HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • ŞAHLİFT Genel Müdürü YUSUF ŞAHBAZ Rus asansör firmaları Türkiye ile daha yakın ticari ilişkiler arayışı içerisine girdiler
 • Denizli’de beyana dayalı asansor tescilleri can sıkıyor
 • AHMET ASANSÖR Genel Müdürü AHMET MADENCİ; Türkiye’de iş hayatında yakaladığımız başarıyı yurtdışında da yakalamak istiyoruz
 • RMT ASANSÖR Genel Koordinatörü NEJAT YUNUSOĞLU; Kaliteli üretimimiz ile sektörde hak ettiğimiz yeri almayı hedefliyoruz
 • Antalya’da, kamu otoriteleri, sektörü değerlendirdi
 • Panoromik Bakış
 • Hüras Asansör Finans Müdürü Ramazan Ağralı 2011 Yılında Eksiklerimizi Tamamladık 2012’de Üretimimizi Tam Kapasiteye Çıkaracağız
 • ASTEK ELEKTRONİK GENEL MÜDÜRÜ ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ALİ SAMİ ŞAFAK Yeniliklerimize ve Ar-Ge çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam ediyoruz
 • Türkiye Dönüşüyor Cevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 20 yıl surmesi planlanan Kentsel Donuşum Surecinde 7 milyon konutu donuşturmeyi planlıyoruz
 • Meslek Liselerinden Sponsor Firmalara Teşekkur Plaketi
 • Hedef Pazar, Yeni Mısır
 • Has Asansör Dış Ticaret Sorumlusu Ahmet ALTINDERE "Polonya pazarına 2014 yılında yoğun bir şekilde girdik"
 • Önder Asansör Genel Müdürü İbrahim Bulut "Türkiye büyüyor, sektör büyüyor, Önder Asansör büyüyor."
 • Ulusal Asansör Konferansında
 • Vital Asansör Genel Müdürü Sadık Muharrem GÜDEN
 • Mekisan Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Kevser Ak Ersü Büyük markalar artık Türkiye’yi çözüm ortağı olarak görüyorlar
 • Çevreci Bir Zemin Döşeme Çözümü Bambu
 • Löher Asansör Ergin Aktaş Avrupa’da Yaşanan Krizi , Otadoğu Pazarı Frenledi
 • BUTKON GENEL MÜDÜRÜ MÜKREMİN YILDIRIM
 • E.E.M. Asansör Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Süleyman Homak AR-GE’ye çok önem veriyor ve sürekli yeni projeler üzerinde çalışıyoruz

 • Asansör Kuyu Ara Bölmesindeki Çelik Profil Hesaplaması (18 Mayıs 2016)

  Özellikle alışveriş merkezleri, iş merkezleri, havaalanları gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu yapılarda yolcu trafiğinin rahatlıkla yapılabilmesi için, birden çok asansörün grup halinde kullanılması gerekmektedir. Grup halinde yan yana çalışan asansörler arasında her zaman betonarme yapı bulunmayabilir. Bu durumlarda kılavuz rayların montajını sağlayabilmek için çelik profi ller kullanılır. Kullanılan çelik profi ller asansör kılavuz raylarına gelen maksimum kuvvete karşı mukavemet açısından emniyetli olmalıdır. Ayrıca çelik profi llerin yapacakları sehim miktarları seyir konforunu etkilemeyecek boyutta olmalıdır. Tüm bunlar göz önüne alındığında, mukavemet açısından emniyetli, sehim miktarı küçük, en hafi f çelik profi ller tercih edilmelidir.

  1.Giriş

  Asansörler, bir binanın kuyu boşluğunda çelik raylar ile kılavuzlanan ve düşey doğrultuda hareketi sağlayan kabin, raylar, patenler gibi birçok elamandan oluşan taşıma sistemleridir. Asansörlerin hareketi sırasında meydana gelen yükler kılavuz raylarına etki eder. Bu nedenle asansörlerin kullanım ve frenleme esnasında meydana gelen etki kuvvetlerinin karşılanması ve emniyetli, konforlu, sürdürülebilir kullanımın sağlanması için asansör raylarının sağlam bir yüzeye tespit edilmesi gerekmektedir.

   Aynı kuyu içerisinde birden fazla asansörün uygulanması, bina mimarisinde asansör kuyu duvarlarının betonarme yerine tuğla veya gaz betonu tercih edilmesi, asansör kuyu ölçülerinin uygulanacak asansör için gerekenden daha büyük olması veya asansör kuyusu içerisinde basınçlandırma şaftının bulunması, kuyu içerisinde asansör raylarının çelik profi llere tespit edilme ihtiyacını doğurmaktadır.

