HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • ASFED ve TASİAD, sektör temsilcileri ile bir araya geldi
 • VİZYON ALMANAK 2014
 • ASFED Yönetim Kurulu Başkanı YUSUF ATİK "Amacımız sektörü bir çatı altında toplamak ve yerli bir marka çıkarmak"
 • Asansör Sempozyumu 2014’ün programı tamamlandı
 • Türk İş Dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile B20 Forumu’nda Buluştu
 • 'ONKA' markalı, yeni alçak gerilim kondansatörleri...
 • Paralel Asansör Genel Müdürü Kemal Karataş 2 yıl içerisinde geniş makine parkurlu bir fabrika kurmayı hedefliyoruz
 • Standımız, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırladı
 • Baykal Makine Avrupa Bolge Sorumlusu Lutfi Akıncıoğlu, Asansor sektorumuzun bizden talep ettiği makineler kalitede gelinen noktayı ozetliyor
 • Kısa sürede, hayalden öte
 • 2015 YILI 2’NCİ DÖNEMİNE AİT ASANSÖR SEKTÖR RAPORU YAYINLANDI
 • TASİAD, MALTEPE CEVAHİR OTEL’DE İFTAR PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİ
 • CNR HOLDİNG İRAN ÜLKE MÜDÜRÜ FARAH TAGHİPOUR
 • A.C.K. Genel Müdürü Arif Arslan Amacımız, yerli üretimi arttırarak, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak
 • EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR 2014 yılında üretime ve sürdürülebilir politikalara yoğunlaşılmalıdır
 • MD-2012 Asansöre Özel Hız Kontrol Cihazımızı fuarda ön planda sergileyeceğiz
 • TSE Akredite Olarak
 • AHMET ASANSÖR Genel Müdürü AHMET MADENCİ; Türkiye’de iş hayatında yakaladığımız başarıyı yurtdışında da yakalamak istiyoruz
 • Diyarbakır’da “Asansör Bilgilendirme Paneli” Düzenlendi
 • ALFALİN YAZILIM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Genel Müdürü HÜSEYİN ONUR DABLAN; Müşterilerimiz hayal eder, anlatır, biz ise notlarımızı alır ve yaparız

 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK (25 Nisan 2014)

   Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Türk Sanayisi ve asansör sektörü hakkında dergimize özel açıklamalarda bulundu. Yerli malı kullanımı konusunda önemli çalışmalar başlattıklarını dile getiren Bakan Işık; “Bakan- lığımız çalışmalarına paralel olarak, Sayın Başbakanımız tarafından imzalanan “Yerli Ürünlerin Kullanılmasına” yönelik 2008/20 sayılı ve 2011/13 sayılı Başbakanlık Genel- geleri alım yapacak kamu kurumlarına bu konuda gerekli duyarlılığın gösterilmesi talimatı vermektedir. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli destek verilmekte olup gelişmeler takip edilmektedir.

  Asansör sektörüne geldiğimizde, asansör sektörümüz inşaat sektörümüzle neredeyse iç içe geçmiş bulunmaktadır. TOKİ’nin 2023 hedefl eri arasında 500 bin konut hedefi var. İnşaat sektöründe Türk fi rmaları dünyada Çin’den sonra ikinci sırada olan fi rmalarımız ile büyük bir potansiyele sahip. Sadece ‘Yerli malı Türk’ün malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı’ demek yerine ‘yerli malı yurdun malı, dünya bunu kullanmalı’ dememiz gerekmektedir. Dünyadaki gelişmelerden de faydalanarak böyle bir istikamete doğru sektörlerimizi taşımamız gerekmektedir.” dedi.

  Sayın Bakanım, öncelikle yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yeni görevinizde bakanlığınızca ortaya koymayı planladığınız projelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

   Ülkemizin, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma, GSMH’yi 2 trilyon dolara, kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolar seviyesine, dış ticaret hacmini 1 trilyon dolara ve ihracatı 500 milyar dolara çıkarma hedefl eri doğrultusunda, Bakanlık olarak; Türk sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini arttırarak, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği, istihdam sorununu çözmüş, nitelikli işgücüne sahip, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmiş ve aynı zamanda topluma ve çevreye duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir.

