HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • TASİAD ı ziyaret ettik
 • İnşaat Sektöründe Üretim Arttı
 • 2014 Yılına Genel Bakış
 • INTEGRA SATIŞ MÜDÜRÜ MUSTAFA UÇAR
 • INELEX'te, fi rmalar sunumları ile ürünlerini tanıttı
 • YENER-SAN, global bir marka olma yolunda hızla ilerliyor
 • Ürün Güvenliği Haftası, Ankara’da, geniş ve kapsamlı bir organizasyon ile kutlandı
 • Zor bir yıl olacak 2013’e hazır olmak durumundayız
 • KSO Başkanı Mustafa Boydak Yasa ile Sermayesi yetersiz kişilerin çok büyük işler yapabilmesinin önüne geçilmiş olacak
 • Her Projeye Mutlak Bir Cozumumuz Var. Hızlıyız Cunku Teknolojiyi Her Alanda Kullanıyoruz
 • Löher Asansör Genel Müdürü Ergin Aktaş İhracat payımızı yüzde 80’e çıkarmayı hedefl iyoruz
 • ARKEL İş Geliştirme Sorumlusu AYDIN GÖRKEM IŞITAN Arkel’in Rusya’daki varlığını pekiştirdik
 • GENEMEK Genel Müdürü DEVRİM GECEGEZER; Genemek büyüyor, ekonomikleşiyor ve yaygınlaşıyor
 • GMV MARTINI Türkiye Temsilcisi SÜHA HATİPOĞLU Ürünlerimizi götürebildiğimiz her noktaya götürmek gibi bir hedefimiz var
 • Küresel Ekonominin Yarısını Oluşturuyorlar
 • Yürüyen Merdiven ve Yollarda Uzaktan Erişim Sistemi Teknolojileri
 • Türkiye'de bir ilk... Tekno-Yatırım
 • 2013 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi sonuçları açıklandı
 • Moston Metalurji İşletme Mühendisi Dağcan Piroğlu Üretimimizin yüzde 95 ini ihraç ediyoruz
 • Asansöre Neden Sığamıyoruz

 • INELEX’te, “Sektörün Sorunları ve Geleceği” tartışıldı (25 Ağustos 2014)

   INELEX 2014’te düzenlenen panelde “Sektörün Sorunları ve Geleceği” masaya yatırıldı. Panele katılım yoğun olurken, ilgi de üst düzeydeydi.

   9’uncusu düzenlenen INELEX Fuarı’nda “Sektörün Sorunları ve Geleceği” konulu bir panel düzenlendi. Panelin Moderatörlüğünü Serdar Tavaslıoğlu üstlenirken, konuşmacı olarak ise şu isimler katıldı; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan İlyas Menderes Büyüklü, Türk Standartları Enstitüsü’nden Meral Hemşeri, Makine Mühendisleri Odası’ndan Berkay Eriş, İzmir Ticaret Odası’ndan Amaç Sarıgülü, Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan Onur Ercan, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği’nden Selçuk Dikmen, Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği’nden Emin Tunç.

   Panelin açılış konuşmasını yapan Serdar Tavaslıoğlu, panelin amacının tamamen var olan sıkıntıları dile getirmek ve bu sıkıntıların çözüm önerilerini tartışmak olduğunu söyledi. Yaşanan süreçte sektörde faaliyet gösteren tarafl arın panelde bir arada yer aldıklarını kaydeden Tavaslıoğlu, panel sonrası yaşanan sıkıntıların çözüm haritasını çıkarmayı hedefl ediklerini belirtti. Son 12 yılda Türk asansör sektöründe çok hızlı bir gelişme yaşandığını hatırlatan Tavaslıoğlu; “CE işaretinin Türkiye’ye gelmesi ile çeşitli sorunlar yaşadık. Ama aynı zamanda da büyük bir avantaj elde ettik. Bundan tam 12 yıl önce yine böyle bir panelde ürün ihraç etmeye başladığımızı söylediğimde, çok az ürün ihraç ediyorduk. Ancak bugün üreticilerimizin tamamı neredeyse ihracat faaliyeti gerçekleştirir oldu. Önümüzdeki dönemde çalışma hayatımızı geliştirmek için sorunlarımızı tespit etmek ve biran önce çözüm yolları aramak, sektör düzeni oluşturmak ve daha ciddi yaklaşımlarla yolumuza devam etmek zorundayız.” dedi.

