HABER KATEGORİLERİ
 • VİZYONDAN
 • DOSYA
 • GÜNCEL
 • SEKTÖRDEN
 • FİRMALARDAN
 • SEKTÖREL BAKIŞ

 • HABERLER
 • Diyarbakırlı 50 asansör firması tek çatı altında
 • INELEX 2014, 9. kez kapılarını açtı
 • LiftVision Interlift 2013 te büyük beğeni topladı
 • Bakan Nihat Ergün Küresel Anlamda Güçlü ve Tanınmış Bir Marka Olmanın İlk Şartı, Güçlü Bir Yerel Marka Olmaktan Geçer
 • Farklı duşunen kazanır. Devir ‘icat’ devri…TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Turkiye’nin girişimcilik yonunu gec keşfettiğini belirterek, son 30 yılda bu alanda cok buyuk yol aldıklarını kaydetti .
 • Farkındalık seminerlerinin 7’ncisi Adana’da gerçekleştirildi
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı harekete geçirdik
 • LÖHER ASANSÖR GENEL MÜDÜRÜ ERGİN AKTAŞ Zirveye katılanlar arasında Arap ülkelerinden çok güçlü insanlar var
 • Ildc Uluslararası Asansör Tasarım Yarışması’nın konusu
 • Sanayi Üretimi 2 Yılın Dibine Vurdu
 • Sankab bünyesinde bulundurduğu güçlü markalar ile sektöre hizmet ediyor
 • Özray Asansör Genel Müdürü Ahmet Özdaş ve Üretim Müdürü Bayram Taşkıran Amacımız, Türkiye’de Montaj Firmalarının Sorunsuz Takabilecekleri Rayı İmal Etmek
 • DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 EKONOMİSİNE SAHİP ÜLKELERİN LİDERLERİ, G-20 İÇİN TÜRKİYE’DEYDİ
 • İran Asansör Fuarı’nda yerimizi aldık
 • ASFED, Yönetim Kurulu Üyeleri Kayseri’deydi
 • MKS Kablo Genel Müdürü Şükrü Ertuğrul İhracat payımızı yüzde 30’dan 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz
 • Genemek Genel Müdürü DEVRİM GECEGEZER "Genemek Adı ve Logosu Dünyanın Her Yerinde Olmak Zorunda"
 • T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK "Asansör sektörünün gelişmesi, insan ve canlıların korunması temelinde yeni bir 'Asansör Eylem Planı' açıkladık"
 • Paritedeki Gerileme Şubat İhracatını Vurdu
 • Şirketlerin sicil bilgileri reel sektöre açıldı

 • Tüsiav Başkanı Veli Sarıtoprak Türkiye’de sivil toplumculuk gelişmiyor, Türk insanı, parmağını bile taşın altına koymuyor (2 Temmuz 2013)

  Bizler sizi yakından tanıyoruz. Okuyucularımızın da sizi daha iyi tanıyabilmesi için biraz kendinizden bahseder misiniz? Veli Sarıtoprak: 1951 Afyonkarahisar doğumluyum. İlk, orta ve lise tahsilimi Afyon’da yüksek tahsilimi Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladım. 100’e yakın sivil toplum kuruluşundan bazılarının, danışma kurulu başkanı, onur üyesi ve başkanıyım. Birçok sivil toplum kuruluşundan 200’e yakın “Yılın Adamı Ödülü” aldım. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılarım, haberlerim ve röportajlarım yayınlandı. TV kanallarında programlar yaptım. Evli ve ikiz kız babasıyım. Kayra isminde de bir torunum var. Sivil toplum ve meslek örgütleri konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerindensiniz, Türkiye’deki meslek örgütlerinin karakteristik özelliklerinden bahseder misiniz? Veli Sarıtoprak: Türk toplumu maalesef katılımcı değil. Dernek, vakıf, oda, birlik üyeliklerine sıcak bakmıyor. Üye olsa bile mükellefiyetlerini yerine getirmiyor . Her şeyi başkandan bekliyor ve sorumluluk almıyor. Bu yüzden Türkiye’de sivil toplumculuk gelişmiyor. Özetle Türk insanı, parmağını bile taşın altına sokmuyor. Türkiye’deki meslek örgütleri işlevlerini yerine getirebiliyorlar mı? Dünyadaki örneklerinden yola çıkarsak bir karşılaştırma yapabilir misiniz? Veli Sarıtoprak: Maalesef Türkiye sivil toplumculukta sınıfta kalmıştır. Hem nitelik hem de nicelik bakımından istenilen düzeyde değildir. Türkiye’deki dernek sayısına baktığımızda 80 bin civarında olduğu, 6 bin civarında da vakfın faaliyet gösterdiğini görürüz. Bu 80 bin derneğin 25 – 30 bini tabela derneğidir, isimleri vardır cisimleri yoktur  Öte yandan 50 yıldır