   Ayrıca asansör kılavuz raylarının çelik profi le bağlantı noktası da çok önemlidir. Çünkü bağlantı noktasına göre çelik profi l üzerinde oluşacak kuvvet büyüklükleri ve sehim miktarı değişecektir.

  Asansörlerde uygun çelik profi l seçimi yapabilmek için öncelikli olarak kılavuz raylarına gelen kuvveti hesaplamak gerekir. Kılavuz rayına etkiyen en büyük kuvvete göre de çelik profi l seçimi yapılmalıdır.

  2. Asansör Kılavuz Rayına Etki Eden Kuvvetler

   Kılavuz raylar, asansör kabinine ve karşı ağırlığa kılavuzluk etmekte ve yatay doğrultudaki hareketleri en aza indirmektedir. Kabinde bulunan yolcuların veya yüklerin ağırlık merkezi ile kabinin ağırlık merkezi aynı hizada olmayabilir. Bu tür durumlarda kabinin yana yatmasını kılavuz rayları engeller. [1]

  Asansörler hareket sırasında raylara kuvvet uygulayarak raylarda gerilme ve sehim meydana getirirler. Bu nedenle asansörlerin montajı yapılmadan önce, asansörün tipine, ağırlığına, kapasitesine, hızına ve montaj şekline bağlı olarak raylarda meydana gelecek gerilmeler hesaplanmalı buna göre uygun ray seçimi yapılmalıdır.

  Ray hesaplamaları yapılırken TS EN81-1+A3 standartları göz önünde tutulmalı ve kılavuz raya gelen kuvvetlerin hesaplaması ayrı ayrı yapılarak, gerilmeler hesaplanmalıdır. Asansörün güvenli çalışmasını sağlamak için kılavuz raylar, kılavuz ray bağlantıları ve tespit yerleri bunları etkiyen yüklere ve kuvvetlere yeterince dayanım göstermelidir.

  Ayrıca TS EN81-1+A3 standardına göre T-Profi li kılavuz raylar için hesaplanan en büyük izin verilen eğilme miktarları:

  a) Üzerinde güvenlik tertibatı çalışan kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı kılavuz raylarında, her iki yönde 5mm.

   b) Üzerinde güvenlik tertibatı çalışmayan kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı kılavuz raylarında, her iki yönde 10mm olarak belirtilmiştir.

  TS EN81-1+A3 standartlarına göre raya gelen kuvvetler bulunduktan sonra bu kuvvetlerin x-ekseninde ve y-ekseninde maksimum değerleri alınarak, herhangi bir kayba uğramadan kuyu ara bölmesindeki çelik profi le doğrudan etkidiği varsayılır. [2]

   3.Kuyu Ara Bölmesi Çelik Profi l Seçimi İçin Hesaplamalar

   Asansörlerde çelik profi l hesaplamaları yapılırken; her zaman en kritik durum ele alınır ve bu kritik duruma göre hesaplamalar yapılır. Bu kritik durumun da oluşaN Fxmax ve Fymax değerlerine göre mukavemet hesabı yapılır. Aşağıdaki örneği ele alacak olursak;

   Kabin ağırlığı (P) : 600 kg

   Beyan yükü (Q) : 650 kg

   Mesnetler arası mesafe (I) : 2500 mm

   Patenler arası mesafe (h) : 200 mm

  Kabin derinliği (Dx) : 1200 mm

  Kabin genişiği (Dy) : 1400 mm

  Asansör hızı (v) : 1 m/s

  Bina yüksekliği (H) : 30 m

  Yardımcı donanım kütlesi (M) : 5

  Ray adedi (n) : 2

  Kabin merkezinin x-ekseninde raya olan uzaklığı Xc : 150 mm

   Kabin merkezinin x-ekseninde raya olan uzaklığı Yc : 50 mm

   Kabin ağırlık merkezi x-ekseni kaçıklığı Xp : 100 mm

  Kabin ağırlık merkezi y-ekseni kaçıklığı Yp : 50 mm

  Askı noktasının x-ekseninde raya uzaklığı Xs : 200 mm

   Askı noktasının y-ekseninde raya uzaklığı Ys : 50 mm

   Bu verilerle yapılan çalışmada TS EN81-1+A3 standartlarına göre genel düzen asansör tipinde

   Fxmax : 1912,95

  N Fymax : 2575,13 N

   olarak bulunur.

