Ge merkezlerinin fazlaca olması, Üniversite-Sanayi işbirliklerinin yaygınlaşması gerekiyor. Bu tarz bir ortam ülkemizde ne yazık ki henüz yok. Firmalarımız kendi imkanları ölçüsünde Ar-Ge çalışmalarını yapıyorlar ve bu da genellikle yeterli olmuyor. Sektörün genel anlamda kaynak problemi var. 2015 ve sonrasında, bu konuların ele alındığı ve yapıcı çözümlerin geliştirildiği çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

  Eklemek istedikleriniz…

  Sektöre katkılarından ötürü Asansör Vizyon Dergisi ekibine teşekkür ederiz. 

  why i cheat on my husband click my husband cheated on me blog
  will my husband cheat tolobel.com when women cheat
  reasons why husband cheat women cheat on their husbands affairs with married men
  walgreens printable coupon link walgreens photo prints
  walgreens photo coupon in store printable site walgreens online coupons 2015
  discounts on prescriptions donleyinc.com walgreens coupons in store
  free prescription drug discount card prescription discounts cards viagra coupon free
  avodart pill site acyclovir pill
  diprolene 0.12% informarea.it clomiphene pill
  free viagra coupon 2016 markthrice.com transfer prescription coupon
  prescription drugs discount cards gallaghermalpractice.com 2016 viagra coupon
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  free printable cialis coupons drug prescription card discount coupons for prescriptions
  prescription drugs coupon coupon for prescriptions cialis.com coupon
  new prescription coupon is-aber.net discount card prescription
  coupon cialis is-aber.net free coupon for cialis
  naproxene click naproxen kruidvat
  atarax precio read ataraxia
  anafranil ve alkol anafranil ve alkol anafranil 25
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  viagra open viagra generique
  drug coupon cialis.com coupons coupons for drugs
  diflucan how long to work neryx.com diflucan