   Panelin ilk konuşmacısı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Uzmanı İlyas Menderes Büyüklü oldu. Büyüklü, panelde “ Ulusal Asansör Sektörünün Sorunları ve Sektörün Geleceği” konu başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bakanlık olarak sektörde yaşanan sorunlara bakış açısı ve bakanlık gözüyle sektörün geleceğine yönelik beklentilerini aktaran Büyüklü; sektörde yaşanan gelişmeleri çeşitli istatistiklerle paylaştı. Büyüklü, aynı zamanda Bakanlık olarak her altı ayda bir yayınladıkları sektör raporunda da sektörün sorunlarını ve geleceğine yönelik öngörüleri paylaştıklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Asansör sektörünün yaşadığı sorunları konu başlıkları halinde sıralamamız gerekirse; Paydaş yoğunluğu, örgütlenememe, nitelikli personel istihdamı, mevzuat ve standard bilgisi, Ar-Ge ve inovasyon, yeknesak olmayan imar uygulamaları, rekabet, pazarın küçülmesi, bürokrasi, mevzuatın güncellenmesi, bilinç seviyesi gibi konuları sayabiliriz.

   Sektörün en önemli sorunları arasında yer alan paydaş yoğunluğuna baktığımızda, asansör sektörünün bağlı olduğu bir dizi disiplin alanı mevcut. Bu disiplin alanlarının eş zamanlı ve koordineli çalışması pek de mümkün görünmüyor. Bu nedenle sektörde yaşanan paydaş yoğunluğu sektörün işleyişinde çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. Sektörde Ar-Ge ve inovasyona olan yatırım gerekli koşullarda teknolojiyi yakalamak ve teknoloji üretmek adına yetersiz kalırken sektörün sorunları arasında yer alıyor.

  Sektör içerisinde faaliyet gösteren fi rma sayısı; 6 bin 948 sayılı “Sanayi Sicil Kanunu” kapsamında yıllık işletme cetveli veren asansör montaj ve asansör aksam imalat fi rması sayısı 543 adet, olarak karşımıza çıkıyor. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi yürürlükte olan asansör fi rması sayısı ise 1306 adet. Belgesi askıda olan fi rma sayısı 312 adet ve belgesi iptal edilen fi rma sayısı 390 adet olmak üzere toplamda 2008 adet asansör fi rmasının bu alanda faaliyet gösterdiği görülmektedir.

   Türkiye’de asansör sektöründe en önemli konuların başında asansörlerde yıllık kontrol uygulamaları geliyor. Asansörlerin bütün bir kullanım ömrü boyunca, işletilmesi, aylık bakımı ve yıllık kontrolüne ilişkin asgari kriterler Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ile belirlenmiş bulunmaktadır. 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin yıllık kontrolü TS EN ISO IEC 17020 Standardı kapsamında asansörlerde periyodik kontrol konusunda akredite olan A tipi muayene kuruluşları tarafından yürütülmektedir.

   Bu konuda elimize geçen istatistikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 1 Ocak 2012’de başlayan periyodik kontrollere, Türkiye’de bulunan 2950 adet belediyeden 2013 yılı itibariyle sadece 440 tanesi protokol imzalamış durumda. Bilgi etiket sayısına baktığımızda 152 bin 278 adet asansör kontrol edilmiş durumda. Bu asansörlerin 96 bin 542 tanesi kırmızı, 11 bin 407 tanesi sarı, 44 bin 329 tanesi de yeşil etiket almış. Bu rakamlar ışığında toplamda kırmızı etiket alan asansörlerimizin oranı yüzde 63. Burada 2012 rakamlarına baktığımızda kırmızı etiket oranının yüzde 12 düştüğünü belirtmemde fayda var. 2012 yılında kontrol edilen asansör sayısı 101 binlerdeyken yüzde 50’lik bir artış sağlanarak 2013 yılında bu rakam 151 binlere kadar çıkmış. 2013 yılında ise yeşil etiketli asansörlerimizde 30 binlik bir artış söz konusu. Bu istatistikler ışığında sektörün her geçen gün muayene konusunda yol aldığını söyleyebiliriz.

