HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • TASİAD EĞİTİM KOMİTESİ, GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA SEKTÖR TANITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ
 • INTEGRA SATIŞ MÜDÜRÜ MUSTAFA UÇAR
 • "Sanayide Çarkların Dönmesi Zorlaşacak"
 • TASİAD, MALTEPE CEVAHİR OTEL’DE İFTAR PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİ
 • Teori Mühendislik Genel Müdürü İbrahim Yılmaz
 • HAS ASANSÖR Satınalma Müdürü ERSEL İŞCAN; İhracatımızı 63 ülkeden 100 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz
 • Adalift Asansör Genel Müdürü SAADAT JAZAYERİ Arian Asansör Müdür Yardımcısı AMİR BAHRAM DARAEİ Arian Asansör Fabrika Müdürü DAVOOS KHALAJİ "Arian Asansör Kazancının Yüzde 30’unu Ar-Ge’ye Yatırıyor"
 • TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU 2014’ün, 2013'e kıyasla daha iyi bir yıl olmasını bekliyoruz
 • Mikosis Teknik Koordinatörü Altan Demir Daha önce tedarik ettiğimiz ürünleri, kendimiz üretmeye başladık
 • BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI YİNE FİKRİ IŞIK...
 • Şubatta 140 İşçi Hayatını Kaybetti
 • IEE EXPO 2014, Bombay Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı
 • Sanayimiz büyümeye devam ediyor
 • Başbakan “yerli malı kullanın” talimatı verdi
 • T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK "Asansör sektörünün gelişmesi, insan ve canlıların korunması temelinde yeni bir 'Asansör Eylem Planı' açıkladık"
 • INELEX 2014, sektör profesyonellerini İzmir’de buluşturdu
 • AHMET ASANSÖR SATIŞ MÜDÜRÜ KEMAL UYUMAZ İhracatımızı kalıcı dostluklar kurarak arttırmak istiyoruz
 • Fabre Asansör Yönetim Kurulu Başkanı AHMET GÖKHAN "Direkt İhracatımızı Arttırabilmek En Büyük Hedefi miz Arasında Yer Alıyor"
 • TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ
 • TASİAD, Yüksekokulları Ziyaret Ederek Öğrencilere Sektörü Anlattı

 • Sanayi 4.0 - Dördüncü sanayi devrimi Yarının fabrikaları neye benziyor (18 Mayıs 2016)

  Bu proje Alman hükümetinin ‘yüksek teknoloji stratejisi’ olarak 2011 yılında başlatıldı ve 2013 yılında geliştirilerek bir araştırma gündemine dönüştürüldü. Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı projenin ilk aşamasına 120 milyon Avro tutarında bir fon sağlama kararı aldı.

   Dünya endüstrisi 21. yüzyılın başından beri dijital bir dönüşüm geçiriyor. Bunlar toplumun ve ekonominin her kesiminde görülen dijital teknoloji alanındaki inovasyonlarla ilgili değişiklikler. Ancak uzmanlar Endüstri 4.0 derken ne demek istiyorlar?

   İlk Sanayi Devrimi 18. yüzyılda görülmüştü. Suyun gücünden faydalanılan mekanik tezgahlar bulundu, buhar gücü gittikçe daha fazla kullanılmaya başladı ve makineler için çeşitli araçlar geliştirildi. Daha sonra 1870 yılında elektrikle çalışan ve bir kitle üretim hattı (montaj hattı) bulunan ilk üretim hattı kullanıldı ve bu da bizleri ikinci sanayi devrimine götürdü. Üçüncü sanayi devrimi 1969 yılından itibaren yaşanmaya başladı. İlk Programlanabilir Mantıksal Denetçi (Programmable Logic Controller PLC) İmalatın otomatikleş- tirilmesi için elektronik ve bilişim alanlarında kullanılmaya başlandı.

  Endüstri 4.0 nedir?

