MAKALELER
 • Her Şeye Rağmen 2012 Müfit ŞEKERCİ
 • Katılımcılık ve Gönüllülük Veli SARITOPRAK
 • Asansörde İş Sağlığı ve Güvenliği Mustafa TUTSAK
 • Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Güneş, Ama Bilmediklerimiz Dr. Bayram AKDEMİR
 • Asansörler rayında, asansör sanayicisi raydan çıktı Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • G İ R İ Ş İ M C İ L İ K M. Akif TEMELLİ
 • TS EN 81-1 + A3 muamması Fehmi PİRECİ
 • 6102 s. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA BORÇLANMA YASAĞI ve HUKUKİ SONUÇLARI Humral TAN
 • İhracatın ve kriz yönetiminin yeni enstrümanı 'KÜMELENME' Özhan ŞEREFLİ
 • Yönetmelik, Standart ve Uygulamaları İlhan Yıldırım
 • 2014’te fiş, fatura ve mektuplar değişecek Şükrü KIZILOT
 • Yeniden Gündem “MARKA OLMA” M. Akif TEMELLİ
 • Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşları (I) Veli SARITOPRAK
 • Ciddi bir “sanayi hamlesi”ne ihtiyacımız var Yasemin BULUT
 • Asansör halatlarının bakım ve yağlanması Mustafa TUTSAK
 • Asansörcüler ASGEP’le sinerji kazanıyor M. Akif TEMELLİ
 • Standartlarda gerçekleşecek değişiklikler Mustafa GÖRMÜŞ
 • Yerli Sektör Güçbirliği Yapmalı Emin TUNÇ
 • Kuyu üst boşluğu düşük kuyularda güvenli çalışma İlhan Yıldırım
 • İş Kazalarının Ana Nedeni M. Akif TEMELLİ

 • 2010 Yılında asansör Sektörü ve 2011’Den Beklentiler Abdurrahman AKSÖZ

  Geçtiğimiz 2010 yılına bir göz    atacak olursak, söylenen bütün    olumsuzluklara rağmen kötü geçtiği    söylenemez. 2009 yılının kriz yılı    olduğunu ve yaşanan tüm olumsuzluklara    rağmen 2010 yılında    sektörün hızla toparlandığını söyleye    biliriz. Kriz döneminde yaşanan    olumsuzlukları fırsat haline getiren    firmalar, büyümeye devam etmiş ve    2010 yılında rakiplerine göre daha    kararlı duruş sergilemişlerdir. Buna    göre beklenilenin aksine 2010 yılı    sektörümüz adına oldukça verimli    bir yıl olmuştur. Özellikle yılın ikinci    yarısının son çeyreğinde devletin    Kobi’lere yönelik desteklerinin artması,    sektöre bir hareketlilik getirmiştir.    Bu hareketliliğin artmasında,    her yıl olduğu gibi resmi kurumlarca    yapılan ihalelerin, yılın son aylarında    olmasının da büyük etkisi olmuştur.    Ödeneğin bir sonraki yıla aktarılmaması    için resmi kurum ihalelerinin    yılın son üç ayına sıkıştığı görülür.    Son yıllardaki hızlı kentleşme ve    buna bağlı olarak gelişen dikey yapılaşma,    asansör ve yürüyen merdiven    sektörünü de doğrudan etkilemektedir.    Bu gelişmelere bağlı olarak    güvenlik başta olmak üzere, kalite,    konfor ve ekonomiklik gibi faktörler    ön plana çıkmaktadır. Asansör ve    yürüyen merdiven sektörü, hızla gelişen    teknolojiye ayak uydurabilmek    için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri    yakından izlemek ve uygulamak    zorundadır. Sektörde üretim yapan    ve hizmet veren taahhüt firmalarımızın    kalitesinin arttırılması için    eğitilmiş, nitelikli personele ihtiyaç    duyulmakta ve verimliliğin arttırılması    ve teknolojilerin uygulanması    bakımından bu tür girişimler büyük    önem taşımaktadır.    Bu tespitlerden hareketle, sektörün    aktörleri olan firmalar, ilgili bakanlıklar,    sektörel dernekler, akademisyenler,    meslek odaları, onaylanmış    kuruluşlar, belediyeler, müteahhit    firmalar, bu alanda görev yapan    tüm teknik elemanlar ve asıl önemlisi    yazılı ve görsel basınla birlikte    uyum içinde hareket edebilmesi ile    sektörün sorunlarının üstesinden    gelinilebilir.    Bakım ve İşletme Yönetmeliği 18    Kasım 2008 tarih itibarı ile yayınlandı    ve 6 ay sonra 18 Mayıs 2009    da yürürlüğe girdi. Firmaların bu    yönetmeliği iyi idrak edip uyum    çalışmalarını bir an önce yapmaları    gerekmektedir. 