HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • BOSS ASANSÖR AÇILIŞINA YOĞUN İLGİ
 • Ankara Ticaret Odası ATO Başkanı Salih BEZCİ 2015 yılı ekonomik beklentilerimizde iyimser olmamız için çok fazla nedenimiz var
 • Mamak’ta Müteahhitlerin Yeni Adresi Mamak Müteahhitleri Derneği
 • 2013’te ic piyasa, 2012'ye gore ılımlı bir canlanma gosterecek
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı kabul edildi
 • Adalift Elektronik ve Asansör Kontrol Sistemleri, Türkiye Piyasasında
 • KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu AB’deki daralan pazar neticesinde, firmalarımız yeni yatırımlarını tekrar gözden geçirmeye başladıklarını, birçok yatırım projesini beklemeye aldıklarını bize iletiyorlar
 • İleri Asansör Satış ve Pazarlama Temsilcisi Erbil SOYSAL "Avrupa’ya olan ihracatımız arttırmayı hedefl iyoruz"
 • Avrupa Turk Kultur Dernekleri Birliği Augsburg Şubesi’ni ziyaret ettik
 • Panoromik Bakış
 • Sanayide Cirolar Azaldı
 • Şubatta 140 İşçi Hayatını Kaybetti
 • KONE - Beklemeye son veren akıllı destinasyon sistemi…
 • Kağıttan İşler Kurucu Ortağı Gökhan KURT "Biz, asansör sektörüne özel bir reklam ajansıyız"
 • 2011 nasıl geçti 2012’den ne bekleniyor
 • AHMET ASANSÖR Satış Müdürü KEMAL UYUMAZ Rusya'daki, pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz
 • EAYSAD’ın yeni Başkanı Seyfettin Yedikardeş oldu
 • TEMPO RULMAN Genel Müdür Yardımcısı METİN BATUK Fuara katılma amacımız yeni müşteriler ile tanışmak ve bu bölgeye olan iş hacmimizi arttırmak.
 • Geleceğin Dünyasının İnşaat Malzemeleri Masaya Yatırıldı
 • Son Yıllarda Yaşanan Gelişmeler Umut Verici

 • Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 9 alandaki sektörel dönüşüm programı, bizleri umutlandırdı (25 Şubat 2015)

  Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile geride bıraktığımız 2014 yılını değerlendirerek, 2015 yılı öngörülerini dinledik. Dergimize özel açıklamalar yapan Ayhan Zeytinoğlu; “Ülke olarak hepimizin en büyük arzusu dışa bağımlılığımızı azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak, cari açığı azaltmak, katma değeri yüksek üretime geçmek, ihracata dayalı büyümektir. Başbakanımızın açıkladığı 9 alandaki sektörel dönüşüm programı bu hedefl eri baz alınarak hazırlanmış ve bizleri 2023 yılı hedefl erine yaklaştırmış, umutlandırmıştır” şeklinde konuştu.

   Başkanım, 2014 yılını geride bırakırken, geriye dönüp baktığımızda, 2014 yılı Türk sanayisi, ticari hayatı ve ekonomisi açısından nasıl bir yıldı?

   Her ne kadar 2014 yılında küresel ekonomide bir toparlanma süreci yaşanmış olsa da, en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği’nin beklenen düzeyde büyüyememesi ve jeopolitik gerginliklerin artması nedeniyle ülke olarak istenilen ekonomik büyüme performansını yakalayamadık.

   2015 yılı Türk ticari hayatı açısından sizce nasıl geçecek? Yaşanan süreci de göz önüne alırsak nasıl bir yıl bizi bekliyor olacak?

  2015 yılına baktığımızda önümüzdeki yılın risklerle beraber fırsatları da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönem için iyi senaryoların yanı sıra olumsuz senaryoları da göz ardı edemeyiz. Örneğin, petrol başta olmak üzere Dünya emtia fi yatlarındaki gerilemeyi ülkemiz için önemli bir fırsat olarak görmekle beraber, jeopolitik kaygılarımız ve Euro Bölgesi için riskler 2015 yılı için halen devam ediyor. Yine küresel ölçekte bakıldığında ABD’de açıklanan verilerin ekonomik büyümenin güçlendiğini işaret ettiğini görebiliriz. Bilindiği gibi 2014 yılında FED üçüncü parasal genişlemeyi sonlandırdığını açıkladı. FED’in açıklamaları tüm dünyayı etkiliyor. Alım programının bitmesi global piyasa likiditesi açısından sorun olarak düşünülüyor. Ancak unutulmamalıdır ki ABD’nin faizi arttırabilecek verilere sahip olması zaten ekonomik canlanmaya etkisi olacaktır. Kısaca negatif etkinin yanı sıra pozitif global ekonomik düzelme de olacaktır diye düşünüyoruz.

