HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • KONEL Genel Müdürü EMRE KANSIZ; Sürdürülebilir ve kontrollü bir gelişme elde etmeyi amaçlıyoruz
 • ANASDER Başkanı Mesut Yüksel dergimizi ziyaret etti
 • RAYMARKET Asansör Malzemeleri Satın Alma ve Pazarlama Müdürü ALİCAN ÖZDAŞ; Türkiye'de müşteri memnuniyeti konusunda yeni bir çığır açacağız
 • Çevreci Bir Zemin Döşeme Çözümü Bambu
 • BMG LIFT COMPONENTS İşletme Yöneticisi Kerim Gökay KARSLI; İhracat ağırlıklı çalışmak istiyoruz
 • Sanayi Üretimi 2 Yılın Dibine Vurdu
 • Merih Asansör, “pr EN 81-20 Yeni Asansör Yapım ve Montaj Standardı Eğitimi” düzenledi
 • Standımız Yoğun İlgi Gördü.
 • AMETAL Yurt İçi Satış ve Pazarlama Müdürü CEM KAPUKAYA; Ürün ve bölgesel bazda satışlarımızı arttırmayı hedefliyorum
 • 2014 Nasıl Geçti ?
 • INELEX 2016- INELEX 2016,10.kez kapılarını açıyor
 • ASFED Başkanı Yusuf ATİK; Haksız Rekabeti Aşarsak Altın Çağımızı Yaşarız
 • Mekisan Genel Müdürü Mehmet Ak Türk inşaat sektörü dünyanın iştahını kabartmaktadır.
 • AHMET ASANSÖR SATIŞ MÜDÜRÜ KEMAL UYUMAZ İhracatımızı kalıcı dostluklar kurarak arttırmak istiyoruz
 • Otomatik ve Yarı Otomatik Kapıları da Bünyemizde İmal Etmeyi Planlamaktayız
 • KAYSAD Başkanı Mehmet AYATA Sektorumuz Dernekler Catısı Altında Birleşmeli
 • Murat Ağcabağ Neden bir yerli firma kendi ülkemde birinci ligde yoktu?
 • Löher Asansör Genel Müdürü Ergin Aktaş İhracat payımızı yüzde 80’e çıkarmayı hedefl iyoruz
 • RST Asansör Elektronik A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Mıhçılar Kayış Teknolojisinin Geldiği Son Noktadan Faydalanarak, Asenkron Motorla Çalışan Dişlisiz Makine Motoru Ürettik
 • Hisarcıklıoğlu Şirketleri Uyardı Belirsizlikler Artıyor

 • Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU "Temel hedef ülkedeki verimliliği arttırmak" (18 Aralık 2014)

   Başbakan Ahmet Davutoğlu, ‘’Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm’’ başlığıyla Onuncu Kalkınma Planı kapsamında öncelikli dönüşüm programlarına ilişkin eylem planlarını açıkladı. Davutoğlu, temel hedefi n ülkedeki verimliliği artırmak, öngörülebilirliliği ve sürekli kalkınmayı teminat altına almak ve hesap verilebilirliliği güçlendirmektir olduğunu söyledi. Başbakan Davutoğlu, sanayi politikalarına ilişkin önemli ip uçları verdi.

   Davutoğlu açıklamasında şöyle konuştu: ”Demirçelik sektörünün hurda girdisine olan bağımlılığını azaltacağız. İnorganik kimya, biyoyakıt, alternatif kompozit malzemeler gibi alanlarda Ar-Ge faaliyetlerini teşvik eeceğiz. Sanayi stratejisini revize edecek sektörel stratejiler hazırlayacağız. Burada daha önce ilan edilen sanayi stratejilerinde revizyona gidilmemesi halinde teknolojinin getirdiği yeni sanayi alanlarında politika belirlemekte güçlük çekiliyor. Üretim teknolojisinin dinamik olarak değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Sanayi stratejisi belirli aralıklara revize edilecek, daha detaylı sektörel bazda alt stratejik planlamalar yapılacak. Orta ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik yeni yatırım destek programları oluşturacağız. Teşvik paketini açıkladık, o paket içerisinde de yine teknoloji yoğun alanlarda belli bölgelere yeni teşvik paketi hazırlamanın çabası içerisindeyiz. Elektrikli araçlar için prototip batarya üretimini gerçekleştireceğiz. Tohumculuk geliştirme ve üretim kapasitemizi artıracağız. Yerlilik oranını artırmak amacıyla tedarik zincirindeki işletmeler arasındaki işbirliğinin ve katma değer artışını sağlayacak kümelenme faaliyetlerini destekleyeceğiz. Bu kümelenme faaliyetleri aynı zamanda üretimin ülke safına yayılmasını temin edecek bir artı değer oluşturacak. Yüksek teknolojili ürünlere yönelik yatırımları ülkemize çekmek üzere serbest bölgelerin cazibelerini artıracağız.

