HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • ASFED’in Konya Daveti Büyük İlgi Gördü
 • İş kazalarından dolayı ulusal basının gözü sektöre döndü
 • Kleemann, Uluslararası Basın Kuruluşlarını Ağırladı
 • Çözüm Asansör Diyarbakır Şubesiyle büyümeye devam ediyor
 • SEMATIC Türkiye ve Ortadoğu İşletme Birimi Operasyon Direktörü CAN TURNA Sematic Rel.4 kapı kartı ile fuarda olumlu yorumlar aldık
 • Ametal Pazarlama ve Satış Müdürü İlkim YILDIRIM GÖKALP "Yatırımlarımız Yurt Dışı Pazar Payımızı Farklı Bölge Ve Ülkelere Satışlarla Arttırmak Yönünde"
 • IECC MosExpo yetkilileri standımızı ziyaret ettiler
 • Asil Çelik Halat Satış Müdürü Mehmet Nazlıca "Yatırımlarımızı ağırlıklı olarak lojistiğe yapacağız"
 • İnşaat Sektöründe Üretim Arttı
 • 'ONKA' markalı, yeni alçak gerilim kondansatörleri...
 • “ASANSÖR TEMEL BAKIM GÜVENLİK VE ACİL KURTARMA EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ” PROJESİ HAYATA GEÇTİ
 • Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU 9 alandaki sektörel dönüşüm programı, bizleri umutlandırdı
 • Arkel Satış ve Pazarlama Sorumlusu İzzet Çiftçi ARKEL, ‘ARCODE’ ve ‘ARPE’yi sektör ile tanıştıracak
 • TASİAD EĞİTİM KOMİTESİ, GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA SEKTÖR TANITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ
 • 2011 nasıl geçti 2012’den ne bekleniyor
 • Ildc Uluslararası Asansör Tasarım Yarışması’nın konusu
 • MERİH ASANSÖR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı YUSUF ATİK; Tek bir hedefim vardı; Türkiye’de bir numara olmak, yurtdışında ise dünya markalarının arasında yer almak
 • Standımız Yoğun İlgi Gördü.
 • Nazar Asansör Market İzmir’e şube açıyor
 • 2013 yılında bayi sayımızı arttırmak istiyoruz

 • TASİAD EĞİTİM KOMİTESİ'NDEN “PERSONEL ÖZLÜK DOSYALARI” HAKKINDA EĞİTİM SEMİNERİ (26 Nisan 2016)

   Son olarak TASİAD Eğitim Komitesi, 11 Kasım Çarşamba Günü; “Personel Özlük Dosyalarında Olması Gerekli Evraklar, Stajyer İstihdamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve İş Kazaları, İşveren Mali Sorumluluk ve All Risk Poliçeleri” konularında bir eğitim semineri düzenledi.

  TASİAD Eğitim Komitesi; 11 Kasım Çarşamba Günü TASİAD Eğitim Salonu’nda; “Personel Özlük Dosyalarında Olması Gerekli Evraklar, Stajyer İstihdamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve İş Kazaları, İşveren Mali Sorumluluk ve All Risk Poliçeleri” konularında bir eğitim semineri düzenledi. Seminere; TASİAD Eğitim Komitesi Üyelerinden Zeynep Çavuş ve Fatma Balcı ile Demiröz Hukuk Bürosu’ndan Av. Fevzi Erdi Demiröz konuşmacı olarak katılırken, birçok fi rma temsilcisi de semineri dinlemek üzere hazır bulundu.

   Seminerin açılış konuşmasını TASİAD Eğitim Komitesi Üyesi Betül YILMAZ gerçekleştirdi. Yılmaz; Türk asansör sektöründe eğitime ihtiyacın olduğuna dikkat çekerek, TASİAD bünyesinde bir Eğitim Komitesi kurduklarını, Komitenin de faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Özlük dosyalarının çok önemli bir konu olduğunu ve sektörde bu konuda bir eğitime ihtiyaç duyulduğunu düşündüklerini aktaran Yılmaz, ilerleyen dönemlerde de eğitimlerine devam edeceklerini söyledi. Eğitimler konusunda sektörden gelen taleplere dikkat ettiklerini belirten Betül Yılmaz, bu konuda tüm üyelerinden talep beklediklerini de sözlerine ekledi.