   2011-2014 uygulama dönemini kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi ile 3 yıllık uygulama sürecini tamamladık. Yatay ve sektörel politika alanlarından oluşan belgede 72 eylem yer alıyor. Yatay sanayi politikası alanları; sanayi faaliyetlerinin genelindeki verimlilik artışlarını sürekli kılmak amacıyla, piyasaların etkin işleyişini sağlamaya, yatırım ve iş yapma ortamını fi rmalar için geliştirmeye ve cazip hale getirmeye yönelik çerçeve unsurları içermektedir. Bu kapsamda, tüm fi rmaların rekabet gücünü etkileyen ve farklı kurumlar arasında koordinasyon gereğini ön plana çıkartan, işgücünün niteliğini yükseltecek, fi nansmana erişimi kolaylaştıracak, yenilikçilik kapasitesini geliştirecek, girdi maliyetlerini düşürecek, çevreye duyarlılığı arttıracak yatay politikalar uygulanmakta ve 2015-2018 yıllarını kapsayacak yeni strateji belgesi için çalışmalarımızı hızlandırmış bulunmaktayız.

  Türkiye 2014 yılında 16’ncı büyük ekonomi olma yolunda hızla ilerliyor. Bakanlığımızın ülkemizin bu hedefi konusunda attığı adımlar nelerdir ve süreci hangi projeleriniz ile destekliyorsunuz?

  Bakanlığımızın, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumların, Ar-Ge ve işbirliği konularında önemli destekleri bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, asansör fi rmalarımız bir araya gelerek, KOSGEB’in İşbirliği- Güçbirliği programından yararlanarak ortak Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurabilirler. Bu çerçevede bütün asansör fi rmalarımızın bu tür destekleri incelemeleri ve başvuruda bulunmaları asansör sektörümüz için büyük önem arz etmektedir.

   2014 yılı için ortaya konan Türkiye’nin 16’ıncı büyük ekonomi olma yolundaki hedefl erinde özellikle yerli üreticilerimizden beklentileriniz nelerdir?

   Türk sanayisi üretimine, ürünlerine; bilgi, teknoloji ve marka değeri katmalıdır. Türk sanayicisi bunu yapabilecek güce sahiptir.

   2008’in son çeyreğinden bu yana yaşanan süreç ve son dönemde yurtdışı piyasalarında meydana gelen gelişmelerin etkisi, ekonomileri üretime dayanmayan ülkelerde, orta ve uzun vadede büyük sıkıntılar oluşturacaktır. Ancak ülkemizin sahip olduğu potansiyel sanayi üretiminin ihracat odaklı büyümesi ve teknolojik gelişmelerin sanayimize katacağı değer ile uzun vadede Türk sanayisi dolayısıyla da Türk ekonomisi daha da güçlenecektir.

   Türk sanayisinin ürünlerine bilgi, teknoloji, ulusal marka değeri katması gerekiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bu konuyla ilgili birçok destek mekanizması da kurulmuş durumdadır. Yerli üreticilerimizin bu destek mekanizmalarından azami ölçüde yararlanmaları ve oluşturdukları katma değeri arttırmaları gerekmektedir.

   Diğer taraftan Türkiye için artık sadece sanayi ürünü üretmek yeterli olmamaktadır. Ülkemizin daha nitelikli ve yüksek katma değerli üretim yapması, kendine özgü marka ve tasarımlar oluşturması gerekmektedir. Sadece üretmek değil, üretirken yüksek teknolojili üretmeli ve bulunduğumuz coğrafyanın avantajlarından da faydalanarak çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Böylece Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemiz Dünya’da ilk on büyük ekonomi içerisinde yer alacaktır.

   Sanayi verilerimiz her geçen gün pozitif bir ivme ile yükseliyor. İhracat rakamlarımızdaki artış üretim bantlarımıza da olumlu yansıyor. Siz, yaşanan bu süreci nasıl değerlendiriyor, 2014 yılını Türk sanayisi açısından nasıl görüyorsunuz?

  2014 yılına Cumhuriyet tarihinin rekor ihracat değeriyle başlamış bulunmaktayız. Toplamda Ocak ayında 12 Milyar Dolar değerinde ihracat geliri elde etmemiz büyük başarıdır. Burada dikkat edilecek en önemli husus bu rakama sanayi ürünlerinin ihracatıyla ulaşmış olmamızdır. 2014 yılı açısından burada üreticilerimizin parasal piyasalarda meydana gelen döviz kurlarındaki değişiklikleri uzun vadede fırsata çevirmeleri gerekmektedir. Sanayicilerimiz hem ülke hem de kendi başarıları için yatırım planlarını aksatmadan çalışmalarına devam etmek zorundalar.