   Tasarım konusunda üniversite-sanayi işbirliği alanlarını genişleterek yenilikçi üretim yapısını güçlendireceğiz. En önemli alanlardan birisi Türkiye’deki bilimsel birikim ile üretim kapasitesi arasındaki ilişkiyi sağlıklı şekilde hala kuramamış olmamızdır, bu konudaki pekçok çalışmayı geliştireceğiz. Yerli makine üreticilerinin rekabet gücünü artıracak mekanizmalar oluşturacağız. Atıkların ekonomiye kazandırılmasına önem vereceğiz. Bütün bu eylem planları içinde hedefi miz 2018 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 70 ve üzerine çıkarmaktır.”

   “Öncelikli sektörlerde kuluçka merkezleri geliştireceğiz”

  Başbakan Davutoğlu, öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı hakkında açıklamalarda bulunurak, “Bu yolla Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini ticarileşme kapasitesini artırmaya çalışacağız” dedi.

  Programın içerdiği önemli eylemleri de açıklayan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

  “Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını ve prototip geliştirme süreçlerini destekleyeceğiz. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını destekleyeceğiz. Sanal ve gerçek ortamlarda kamu-üniversite-sanayi işbirliği platformları oluşturacağız. Ülkemizde akredite test altyapısını güçlendireceğiz. Araştırma merkezlerini özel sektörün kullanımına daha fazla açacağız. KOBİ’ler başta olmak üzere girişimciler ve yatırımcılar arasındaki ağlar ile mentörlük hizmetleri gibi mekanizmaları merkezi ve yerel düzeyde geliştireceğiz. Girişimcileri desteklemek için fi nansman eksiğinin en çok hissedildiği erken aşamaya yönelik bir fon koyacağız, bu son derece önemlidir. Erken aşamada girişimcileri desteklediğimiz zaman daha sonraki aşamalarda önemli atılımlar yapmasına da zemin hazırlamış oluyoruz. Yenilikçi girişimcilerin ticarileştirme projelerine yönelik destek sağlayabilecek kredi garanti mekanizmasını oluşturacağız. Öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar koyacağız. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma teknolojileri başta olmak üzere kümelenme çalışmalarını destekleyeceğiz. Fikri ve sınai haklar konusunda ticarileştirmeyi destekleyecek düzenlemeler yapacağız. Bu yolla 2018 yılına kadar öncelikli sektörlerdeki ürün ve marka sayımızı artıracağız ve rekabet gücümüze ivme katacağız.”

   “Yerli fi rmalar kamu ihalelerinden daha fazla pay alacak”

   Davutoğlu, kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programı ile kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki yerli fi rmaların paylarını artırmayı hedefl ediklerini kaydetti.

  Programın önemli eylem planlarını anlatan Davutoğlu, şöyle dedi:

  “Kamu kurum ve kuruluşlarında farkındalığı ve kapasiteyi artıracağız. Uluslararası yükümlülüklerimizi de dikkate alarak yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantili tedarik modelinin uygulana bilmesi için Kamu İhale Kanunu ve ilgili birincil ve ikincil mevzuatta gerekli düzenlemeleri yapacağız.

  Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirecek ve uygulayacağız. Uygulamanın etkinliği için koordinasyon ve izleme mekanizmaları kuracağız. Bu eylemlerle yerli fi rmalarım kamu ihalelerinden daha fazla pay almasını sağlayacağız.”

  “Yerli otomobili teşvik edeceğiz”

  Yerli otomobilin önceki dönemlerde sürekli teşvik aldığının hatırlatılarak, eylem planları çerçevesinde yerli otomobil konusunda bir ayrıcalık yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Davutoğlu, bununla ilgili çağrılarının her zaman sabit olduğunu söyledi.

  Hangi alanda olursa olsun yerli katkıyı artıran teknolojik atılımlara ve sanayi alanlarına çok ciddi destekler sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Davutoğlu, “Yerli otomotiv sanayi ve yerli otomobil üretimi konusu, bu açıdan önemli. Her zaman olduğu gibi teşvik edeceğiz” diye konuştu.