   Mevzuat çalışmalarına baktığımızda; 2014 / 33 / EU Lift Directive 26 ŞUBAT 2014 Avrupa Parlementosu’nda kabul edildi ve 20 Nisan 2016’da zorunlu uygulamaya girecek. Bakanlık olarak uyumlaştırılması yine sektörü bekleyen en önemli adımlardan biri. Yine mevzuat çalışmaları içerisinde Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin revizyonu söz konusu. Bu yönetmelikle birlikte mevcut asansörlerin iyileştirilmesinin başlanması çalışmaları sürdürülmekte. Yine bu yönetmelikle birlikte eş güdümlü olarak Asansör Periyodik Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ revizyona uğrayacak. Yine standartlarımızda önemli değişiklikler olacak. EN 81-20 ve EN 81-50 Standartları yürürlüğe konacak. Tabi bu geçişlerde bir uyum süreci mutlaka yaşanacak.

   Önümüzdeki dönemde mevzuatlar ile ilgili çok ciddi değişiklikler olacak. Bu nedenle sektörü bu yeni uygulamalara hazır olma- ları konusunda gayret göstermelerini temenni ediyorum. Bir bütün olarak hareket ederek uyum sürecini başarılı bir şekilde atlatmamızı diliyorum.”

   Menderes Büyüklü’nün ardından söz alan Ege Bölgesi Sanayi Odası Sektör Temsilcisi Onur Ercan, sektörün sorunlarının katlanarak arttığını dile getirirken, bu sorunların büyük bir bölümünün sektör aktörlerinden kaynaklandığını söyledi. Türkiye’de asansör sektöründe yaşanan sorunların sektör içerisindeki yapılanmadan kaynaklandığını aktaran Ercan, konuşmasına şöyle devam etti; “Nitelikli personelden tutun da sermaye eksikliğine kadar birçok konuda sektör olarak sorun yaşıyoruz. Ancak bu sorunlar genel sorunlar. Güncel sorunlara baktığımızda öncelikle A tipi muayene kuruluşları tarafından 1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren periyodik muayeneler sorunumuz var. Periyodik muayenelerin faydası konusunda herkes hemfi kir. Ancak fi rmalarımız muayeneler konusuna yetişemiyor. Hem fi rmalar hem de muayene kuruluşları yetersiz personel nedeniyle muayenelere yeterince katılamıyor. Bir örnek vermemiz gerekirse, Şubat ayında muayeneye gidilerek gerekli görülen kusurlar bir rapor haline dönüştürülmüş bir binamızın yöneticisi soluğu MMO’sında alıyor. Burada işleme konan dosyaya belirli bir süre içerisinde tekrar gidiliyor. Firma ile irtibata geçilerek gerekli kusurların giderilmesi isteniyor. Firma da bu işlemi tamamlamak için belirli bir süre istiyor. İşlem tamamlanınca tekrar Oda giderek kontrol ediyor. Şubat ayında kontrol edilen bir asansör Kasım ayına gelindiğinde ancak tamamlanmış oluyor. Daha sonra Şubat ayında tekrar muayeneye gidiliyor. Zaten daha önce muayene fi rmasına ve asansörün tadilatına belirli bir ücret ödeyen bina yöneticisi ve sakinleri bu sefer isyan ediyor. Bu konuda önümüzde iyi bir örnek var. Araç muayeneleri nasıl 2 yılda bir yapılıyorsa asansörlerin de aynı şekilde düşünülmesi bir ihtimal teşkil ediyor. Biz diyoruz ki bu denetimleri 2 yılda bir yapalım.”