girmeğe çalıştığımız AB üyesi ülkelerden Almanya’da 2,5 milyon, Fransa’da 2 milyona yakın kayıtlı dernek faaliyet göstermektedir. Sadece Amerika’da 250 bine yakın işadamı, girişimci ve müteşebbis derneği vardır. Türkiye’de her bin kişiye bir dernek düşerken AB üyesi ülkelerde her 40 kişiye bir dernek düşmektedir. Türkiye dernek fakiridir. Türkiye çoğulculukta ve katılımcılıkta başarı sağlayamamıştır. Sadece İsveç’te nüfusun 4 misli dernek vardır. İsveç’te yaşayanlar her konuda söz sahibidirler ve önemli konularda hemen referanduma gidilmektedir. Katılımcılığı ve çoğulculuğu sivil toplum kuruluşları sağlar. Bir ülke’de STK’lar ne kadar güçlü ise o ülkede demokrasi o kadar güçlüdür. Meslek örgütlerinin Türkiye ekonomisindeki rolü nedir yada ne olmalıdır? Veli Sarıtoprak: Sivil toplumculuk almadan vermektir. Sivil toplumculuk karşılıksız hizmet etmektir. Ben inanıyorum ki başkalarına yardıma eğilmedikçe kimse dik duramaz. Ülkesini, milletini, devletini ve insanlığı sevmeyenler sivil toplumcu olamaz. Hepimizin bu ülkeye hizmet borcu var. Bu borcu ödemek için herkes elini taşın altına koymalı ve “Ben bu ülke insanı için, bu ülke için, yaşadığım çevre ve mensubu olduğum millet için, devlet için ne yapabilirim?” demelidir. İşte sivil toplumun fonksiyonu burada başlıyor. Karşılıksız hizmete koşmak, vatana ve millete karşı sorumluluk hissetmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl artık STK’ların dönemi olacaktır. STK’larda Yasama, Yürütme, Yargı ve Medya’dan sonra ülke yönetiminde etkin ve söz sahibi bir kuvvet olacaktır. İki binli yıllarda artık kişinin tek başına hakkını arayacağı günler geride kalmıştır. Kişi hakkını üyesi olduğu sivil toplum kuruluşları vasıtası ile arayacak, sivil toplum kuruluşları toplumun sesi olacak. Toplumun refleksi olacaktır. Yerel yönetimlerin, hükümetlerin ve devletin yetişemediği yerlerde halka hizmete koşacak, topluma iyi vatandaşlığı, faydalı vatandaşlığı öğretecekler ve hizmette kamu ile devlet ile yarışacaklardır. Sivil toplumculuk ülke yönetimine katılımı sağlar, çoğulculuğu sağlar. Demokrasiye siz, biz, kurumlar, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları sahip çıkarsa demokrasi yaşar. Çağdaş demokrasinin sağlıklı bir şekilde çalışmasında en büyük rollerden biri STK’lara düşer. İş dünyasının tecrübeli bir ismi olarak, iş adamlarına ve sanayicilere örgütlenme konusunda neler önerebilirsiniz? Veli Sarıtoprak: Dünyada en zor kazanılan şey itibardır. İtibar ruh gibidir. İnsanın içinden çıktımı bir daha geri dönmez. O yüzden işadamlarına ilk tavsiyem “İtibarınızı koruyun”dur. Rahmetli Vehbi Koç’un sık sık dile getirdiği gibi, işadamları ve sanayiciler “Önce ülkem” parolası ile çalışmalı ve “Ülkem varsa ben de varım.” demelidirler. Ülkemizin birliği, dirliği, bütünlüğü ve ağız tadı çok önemlidir. O yüzden iş dünyası Türkiye’nin üzerine titremeli ve gözü gibi sakınmalıdır. İşadamı, sanayici ve girişimci ne iş yaparsa yapsın mutlaka başında durmalı ve kontrol etmelidir. Rahmetli Vehbi Koç; “En iyi iş bildiğin iştir. En iyi para cebindeki paradır. En iyi yol bildiğin yoldur.” derdi. İş dünyasına; bildikleri işi yapmalarını, temkinli olmalarını, itibarlarını en üst noktada tutmalarını ve “Benim varlığım, ülkemin varlığına bağlıdır.” Sözünü şiar edinmelerini öneriyorum. Öte yandan iş dünyası Türkiye’de oldukça iyi örgütlenmiştir. Dernekleri, cemiyetleri, vakıfları, odaları ve borsaları ile Türk iş dünyası çok başarılı bir şekilde örgütlü hareket etmektedir. Türkiye’deki meslek örgütlerinin, meslekleri ile ilgili yapılan düzenlemelerde etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce ne kadar etkililer? Veli Sarıtoprak: Bana göre oldukça etkililer ve sözlerini dinletmektedirler. Meslek