HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • Onder Asansor Baharı Rafting Şenliği İle Karşıladı
 • BURSAD ve MMO'dan, Bursalı asansörcülere eğitim semineri
 • Konut Kredisi Hacmi 2 Kat Arttı
 • Teknolojik ürün yatırımlarına destek
 • Onder Asansor, makine parkuruna lazer makinesini de ekledi
 • AMETAL Yurt İçi Satış ve Pazarlama Müdürü CEM KAPUKAYA; Ürün ve bölgesel bazda satışlarımızı arttırmayı hedefliyorum
 • KÜÇÜK GROUP KABLO İMALAT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı MEVLÜT KÜÇÜK; Türkiye ve Dünya için üretiyoruz
 • Riskli Bina Analizi Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Ankara Şube Başkanı İnşaat Muhendisi Nazmi Şahin Afet riski altındaki alanların, donuşum startı verildi
 • Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Daha Büyük Bir Yuvaya Kavuşuyor
 • Genemek Genel Müdürü Devrim GECEGEZER "Genemek bir dünya markası olmak için kuruldu ve yoluna hızla devam ediyor"
 • EURO-LIFT, Sektör profesyonellerini bekliyor
 • AS-EL-KA Asansör , Bayileri ile Antalya’da Buluştu
 • 2011 nasıl geçti 2012’den ne bekleniyor
 • BURSA’DAKİ TOPLANTIDA SEKTÖR PAYDAŞLARI BİLGİLENDİRİLDİ
 • KRAUM Lift Genel Müdürü Serdar GÜNGÖR "KRAUM Lift Otomatik Kapılarını Türkiye Pazarına Açacak"
 • Asansör Sektörü, Makina Mühendisler Odası'nda Biraraya Geldi
 • Özray Asansör Genel Müdürü Ahmet Özdaş Sektörümüzde En Çok Hissedilen Problemlerin Başında
 • Sanayi Üretimi 2 Yılın Dibine Vurdu
 • BOSS ASANSÖR AÇILIŞINA YOĞUN İLGİ
 • D KARE TEKNİK MÜDÜRÜ MUSTAFA GÖRMÜŞ ASANSÖR ENSTİTÜSÜ konumuna gelerek sektöre hizmet etmeyi hedefliyoruz

 • T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK "Asansör sektörünün gelişmesi, insan ve canlıların korunması temelinde yeni bir 'Asansör Eylem Planı' açıkladık" (7 Mayıs 2015)

   T . C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı için belirlediğimiz hedefl erimizi yakalamak, küresel pazarlardan daha fazla pay almak, insanımızın yaşam standardını yükseltmek ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için birçok çalışma yapmaktayız” dedi. Yerli markalarımızı ve sanayicilerimizi desteklemek için “Yerli Malı Tebliği” yayınlandığını hatırlatan Işık, Tebliğ ile birlikte avantaj uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiğini söyledi. Bakan Işık, “Bu çerçevede asansör fi rmalarımızın yerli üretime ağırlık vermeleri ve özellikle altyapı yatırımlarında bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu. Işık, asansör sektörünün gelişmesi, insan ve canlıların korunması temelinde Bakanlık olarak Asansör Eylem Planını açıkladıklarını kaydederek yeni eylem planını anlattı.

   Sayın Bakanım, Türk sanayisinin 2014 yılını değerlendirerek, 2015 yılı için ortaya koymayı planladığınız çalışmalarınızı bizimle paylaşabilir misiniz?

   Ülkemizin, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma, GSMH’yi 2 trilyon dolara, kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolar seviyesine, dış ticaret hacmini 1 trilyon dolara ve ihracatı 500 milyar dolara çıkarma hedefl eri doğrultusunda Bakanlık olarak amacımız; “Türk sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini arttırarak, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği, istihdam sorununu çözmüş, nitelikli işgücüne sahip, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmiş ve aynı zamanda topluma ve çevreye duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmaktır.