   Makine Mühendisleri Odası’ndan Berkay Eriş ise Panelde yaptığı konuşmada yaptıkları muayenelere değinerek, zamanla kırmızı etiket oranında bir düşüş yaşandığının altını çizdi. Yapılan muayeneler sonucunda kırmızı etiket sayısının giderek azalmasının muayenelerin ne denli fayda sağladığına işaret ettiğini aktaran Eriş; “Bugüne kadar yaptığımız muayenelerde öncelikle vatandaşı bu konuda bilinçlendirmek ve muayene sürecini insanlara Eriş; “Bugüne kadar yaptığımız muayenelerde öncelikle vatandaşı bu konuda bilinçlendirmek ve muayene sürecini insanlara duyurmak zorunda kaldık. Konudan habersiz olan vatandaşların muayene sürecine dahil edilmeleri muayene kuruluşu ve Oda olarak bizleri bir nebze olsun yordu. Bu süreçte muayene personellerimiz haksız davranışlara maruz kaldılar. Bu konuda açıkçası destek bekliyoruz. Diğer bir konu muayene edilecek asansörlerde bakım fi rmasının personeli olmadan biz muayene sürecini sağlıklı gerçekleştiremiyoruz. Bu nedenle fi rmalar bizim muayene sürecimize katılmakta zorluk yaşıyorlar.

   Muayene sürecinde de muayenelerimizi tarama usulü yapmak zorunda kalıyoruz. Bir bölge seçerek kapı kapı dolaşıp asansör tespit ettiğimiz binalarda muayenelerimizi tamamlayabiliyoruz. Ancak burada da ödeme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Muayenelerini tamamlayanlar ödeme konusunda sorun çıkarabiliyorlar. Halen protokol imzalamayan birçok belediyemiz var. Türkiye genelinde de halen yüzde 50’lik bir bölümün muayeneden geçmediği tahmin ediliyor. Bu konuda da sürecin tamamlanabilmesi için protokol imzalamayan belediyelerimizin bu konuya zorlanmaları gerekiyor.

  Yakında mevcut asansörlerin iyileştirilmesine başlanacak. Bu konuda açıkçası sektörün tüm tarafl arından destek bekliyoruz.” dedi.

   Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği’nden Selçuk Dikmen ise geçmişten günümüze asansör sektöründe uygulamaya giren konuları özetlerken, asansör sektörünün cazip bir sektör haline getirilemediğini kaydetti. İyi yetişmiş üniversite mezunlarını sektöre katamadıklarını aktaran Dikmen, şunları söyledi; “Saha elemanlarımızı iyi eğitemiyoruz. İş güvenliği yasalarını tam anlamıyla uygulayamıyor, kişisel güvenlik ekipmanlarımızı kullandıramıyoruz. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz kişi ve kurumlar ile geçmişten günümüze halen mücadele etmekteyiz. Haksız rekabet konularının önüne geçemiyoruz. Modernizasyon ve tadilat işlemlerimizde yeterince profesyonel davranamıyoruz. Konu başlıklarını sektörün sorunları arasında sayabiliriz. Bu sorunlar neden var diye soracak olursak; sektörün tam anlamıyla bir muhatabının olamadığı için diyebiliriz. Sanayi Bakanlığı direktifl er dolayısıyla, İçişleri Bakanlığı belediyeler dolayısıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaatlardan dolayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyeri güvenliği ile ilgili, Sağlık Bakanlığı diğer konularda derken, asansör sektörünün muhatap aldığı tek bir kurum veya kuruluş olmaması sektörün çeşitli konularda yalnız kalmasına neden oldu.

