HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Sektör büyüklüğü 2 milyar doları yakalayabilir
 • Özel Sektörün Yurtdışı Borcu Azaldı
 • Genemek Genel Muduru Devrim Gecegezer AVOX modelimizi artık dunya tanıyor
 • Cersan Asansör Metalurji ve Malzeme Mühendisi Koray ERGİN
 • DMG Events Yeni Bir Fuar ile Dubai’de
 • BMG LIFT COMPONENTS İşletme Yöneticisi Kerim Gökay KARSLI; İhracat ağırlıklı çalışmak istiyoruz
 • EBSO Başkanı Yorgancılar İş yapmamızın daha da güçleşeceğinden endişeleniyoruz
 • MD-2012 Asansöre Özel Hız Kontrol Cihazımızı fuarda ön planda sergileyeceğiz
 • ASFED heyeti, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Muhsin Dere’yi ziyaret etti
 • Optima Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Çepni Farklı tasarımlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler ile müşterilerimize kaliteyi sunmak istiyoruz
 • INTEGRA Genel Müdürü MUSTAFA UÇAR; Integra, yoluna daha net adımlarla ilerliyor
 • Yiğit Asansör Genel Müdürü Süleyman Han Kurumsal bir yapıda, geleceğe yatırım yaparak ilerlemek istiyoruz.
 • ASFED Yönetim Kurulu Başkanı YUSUF ATİK "Amacımız sektörü bir çatı altında toplamak ve yerli bir marka çıkarmak"
 • Nergiz Kablo Genel Müdürü Hasan Nergiz ve İhracat Müdürü Oskun Anar Fiber Kablo üretimine başlamayı hedefliyoruz
 • Sorunlarımıza Çözüm Aramak
 • Ozray, Konuklarını Kordon’da Ağırladı Ozray, ev sahipliği yaptığı İzmir Asansor Fuarı’nda konuklarını Kordon Korfez Restaurant’ta ağırladı.
 • "Sanayi Güçlü Büyümesine Devam Edecek"
 • LiftBalkans, 5-7 Mart tarihleri arasında Sofya’da gercekleştirilecek
 • WAM Asansör Türkiye’nin tüm bölgelerine ulaşmak istiyor
 • Resmet Genel Müdürü İlker YILDIRIM "Resmet 2015’e, Üretimini 4 Katına Çıkararak Giriyor"

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VERİLERİ ÜZERİNE … (18 Mayıs 2016)

  ILO rakamlarına göre; her gün yaklaşık 6 bin kişi iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Yıllık toplamda 350 bin kişi iş kazası, 1 milyon 700 bin kişi ise meslek hastalıklarından yaşamını yitiriyor. Her yıl 270 milyon iş kazası meydana geliyor ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanıyor. Her yıl zehirli maddelerden dolayı 438 bin işçi yaşamını yitiriyor ve dünya da meydana gelen cilt kanserinin yüzde 10’unun işyerlerinde zehirli maddelerle temas yüzünden oluştuğu belirtiliyor. Her yıl asbest yüzünden 100 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Her yıl silikozis hastalığının neden olduğu akciğer kanseri ve ölümcül hastalıklardan 10 milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Latin Amerika’da maden işçilerinin yüzde 37’si, Hindistan’da taş kalem işçilerinin yüzde 50’si ve taş kırma işçilerinin yüzde 36’sı bu hastalığa yakalanmış durumdalar. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde gerçekleşen iş kazalarının yüzde 25 ile yüzde 40’ı inşaat sektöründe gerçekleşiyor.

   Ülkemizde ise, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre, her yedi dakikada bir iş kazası olmakta, her 10,8 saatte bir çalışan hayatını kaybetmekte ve her 5,5 saatte ise; bir işçi sürekli iş göremez şekilde sakat kalmaktadır. En yüksek iş kazası oranı ise; toplam işyeri sayısının yüzde 98’ini oluşturan ve 50’den daha az işçi çalıştırılması nedeniyle İş Sağlığı ve Gü- venliği Kurulu oluşturma, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işyeri hemşiresi veya sağlık memuru bulundurma gibi zorunlulukların bulunmadığı, küçük işletmelerde görülmektedir. Ancak Türkiye’de kayıt dışı çalışmanın yaygınlığı, meslek hastalıkları hastanelerinin ve kayıtların yetersizliğinden dolayı gerçek sayıların bu sayılardan çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından temel amaç insanların sağlıklı bir yaşam sürmesi için uygun ortamın sağlanması olmalıdır. Yasal zorunluluklar bu nedenle kağıt üzerinde ve göstermelik olarak değil, insanların sağlık ve güvenliğini güvenceye almak amacı doğrultusunda ele alınmalı, uygulanmalı ve geliştirilmelidir.