   Bir üretim üssü haline gelen Türkiye’de yerli markalarımız gün geçmiyor ki yeni başarılara imza atmasın. Yerli markalarımızı nasıl destekliyor, 2014 yılı için hangi konularda tavsiyelerde bulunmak istiyorsunuz?

   Refah seviyesi yüksek bir topluma dönüşmek istiyorsak bunun için formülün, bilgi üretmek ve bilgiyi yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüştürmek olduğunu düşünüyorum. Bunun için gerek Bakanlığımızın ve KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumların bilimsel temellere oturan desteklerinden gerekse Ekonomi Bakanlığımızın bölgesel kalkınma amaçlı sağladığı desteklerden yerli markalarımızın azami ölçüde yararlanmaları, sanayimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte global bazda meydana gelen ekonomik gelişmelerden en asgari şekilde etkilenilmesi için yerli üreticilerimizin, yerli markalarımızı ve yatırımlarını arttırmaları gerekmektedir.

  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık;

  "Bakanlığımızın, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumların, Ar- Ge ve işbirliği konularında önemli destekleri bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, asansör fi rmalarımız bir araya gelerek, KOSGEB’in 'İşbirliği-Güçbirliği' programından yararlanarak ortak Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurabilirler. Bu çerçevede bütün asansör fi rmalarımızın bu tür destekleri incelemeleri ve başvuruda bulunarak bu desteklerden faydalanmaları asansör sektörümüz için büyük önem arz etmektedir."

   Türkiye’de kentsel dönüşüm kapsamında 20 yılda 7 milyon konutun dönüştürülmesi planlanıyor. Bu süreç inşaat sektörüne olduğu kadar yan sektörlere de önemli katkılar sağlayacak. Bu konuda Sayın Başbakanımızın da özellikle altını çizdiği üzere, “yerli malı kullanımı” konusunda, Bakanlığımızca yürütülen bir çalışma var mı? Yerli üreticilerimiz bu süreçte sizlerden ne gibi destekler görecekler?

   Bakanlığımızın öncelikli hedefl erinden birisi ülkemizin ihtiyacı olan sanayi ürünlerini yerli üretimle karşılamak ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaktır. Ülkemiz ekonomisi açısından son derece önemli olan bu hedefi n korunması ve geliştirilmesi için Bakanlığımız tarafından sürekli ve kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir.

   Bu çerçevede; Bakanlığımız tarafından kamuya “Yerli Ürün” bilincinin aşılanması amacıyla, sektör temsilcileriyle işbirliği içinde birçok toplantı organize etmiş bulun- maktayız. Bunlar sırasıyla;

  Gaziantep - “Makine Üreticileri ve Kamu Alıcıları Buluşması”

   Ankara - “İklimlendirme Sanayi ve Kamu Alımları Paneli

   İstanbul - ‘’Türk Asansör Sektörü ile İnşaat Sektörü Buluşması’’

   Ankara - ‘’Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırım Fırsatları ve Kamu Destekleri Çalıştayı’’

   Çorum - “Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırım Fırsatı ve Kamu Destekleri Çalıştayı”

   Ankara - “Vizyon 2023, Kamu ve İş-İnşaat Makinaları Sektör Buluşması, Türkiye Yatırım Fırsatları ve Kamu Destekleri Toplantısı”

   İstanbul - “2013 Uluslararası İş Makinaları Kongresi”dir.

  Bakanlığımız çalışmalarına paralel olarak, Sayın Başbakanımız tarafından imzalanan “Yerli Ürünlerin Kullanılmasına” yönelik 2008/20 sayılı ve 2011/13 sayılı Başbakanlık Genelgeleri alım yapacak kamu kurumlarına yerli malı kullanımı konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesi talimatını vermektedir. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli destekler verilmekte olup gelişmeler takip edilmektedir.