   Küresel ölçekten Türkiye ekonomisindeki temel göstergelere bakıldığında; sanayi üretiminde ılımlı bir büyümenin gerçekleştiğini ve kapasite kullanım oranlarının da bir evvelki yıla göre kıyaslandığında paralel ve yüzde 74 seviyelerinde sabitlenerek yıl boyu yatay seyrettiğini gözlemliyoruz. Oysa verimlilik ve rekabet gücümüzü yüksek kapasite kullanımları ile arttırabileceğimizi biliyoruz. Reel sektörün hiç yatırım yapmadan kapasitelerin 5-6 puan arttırabilir olması bizleri 2015 yılı için umutlandırmaktadır.

  Özellikle sınır ülkelerimizde yaşanan iç karışıklıklar, birçok sektörde ticaretimizi durma noktasına getirdi. İhracatımızı olumsuz etkileyen bu gelişmeler karşısında, ihracatçı fi rmalarımız neler yapmalı?

  Ne yazık ki, yıl boyunca ihracat artışının düşük olması, AB’deki ekonomik büyümenin yavaşlaması ve çevremizde yaşadığımız olumsuzluklardan kaynaklandı. Oysa talep olması halinde hiç yatırım yapmadan, sadece kapasiteleri arttırarak ihracat artışını yakalayabiliriz.

  2014 yılında gerileyen dış ticaret açığının cari açığımız üzerindeki olumlu etkisini başarılı bir performans olarak değerlendiriyoruz. Bu gerileme ihracatta istediğimiz performansı yakalayamamamıza rağmen sağlanmıştır. 2014 yılında cari açığımızı ithalattaki gerileme ve turizm gelirleri ile kapattık.

   Hem büyürken bir taraftan da cari açığı azaltmanın yolu üretimden ve ihracattan geçiyor. Ancak bu koşullarda cari açığımız kalıcı olarak gerileyecektir diye düşünüyoruz.

   İhracatın döviz kuruyla da desteklenmesi gerektiğini savunuyoruz. Nitekim enfl asyondan kaynaklı artan maliyetleri, kurdaki avantaj ile geri çekebiliyoruz. Bu nedenle ihracatın artmasında kurun gerçek değerini yansıtması çok önemli oluyor. Tabii burada döviz kurlarında planlı artış istiyoruz. Normal dönemlerde makul para politikası uygulayarak rekabetçi bir kur oluşturmuyoruz. Ancak stresli ve sıkıntılı döneme girildiğinde ise döviz hızla değer kazanıyor. Bu tip olumsuz konjonktürde ise döviz yükselse dahi rekabetçi avantaj yakalamak imkansız oluyor. Merkez Bankamız kur politikalarını OVP ve 2023 hedefl erini göz önüne alarak yapmalı diye düşünüyoruz.

  Diğer taraftan ithalattaki yavaş seyir, yatırımlar ve üretim açısından düşük seyrin zeminini oluşturuyor. İthalattaki sermaye malı payının yüzde 13 gibi çok düşük olmasını Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olarak görüyoruz. Ara malında ciddi ithalatçı konumda olmaktan kurtulamıyoruz.

   Öte yandan, Petrol fi yatlarındaki düşüşün cari açığımıza olumlu yansımalarının yanı sıra enfl asyon ve işsizlik üzerindeki olumlu etkilerini de önümüzdeki yıldan itibaren görmeye başlayacağımızı düşünüyoruz. Bununla birlikte, petrol fi yatlarındaki azalışın enfl asyonu 2015 yılı boyunca baskılayacağı olasılık dâhilindedir. Türk lirasındaki değer kaybına rağmen gelecek enfl asyon oranlarının düşük seviyelerde olacağını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz.

   Bu yıl bütçe gelirleri enflasyon üzerinde arttı. Harcamalarda yapılacak tasarrufl a açık daha da azaltılabilirdi. Hedef her zaman söylediğimiz gibi denk bütçe olmalıdır. Torba yasa ile gelen afl ar bütçeye katkı sağlayacaktır. 2015 yılında daha az açıklar vermemiz gerekiyor.