   Türk şirketlerinin belirli bir kurumsal yapı çizememesi ve uzun ömürlü olamaması sektörde ciddi bir prestij kaybına neden olmakta. Aynı zamanda büyük projelerde ve teknik konularda referans olabilecek işleri alamamaları da kendilerini gösterememeleri nedenleri arasında sayılabilir. Bu nedenle ortaklıkların kurulması ve sermaye birlikteliği ile güçlü projelere girilmesi gerekiyor. Ancak mevcut yapılanma içerisine baktığımızda ortaklıktan ziyade sektör bir ayrışma içerisinde. Sonunda çok uluslu fi rmalar yavaş yavaş Türk şirketlerini almaya başlıyor. Bu nedenle de bir marka çıkaramıyoruz. Türk asansör sektörü, gelişimde son 25 yılda ne kadar başarılı olduysa sorunlarını çözemekte de o oranda başarısız olmuştur.

   Birleşmeden ziyade ayrışma sektörümüzün tüm alanlarında etkili olmuştur. Firmaların yanı sıra dernek çalışmalarında da ayrışma ve sektörün yaşadığı sorunlar aynı oranda baş göstermektedir. Birlikte hareket edilmesi ve ortak sorunların üzerine gidilmesi gerekirken, ayrışma sektörümüzün en temel sorunları arasında yer almaktadır ve bu da yabancı fi rma ve kuruluşların işine gelmektedir.”

   Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Emin Tunç, haksız rekabet ve yetkili servisler konusunda yaşadıkları birkaç sorun ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Tunç, Asansör Yönetmeliği’nde Yetkili Servis Tanımı’nı katılımcılara tekrar hatırlatırken, bakım fi rmalarının yapmaya yetkili olmadıkları işleri yaparak aslında bir nevi suç işlediklerinin altını çizdi. Tunç, yeni Türk Ticaret Kanunu’ndan da örnekler vererek, sektörde haksız rekabet eden unsurların sektöre ve kendilerine nasıl zarar verdiklerini anlattı.

   Emin Tunç sektörde yaşanan sorunlara şu örnekleri verdi; “Asansör fi rmalarımız arasında çok iş yapıp sürümden kazanma mantığı taşıyan fi rmalarımız var. Bu uygulamayı anlamak mümkün değil. Hem eleman ihtiyacı duyuyoruz, hem işlere yetişemiyoruz, hem de ucuza iş alarak kar edemiyoruz. Bunu herhangi bir sektöre veya mantığa anlatmak mümkün değil. Bu durum fi rmaların hem kendilerine hem de rakiplerine dolayısıyla sektöre zarar veriyor. Firmalar aynı zamanda kar elde edemedikleri için işlerine de önem vermiyorlar. Bu konunun acilen önüne geçmemiz gerekiyor.”