  Bu kapsamda, tüm fi rmaların rekabet gücünü etkileyen ve farklı kurumlar arasında koordinasyon gereğini ön plana çıkartan, işgücünün niteliğini yükseltecek, fi nansmana erişimi kolaylaştıracak, yenilikçilik kapasitesini geliştirecek, girdi maliyetlerini düşürecek, çevreye duyarlılığı arttıracak yatay politikalar uygulanmaktadır. Tüm bu politikaları içeren 2015-2018 yılları için yeni Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planını yayınlayacağız.

   2015 yılı içerisinde ülkemizin tüm sanayi işletmelerini sektörel bazda bir portal üzerinden bir araya getireceğiz. Böylece, gerek ulusal bazda gerekse uluslararası bazda sanayicilerimiz birbirlerini oluşturulacak bu sistem üzerinden görecek ve işbirliği, bilgi paylaşımı, bölgesel rekabet ortamı yine aynı sistem üzerinden oluşturulacaktır.

  Onuncu Kalkınma Planında, Bakanlığımıza verilen en önemli görevlerden birisi de, ülkemizin test ve muayene altyapısını geliştirmek, yapılamayan test ve muayene hizmetlerini kazandırmaktır. Bu çerçevede kamu ve özel sektörün paydaşlarıyla bir araya gelinmiş, yapılamayan hizmetler tespit edilmiş ve bunlara yönelik yatırım planı oluşturulmuştur. Ayrıca ülkemizin bu alandaki kurulu kapasitesinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve sanayicilerimizin istediği hizmetleri veren uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ulaşması amacıyla, “Türkiye Test ve Muayene Veri Tabanı” çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.

   Bu çalışmalarla beraber, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşların, yıllık kontrol sonuçlarına ilişkin asansör veritabanı çalışmalarında da sona gelinmiş bulunmaktayız.

  Refah seviyesi yüksek bir topluma dönüşmemiz için, bilgi üretmek ve bilgiyi yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüştürmemiz gerekmektedir. Bunun için gerek Bakanlığımızın, KOSGEB, TÜBİ- TAK gibi bilimsel temellere oturan gerekse diğer Bakanlıkların kalkınma amaçlı sağladığı destekler bu yıl da devam edecektir.

   Başbakanımızın onuncu kalkınma planında açıkladığı; ‘Üretim teknolojisinin dinamik olarak değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Sanayi stratejisi belirli aralıklarla revize edilecek, daha detaylı sektörel bazda alt stratejik planlamalar yapılacak. Orta ve yüksek teknolojik ürünlere yönelik yeni yatırım ve destek programları oluşturacağız’ söyleminden yola çıkacak olursak, Türk sanayisinin büyük bir değişime uğrayacağını söyleyebilir miyiz? Bu değişim ve yeni stratejileriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

   2011 yılında kamuoyuyla paylaşılan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru) uygulama döneminin sonuna girilmiş bulunulmaktadır. Kurum ve kuruluşlardaki üst düzeyde sahiplenme ile birlikte eşgüdüm ve uzmanlaşma; stratejinin başarıyla hayata geçmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Sanayi Stratejisi’nin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci Bakanlığımız koordinasyonunda, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde gerçekleştirilmektedir.

   Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde sekiz adet yatay sanayi politikası alanı bulunmaktadır. Bu yatay alanlar; Yatırım ve İş Ortamının İyileştirilmesi, Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar, Bece riler ve İnsan Kaynağı, KOBİ’lerin Finansmana Erişimi, Firmaların Teknolojik Gelişimi, Altyapı Sektörleri, Çevre ve Sanayi Politikası ve Bölgesel Kalkınma’dır.

   Bu kapsamda; 2011 yılı içerisinde uygulama, izleme ve koordinasyon mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu mekanizmada yer alan Girişimler, İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İzleme ve Yönlendirme Komitesi, Bakanlığımız koordinasyonunda düzenli olarak toplanmış, belgede yer alan 72 eylem yönetişim ve katılımcılık modeliyle titizlikle takip edilmiştir. Bu kapsamda; Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nin eylemleri bazında 2011 ve 2012 yıllarında yüzde 85, 2013 yılında yüzde 82 ve 2014 yılında yüzde 90 başarı kaydedilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye Sanayi Stratejisi 2011-2014 döneminde eylemlerde ortalama yüzde 85 başarı elde edilmiştir.

