HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • BOSS ASANSÖR AÇILIŞINA YOĞUN İLGİ
 • ANASDER, Genel Kurulu’nda Yeni Yönetimini Belirledi
 • Fabre Asansör Yönetim Kurulu Başkanı AHMET GÖKHAN "Direkt İhracatımızı Arttırabilmek En Büyük Hedefi miz Arasında Yer Alıyor"
 • Merih Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ATİK "Tüm Dünyanın Merih Asansör’ü Tanımasını İstiyoruz"
 • İhracat birim endeksi azaldı
 • BİM-FED Genel Başkanı Mustafa Şahin Rakip Olabilmek İçin Birlik Olun
 • CNR CEO’su Cem Şenel "Avrasya Asansör Fuarı, Türk asansör sektörünün büyümesine katkı sağlayacak"
 • Sanayide Cirolar Azaldı
 • Türkİye'nİn Geleceğİ KOBİ'ler
 • E.E.M. Asansör Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Süleyman Homak AR-GE’ye çok önem veriyor ve sürekli yeni projeler üzerinde çalışıyoruz
 • INELEX 2014, sektör profesyonellerini İzmir’de buluşturdu
 • BÜYÜK EKER BİJON, 2016 yılında ayda bin, 2017’de 3 bin motor üretmeyi hedefliyor
 • Yiğit Asansör Genel Müdürü Süleyman Han Kurumsal bir yapıda, geleceğe yatırım yaparak ilerlemek istiyoruz.
 • PROTAŞ Genel Muduru Mustafa Ongay Turkiye’de 50 bin’in uzerinde PROTAŞ makine motoru calışıyor Doktor Elektrik Yuksek Muhendisi Mustafa Ongay ile tanışarak, fi rma faaliyetleri ve asansor sektoru hakkında sohbet ettik.
 • Elektres Elektrik ve Elektronik Satış Muduru Canturk Akengin Asansor sektorunde yuzde 100 luk bir başarı hedefliyoruz
 • Demas Group Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Serin 2001 yılından bu yana ülkemiz için üretiyoruz
 • Vital Asansör İhracat Müdürü YAKUP ÜNALMIŞ "İhracatta Bir Yılda Yüzde 15’lik Bir Oran Yakaladık"
 • ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifi kalandırma Merkezi Müdürü Şeref DEMİR "ASO, 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifi kalandırma Merkezi, Asansörcüleri Belgelendirecek"
 • KÖŞKERLER ÇELIK HALAT Dış Ticaret Müdürü MUSTAFA KÖŞKER; Interlift Fuarı ihracatta ülke sayımızı arttırdı
 • Yoğun Çabalarımız Sonucu İlimizde Asansör Eğitimine Başlıyoruz

 • Tescil Bilmecesi (19 Haziran 2014)

   Asansör Bakım İşletme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile, asansörlerin ruhsatlandırılması kaldırılmış, yerine tescil (kayıt altına alma) işlemi getirilmiş olmasına rağmen, halen belediyelere; “…..asansörün tescilinin yapılması arz ederiz” dilekçe veriyoruz. “ …..asansörünüze işletme ruhsatı verilmiştir.” diye de cevap alıyoruz.

   Gerek resmi kurumlar, gerekse asansör firmalarının, yasal gerekliliklere uyum sürecinin zaman alması sebebiyle bu tür sıkıntılar yaşanmaktadır.

   Bu durum, sadece belediyelerde mi böyle? Hayır! Sektörün tüm aktörlerinde aynı durum söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti’nde olmamıza rağmen, 1395 belediye “Cumhuriyeti”, “81 il Valilik (özel idare) Cumhuriyeti”, onlarca “Organize Sanayi, yüzlerce Üniversite Cumhuriyeti” varmışçasına işlemler ve yöntemler farklılık göstermekte. Tescil kuralı tek, ama uygulama yöntemi binlerce. Bu arada en önemli aktörlerden biri olan yapı denetim kuruluşları, bu sürecin neresinde? O da belli değil.

   3194 Sayılı İmar Kanunu ile, bir binada tüm yapım ve denetim yetkisi 4708-Yapı Denetim Kanunu ile yapı denetim kuruluşlarına verilmiş olmasına rağmen, ilgili idareler bu görevi, gerek personeli ile gerekse bazı protokol yöntemleri ile bazı kuruluşlara yaptırma gayreti içindeler.

   Örneğin, bazı belediyeler muayene kuruluşu ile anlaşıp, tescil için müracaat eden firmaya, muayene kuruluşundan rapor getirmesini istemekteler.