   Açılış konuşmasının ardından TASİAD Eğitim Komitesi Üyesi Zeynep ÇAVUŞ; “Personel Özlük Dosyalarında Olması Gereken Evraklar” konu başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Özlük dosyalarının işçi ve işverenlerin aynası olduğunu ifade eden Çavuş sunumunda şunları anlattı; “Personel Özlük Dosyası ile ilgili düzenlemeler 10 Haziran 2009 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunun 75’inci Maddesi ve 104’üncü Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş böylelikle işverenlerce bu belge ve formların düzenlenmesi ve saklanması zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle, işveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

  Burada tanımları açmamız gerekirse; İşçi; İş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye denir. İşveren ise işçi, çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye denir. İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi; diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden doğan hukuki bağdır. İşyeri, mal ve hizmet üretmek amacıyla maddi olan veya olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime denir. İşçi var ise işyerinden bahsedilmelidir. Personel Özlük Dosyası; İşyerinde çalışan bütün çalışanlar için ayrı ayrı düzenlenen ve işverenler tarafından tutulması zorunlu olan, çalışanların sözleşme esasınca bütün bilgi, belge ve evraklarının bir arada tutulduğu dosyadır. Asgari ücret; ilgili kanunda belirtildiği üzere ücret geliri elden eden bireylerin bir aylık çalışmaları neticesinde temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ölçüde ödenmesi gereken en düşük ücret olarak tanımlanmaktadır. Asgari ücret; Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir ve verilen karar ilgili yılın ilk günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. 2015 yılı net ele geçen asgari ücret ve AGİ toplamı bin 54 TL’dir. Kıdem tazminatı; işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir. Kıdem tazminatını hak edebilmek için iş yerinde deneme süresi dahil toplam 1 yıl çalışmış olmak gerekir. Bir çalışan askerlik görevini yerine getirmek için iş yerinden ayrılırsa kıdem tazminatını talep edebilir. Kadın çalışan evlendiği yıl içerisinde işyerinden ayrılırsa kıdem tazminatını talep edebilir. Bir çalışan 15 yıl içerisinde toplam da 10 yıl 3 bin 600 gün SSK primi varsa SGK’dan aldığı yazı ile kıdem tazminatı talep edebilir.

   -İş kazası nedir?

   İş Kazasına baktığımızda; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş kazası denilmektedir. Olayın iş kazası sayılabilmesi için, bu beş hal ve durumdan birinde meydana gelmesi yeterlidir.

  -İş kazalarında ne tür idari işlemler yapılır?

   Biraz da buna bakalım. İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır. İşyeri kaza raporu düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır. Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir. Kaza ilgili Sigorta İl Sigorta Müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç gün içinde bildirilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne bildirim formu ile en geç üç iş günü içinde haber verilir. Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir. Dosyada ayrıca; İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi, işe giriş sağlık raporu, kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret hesap pusulalarının sureti, işçi çizelgesi, eğitim belgesi ile diğer sertifi kalar ve kişisel koruyucuları teslim belgeleri yer alır.

   -Ücretli izin ve puantaj

  Ücretli izin; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Puantaj, sözlük anlamı olarak bir şeyin denetlendiğini veya görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret koymadır. İşletmelerin personel devam takip sistemlerinden beklentilerinin başında ay sonunda maaş hesaplamasını kolaylaştırması gelir. Maaş hesaplamasında ihtiyaç duyulan personelin çalışma toplamlarının yer aldığı puantaj bilgisidir.

   İş Kanunu 75’inci Maddesi uyarınca işveren çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası düzenlemek zorundadır. İşçi çalıştıran her işveren tarafından yasal olarak yapılması zorunlu olup, işçi özlük dosyası düzenlenmemesi halinde her işçi için 2015 yılında bin 478 TL idari para cezası söz konusudur. Belirlenen bu ücret miktarı, her bir sigortalı işçi için hesaplanmıştır. Bu durumda işveren personel özlük dosyasını hazırlamadığı her bir kişi için ödeyecek olduğu ücret artacaktır. O halde diyebiliriz ki doğru tasnif edilmiş işçi özlük dosyası hem iş mahkemesinde hem de kurum müfettişleri kontrollerinde idari para cezasından korur.

   -Personel Özlük Dosyası Nasıl Olmalı?