  2015-2018 yıllarını kapsayacak olan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nin yenileme çalışmaları 2013 yılının ikinci yarısında başlamıştır. Yeni sanayi strateji belgesi yerli, yenilikçi ve yeşil üretimi teşvik edecek şekilde kurgulanmıştır.

  Türkiye Sanayi Stratejisi 2015-2018 Belgesi, vizyon, genel amaç ve stratejik hedefl er doğrultusunda sanayinin ve sektörlerin rekabet gücünü arttırmak üzere, yapısal dönüşümü yönlendirmeye ve desteklemeye katkı verecek, AB’deki sanayi politikası yaklaşımlarıyla uyumlu, Türk sanayisinin güçlü ve zayıf yönleri ile sahip olduğu fırsatlar ve karşı karşıya kaldığı tehditler çerçevesinde oluşturulan bir politika çerçevesini içermektedir.

  Bilhassa orta, yüksek ve yüksek teknoloji alanlarına özel bir önem vereceğiz. Bu alanlardaki Ar-Ge ve yenilik odaklı projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Projelerin çıktıları olan teknolojik ürünlerin tanıtımları, pazarlanmaları ve yatırımları önemli miktarda hibe destekleriyle desteklenmeye devam edilecektir. Teknoloji geliştirme bölgelerinde yeni fi kirlerin ve ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesinin desteklenmesi yanında yeni bir yapılanmaya giderek buralarda kurdurduğumuz teknoloji transfer ofi sleri kanalıyla teknolojinin ticarileşmesi, transferi ve yayılımı çalışmalarına hız vereceğiz. Geçtiğimiz on yıllık dönemde büyük ölçüde kurulumunu tamamladığımız bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini sonuç odaklı işleteceğiz. Ekosistemin kurumsal yapılar,  destekler ve aralarındaki ilişkiler bağlamındaki her çeşit ihtiyacını ve eksikliğini hemen karşılayacağız.

   Yeni kurulan teknoloji tabanlı fi rmalarımızı küresel rekabete hazırlayabilmek için, kamu alımları yoluyla destekleyerek, güçlü işletmelere dönüşmelerini sağlayacağız. Kamu alım ihalelerine girmelerini kolaylaştıran ve fi yat avantajı getiren uygulamaları yaygınlaştıracağız.

  Sektörler arasında veya kümelenmeler bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet öncesi işbirliği projeleri yoluyla desteklenmesi uygulamasını güçlendireceğiz. İşletmelerimiz yenilikçi ve mevcut teknolojiyi ileri taşıyacak projelerle bir araya geldiklerinde, Ar-Ge Merkezi desteklerinin tamamından yararlanmalarını sağlayacağız.

   OSB’lerdeki işletmelerin de Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri yürütebilmeleri, teknoloji geliştirebilmeleri için OSB bünyelerinde teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluş işlemlerini kolaylaştırdık. Özellikle küçük ve orta boy işletmelerimizin, üniversitelerin bilgi üretme, teknoloji geliştirme potansiyelinden daha fazla yararlanması, teknoloji geliştirmesi ve yenilik yapmaları için bu kolaylığı getirdik.

   Bütün bunların yanında dünyada hızla gelişen ve hemen tüm sektörlerde uygulama alanı bulan nanoteknoloji, biyoteknoloji ve yazılım konularına çok büyük önem veriyoruz. Bu teknolojiler uygulandıkları sektörlerde toplam katma değeri arttırmakla birlikte eko-verimli ve yüksek katma değerli ürünler geliştirmeye önemli katkılar vermektedir. Bakanlığımız bu alanlarda strateji belgesi ve eylem planları hazırlamıştır.

   Bunların yanında bilginin kaynağı üniversite ile fi nansmanın kaynağı sanayi arasında işbirliğini arttırabilmek, kurumsallaştırabilmek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için strateji belgesi, eylem planı hazırladık; ayrıca tüm ülke genelinde faaliyet gösterecek akademisyenlerden oluşan bir çalışma grubu kurduk. Çalışma grubu yerelde tüm paydaşları bir araya getiren çalışmalar yürütmektedir.