   Oysa, Bakım İşletme Yönetmeliği Tescil Maddesi’ne göre; “...Asansör monte eden, asansörün AT uygunluk beyanı ile birlikte ilgili idareye başvurur ve EK I’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde düzenlenmiş olan onaylı tescil belgesini alır.” denilmektedir.

   Yönetmelikte geçen asansörün tescili için muayene, kontrol v.b. anlama gelebilecek en ufak bir ifade bulunmamaktadır.

   3194 Sayılı İmar Kanunu’na bakarsak, “Madde 45’de … Asansörün yapılması ve işletilmesi ile ilgili hususlarda yukarıdaki hükümler de dikkate alınarak, 20.12.1995 tarih ve 22499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Yönetmeliği” ve Türk Standartları Enstitüsü standartları hükümlerine uyulur.” denilmektedir.

  Kanunda da bir muayene ve denetim yok. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanuna bakarsak. (Mülga üçüncü fıkra: 8/8/2011-KHK-648/25 md.)

  “Yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

  c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.

  d) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak.

   e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek.”

   Görüldüğü üzere, bir yapıda her türlü kontrol ve sonuçlarını belgeleme işi yapı denetim kuruluşlarına verilmiştir. Belediyeler, böylece Kanunla yapı denetim kuruluşlarında olan sorumluluğu kanunsuz bir şekilde üzerlerine almışlardır.

   Peki, yapı denetim kuruluşları asansörle ilgili imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirme, işini nasıl yapacaklardır;

   Asansör firması, kendi belirleyeceği uygunluk değerlendirme modüllerinden birini kullanarak (Modül H, Modül G, Modül B ), montajı tamamlayıp, yönetmelikte ve diğer mevzuatlarda geçen dökümantasyonu hazırlayacak ve yapı denetim kuruluşuna verecektir. Yapı denetim kuruluşu, Avan proje ve/veya diğer mevzuatlara göre kontrollerini yapacak (Ancak bu kontroller Teknik bir muayene değildir) uygun ise ilgili idareye iskan evrakları ile birlikte verecektir. Asansör firması aynı zamanda ilgili idareye uygunluk beyanı ile birlikte müracaat edip (iskan için yapının diğer şartları da uygun ise) tescil belgesini alacaktır.

  Sonuç olarak: 95/16/AT Asansör yönetmeliği: Piyasaya arz MADDE 10 – (1) Bakanlık; (2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğe uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmaları yasaklanmaz, sınırlanmaz veya engellenmez.

   Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “piyasa gözetim ve denetim” faaliyetleri kapsamı haricinde hiçbir mevzuatta asansörlerin tescili için bir muayene yoktur. Mevzuatların bir yerinden tutarak kendince gerekçeler üreterek tescil işlemlerini karmakarışık hale getirmek, “Durumdan vazife çıkarmaya çalışmaktan” başka bir şey değildir. 

  aids virus picture what are symptoms of hiv hiv symptoms in men
  my boyfriend cheated site i cheated on my boyfriend what do i do
  cheated on my girlfriend read i cheated on my girlfriend but i love her
  my husband almost cheated on me link women who cheat on relationships
  prescription drugs discount card blog.planningpme.es online coupons for walgreens
  online pharmacy coupons read drug discount coupon
  walgreens photo coupons printable blogs.visendo.com walgreens photo promo code
  amoxicillin blogs.visendo.de cephalexin 500mg
  viagra coupon card softballspa.com viagra.com coupon
  abortion pill abortion pill abortion pill
  can i take amlodipine at night canitake.net can i take amlodipine at night
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  discount cialis prescription click free coupon for cialis
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  online cialis coupons 2015 cialis coupon coupons prescriptions
  cialis free coupon codesamples.in cialis coupon codes
  prescription drugs coupon coupon for prescriptions cialis.com coupon
  augmentin pret augmentin duo augmentin gyerekeknek
  escitaloprama escitalopram teva escitalopram teva 10 mg
  buscopan dosierung buscopan buscopan preis
  arcoxia 90 cena arcoxia tablete forum arcoxia 120 mg
  cialis cialis cialis coupon
  cialis walgreen coupon link cialis coupon
  cialis walgreen coupon read cialis coupon
  celebrex generique read celebrex medicament dangereux
  celebrex generique krishnan.co.in celebrex medicament dangereux
  free discount prescription cards coupons for prescription medications cialis online coupon
  diflucan how long to work neryx.com diflucan