  “Sanayi 4.0” terimi bir sonraki sanayi devrimi için kullanılıyor - ve bu devrimin gerçekleşmesi artık an meselesi. ‘Her şey için internet’ veya ‘endüstriyel internet’ olarak da bilinen bu devrim, akıllı bir fabrika vizyonuyla bugünkü üretimin teknolojik değişimini tarif ediyor ve siber fi ziksel üretim tekniklerini tanımlıyor. Bununla ilgili en yaygın anlayış, ürünlerin yaşam döngülerine ait değer zincirinin tamamı üzerinde yeni bir düzen ve kontrol düzeyi olduğu yönündedir. Bugün bilindiği haliyle çok daha karmaşık sistemleri yönetebilen bir fabrikanın oluşturulabilmesi için, bilişim, yerleşik sistemler, üretim, otomasyon tekniği ve makine mühendisliği alanlarındaki inovasyonlar bu yeni sürecin gelişimini sürüklemektedir.

  Fabrikalarımızın içerisinde de; cep telefonları, fotoğraf makineleri ve arabalar gibi her gün kullandığımız nesnelerin küresel internete bağlanarak gittikçe daha “akıllı” hale gelmesine benzer bir gelişim izlenebilir. Fabrikaların belli bir hedefe yönelik olarak tamamen otomatik hale getirilmesi iş yükünü adım adım makinelere devredecektir. ‘Akıllı’ ürünler ve makineler bir ağ içerisinde birbirlerine bağlanabilecek ve üretim sürecini daha az kırılganlık ve daha fazla verimlilikle yönetip kontrol edebilecekler. Bu döngü ürünün henüz fi kir aşamasındayken başlar, siparişlerin verilmesinden gelişim ve imalatın yanı sıra ürünün son kullanıcıya teslim edilmesine kadar her yere uzanır ve ortaya çıkan bütün hizmetlerin geri dönüştürülmesi ve sürece dahil edilmesiyle sonuçlanır.

   Dördüncü sanayi devriminin dayanağı, değer zincirindeki birbirine bağlanmış bütün bileşenlere ait önemli bilgilerin gerçek zamanlı olarak ulaşılabilir hale gelmesidir. İnsanların, nesnelerin ve sistemlerin birbirine bağlı hale gelmesi; şirketlerin hem kendi içlerinde hem de birbirleri arasında dinamik, kendi kendini düzenleyen, gerçek zamanlı olarak iyileştirilmiş katma değerli bağlantıların yaratılmasını sağlar. İnternet; akıllı makinelerle, sistemlerle, üretim ve süreçlerle birleşerek daha gelişmiş ağların kurulabilmesini sağlıyor. Gerçek dünya devasa bir bilgi sistemi haline geliyor. Sanayi 4.0 küresel anlamda bütün imalat şirketlerine önemli fırsatlar sunacak. Bu yeni vizyon, yeni sanayi ortamının beş temel özelliğiyle tanımlanabilir:

   1. Siber-Fiziksel sistemler

   Bugünün bilişim sistemleri zaten üretim sistemlerinin merkezinde yer almaktadır. Bütün alt sistemlere, süreçlere ve hem içerideki hem de dışarıdaki nesnelere, tedarikçi ve müşteri ağlarına bağlı olan bu yeni sistemler, bugünün sistemleriyle karşılaştırıldığında çok daha büyük bir karmaşıklığa sahip olacak ve pazara yapılan sunumların çok daha gelişmiş olmasını gerektirecek. Makineler ve depolama sistemleri bilişim sistemleriyle donatılacak ve Siber Fiziksel Sistemler (Cyber- Physical Systems CPS) olarak birbirlerine bağlanacaklar. Gelecekteki fabrika ve sistemler de buna benzer şekilde açıkça tanımlanmış, gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilen arayüzlere sahip olacak ve yenilikçi teknolojilerle beraber değer zinciri boyunca makinelerin değiştirilmesi açısından esneklik sağlayacak. Böylece üretim sistemlerinin çabucak değiştirilebildiği, faaliyetsizliğin giderilebildiği oldukça verimli bir üretim mümkün hale gelecek.