   Bütün bu çalışmalar; Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı için belirlediğimiz hedefl erimizi yakalamak, küresel pazarlardan daha fazla pay almak, insanımızın yaşam standardını yükseltmek ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak için yapılmaktadır. Bu yolda Bakanlık olarak en büyük katkıyı vereceğimize inanıyorum.

   Sayın Babacan’ın; inşaat sektöründeki sıkıntılara dikkat çekerek sanayinin ekonomideki payının arttırılması yönündeki açıklamaları, Türk sanayicisi tarafından heyecanla karşılanarak destek buldu. Bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

   Başarıların kalıcı kılınması ve sürdürülebilir kalkınmanın devam etmesi; artan eğitim ve araştırma imkânlarımızın kullanılması, işgücümüzün niteliğinin arttırılması, yenilik kapasitemizin güçlendirilmesi, bilgiye dayalı üretimin ve ekonomide verimlilik artışının sağlanması ile mümkündür. Böylece rekabet gücümüz ve büyüme hızımız artacaktır. Orta gelir tuzağından çıkmanın en kısa ve kolay yolu bu olacaktır. Ayrıca, gelişmiş ülkelerin yapısı incelendiğinde bunu sanayileşme yoluyla sağladıkları görülecektir. Kısaca ilerlemenin lokomotifi daima sanayileşme olmuştur.

  Ülkemizde bu dönüşümü gerçekleştirmek üzere Onuncu Kalkınma Planı’nda, 25 Öncelikli Dönüşüm Programı belirledik. Bu programların önemli bir bölümünde Bakanlığımız kritik rol üstlenmiştir:

  • Üretimde Verimliliğin Arttırılması,

   • İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması,

   • İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi,

  • Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme,

   • Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim,

  • Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi,

  • Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm

  • Nitelikli İnsangücü İçin Çekim Merkezi dönüşüm programları altında eylem planları hazırladık. Bilimi, Ar-Ge’yi, yenilik ve girişimciliği, sanayinin nitelikli üretime yönelik yapısal dönüşümünü, teknoloji üretimini ve verimliliği esas alan bu eylemlerle Bakanlığımız önemli görevler ifa edecektir.

   2014 yılı önceki yıllara nazaran çevre ülkelerimizde yaşanan siyasi gerilimin üst düzeyde gerçekleştiği bir yıl olarak geride kaldı. Özellikle İŞİD gerçeği Türk markalarının Ortadoğu’da en çok ihracat yaptığı bölgelerde çeşitli sektörlerimizin ihracatlarını durma noktasına kadar getirdi. Bu konuda neler düşünüyor zarar gören fi rmalarımıza neler tavsiye ediyorsunuz?

   Ülke olarak sadece tüketimle değil, aynı zamanda ihracatla büyümek hedefi mizdir. Mal ihracatımızın yaklaşık yüzde 94’ünü sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Bu, sanayimizin geldiği nokta açısından önemli bir göstergedir.

  Türkiye buradan yola çıkarak Avrasya ve Afrika’nın Ar-Ge ve üretim üssü olmayı hedefl emektedir. Yeni dönemde dünya ekonomisinde üst sıralarda yer almanın yolu da Ar-Ge ve inovasyondan geçmektedir.

   Günümüzde üretimin yanında ürünlerin piyasalarda tutunmasını sağlamak da rekabetçiliğin olmazsa olmazlarındandır. Bu ise tasarım ve markalaşma ile mümkündür.

   Türkiye, bu gerçekten yola çıkarak markalaşmanın ve tasarımın önünü açmak için kaynaklarını seferber etmekte ve tasarımı her geçen gün daha fazla desteklemektedir. Dünya’da gelişen bir diğer trend ise verimlilik, özellikle de eko-verimliliktir. Verimlilik alanında, ekonomiyi ve ekolojiyi bir arada ele alan eko-verimlilik ve sürdürülebilirlik yaklaşımları öne çıkmaktadır. Kaynakların verimli kullanılması ile bugün ve gelecek kuşaklar için rekabet üstünlüğü sağlayan bir yapıya gidilmektedir.