  2015 yılının riskleri arasında seçimleri görüyoruz. Mali disiplinin korunduğu takdirde seçim riskinin azalacağına inanıyoruz. Başbakanımız tarafından 9 alandaki sektörel dönüşüm programını açıklandı. Bizler için çok önemli olan bu programı önemli bir başlangıç, Hükümetimizin bakış ve vizyonunda yeni bir dönem olarak değerlendiriyoruz. Reel sektör olarak açıklanan programı son derece olumlu buluyoruz. Bütününde değerlendirildiğinde program, yapısal sorunları düzeltme konusunda büyük yol kat etmemize olanak verecek. Tabii uygulanması düşünülen yöntem ve eylem planlarına ilişkin ayrıntılara gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

   Sayın Ali Babacan, Türkiye’de artık inşaat sektörü yerine sanayi sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin uzun süre lokomotifl iğini üstlenmiş inşaat sektörünün doyma noktasına geldiği tartışılıyor. Bu görüşten yola çıkmamız gerekirse; sanayinin desteklenmesi için neler yapılmalı, hangi sektörlerin öncelikle kalkındırılması gerekiyor?

   Başbakanımızın açıkladığı 9 alandaki sektörel dönüşüm programını bu konuda bir fırsat olarak görebiliriz. Sektörel dönüşüm programı ülkemizin ekonomi hedefl erine ulaşmada büyük katkı verecektir. En başta sanayimizin ve ülkemizin rekabet gücünü artıracaktır. A’dan Z’ye yerli üretimin desteklendiği bu program Türkiye ekonomisini çok daha fazla güçlendirecektir. Türkiye’nin ihtiyacı olan alanlardaki Ar-Ge çalışmalarından ticarileştirilebilir olanların, çeşitli kurumlarca desteklenecek olmasını çok olumlu karşılıyoruz. Bu yaklaşım ülkemizin ve sanayicimizin ihtiyacı olan Ar-Ge ve inovasyon alanlarında bizlere itici güç olacak ve bizleri özendirecektir. Ülke olarak hepimizin en büyük arzusu dışa bağımlılığımızı azaltmak, enerji verimliliğini artırmak, cari açığı azaltmak, katma değeri yüksek üretime geçmek, ihracata dayalı büyümektir. Programın bu hedefl eri baz alınarak hazırlanması bizleri 2023 yılı hedefl erine yaklaştırmış ve umutlandırmıştır.

   Enerji verimliliği ile ilgili çok ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Yenilebilir enerji, nükleer enerji alternatifl erinin hız kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler de reel sektörün temsilcileri olarak bu kapsamda üzerimize düşenleri yapmak istiyoruz. Türkiye’nin özellikle ihracatçı ülke olmayı başarmasını istiyoruz. Bu olursa ne cari açık, ne bütçe açığı, ne de enfl asyon problem olarak artık bizi rahatsız edecek boyutta olmayacaktır.

  Ayrıca, reel sektör olarak beklentimiz devletin bürokratik işlemlerinin azaltılması ve şeffaf bir yönetimin sağlanmasıdır. Bize düşen, yapıcı eleştirilerle eylem planının daha başarılı olmasına çalışmaktır. 

  ways to contract hiv site early signs of aids
  would my boyfriend cheat how to cheat boyfriend i cheated on my boyfriend now what
  why my husband cheated on me why would my husband cheat why would my husband cheat
  why my husband cheated on me why would my husband cheat why would my husband cheat
  cheated on my girlfriend girlfriend cheated on me with her ex i cheated on my girlfriend but i love her
  print free coupons prescription coupon rx coupon
  i want a abortion abortion pill what is an in clinic abortion
  walgreens photo coupons printable blogs.visendo.com walgreens photo promo code
  walgreens photo coupons printable blogs.visendo.com walgreens photo promo code
  free prescription drug card site rx discounts
  levaquin 500mg blog.coepd.com zovirax 200mg
  2015 cialis coupon free coupon for cialis lilly coupons for cialis
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  cialis free coupon site cialis coupon codes
  drug coupons codesamples.in prescription coupon
  manufacturer coupons for prescription drugs coupons for prescriptions discount card prescription
  viagra viagra viagra
  buscopan dosierung charamin.jp buscopan preis
  arcoxia 90 cena open arcoxia 120 mg
  yasminelle hinta blog.keylink.rs yasmine
  atarax precio ataraxia ataraxia
  seroquel 300 mg seroquel seroquel sevrage
  anafranil ve alkol site anafranil 25
  free cialis coupon read prescription drugs coupon
  amitriptyline side effect devlog.stoepel.net amitriptyline for dogs