   2. Akıllı Robot ve Makineler

  Robotlar gelecekte daha akıllı olacaklar ve bu da bulundukları ortama uyum sağlayabilecekleri, iletişim kurabilecekleri ve etkileşimde bulunabilecekleri anlamına geliyor. Bu, şirketlere daha fazla üretkenlik sağlayacak olsa da robotların insanların yerini alacağı anlamına gelmiyor. Yarının üretim sektörü çalışanları, bugün daha fazla eğitim ve beceri gerektirdiğini bildiğimiz diğer alanlara yoğunlaşacaklar. Sanayi 4.0 gerçekleştiğinde, robotlar ve insanlar akıllı sensörlerle yönlendirilen insan-makine arayüzlerinden faydalanarak dayanışma içinde çalışıyor olacaklar. Herhangi bir sorun oluştuğunda çalışanların taşınabilir telefonlarına veya cihazlarına bir ileti gelecek ve sorunun ne olduğunun daha iyi anlaşılabilmesi için bu iletide gönderilen görüntülü çağrı linki sayesinde üretimin devamını sağlamaya yönelik talimatlar verilebilecek. Üretim tesisi 7-24 faaliyette olsa da çalışanlar yalnızca normal çalışma saatlerinde kendi işlerinin başında olacaklar.

  3. Büyük Veri

   Yarının üretim tesisleri büyük miktarlarda veri üretiyor olacak ve bu verilerin kaydedilmesi, işlenmesi ve analiz edilmesi gerekecek. Büyük verinin işlenmesini ve bulut tabanlı bilgisayar sistemlerinin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılmasını sağlayacak yenilikçi yöntemler, bilgilerin kullanımına yönelik yeni alanlar yaratacak. Her şeyden büyük verinin analiz edilmesi, yöneticilerin üretim sürecindeki kusurları, yanlışlıkları ve eksiklikleri erken bir aşamada tespit edebilmelerine, üretim süreçlerini iyileştirebilmelerine, kaynakları daha verimli kullanabilmelerine ve öngörüye dayalı bakım faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlayacak.

  4. Makinelerin, iş bileşenlerinin, sistemlerin ve insanların birbirine bağlanabilirliği

  Sanayi 4.0 gerçekleştiğinde dijital ve gerçek dünyalar birbirine bağlı hale gelecek. Makineler, parçalar, sistemler ve insanlar internet üzerinden kesintisiz bir şekilde dijital bilgileri paylaşıyor olacaklar. Üretim oldukça pürüzsüz bir şekilde ilerleyecek: Herhangi bir makinenin yanı sıra aktarım bandı ve lojistik robotu başka bir makinenin belli bir parçayı ürettiğinden anında haberdar olacak. Makineler üretilecek parçanın üretim aşamalarının her birine otomatik olarak uyum sağlayacak, otomatik bir şekilde koordine olup üretilecek birimi ayarlayacaklar. Üretim planlarının ve kapasitesinin optimizasyonu çok daha iyi bir şekilde işleyecek.

  5. Dijital Sanayileşme

  Yeni bir üretim tesisi açmanın veya mevcut bir tesiste yeni bir ürünün üretimine başlamanın oldukça zorlu aşamaları vardır: Uyum süresi, denemeler, seri üretim öncesi testler ve çok sayıda beklenmedik maliyet aşımları. Faaliyetlerin beklenmedik bir şekilde bir gün boyunca durması birçok işletme için oldukça büyük bir gelir kaybı demektir. Sanayi 4.0 fi ziksel üretime hazırlanılabilmesi için üretim tesislerini ve ürünleri sanal ortamda sunacak. Süreçlerin her biri fi ziksel haritalandırma tamamlanmadan önce sanal olarak simülas- yondan geçip doğrulanmış olacak.

   Şirketler için değişen ne?