  Asansör sektörüne geldiğimizde ise, asansör sektörümüz inşaat sektörümüzle neredeyse iç içe geçmiş bulunmaktadır. TOKİ’nin 2023 hedefl eri arasında 500 bin yeni konut hedefi bulunmaktadır. İnşaat sektöründe Türk fi rmaları dünyada Çin’den sonra ikinci sırada olan fi rmalarımız ile büyük bir potansiyele sahiptir. Sadece ‘Yerli malı Türk’ün malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı’ demek yerine ‘Yerli malı yurdun malı, dünya bunu kullanmalı’ dememiz gerekmektedir. Dünyadaki gelişmelerden de faydalanarak böyle bir istikamete doğru sektörlerimizi taşımamız gerekmektedir.

   Türk Asansör Sektörü, edindiği deneyim ile dünya genelinde ilk 5 üretici arasına girdi. Gerek kalite ve uygun fi yat gerekse sahip olduğu jeopolitik avantajlardan dolayı Türk Asansör Sektörü her geçen gün büyüyerek gelişme kat ediyor. Siz Türk Asansör Sektörü hakkında neler düşünüyor, Bakanlık olarak sektöre nasıl bakıyorsunuz?

   Gümrük Birliği ile birlikte Türk ulusal mevzuatının Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyumlu hale gelmesi, “Malların Serbest Dolaşım İlkesi” kapsamında sektörün ihracat şansını olumlu yönde arttırmıştır. Bu artış, sadece AB üyesi ülkelerle sınırlı olmayıp, tüm dünyada Türk ürünlerine olan güveni ve dolayısıyla talebi ortaya çıkarmış bulunmaktadır.

   Son yıllarda, yurtdışında montaj, komple (paket) asansör satışı gibi alanlarda da Türk fi rmalarının çalışmalar yaptığı görülmeye başlanmıştır. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve AB ülkelerinde asansör montaj işleri yapan fi rmalarımızın sayısında da önemli bir artış söz konusudur. Özellikle Afrika ülkeleriyle olan dış ticaretin gelişmesiyle birlikte, Türk asansör fi rmalarının bu ülkelerdeki yatırımları artmıştır.

  Türk asansör sektörünün doğrudan kentleşme ve buna bağlı olarak gelişim gösteren inşaat sektörü ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye’deki kentleşme sürecinin devam edeceği dikkate alındığında, inşaat sektörüne paralel olarak, asansör sektöründeki büyümenin devam etmesi kaçınılmazdır.

   "2023 yılına kadar, Türkiye’nin hemen her yerinde çok önemli kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte yeni asansör ihtiyacının yanı sıra; eskimiş, miadını doldurmuş, güvenlik sorunu olan ve kazalara sebep olabilecek olan 300 bin civarında asansörün yenilenmesi ile ilgili çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte yerli üreticilerimiz özellikle resmi ihalelerde önemli projelere imza atacaklardır."

   Türk Asansör Sektörü, dünya genelinde kendini kanıtlamış olmasına karşın, Türkiye’de özellikle resmi ihalelerde tercih edilmiyor. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Sektörün bu konuda yapması gerekenler sizce nelerdir?

   2023 yılına kadar, Türkiye’nin hemen her yerinde çok önemli kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte yeni asansör ihtiyacının yanında; eskimiş, miadını doldurmuş, güvenlik sorunu olan ve kazalara sebep olabilecek olan 300 bin civarında asansörün yenilenmesi ile ilgili çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Çalışmalarımızla birlikte yerli üreticilerimiz özellikle resmi ihalelerde önemli projelere imza atacaktır.   

  why my husband cheated on me why would my husband cheat why would my husband cheat
  cheated on my girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend but i love her
  online pharmacy coupons read drug discount coupon
  free prescription drug card site rx discounts
  levaquin 500mg blog.coepd.com zovirax 200mg
  acyclovir 800mg betamethasone tube propranolol
  diprolene 0.12% informarea.it clomiphene pill
  prescription drugs coupons mba-institutes.com discount prescription coupons
  prescription drugs coupon discount card prescription cialis.com coupon
  augmentin pret augmentin bis augmentin gyerekeknek
  periactin kissa periactine danger periactine
  nortriptyline tablet click nortriptyline nedir
  atarax precio read ataraxia
  cetirizine sans ordonnance open cetirizine sans ordonnance
  viagra effet francescocutolo.it viagra maroc
  free cialis coupon martialinfo.com prescription drugs coupon
  free cialis coupon martialinfo.com prescription drugs coupon
  low dose naltrexone withdrawal naltrexone alcoholism medication what is ldn