   Çalışanın iş ilişkisinin gerektirdiği ölçüde bilgi ve belgeleri içermesi gerekir. İş ilişkilerinden başka bir amaçla kullanılmaması gerekir. İşveren tarafından hazırlanması gerekir. Çalışanın özel hayatına ait kabul edilmesi gerekir. Kağıt dosya ortamında ya da sanal ortamda saklanabilir. Daha az maliyetli olması açısından uygulanabilir. Ancak bu özlük bilgilerinin üçüncü kişilere karşı güvenlik ve gizlilik sorumluluğu tamamen işverene aittir. İşveren, düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak yükümlülüğü altındadır. İş ilişkisi sonlandığı takdirde 10 yıllık bir saklama süresi gerekli görülmektedir. İşveren işçi özlük dosyasında tuttuğu belge ve kayıtları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. İşveren, özlük dosyasında bulunan belge, bilgi ve kayıtları hukuka uygun ve dürüstlük kurallarına uyarak kullanmak yetkisine sahiptir. İşveren özlük dosyalarında kayıt altına aldığı bilgi ve belge kayıtlarının doğru ve gerçekçi bilgiler olması gerekmektedir. İşçi özlük dosyasında bulunan bütün belgeler delil niteliğindedir. İşçi özlük dosyasında bulunan bilgi, belge ve kayıtlar hem işveren hem de işçi lehine kullanılabilecek evraklar olduğu için tarafl ar arasındaki itilafta her iki taraf için de delil niteliğindedirler.

  -Personel özlük dosyasında neler bulundurulmalı?

   Personel tarafından hazırlanması gereken evraklar şunlardır; işçi kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, ikametgâh, adli sicil kaydı, 4 adet fotoğraf, mezun olduğu okul diploma fotokopisi, sağlık raporu, kan grubu kartı, askerlik terhis belgesi fotokopisi veya tecilli olduğuna dair yazı, bakmakla yükümlü olduklarının nüfus cüzdanları fotokopileri, evlilik cüzdanı, sürücü belgesi.

   İşveren tarafından bulundurulması gereken evraklar ise şunlardır; eleman istek formu, işe başvuru formu ,CV, kanun gereği iş sözleşmesi, aile durum bildirim formu, fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı, ücretsiz izinler ve yıllık ücretli izin ile ilgili dilekçe veya formlar, yıllık ücretli izin cetveli, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor, iş güvenliği formu, işe giriş/çıkış bildirimleri, ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti, demirbaş malzeme teslim belgesi.

  -Dikkat edilmesi gerekenler

   Personel dosyasında bulunması gereken evraklar kesinlikle tam ve düzenli olmalıdır. işçi özlük dosyaları her yıl bir kez gözden geçirilmeli ve güncellenerek tutulmalıdır. Başvuru formunda kesinlikle işe alınan kişinin amirinin onay ve imzası olmalıdır. İşletmenize işçi alınacağı hallerde çalışmaya başlamadan en az bir gün önce Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi SSK İl Müdürlüğüne verilmelidir. Personel ücret pusulasını okuyup imzalamalı. Ücret pusulasında da üst kısımda işçinin Sosyal Güvenlik Kurumuna ve işçiye ödenen tutarlar bulunmalı ve bordro altında bir önceki ay ve daha önceki aylara ilişkin durum borç alacak olarak belirtilmelidir. Personel ile kesinlikle kişiye özel sözleşme yapılmalı. Sözleşmede işveren imzası olmak zorundadır. Yalnız işçi imzası sözleşmeyi tek tarafl ı kılar. Fazla mesailer bu puantaj sistemi ile birebir tutmalı ve fazla mesai var ise bu imzalı evrak üzerinden hesaplanmalıdır. Fazla mesai yönünden işçinin muvafakatinin her yıl için ayrı ayrı Ocak ayı içerisinde alınması gerekir. İzin dilekçesi izin talebi esnasında muhakkak alınmalıdır. İzne dilekçesiz ayrılan personel işe gelmemiş sayılmalı ve ihtar çekilmelidir, dilekçe vermesi mecbur koşulmalıdır. İzin dönüşünde muhakkak imzasının alınması gerekir. İşçiye kullanmakta olduğu şahsına özel araç gereç ve ekipman var ise özel bir zimmet formu düzenlenerek bahse konu araç işçiye zimmetlenmelidir. İstifa halinde kesinlikle istifa dilekçesi alınmalı. İstifa sebebi ısrarla dilekçeye yazdırılmalı. İstifa dilekçesinde karşılıklı imzalar bulunmalıdır. İşten ayırmalarda tazminat formları tam doldurulmalıdır. İbraname hazırlanmalı ibranamede tutarlar muhakkak yazılmalıdır. İşveren, işyerinin çalışma şartları çerçevesinde iş güvenliği iş sağlığı şartları doğrultusunda gerekli ekipman eğitim ve ortamları oluşturmak ve sağlamakla mükelleftir. İşletmelerde görev yapan tüm personele; çırak ve stajyerler dahil olmak üzere ‘’ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ‘’ aldırmalı ve eğitim kayıtları özlük dosyalarında muhafaza edilmelidir.”