   İş kazaları ve meslek hastalıklarının temel mağdurları işçiler olmakla birlikte, işverenler ve toplum için de maliyetleri söz konusudur. İşçilerin maruz kalacakları sonuçlar; işçinin hayatını kaybetmesi, fi ziksel ve duygusal sıkıntılar yaşaması, yaşamının geri kalan kısmının zorlaşması yanında gelir kaybı, işini kaybetme olasılığı, sigortasız çalışma halinde tedavi giderleridir. İşverenlerin karşılaşabilecekleri maliyetler ise; iş gücü kaybı, tedavi ve tazminat giderleri, makina ve teçhizatın zarar görmesi, üretimin yavaşlaması veya duraklaması, verimlilik ve kalitenin düşmesi, yasal yükümlülüklerle karşılaşmadır. Bununla birlikte; müşteri memnuniyetsizliği, inceleme süresi, kilit işçinin kaybedilmesi, yerine yeni işçinin alınması ve eğitilmesi, ikame donanımın alınması, işçilerin motivasyonun azalması ve işletmenin imajının zarar görmesi de maliyetler arasında değerlendirilmektedir. Ulusal ekonomi açısından maliyeti; sosyal güvenlik sistemi ile hastane, iyileştirme merkezi giderleri için harcamanlar söz konusudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) verilerine göre; ülkemizde iş kazalarının yıllık maliyetinin 35 Milyar TL olduğunun belirlenmiştir. SGK verilerine göre 2009 yılında 9 Milyon 30 bin 202 sigortalı işçiden 64 binn 316’sı iş kazası geçirmiş, bunlardan bin 171’i hayatını kaybetmiştir. Bu kayıpların sonucu 1 milyon 589 bin 116 iş günü kaybı söz konusudur. Ancak ülkemizde işletmelerin yalnızca yüzde 2’si işçi sağlığı ve iş güvenliği için harcamada bulunmaktadır.

   İş kazalarında iki bölüm ele alınır. Tehlike ve riskler. Tehlike, işçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eden, zora sokan, büyük zarara yol açabilecek durumlardır. Tehlikeye yol açabilecek faktörleri; insani, çevresel ve teknik faktörler olarak ayırabiliriz. İnsani faktörler; yaş, cinsiyet, eğitim, deneyim, fi zyolojik ve psikolojik nedenler v.b., çevresel faktörler; gürültü, ısı, ışık radyasyon, mikroorganizmalara tahriş edici ve boğucu gazlara, anestezik ve narkotik maddelere maruz kalma, vb. teknik faktörler; makinelerin periyodik bakımlarının yapılmaması, kapasitelerinin zorlanması, aletlerdeki aksaklıklar, malzeme ve İşyerindeki hatalar, kişisel korunma araçlarının kullanılmaması, makinelerin hatalı yerleşimi, ergono mik olmayan koşulları v.b. olarak söylenebilir. Risk, bir tehlikenin ortaya çıkma ihtimali ve bu tehlikenin ortaya çıktığı anda sebep olacağı etkinin ciddiyeti arasındaki bağ olarak tanımlanabilir.

   İşyerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden maddelerin ve öteki tehlikelerin kontrol yöntemlerinde, iki önemli nokta göz önünde bulundurulmalıdır: Kontrol yöntemleri çok etkili olandan, en az etkili olana kadar geniş bir yelpazeyi içerir. Tehlikenin tümüyle ortadan kaldırılması dışında hiçbir yöntem tek başına yüzde yüz etkili değildir. Tehlikeyi oluşturan maddenin, yöntemin yada makinenin terk edilmesi, tehlikeyi önlemek için en iyi çözümdür.Tehlikeyi elimine etmeden işçiyi tehlikeden uzaklaştırmaya yönelik yöntemler ise izolasyon olarak tanımlanır.

  İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için; işveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle; işe başlanmadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi halinde, yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır. Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

   İşveren, işçilere veya temsilcilerine, özellikle risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olmasıhalinde gerekli yeni bilgiler, işyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili, bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler, işçilerin kendilerini ve diğer işçileri korumaları için alınması gerekli önlemler ve yapılması gerekli işler ve tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan malzeme bilgi formları hakkında bilgi sağlamak ve eğitim vermekle yükümlüdür.

   Bir işyerinde en başta işveren veya vekiller iş güvenliği konusunda sorumludur. İşveren veya vekilinin yanında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı yasa ve yönetmeliklerle bu konuda sorumluluk üstlenmiş olan çalışanlardır. Ancak bunların görevlendirilmesi işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

  manufacturer coupons for prescription drugs softballspa.com viagra.com coupon
  free discount prescription cards coupons for prescriptions drug coupons
  manufacturer coupons for prescription drugs prescription savings card discount card prescription
  free prescription drug discount card click prescription drugs coupon
  coupon cialis is-aber.net free coupon for cialis
  augmentin pret site augmentin gyerekeknek
  aldactone 100 mg tablete aldactone 100mg aldactone 100 mg tablete
  risperdal effets secondaires click risperdal notice
  naproxene open naproxen kruidvat
  apranax migraine ironsharpdev.com apranax 250
  buscopan dosierung charamin.jp buscopan preis
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  celebrex generique krishnan.co.in celebrex medicament dangereux
  diflucan how long to work neryx.com diflucan
  naltrexone side effects forum opioid antagonist implant naltrexone schedule
  low dose naltrexone withdrawal naltrexone alcoholism medication what is ldn