  Şekil 1.Kılavuz rayına etki eden kuvvetler

   Kuyu ara bölmesinde çelik profi lin bir tarafı arka duvara dayanır ve bu kısım alttan ve üstten ankrajlanır. Profi lin diğer tarafı ise asansör kapısı tarafına gelir ve çalışma kolaylığı açısından 2-3 cm boşluk ile ankrajlanır. Bu da serbest mesnette olduğu gibi profi l ekseni doğrultusunda yatay harekete izin vermektedir. Bu nedenle uygulamalarda Fymax eğilme gerilmesine ve sehime neden olurken Fxmax basma ve kayma gerilmelerine neden olur.

  Fxmax ve Fymax farklı gerilmeler meydana getirdiği için bu kuvvetlerin etkileri de ayrı ayrı inceleyebiliriz. Öncelikli olarak Fymax kuvvetinden meydana gelen gerilme ve sehim miktarını incelenirse;

  Şekil 3.Bir ucu sabit diğer ucu hareketli asimetrik yük etkisindeki kiriş

  Örnek olarak 2000 mm uzunluğunda 150x150x5 kutu profi l yapısına sahip bir kirişe hareketli uçtan 800 mm uzaklıkta uygulanan bir kuvvetin yapacağı etkileri inceleyelim.

   150x150x5 kutu profi li için: Mukavemet momenti : W = 130949 mm3 Atalet momenti : Iy = 9821190 mm4 Kesit alanı : A = 28,356 mm2 olarak tablodan alınmıştır.

  SONUÇLAR VE ÖNERİLER Bu çalışmanın amacı, asansör kuyu ara bölmesindeki çelik profi l hesaplanması ve buna uygun profi lin seçilmesidir. Kılavuz raya etki eden kuvvetler Fxmax ve Fymax, çelik profi l seçiminde belirleyici faktörlerdir. Ancak Fxmax kuvvetinin oluşturduğu gerilmeler çok küçük boyutlarda olduğundan ihmal edilebilinir. Fymax kuvveti ise çok büyük bir gerilme oluşturmamasına rağmen, sehime neden olduğundan hesaplamalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

  KAYNAKLAR [1] Janovsky, L.. “Elevator Mechanical Design”, Second Edition, Ellis Horwood Limited, Great Britain, 1993.

  [2] TS EN 81-1+A3. Asansörler – Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları – Bölüm 1:Elektrikli Asansörler, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2008

  [3] Kutay, M. E. “Miller ve Kirişler (Özet)”, 2010.

   [4] Esenli A. B. “Asansör Kuyularındaki Çelik Yapının Bilgisayar Yardımı İle Analizi” İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015

  SİMGE LİSTESİ

   a : Uzunluk

   A : Çelik profi l kesit alanı

  b : Uzunluk

  Dx,y : Kabin ölçüsü

  FA,B,C : Kuvvet

  FA,B : Kiriş yatak kuvvetleri

  fc : Sehim

   Fx,y : Kılavuz raya etkiyen kuvvet

   G : Çelik profi l birim ağırlığı

   gn : Yer çekimi ivmesi

   h : Uzunluk

   Iy,z : Atalet momenti

   L : Uzunluk

  MA,B,C : Moment

  n : Ray adedi

  P : Kabin toplam ağırlığı

  Q : Beyan yükü (Taşıma kapasitesi)

   Wx,y : Mukavemet momenti

  t : Çelik profi l et kalınlığı

  v : Hız

  XQ,Dx,XP : Yük dağılımı X-ekseni

  YQ,Dy,YP : Yük dağılımı Y-ekseni

  : Omega değeri ,

   B, C : Normal Gerilmeler

  : Kayma Gerilmesi

   d : Genişlik (mm)

  h : Üst et kalınlığı (mm)

  t : Yan et kalınlığı (mm)

  f : Et kalınlığının ağırlık merkezinin boşluğa uzaklığı

   e : Merkezle iç çeper arası mesafe 

  cialis coupons online cialis coupons and discounts free printable cialis coupons
  free prescription drug discount card click prescription drugs coupon
  risperdal effets secondaires warpedfish.co.uk risperdal notice
  risperdal effets secondaires click risperdal notice
  naproxene click naproxen kruidvat
  apranax migraine ironsharpdev.com apranax 250
  escitaloprama escitalopram teva escitalopram teva 10 mg
  periactin kissa periactin 4 mg periactine
  cialis cialis cialis coupon
  seroquel 300 mg seroquel seroquel sevrage
  viagra site viagra generique
  free discount prescription cards drug coupon card cialis online coupon
  free cialis coupon 2016 evans.com.mx discount prescription drug card
  drug coupon cialis.com coupons coupons for drugs
  amitriptyline side effect devlog.stoepel.net amitriptyline for dogs