örgütleri etkinliklerini arttırabilmeleri için neler yapmalıdırlar? Veli Sarıtoprak: Halkın bir kesiminin veya bir grubun grubu) kendi iradeleri ile gönüllü olarak bir araya gelmeleri şarttır. Örnekler: İnşaat Malzemesi Satıcıları Derneği, Erzurumlular Dayanışma Vakfı, Genç Girişimciler Derneği, Ankara İşkadınları Derneği, Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği. İkinci önemli özellik ise hiçbir hiyerarşi içinde yer almamalarıdır. Yönetimleri ve denetimleri devletin veya içteki veya dıştaki herhangi bir kuruluşun güdümünde olmamalıdır. Sivil toplum kuruluşu, yöneticilerini ve deneticilerini kendisi seçmeli, kendisi göreve getirmeli ve kendisi görevden almalıdır. Keza kendi öz kaynakları ile (aidat, bağış, faaliyet geliri) ayakta kalmalıdır. Ve en önemlisi herhangi bir konu veya hizmet alanında Türk halkının birliğine, dirliğine, düzenine, refahına, eğitimine, sağlığına ve kültürüne yönelik çalışmalı ve çözüm üretmelidirler. Yani karşılıksız hizmet üretmelidirler. Asansör sektöründe mevcut il dernekleri, sektörü bir araya getirip daha güçlü olmak adına bir birliktelik aşamasındalar. Bir sivil toplum duayeni olarak atılacak adımlar ve izlenmesi gereken yol konularında neler söyleyebilirsiniz? Veli Sarıtoprak: Asansör sektöründeki dernekler federasyon ve konfederasyon kurma konusunda geç bile kalmışlardır. Bu dernekler süratle güçlerini birleştirmeli ve üst kurullarını hayata geçirmelidirler. İl örgütlenmelerinin bir çatı altında daha büyük bir yapılanma içerisinde yer almasının avantaj ve dezavantajları neler olabilir? Bu konuda ki deneyimlerinizi aktarabilir misiniz? Veli Sarıtoprak: Demokrasilerde en büyük güç örgütlü toplumdur. Hangi meslek dalında hangi iş kolunda olursa olsun insanlar ne kadar çabuk bir araya gelir ve güçlerini birleştirirlerse etkin bir lobi haline gelir ve sözlerini geçirirler ve ağırlıkları olur. Lenin’in dediği gibi örgütlü 10 kişiyi örgütsüz 100 e usunuz? dinletmektediriçin ubun (meslek veya çalışma ar Meer almamalaiçteki mamalıdır. rini kenörevden ağış, faerhangi rliğine, na dirler. ktörü birliklarak nulaer fegeç rleşük eüç obi ur. 00 kişiye değişmem. Unutmayalım ki, örgütlü azınlıklar örgütsüz çoğunlukları yönetir ve yönlendirirler. Veli Bey, bize zaman ayırdığınız ve deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için, Asansör Vizyon Dergisi olarak çok teşekkür ederiz.

  would my boyfriend cheat how to cheat boyfriend i cheated on my boyfriend now what
  my girlfriend cheated on me what do i do maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com has my girlfriend cheated on me
  why i cheat on my husband justinbuchanan.com my husband cheated on me blog
  reasons why husband cheat developerstalk.com affairs with married men
  free prescription discount cards site free discount prescription card
  amoxicillin sildenafil citrate 130mg cephalexin 500mg
  2015 cialis coupon free prescription drug card lilly coupons for cialis
  prescription drugs coupons site discount prescription coupons
  free discount prescription cards read drug coupons
  new prescription coupon pfizer viagra coupon internet drug coupons
  viagra coupon card softballspa.com viagra.com coupon
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  prescription drugs coupon go cialis.com coupon
  atarax precio read ataraxia
  cetirizine sans ordonnance cetirizine generique cetirizine sans ordonnance
  cetirizine sans ordonnance cetirizine generique cetirizine sans ordonnance
  celebrex generique krishnan.co.in celebrex medicament dangereux
  free discount prescription cards martialinfo.com cialis online coupon
  free cialis coupon martialinfo.com prescription drugs coupon
  kamagra shop kamagra jelly kamagra