HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • ANASDER, İFTARDA ANKARALI ASANSÖRCÜLER İLE BULUŞTU
 • Bulut Makina Yön. Kur. Başkanı SABİT BULUT "Bulut Makina, İspanya’da Fermator Fabrikası’na tur düzenledi"
 • FERMATOR Ortadoğu İrtibat Ofisi Müdürü MURAT CAMGÖZ; Bu yıl Ortadoğu’dan çok sayıda ziyaretçimiz geldi
 • Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğünde Neler Oluyor?
 • ERBİL 2016-Erbil Uluslararası Yapı-İnşaat Fuarı 10'uncu Kez Kapılarını Açıyor
 • LIFTEXPO 2015'e Türkiye'den rekor katılım bekleniyor
 • Meslek Liselerinden Sponsor Firmalara Teşekkur Plaketi
 • EAYSAD’dan eğitime tam destek
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Sanayi İl Müdürü Ahmet Can
 • İnşaat Sektöründe 2023’e Kadar, 1.3 Trİlyon Dolar Yatırım Hedeflenİyor
 • 2012, Önder Asansör için tam anlamıyla bir atılım yılı oldu
 • ARKEL İş Geliştirme Sorumlusu AYDIN GÖRKEM IŞITAN Arkel’in Rusya’daki varlığını pekiştirdik
 • YENER ASANSÖR Genel Müdür Yardımcısı ALPER BAYSAL Amacımız; bölgedeki hacmimizi, kalitemizi fiyat rekabetine rağmen arttırmak
 • Türkiye, 2014'te 16. Büyük ekonomi olma yolunda...
 • "ECB, Türkiye Ekonomisini Rahatlatacak"
 • KEPİ ASANSÖR MARKET Şirket Müdürü EMRE İPEK; Türkiye’de müşteri memnuniyeti konusunda yeni bir çığır açacağız
 • EBSO Başkanı Yorgancılar İş yapmamızın daha da güçleşeceğinden endişeleniyoruz
 • UPSet İhracat Müdürü Mehmet ERGAMALIOĞLU ve UPSet Satış ve Pazarlama Müdürü Serhat KINCIR;“İLift” markasıyla asansör sektöründe yeni bir çığır açmayı hedefliyoruz
 • "İlerleyen yıllarda Lift Balkans’a duyulan ilginin artacağına inanıyorum"
 • Russian Elevator Week, 9-11 Haziran 2015'te Moskova'da

 • Özhan Şerefli (2 Temmuz 2013)

  Değerli Asansör Vizyon Dergisi okuyucuları, dergimizin bu sayısında sektörel yayıncılık konusunda başarılı işlere imza atmış, meslek örgütlerinin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili çalışmalar yapmış, inşaat sektöründe faaliyet gösteren önemli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik ve danışmanlık faaliyetleri yürütmüş bir isme yer verdik. Konuğumuz, Asansör Vizyon Dergisi kurucu ortağı ve İmtiyaz Sahibi Özhan Şerefli. Özhan Şerefli, Asansör Vizyon Dergisi’nin yanı sıra, Yapı Denetim Dergisi’nin de kurucusu ve imtiyaz sahibi. Ayrıca, 16 bini aşan üye sayısı ile Yap-Sat Müteahhitlik Sektörünün en büyük temsilcisi olan Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (BİM-FED) adına ‘USTA Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten Özhan Şerefli, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği ve Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu gibi meslek örgütlerine de basın danışmanlığı yapıyor. Özhan Şerefli ile sektör yayıncılığı ve meslek örgütleri üzerine konuştuk. Özhan Bey, öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdikten sonra, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptım. Gazetecilik hayatıma 1999 yılında ekonomi ağırlıklı yayın yapan Dünya Gazetesi’nin Ankara Temsilciliği’nde başladım. 