   Diğer taraftan, büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti, robot ve otomasyon teknolojilerindeki gelişmeler ile ileri üretim teknikleri, üretimde verimliliği yeni boyutlara taşımaktadır. Gelişmiş ülkeler büyümelerinin yüzde 60’tan fazlasını işgücü veya sermaye artışlarından değil, verim artışlarından elde etmektedir. Bu sebeple asansör fi rmaları yatırımlarını verimlilik temelli yeni teknolojileri içeren ve çıktıları katma değerli ürün olan bir üretim anlayışı sergilemesi gerekmektedir.

  2015 yılında yerli markalarımıza ve sanayicilerimize ne gibi destekleriniz olacak?

   Yerli markalarımıza ve sanayicilerimizi desteklemek için “Yerli Malı Tebliği” yayımlanmıştır. Tebliğ ile birlikte avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede asansör fi rmalarımızın yerli üretime ağırlık vermeleri ve özellikle altyapı yatırımlarında bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekmektedir.

   Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi çalışmaları kapsamında; kamu desteği ile Ar-Ge faaliyeti yürüten, çalışmalarını teknolojik bir ürüne dönüştüren ve üretime başlayan işletmelerimizi kamu alımları yoluyla destekleyebilmek için yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bilindiği üzere farklı kamu kurumlarımız tarafından Ar-Ge destekleri verilmektedir. Bakanlığımız ve ilgili kuruluşları olan TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından verilen benzer destekler bulunmaktadır. Bu desteklerden asansör fi rmalarımız mümkün olduğunca yararlanmalıdır.

   Türk sanayisinin, orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olma vizyonuyla sürdürülebilir kalkınma hedefl eri doğrultusunda, kamunun alım gücü önemli bir politika aracı olarak uygulanacak. Bu çerçevede, Sanayi İşbirliği Programı (SİP) Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

   Yönetmelik ile Türk sanayisinin, orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak vizyonuyla sürdürülebilir kalkınma hedefl eri doğrultusunda, kamunun alım gücü önemli bir politika aracı olarak uygulanacaktır.

   SİP ile başta ulaştırma, enerji ve sağlık sektörlerinde olmak üzere kamunun yüksek teknoloji içeren ve büyük maliyet gerektiren alımlarında Türkiye’de üretim ve teknoloji yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra, uluslararası fi rmalarla karşılıklı ticari ilişkiler ve karşılıklı yarar ilkeleri çerçevesinde işbirliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

   Asansör sektörü ile ilgili son olarak; ‘Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün asansör’ açıklamasında bulunmuştunuz. Son zamanlarda yaşanan asansör kazalarını da değerlendirerek, Türk asansör sektörüne mesajlarınız neler olacak?

  Gümrük Birliği ile birlikte Türk ulusal mevzuatının Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyumlu hale gelmesi kullanıcıların temel can ve mal güvenliğini ön plana çıkarmıştır. Ancak özellikle sektörümüzün bu konuya daha fazla önem göstermesi gerekmektedir. Piyasa gözetimi ve denetimi verilerine baktığımızda en fazla idari yaptırım asansör fi rmalarına yapılmaktadır. Ayrıca yıllık kontrol verilerine baktığımızda güvensiz asansör oranımızın halen yüzde 50’nin altına inemediğini görüyoruz. Bu sebeple sektörümüzün bir öz eleştiri yapması insan odaklı tasarım ve montaj faaliyetlerinde bulunması gerekmektedir.

  Piyasanın ve asansör firmalarının faaliyetleri göz önüne alındığında hem sektörün gelişmesi hem de insan ve canlıların korunması temelinde Bakanlık olarak Asansör Eylem Planını açıklamış bulunuyoruz.

  Bunlar sırasıyla,

  1. Asansörlere yönelik yıllık kontrollerin etkinliğinin artırılması ve yıllık kontroller sonucu, gereken durumlarda yapı ruhsatı veren kuruluşlarca tedbirlerin alınmasının sağlanması amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda yasal düzenlemeye gidilecektir.

   2. Yıllık kontrol faaliyeti sonucunda yapılacak iş ve işlemlere ilişkin, bina sorumlusu ve bina sorumlusunun bulunmadığı hallerde kat maliklerine, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak yasal düzenleme ile sorumluluk verilecektir.