   Geleneksel anlamıyla üretim şirketleri pazarda var olmayı sürdürecekler. Ancak yerleşik oyuncular sanayi devrimi sırasında düzenlerini, süreçlerini ve yeterliliklerini değiştirmiş olacak. Yeni endüstriyel iş modellerine sahip yeni rakipler olacak. Cep telefonları gibi yeni teknolojilerin bu kadar başarılı olmasının nedeni, ortaya çıkmalarıyla beraber toplumsal bir dönüşüme öncülük etmiş olmalarıdır. İnternet bir teknoloji olarak sosyal ağları icat etmemiş olsa da, sosyal ağlar internet sayesinde daha fazla gelişti ve çağdaşlaşmayı gerektirdi. Sanayi 4.0 için de aynı durum söz konusu. Yeni işlevler sektör oyuncuları için yeni kurallar ortaya çıkaracak. Çeşitli endüstrilerin gelişimi arasında farklar bulunacak.

   Zorluklar ve Riskler:

  Bu yeni vizyonun, yeni fırsatların yanı sıra bazı zorlukları ve riskleri de içerdiğine dikkat etmemiz gerekiyor.

   1. Yatırımlar

   Sanayi 4.0 üretim şirketlerinin odaklanabileceği bir konu gibi görünüyor. Ancak bütün oyuncular bu yeni vizyonun beraberinde yeni yatırımları da getireceğini anlıyorlar. Birçok şirket için yatırımın geri dönüşünün ne kadar olacağı belirsiz.

   Henüz somut bir icra planının mevcut olmayışı daha büyük yatırımlar yapmış olan şirketlerin bu konuya tereddütle yaklaşmasına neden oluyor.

  2. Bilişim Güvenliği

  İnternet üzerinden veya bulut tabanlı bir teknoloji aracılığıyla büyük miktarlarda bilgi paylaşımında bulunan birbirine bağlı cihazlar belli bir güvenlik ihlaline de ortam hazırlamış oluyor: Bir bilişim korsanının potansiyel olarak bir şirketin lojistik sistemini tamamen felç etmesi veya gizli müşteri sipariş bilgilerine ulaşması ve bunları rakiplerle paylaşması mümkün. Şirketlere ait verilerin, fi kri mülkiyetin ve iş sırlarının korunması en büyük zorluklardan biri. Bu tür bilgilerin kaybı, bir üretim şirketinin kendisine özgü bilgi ve becerilerinin görünür hale gelmesine yol açabilir ve pazardaki konumunu, işini ve varlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

   3. Nitelikli Çalışanlar

  Çalışanların nitelikliliği üretim şirketlerindeki en önemli konulardan biridir. Bilişim sistemlerinin ve üretim süreçlerinin bütünleşmesi, çalışma şekli, iş tanımları ve çalışanların iş içeriği açısından yeni gereksinimler ortaya çıkaracak. Şirketlerdeki çalışan niteliği profi llerinin genişletilmesi henüz oldukça erken aşamalarda. İlerleyen dönemde çalışanların bugünkü üretim şirketlerinin “çalışanlarına” kıyasla şirkete çok daha yüksek nitelikler sunmaları gerekecek. Yeni iş modelleri ve süreçleriyle bağlantılı olarak modern cihazların, akıllı teknolojilerin ve bilişim sistemlerinin kullanımı ve dijitalleşmenin artması yarının “çalışanları” için çok daha yüksek kalitede bir eğitim gerektirecek. 

  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  lisinopril and headaches dizziness lisinopril and headaches dizziness lisinopril and headaches dizziness
  online cialis coupons blog.nvcoin.com coupons prescriptions
  cialis free coupon codesamples.in cialis coupon codes
  augmentin pret augmentin duo augmentin gyerekeknek
  viagra viagra viagra
  escitaloprama adboesten.nl escitalopram teva 10 mg
  escitaloprama adboesten.nl escitalopram teva 10 mg
  periactin kissa periactin 4 mg periactine
  ramipril hexal alkohol link ramipril bivirkninger
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  inderal la blog.tgworkshop.com inderal comprar
  viagra effet click viagra maroc
  free cialis coupon 2016 go discount prescription drug card
  drug coupon cialis.com coupons coupons for drugs
  naltrexone side effects forum http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone schedule