  İzmir Ticaret Odası’ndan Amaç Sarıgülü, Asansörlerde CE işareti uygulanmasındaki modüllerden bahsetti. Sarıgülü; “Asansörlerin ve aksamlarının AB Uyum çalışmalarında yönetmelik değişiklikleri ile birlikte piyasaya farklı modüller ile sağlanmakta ve işletme koşulları tanımlanmaktadır. Firmalar maliyet koşullarını öne alarak mühendis bulundurma konusunda farklı modüllere yönelmekteler. Modül H kullanımında Bakanlık ile yapılan değerlendirme sonucunda fi rmalarda asansör tasarımında elektrik ve makine mühendisi bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu nedenle sektörde Modül H’lı fi rma sayısı giderek azaldı. Çünkü asansör sektörümüzde en başından beri fi rmalarda mühendis çalıştırma konusunda bir sıkıntı vardı. Firmalar, ‘Ustalarla biz bu işi götürürüz’ mantığı ile hareket etmek istediler. Ancak asansör tasarımında ve son kontrollerinde mühendis ile çalışma zorunluluğu fi rmaları farklı arayışlara itti. Firmalarımızın farklı modüllere yönelmesi onaylanmış kuruluşların da teşvikiyle arttı. Modül G ve Modül B+E yeni yöntemler arasında yer aldı. Modül G’yi onaylanmış kuruluşlar pek tercih etmedi çünkü Modül G’de sorumluluğun çoğu onaylanmış kuruluşa aitti. Bu nedenle Modül B+E tercih edildi veya ettirildi. Günümüzde en sıkıntılı modülümüz Modül B+E. Modül B’de bir asansör modeli çizersiniz ve bu modelin dışına çıkamazsınız. Asansörler farklı kompanentler ile çalıştığı için fi rmalar tasarımı dışarıdan aldık diyerek bu işten kurtulmaya çalışabiliyorlar. Modül E ise kısaca Modül H’dan tasarımın çıkarılmış halidir. Modül H’dan tasarımı çıkarmak demek asansörde mühendis çalıştırmamak demek değildir. Çünkü son kontrolde ürünü denemek ve çeşitli testlerden geçirmek zorundasınız. Bunu kendi ustalarımız ile yapmamız mümkün değil. İlla bu ustalar ile olacaksa bu ustaların belirli bir eğitimden geçmesi veya belgeli olması gerekmektedir. Ama şu an için böyle bir du- rum olmadığı için sadece mühendislerimiz yapabilir. Yapılan tasarımların fi rma bünyesinde yer alan mühendisler tarafından onaylanması gerekir. Yetkisiz kişilerin onaylaması çeşitli sakıncalar doğurabilir. Sonuç olarak fi rmalar tarafından gerçekleştirilen montaj esnasında iliştirilen CE işaretlemesi, maliyetler ve uygulama alanları olarak tekrar değerlendirilmeli, Modül B+E yerine diğer modüller tercih edilmelidir. Bu düzenlemelerin yerleştirilmesi için yasal zemin hazırlanmalı, bu konuda bilgilendirme sağlanmalıdır.” dedi.

   Panelin son konuşmacısı Türk Standartları Enstitüsü’nden Meral Hemşeri oldu. Hemşeri, TSE’nin yıllık kontroller konusunda Türkiye genelinde yürüttüğü faaliyetleri anlatırken, muayeneler sonucunda karşılaştıkları olumsuzlukları da anlattı. Meral Hemşeri; “Enstitümüz, 2012 Mayıs Ayından bu yana 65 kadrolu mühendis ve 150 dış uzman ile 11 bölgede toplamda 107 bin asansörün yıllık kontrolünü gerçekleştirmiştir. 2014 Mayıs Ayı itibariyle 34 ilde 171 ilgili idare ile protokol imzalamıştır. Muayenelerde en çok karşılaşılan majör uygunsuzluklar şu şekilde sıralanmaktadır; Acil aydınlatma, iki yönlü haberleşme, besleme panosu, 30 mA kaçak akım rölesi, ana şalter, 4’lü grup W otomat sigorta, tekli sigortalar, ikaz etiketleri, kablo ve bağlantıları, istem dışı kabin hareketlerine karşı korumanın kontrolü, aşırı yük sisteminin varlığının tespiti ve yüzde 10 fazla yükte aşırı yük fonksiyon testi, emniyet devresi sigorta, toprak kaçak rölesi, faz koruma rölesi ve termik röle, kontaktör kontrolü.

   En çok karşılaşılan minör uygunsuzluklarımız ise; Makine platformuna çıkış merdiveni ve korkuluğun uygunluğunun kontrolü, CE uygunluk işareti, bakım kayıtlarının varlığının kontrolü, priz ve kuyu aydınlatma anahtarının uygunluğunun kontrolü, asansörle ilgisi bulunmayan unsurların varlığının kontrolü, kuyu dibi acil durum durdurma butonu ve alarm tertibatının varlığı ve uygunluğunun kontrolü oldu.

   Karşılaşılan sıkıntılar; ilgili idareler, kamuoyuna gerekli duyuruların yapılmasında yetersiz kalabilmektedir. İlgili idareler, bina sorumlusu tarafından kontrolüne izin verilmeyen veya kontrol sonucu kırmızı etiket iliştirilen asansörleri kullanım dışı bırakmaktan zaman zaman imtina etmektedir. Ruhsatsız (tescilsiz) asansör sayısının fazla olması nedeniyle asansör tespit süreci uzun zaman alabilmektedir.