2003 yılında Dünya Gazetesi’nin o dönemki Ankara Temsilcisi Levent Akbay ile birlikte, Hürriyet Grubu’nun Referans Gazetesi’ne sektörel ekler hazırlamak üzere Anadolu Basın Merkezi’ni kurduk. Anadolu Basın Merkezi bünyesinde geçirdiğimiz dört yıl boyunca; sektörlerin derinlemesine incelendiği onlarca gazete eki, Türkiye Odalar Borsalar Birliği işbirliği ile yayınlanan İpek Yolu Kataloğu başta olmak üzere birçok sektör ve ülke kataloğu hazırlayıp yayınladık. Yine aynı dönemde, hala yayın hayatına devam eden Küresel Ana Haber gazetesini kurarak, gazetede Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptım. 2007 yılının Ağustos ayında, Birleşik İnşaat Müetahhitleri Federasyonu (BİM-FED) Genel Başkanı Mustafa Şahin'in teklifi ile BİM-FED basın danışmanlığı ve Federasyonun yayın organı USTA Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini üstlendim. Halen yürüttüğüm bu görevlerin yanı sıra; Asansör Vizyon Dergisi Kurucu Ortağı ve İmtiyaz Sahibi, Yapı Denetim Dergisi Kurucusu ve İmtiyaz Sahibi, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Basın Danışmanı olarak meslek hayatımı sürdürüyorum. Evliyim ve Mehmet Pusat adında bir oğlum var. Sektörel yayıncılık hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sektörel yayınların, ilgili sektöre katkıları nelerdir? Sektörel yayıncılık günümüzde çok etkin bir mecra. Özellikle son zamanlarda etkisi daha da arttı. Sektörel yayıncılığın tarifini; belirli bir sektördeki kişilere ya da belirli bir meslek grubuna yönelik yayın yapan, yani hedef kitlesi net, daha çok adrese teslim yöntemiyle dağıtılan, dergi, gazete, sektörel katalog, kitap, internet sitesi ve CD gibi mecraları kullanan yayıncılık olarak yapabiliriz. Sektörel yayıncılık, yayınlandığı sektörde iletişim kanalı görevini üstlenir. Böylece hem sektörlerin gelişimine hem de yayınları takip edenlerin mesleki gelişimine çok ciddi katkıları olur. Sektörel dergiler, ekonomi ve sanayideki gelişmeleri hızlandırır. Yayınlandıkları sektörde kurdukları iletişim ağı sayesinde, sektör aktörleri gelişmelerden haberdar olurlar ve üretimden pazarlamaya, bu gelişmelere uygun stratejiler geliştirirler. Böylece hem şirketler hem de sektör büyümeye başlar. Türkiye’de sektörel yayıncılığın yurtdışındaki uygulamalara göre düzeyi nedir? Sektörel yayıncılığımızı sanayileşmiş ülke yayınlarıyla karşılaştırmadan önce vurgulanması gereken; ülkemizdeki sektörel yayınların aynı seviyede olmadığı. Yani çok kalitesiz yayınlar olduğu gibi, gerçekten çok kaliteli ve etkili yayınlar da var. İyi örnekleri baz alırsak, Türkiye’deki dergilerin sanayileşmiş ülkelerdeki örnekleriyle birçok açıdan yarışabilecekleri görülür. İçerik oluşturma, tasarım, baskı kalitesi, dağıtım ağının sektörü kapsaması ve en önemlisi de yaptığı veya öncü oldukları etkinlikleri. Tüm bu açılardan çok gelişmiş dergilerimiz var. Ancak, sanayileşmiş ülkelerde sektör mensupları ilgili yayınları takipte çok güçlü istek duymaktadır. Ülkemizde sektörel ve mesleki gelişmenin bir koşulu olarak sektörel yayınları takip etmenin zorunluluğu ve yararı henüz tam anlaşılmış görünmüyor. Son yıllardaki gözlemlerime göre, ülkemiz sektör mensupları da bu açıklarının farkında olmaya başladılar, nitelikli yayınlar da bu isteğin artmasını destekleyecektir. Asansör Vizyon Dergisi’nin kuruluş amacı ve hedefleri nelerdir? Asansör Vizyon Dergisi, sektöre yeni bir bakış açısı ve farklı bir soluk kazandırmak amacıyla yola çıktı. “Vizyon” ismini de bu sebeple seçtik. Sektöre yönelik ilk basılı çalışmamız 2010 yılında yayınladığımız ve İzmir Asansör Fuarında dağıttığımız “Asansör 2010” firmalar kataloğuydu. Bu çalışma katılımcı firmalardan çok güzel tepkiler aldı. “Asansör 2010” kataloğunun çalışmaları sırasında sektörde yayıncılık adına bir takım eksiklikler gördük. Ve bunun üzerine dergi çıkarma kararı aldık. Gördüğümüz eksikliklerin başında, sektör yayınlarının belli firmalar ve