  “İnşallah Türkiye’ye müjdeli haberi vereceğiz”

  Toplantıda söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da otomotiv sektörünün Türkiye’nin önemli sektörlerinden olduğunu kaydederek, sektörün son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaştığını dile getirdi. Şu anda 56 Ar-Ge merkezinin otomotiv sektörü ile ilgili olduğunu belirten Işık, “Artık sadece otomotiv yedek parçası yapmıyoruz veya otomotiv üretmiyoruz. Otomotivin Ar-Ge’sine de yoğunlaşmış durumdayız” diye konuştu. Bir fi rmanın Ar-Ge biriminde çalışan personel sayısının bin 300’ü geçtiğine işaret eden Işık, otomotiv sektörünün bu açıdan Türkiye’nin en güçlü sektörleri arasında yer aldığını ve otomotivde katma değeri yüksek ürün oranının arttığını belirtti.

  Otomobilde yerli marka oluşturma konusunda hedefl erini menzil artıran elektrikli hibrit araçlara yoğunlaştırdıklarını anlatan Işık, içten yanmalı motor teknolojisinde yeni bir marka oluşturmanın çok büyük zorlukları bulunduğunu kaydetti. Elektrikli araç konusunda bir fırsat penceresinin olduğuna dikkati çeken Işık, bunu değerlendirmek için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

   TÜBİTAK bünyesinde Otomotiv Mükemmeliyet Merkezi oluşturulması konusunda hazırlıkların sürdürüldüğünü belirten Işık, dizayn ve mühendislik konusunda çalışmaların bulunduğunu ifade etti.

  Otomobili yerli olarak üretecek üreticilerle görüşmelerin devam ettiğini bildiren Işık, “Ümit ediyorum önümüzdeki süreçte bütün Türkiye’ye müjdeli haberlerimizi vereceğiz inşallah” dedi.

   KOBİ’LERE TAM DESTEK

   Kamu ihale mevzuatında yapılacak değişikliklerle KOBİ’lerin ihalelerden daha fazla pay alması sağlanacak.

   Kamu ihalelerinde KOBİ’lerin karşılaştığı sorunların giderilmesine yönelik mevzuatta düzenleme yapılacak.

   Onuncu Kalkınma Planı kapsamında yer alan 25 öncelikli dönüşüm programının 9’una ilişkin eylem planlarına göre, “Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı Eylem Planı” ile kamu alımlarında Ar-Ge ve yenilik katkısının gözetilmesi, yeniliğin, yerlileştirmenin ve teknoloji transferinin teşvik edilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması öngörülüyor.

   Bu kapsamda, kamu kurumları tarafından açılan mal ve hizmet alımı ihalelerine katılım sürecinde KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunların giderilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak. Böylece, KOBİ’lerin kamu alımlarına katılımının artırılması sağlanacak.

   Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yerli üretim, yenilik ve teknoloji transferini teşvik edecek şekilde düzenleme yapılacak. Bu çerçevede, 6518 sayılı Kanun ile Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikler doğrultusunda, kamu alımları yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sektörlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini sağlamaya yönelik gerekli düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, bu doğrultuda teknik ve idari altyapı da oluşturulacak.

   İdarelere eğitim verilecek

   Dönüşüm programı çerçevesinde, idareler için ihale dokümanı hazırlama ve teklifl erin değerlendirilmesi konularında eğitimler düzenlenecek.

   Bu kapsamda, kamu kurumlarının alım sistemine yönelik kapasiteleri artırılacak. Böylece, kamu kurumlarının yapmış olduğu ihalelerde fi yat dışı unsurlara ve yaşam döngüsü gibi uygulamalara da yer verilmesi sağlanacak. 

  ways to contract hiv astrobix.com early signs of aids
  why i cheat on my husband justinbuchanan.com my husband cheated on me blog
  should i cheat on my girlfriend read my girlfriend cheated on me what do i do
  married and want to cheat go why do wife cheat
  bdsm gay sex stories blog.gobiztech.com insect between boys sex stories
  adult intimate stories femchoice.org preteens having sex stories
  walgreens printable coupon link walgreens photo prints
  why married men cheat sde.sdeblog.natchcloud.com My husband cheated on me
  walgreens photo coupons printable blogs.visendo.com walgreens photo promo code
  2016 viagra coupon blog.brunothalmann.com coupons viagra
  abortion pill abortion pill abortion pill
  prescription discount coupons drug discount coupons cialis coupon
  cialis free coupon go cialis coupon codes
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  atarax precio read ataraxia
  free discount prescription cards martialinfo.com cialis online coupon
  diflucan how long to work neryx.com diflucan
  diflucan how long to work neryx.com diflucan
  naltrexone side effects forum http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone schedule