  Fatma BALCI: “Stajyer İstihdamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”

   Zeynep Çavuş’un ardından TASİAD Eğitim Komitesi Üyesi Fatma Balcı, “Stajyer İstihdamında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” konu başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunun başında mesleki ve teknik okullar ve bu okullardaki öğrencilerin aldıkları eğitim hakkında kısa bir bilgi veren Balcı, son yıllarda elektromekanik taşıyıcılar bölümüne tercihlerin az olduğunu söyledi. Okullarda eğitim alan öğrencilerin ise stajyer olarak asansör fi rmalarını tercih etmediklerini kaydeden Fatma Balcı, bu sorunu sektör ile birlikte çözmeleri gerektiğini vurguladı.

   Fatma Balcı, sunumunda şu bilgileri verdi;

   “Yeni kanunlar gereği, 10 kişi personeli olan fi rmaların stajyer alma zorunluluğu var. Ancak biz bazen öğrenciye faydalı olabileceğini düşündüğümüz işletmelere de personel sayısına bakmadan stajyer gönderebiliyoruz. Bizim gönderdiğimiz stajyeri de firmalar almak zorundalar. Gelen stajyerlerin elinde staj defteri bulunuyor. Burada olması gereken tüm hususlar yer alıyor. Stajyere izin verilmesi bizim aracılığımız ile oluyor. İşe gelmeyen stajyer okula devamsızlık yaptı sayılıyor. İş kazası veya izinler tamamen tutanak altında olması gerekiyor. Çıraklık eğitimi alan stajyer öğrencilerin haftanın 6 gününe kadar işyerlerine gidebiliyorlar. Çıraklık eğitimi alacak öğrencilerin 19 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Gelen stajyerlere kanunlar çerçevesinde gerekli ödemeler de yapılmalıdır. Öğrencilerin SSK’sını okullar yatırdığı için devam veya devamsızlığı veya oluşabilecek bir iş kazasını mutlaka bildirmeniz gerekiyor. Öğrencilerimizin izin kullanma hakları yok. Ancak fi rmalar inisiyatif kullanarak öğrenciye izin verecekler ise bunu mutlaka bize bildirmeleri gerekiyor ve öğrenci devamsızlık yapmış sayılıyor.”

   Demiröz Hukuk Bürosu’ndan Av. Fevzi Erdi DEMİRÖZ: “Personel Özlük Dosyalarında Olması Gerekli Evraklar ve Yükümlülüklerine Hukuki Bakış”

   Seminerin son konuşmacısı ise Demiröz Hukuk Bürosu’ndan Av. Fevzi Erdi Demiröz oldu. Demiröz “Personel Özlük Dosyalarında Olması Gerekli Evraklar ve Yükümlülüklerine Hukuki Bakış” ile “İş kazaları, İşveren Mali Sorumluluk ve All Poliçeleri” konularında sunumlar gerçekleştirdi. Demiröz, özlük dosyalarının mutlaka fi rmalarda eksiksiz yer alması gerektiğini hatırlatarak, şunları söyledi; “ Yarın öbür gün herhangi bir olumsuzluk ile karşılaştığınızda mahkemeler mutlaka sizden özlük dosyalarını talep edecektir. Eğer özlük dosyalarınızı göndermez veya eksik gönderirseniz, karşı tarafın size açtığı dava gerekçelerindeki iddiaları doğru olarak kabul edilir. Özlük dosyalarının olmamasının ayrıca bir de idari para cezası bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç önemli atlanan husus var. Mesela personellerinizin ücret bordrolarının mutlaka imzalı olması gerekmektedir. Yıllık izin defterleri de çok önemlidir. Eğer bu evraklar yok ise işveren ispata mecbur olduğu için olası bir yanlış ifade de karşı tarafın iddiaları dikkate alınır.”

   İş kazaları ile ilgili de örnekler vererek açıklamalarda bulunan Demiröz, katılımcılar tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

   Sunumların ardından soru cevap bölünme geçildi. Soru cevap bölümünün ardından ise eğitim semineri sona erdi.  

  coupons for prescriptions discount coupon for cialis free prescription cards
  viagra discount coupon drug discount coupons discount card for prescription drugs
  manufacturer coupons for prescription drugs free viagra samples coupon viagra.com coupon
  free discount prescription cards read drug coupons
  abortion pill abortion pill abortion pill
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  free printable cialis coupons drug prescription card discount coupons for prescriptions
  cialis free coupon codesamples.in cialis coupon codes
  viagra viagra viagra
  apranax migraine site apranax 250
  seroquel 300 mg read seroquel sevrage
  anafranil ve alkol mikemaloney.net anafranil 25
  free cialis coupon read prescription drugs coupon
  diflucan how long to work neryx.com diflucan
  low dose naltrexone withdrawal naltrexone alcoholism medication what is ldn