HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • EMF Motor Yonetim Kurulu Başkanı H.Basri Kayakıran Dunyanın en kucuk, en verimli ve en sessiz calışan EMF motorunu, Interlift’te sergiledik
 • Fupa Asansör, İtalya turu düzenledi
 • Devlet Elini Çabuk Tutmalı
 • Küçük Group Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt YAVRU "2016 Yılında 10 Bin Metrekare Alana Sahip Yeni Üretim Tesisimizin İnşaatına Başlamayı Hedefl iyoruz"
 • Fuar, tanıtım ve organizasyon alanında yaşanan gelişmeler
 • LIFTECH EXPO 2016
 • TÜRK YAPI SEKTÖRÜNÜN YENİ HEDEFİ 3.4 MİLYAR DOLARLIK AFRİKA PAZARI
 • Alyans Asansör geçmişin deneyimi ile günümüz teknolojisini birleştiriyor
 • Ulusal basından, ASGEP toplantısına yoğun ilgi
 • Yoğun Çabalarımız Sonucu İlimizde Asansör Eğitimine Başlıyoruz
 • MERİH ASANSÖR , olarak yerli malı belgelerimizi almamızın haklı gururunu yaşıyoruz
 • Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün Sektörün hacim ve kalite olarak yukarı yönlü hareketini devam ettireceği düşüncesindeyim
 • IECC MosExpo'nun, İzmir Asansör ve Teknolojileri Fuarı INELEX 2014’teki standına davetlisiniz...
 • İstanbul yeni bir fuar organizasyonuna hazırlanıyor Uluslararası Avrasya Asansor Fuarı 2014 te kapılarını açıyor
 • Aybey Elektronik Genel Müdürü Melih AYBEY "2015 Yılında İnverter Serisini Genişletmeyi ve Kumanda Sistemlerini Yeni Standartlara Uygun Hale Getirmeyi Hedefl iyoruz"
 • Sematic Group Türkiye Operasyon Direktörü Can TURNA "Komşu Ülkelerdeki İş Hacmimizi Arttırmayı Hedefl iyoruz"
 • FABRE ASANSÖR Satış Müdürü AHMET GÜNDOĞDU; Fabre Asansör kapasitesini yüzde 50 arttırıyor
 • Bakan Nihat Ergün Küresel Anlamda Güçlü ve Tanınmış Bir Marka Olmanın İlk Şartı, Güçlü Bir Yerel Marka Olmaktan Geçer
 • 2015 YILI 2’NCİ DÖNEMİNE AİT ASANSÖR SEKTÖR RAPORU YAYINLANDI
 • ARCODE’a Teknoloji Ödülü

 • TEBLİĞ-Onaylanmış Kuruluşlar İle İlgili Tebliğde Değişiklik Yapıldı (17 Mayıs 2016)

  Tebliğde birtakım düzenlemelere gidilerek bazı bendler kaldırılmış birtakım ifadelerde de değişiklikler yapılmıştır.

   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

   BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKA NLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE ESAS ALINACAK TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/5)

   MADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’in 7’nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Ek-4’te” ibareleri “Ek-2’de” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “muayene ve/ veya denetim” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da en az üç yıllık muayene ve/ veya denetim” ibaresi eklenmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “gün” ibaresi “iş günü” olarak değiştirilmiştir.

   MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Başvuru dosyasında uygunsuzluk/eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibi kuruluşa yazılı olarak bildirim yapılır. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde uygunsuzlukların/eksikliklerin giderilmemesi durumunda, başvuru dosyası iade edilir.”

  MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tercüme ett irilmiş” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya TÜRKA K tarafından düzenlenmiş olan” ibaresi eklenmiştir.

  MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(3) Bakanlık, yürütt üğü incelemeler ve denetimler neticesinde uyguladığı idari yaptırım kararlarını Ekonomi Bakanlığına iletir.”

  MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendinde yer alan “15 gün” ibaresi “20 iş günü” olarak değiştirilmiştir.

  “b) Yetkilendirildiği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerini en uygun şekilde icra edebilmek amacıyla, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun yeterli sayıda tam zamanlı personeli bünyesinde istihdam etmesi,”

   “ç) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği yeni belgelendirme kararlarının söz konusu görevlendirmeyi takip eden süreçte üçer aylık dönemlerde, askıya alma ve iptallere ilişkin kararların ise söz konusu kararların alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Ek-1’de yer alan formlara uygun olacak şekilde yazılı veya elektronik olarak Bakanlığa iletmesi,”

   MADDE 7 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gösterecek” ibaresi “gösteren” olarak değiştirilmiştir.

   MADDE 8 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 9 – Aynı Tebliğin EK 1’i ve EK 2’si ekteki şekilde değiştirilmiş, EK 3 ve EK-4 yürürlükten kaldırılmıştır.

   MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

  coupons for viagra modelosguayaquil.com prescription drug coupons
  can i take amlodipine at night canitake.net can i take amlodipine at night
  can i take amlodipine at night canitake.net can i take amlodipine at night
  free prescription drug discount card free cialis samples coupon prescription drugs coupon
  nortriptyline tablet click nortriptyline nedir
  cetirizine sans ordonnance nationalautocare.com cetirizine sans ordonnance
  seroquel 300 mg read seroquel sevrage
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  viagra open viagra generique
  viagra effet click viagra maroc