   Kamuoyuna yeterli bilgilendirme yapılmaması nedeniyle bina sorumluları kontrole izin vermeyebilmektedir. A Tipi Muayene Kuruluşları arasında uygulama farklılıkları görülebilmektedir. Bu durum da bina sorumluları ve bakım fi rmaları tarafından yanlış yorumlanabilmektedir. Kırmızı veya sarı etiket iliştirilen asansörlerde revizyona gidilmesi nedeniyle iş yükü artan bakım fi rmaları muayene kuruluşuna nezaret edecek kişi bulundurmakta zorluk yaşamaktadır. Asansör yıllık kontrol faaliyetlerine nezaret etmesi gereken pek çok bakım fi rmasının TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmadığı görülmektedir.

   Yapılan iyileştirmelerde ilgili idarelerin ve bina sorumlularının da erişebildiği, kontrolü yapılan asansörlere ilişkin bilgilerin ve kontrol sonuçlarının yer aldığı AsansörNet (asansor.tse.org.tr) programının hazırlanması, asansör yıllık kontrol hizmetini daha pratik ve daha güvenilir sunabilmek amacıyla sahada taşınabilir bilgisayar (tablet) kullanımına başlanması, bina sorumlularının ulaşımlarını kolaylaştırmak üzere bazı il merkezlerinde TSE irtibat büroları kurulması ve Enstitümüzü ve ilgili idareleri en iyi şekilde temsil edebilmeleri amacıyla muayene elemanlarına yönelik eğitimlerin (teknik, sosyal vb.) sıklığının arttırılmasıdır.

   Diğer taraftan; yapılan taramalar ile mevcut asansörlere ilişkin envanter listeleri oluşturulmuş, ruhsatsız asansörlerin belediyeler tarafından kayıt altına alınması sağlanmış, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden asansörler tespit edilmiş, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmayan bakım fi rmalarının hizmet vermesinin önüne geçilmesi sağlanmış, asansör standardları ile ilgili teorik ve pratik eğitimler düzenlenerek yaklaşık 1000 adet asansör muayene uzmanı yurda kazandırılmıştır.” dedi. 

  wife cheated now what click my wife cheated now what do i do
  why my husband cheated on me go why would my husband cheat
  i cheat on my boyfriend slokell.com i told my boyfriend i cheated on him
  print free coupons prescription coupon rx coupon
  discounts on prescriptions walgreens weekly deals walgreens coupons in store
  free printable viagra coupons mikemaloney.net coupon for prescriptions
  free prescription drug discount card free viagra coupons viagra coupon free
  walgreens photo coupons printable blogs.visendo.com walgreens photo promo code
  coupons cialis click free prescription discount card
  coupons cialis mikemaloney.net free prescription discount card
  furosemide cipro 500mg gabapentin pill
  prescription drugs discount cards site 2016 viagra coupon
  2016 viagra coupon blog.brunothalmann.com coupons viagra
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  free printable cialis coupons link discount coupons for prescriptions
  prescription discount coupons site cialis coupon
  prescription discount coupons site cialis coupon
  drug coupons coupons for prescriptions prescription coupon
  drug coupons codesamples.in prescription coupon
  prescription drugs coupon go cialis.com coupon
  coupon cialis is-aber.net free coupon for cialis
  augmentin pret site augmentin gyerekeknek
  aldactone 100 mg tablete nguoiviendong.net aldactone 100 mg tablete
  apranax migraine ironsharpdev.com apranax 250
  periactin kissa periactin 4 mg periactine
  periactin kissa periactin 4 mg periactine
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  yasminelle hinta yasmine yasmine
  celebrex generique krishnan.co.in celebrex medicament dangereux
  viagra open viagra generique
  drug coupon cialis.com coupons coupons for drugs
  amitriptyline side effect devlog.stoepel.net amitriptyline for dogs
  diflucan how long to work neryx.com diflucan
  naltrexone side effects forum opioid antagonist implant naltrexone schedule