   3. Asansörlere ilişkin A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yıllık kontrol işlemleri de dahil olmak üzere, her türlü verinin Bakanlığımız bünyesinde toplanarak izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla veri tabanı oluşturulacaktır.

   4. Ülkemizde kullanılan tüm asansörlerin, Nüfus Kayıt Sistemi verileri ile entegre edilerek kimlik verilmesi sağlanacaktır.

  5. Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de yapılacak yasal düzenleme ile asansörlere yönelik yıllık kontrol faaliyeti yürüten A Tipi Muayene Kuruluşlarının Bakanlığımız tarafından atanması ve yaptıkları faaliyetlerin periyodik olarak denetlenmesi sağlanacaktır.

   6. Yerel yönetimlerin A Tipi Muayene Kuruluşları ile protokol imzalaması ve tüm asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılabilmesi için, Bakanlığımız tarafından gerekli düzenleme gerçekleştirilecektir.

   7. A Tipi Muayene Kuruluşları ile yapılacak ortak çalışma ile güvensizlik unsurlarını içeren kırmızı etiket kriterleri yeniden tanımlanarak kırmızı etiket almış asansörlerin yerel otorite tarafından derhal kapatılması sağlanacaktır.

   8. A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yıllık kontrol faaliyeti ücreti tavan ve taban fi yatı Bakanlığımızca belirlenecektir.

   9. Asansörlerde tespit edilen kırmızı etikete yol açan uygunsuzlukların giderilmesi için; 30 günü geçmemek kaydıyla düzeltme faaliyeti süresi verilecek ve kullanıcının asansörün kapalı kalmasından kaynaklanan mağduriyeti giderilecektir.

   10. Yetkisiz montaj ve bakım fi rmalarına yönelik sürdürülecek mücadele kapsamında Bakanlığımızca denetleme mekanizması daha etkin hale getirilecektir.

  11. Asansörlerin piyasaya arzı öncesinde, tescil edilmesi aşamasında ilgili Yerel Otorite tarafından ilk kontrolün yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır.

  12. Ayrıca, Asansör Bakım İşletme Yönetmeliğinde yapacağımız değişiklikle, eskimiş, miadını doldurmuş, güvenlik sorunu olan ve kazalara sebep olabilecek olan 300 bin civarında asansörün yenilenmesi ile sektöre büyük katkı sunulacaktır.  

  wife cheated now what sigridw.com my wife cheated now what do i do
  would my boyfriend cheat how to cheat boyfriend i cheated on my boyfriend now what
  my boyfriend cheated site i cheated on my boyfriend what do i do
  my wife cheated on me now what nookandlearn.com reasons wives cheat on their husbands
  cheated on my girlfriend girlfriend cheated on me with her ex i cheated on my girlfriend but i love her
  i cheat on my boyfriend slokell.com i told my boyfriend i cheated on him
  walgreens printable coupon click walgreens photo prints
  prescription drugs discount card blog.planningpme.es online coupons for walgreens
  walgreens photo coupon in store printable intelliwins.com walgreens online coupons 2015
  i want a abortion abortion pill what is an in clinic abortion
  coupons cialis mikemaloney.net free prescription discount card
  coupons cialis mikemaloney.net free prescription discount card
  2015 cialis coupon free prescription drug card lilly coupons for cialis
  furosemide avodart 0.5mg gabapentin pill
  coupons for prescriptions transfer prescription coupon free prescription cards
  free viagra coupon 2016 markthrice.com transfer prescription coupon
  free viagra coupon 2016 go transfer prescription coupon
  viagra discount coupon floridafriendlyplants.com discount card for prescription drugs
  free discount prescription cards coupons prescriptions drug coupons
  viagra coupon card softballspa.com viagra.com coupon
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  manufacturer coupons for prescription drugs coupons for prescriptions discount card prescription
  naproxene open naproxen kruidvat
  apranax migraine ironsharpdev.com apranax 250
  cialis walgreen coupon cialis cialis coupon
  cetirizine sans ordonnance open cetirizine sans ordonnance
  viagra effet francescocutolo.it viagra maroc
  viagra effet viagra femme viagra maroc
  free cialis coupon read prescription drugs coupon