belli haberler çerçevesinde yayıncılık yaparak, sektörün geneline hitap edememeleri geliyordu. Biz yayın ilkesi olarak asansör sektörünü Anadolu ve İstanbul olarak ayırmıyoruz. Sektöre bir bütün olarak bakıyoruz. Bu sebeple de bizim için Türk Asansör Sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların haber değeri vardır ve üretimlerinin tanıtımı önemlidir. İçerik ve yayın politikası konusunda ise olmazsa olmazımız; bağımsız bir yayın politikası izlemek. Herhangi bir kurum, kuruluş veya derneğin güdümünde olmadan, sektörün isteklerine cevap verebilecek nitelikte hazırlıyoruz, dergimizin içeriğini. Dergimizde firmalara ve asansör sektörünü temsil eden dernek yöneticilerine, kendilerini ifade edebilmeleri, çalışmalarını anlatabilmeleri için haber desteği sağlamak da önemsediğimiz bir başka konu. Sektörel yayınların en önemli özelliği sektörleriyle iletişimlerini sıcak tutmalarıdır. Bir sektörel yayıncı, sektöründeki tüm önemli aktörleri tanımalı, tüm önemli aktörler de o sektörel yayını tanımalı. Biz Asansör Vizyon ailesi olarak, bunu bir adım öne taşıyarak önem sıralaması yapmadan, tüm sektör aktörlerini birebir tanımayı ve dergimizi onlara birebir tanıtmayı hedefledik. Bunun meyvelerini de büyük ölçüde aldık. Henüz çok genç olan Asansör Vizyon Dergisi, asansör sektörünün büyük çoğunluğu ile tanışmış; çalışmaları ve yayın çizgisi sektör tarafından takdirle karşılanmıştır. Yeri gelmişken bizlere inanan, güvenen ve desteklerini esirgemeyen firmalarımıza destekleri, çalışma arkadaşlarıma da özverili çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum. Özhan Bey, Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği gibi önemli meslek örgütlerinin basın danışmanlığını yürütüyorsunuz. İçinde bulunduğumuz günlerde Asansör sektöründe faaliyet gösteren dernekler de birleşerek bir çatı örgüt kurma yönündeki çalışmalarına hız verdiler. Sizce, meslek örgütleri başarılı çalışmalar yaparak sektörlerine faydalı olabilmek için nasıl bir yol izlemeliler? Öncelikle, tüm sektörlerimizde olduğu gibi, asansör sektörü için de bir gereklilik halini alan “BİRLİK” adına atılmış böyle bir adımdan dolayı, sektör aktörlerini kutlamak istiyorum. Meslek örgütlerinin kuruluş amacı, temsil edilen meslek grubunun faydasına çalışmalar yapmak, karşılaşılan sorunları çözüme kavuşturarak sektörü bir adım ileriye taşımaktır. Başarı, sektöre sağlanan katkı ile doğru orantılıdır. Meslek örgütlerinin görevlerini hakkıyla yerine getirebilmeleri birçok unsurun bir araya gelmesiyle mümkün olur. Bu unsurlardan en önemlisi üye desteğidir. Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri güçlerini, üyelerinin çokluğundan ve katılımcı yaklaşımlarından alırlar. Üyeleri tarafından kabul görmemiş bir meslek örgütü, başarısız olmaya mahkûmdur. Kuruluş amacının, hedeflerin ve faaliyet alanlarının kesin çizgiler ile belirlenmesi de son derece önemlidir. Bu, hem yapılacak faaliyetlerin yönünün belirlenmesinde hem de faaliyetleri yürütecek kadroların oluşturulmasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Meslek örgütü yöneticilerinin, organizasyon şemasını iyi çizmeleri, yetki dağılımını konum ve yeterlilik kıstasına uygun olarak yapmaları gerekir. Günümüzde birçok sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü, faaliyetlerini tek elden yürütmeye çalıştıkları için başarısız olmuş ve tabela derneği konumuna düşmüşlerdir. Bu duruma düşmemek için “ben” kavramından sıyrılıp “biz” kavramıyla hareket edilmeli, yetkiler ve çalışmalar komisyonlar üzerinden yürütülmelidir. Sektörün ihtiyaçlarına göre sayısı ve faaliyet alanı değişmek ile beraber bir meslek örgütünde olması gereken komisyonları; Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyonu, Teknik Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Bürokrasi Komisyonu, Sosyal Faaliyetler Komisyonu olarak sıralayabiliriz. Az önce saydığım komisyonların her birinin faaliyet alanları meslek örgütü için son derece önemli olmakla birlikte, Bürokrasi ile Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonlarının faaliyetleri ayrı bir önem taşımaktadır. Birincisinin başarılı çalışmaları, temsil edilen sektör ile ilgili hazırlanan yönetmelik, kanun gibi yasal düzenlemelere müdahil olmaya; ikincisi ise meslek örgütünün faaliyetlerinin iyi anlatılması ile kamuoyu oluşturmaya imkân verir. Meslek ve sektör birliklerinin ekonomiye ve temsil ettikleri sektörlere sayısız katkıları vardır. Temenni ederim ki, Asansör Sektöründe sağlanmaya çalışılan birlik kurma faaliyetleri de başarılı sonuçlar doğurarak hem Türk ekonomisine hem de Türk Asansör Sektörüne önemli katkılar sağlar. Asansör Vizyon Dergisi olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu da, bu vesileyle belirtmek isterim. Özhan Bey, okuyucularımıza bir mesajınız var mı? Sektörde daha iyi bir yayının yer alması için başlangıçtan beri bizi destekleyen, sektöre yeni bilgileri ve yenilikleri duyurmamızı sağlayan, tanınmamız için referans olan çok sayıda sektör temsilcisinin varlığı, çalışma azmimizi artırmış ve büyümemizi sağlamıştır. Asansör Vizyon ailesine gönüllü desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Mesleki bilgi, yazı vb her türlü katkı ve destek vermek isteyenler artıyor, sektöre adını duyurmak isteyen herkesin bizimle irtibat kurmasını içtenlikle bekliyoruz.

  aids virus picture hiv treatment guidelines hiv symptoms in men
  my girlfriend cheated on me what do i do maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com has my girlfriend cheated on me
  cheated on my girlfriend read i cheated on my girlfriend but i love her
  i cheat on my boyfriend how to get your boyfriend to cheat on you i told my boyfriend i cheated on him
  reasons why husband cheat developerstalk.com affairs with married men
  women cheat blog.perecruit.com why do husband cheat
  prescription drugs discount card read online coupons for walgreens
  online pharmacy coupons read drug discount coupon
  clomid read avodart
  levaquin 500mg blog.coepd.com zovirax 200mg
  lisinopril and headaches dizziness go lisinopril and headaches dizziness
  free printable cialis coupons link discount coupons for prescriptions
  coupon cialis is-aber.net free coupon for cialis
  coupon cialis is-aber.net free coupon for cialis
  viagra viagra viagra
  escitaloprama adboesten.nl escitalopram teva 10 mg
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  yasminelle hinta yasminelle hinta yasmine
  yasminelle hinta blog.keylink.rs yasmine
  cialis walgreen coupon link cialis coupon
  cialis walgreen coupon cialis cialis coupon
  inderal la inderal engorda inderal comprar
  anafranil ve alkol site anafranil 25
  viagra effet click viagra maroc
  kamagra shop kamagra kaufen kamagra
  kamagra shop kamagra kaufen kamagra
  zyrtec dosage for adults zyrtec ingredients list zyrtec ingredients vs benadryl
  low dose naltrexone withdrawal naltrexone alcoholism medication what is ldn