1 Ocak 2012 itibarıyla    A tipi muayene kuruluşlarının,    piyasada bulunan montaj tarihi 1    Ocak 2005 öncesi olan yani 95/16/    AT asansör yönetmeliği yürürlüğe    girmeden önceki asansörleri denetleyip    EN81-80 e göre 74 maddelik    kontrol raporuna göre kırmızı,    mavi veya yeşil etiket uygulaması    yapacaklardır. Bina sorumluları    veya yöneticiler bu yönetmeliğin    ilgili maddelerinde açık bir şekilde    belirtildiği gibi asansör kullanıcılarının    can ve mal güvenliğinden    sorumludurlar. Bu yüzden bu hususa    dikkat etmeleri ve asansörlerin yıllık    fenni muayenelerini yaptırmaktan    ve bakım hizmetini ise yetkili bir    asansör firmasına veya onun yetkili    servislerine yaptırmak zorundadırlar.    Aksi takdirde tüm sorumluluk    kendilerinde olup Sanayi Bakanlığı    tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere    aykırılıktan kullanıcıların can    ve mal güvenliğini sağlayamadıkları    için ilgili maddeler gereğince ceza    alacaklardır. Bu konunun asansör    firmaları yetkilileri tarafından bina    sorumlularının sorumlulukları yazılı    olarak bildirilecek ve gerekli kontroller    yapılıp güvenli bir işletim sağlanacaktır.    Haksız rekabeti önlemek    için piyasa gözetimi ve denetimini    sıklaştırmak ve usulsüzlük cezalarının    kesilmesi ile kaliteli ve güvenli    asansörler yapılabilir. Kaliteli ve    güvenli asansörler yapılarak son    kullanıcı hak etmiş olduğu güvenli    asansörlere binmenin huzurunu yaşatacaktır.    Kazalar minimize edilecek    ve bu mesleği icra eden sektör çalışanları    hak etmiş oldukları kazancı    sağlayarak motive olacaklardır.    Mevcut asansörlerin en az yüzde    50’sinin modernizasyona ihtiyacı    vardır. Belirli bir yaşı aşmış her asansörün    modernizasyonu şarttır. Ya da    başka bir deyişle gelişen teknoloji    modernizeyi şart kılar. Özellikle    Avrupa’da yeni inşaatlar yapılmadığından    dolayı oradaki sektör hemen    hemen modernizasyonla ayakta durmaktadır.    Belki ülkemizdeki durum    henüz bu safhada değil ancak asansörlerin    yaşı ilerledikçe modernizasyonun    kaçınılmaz bir durum olacağı    ya da olduğu da bir gerçektir.    Mevcut standartların mecburiyeti,    son kullanıcılara ve bina yöneticilerine    doğru anlatılabilmesi, sorumlulukların    artması, eski asansörlerin    modernizasyonunu bir ihtiyaç haline    dönüştürmektedir. Modernizasyon    iki şekilde yapılabilir. Eğer asansör    her parçasıyla güvenli kullanımdan    uzak bir duruş sergiliyorsa, komple    yenilenebilir. İkincisi de yapılan    tespitler doğrultusunda önceliği    emniyeti sağlayacak komponentlerin    değiştirilmesi suretiyle yapılabilecek    kısmi modernizasyondur.    Günümüzde pek çok asansörde    kabin içi kapısı bulunmamaktadır.    Kabin içi kapısı olmayan asansör    çalışmaz mı? Elbette çalışır. Ancak    günümüzün temel emniyet gereklerine    göre her asansörde mutlaka    kabin içi kapısı bulunmak zorundadır.    Sadece kabin içi kapısı değil tabiî    ki EN81-80 standardına göre 74    maddelik bir iyileştirme söz konusudur.    Bunlardan bazılarının acil    olarak hemen yapılması diğer kalan    kısmının ise aşamalı olarak belirlenecek    zaman dilimlerinde yapılması    gerekmektedir. Özetle modernizasyon,    olması gereken bir durum olup,    son kullanıcıların ve bina yöneticilerinin    konuyla ilgili ciddi bilgilendirilmesi    zorunlu hale gelmiştir. Nasıl    ki insanlar arabalarının kontrolünü    yaptırıp, zamanı geldiğinde motor    dahil çeşitli aksamlarını değiştirerek    modifiye etmek zorunda kalıyorlarsa    aynı durum asansörler için de    geçerlidir.    Maalesef toplumumuzda var olan    lüks tutkusu zorunlu ihtiyaçların    önüne geçiyor. İnsanımızın güvenlik    için ayırdıkları bir kaynak veya yatırım    yok. Göz zevkini okşayan noktalar    üzerinde duruluyor. Bir binada    daire alırken mutfağının bataryası,    banyodaki fayansının rengi, salonunun    parkesinin ne olacağı ve duvarının    boyası gibi göze hitap eden    unsurların dışında asıl olan görünmeyen    yerlerdeki güvenlik unsurları    olduğu hep göz ardı edilir. Örneğin    kapalı garajındaki karbon monoksit    gaz tahliyesi, yangın söndürme sisteminin    kurulu ve işler olması, çatısının    sağlam ve ısı sarfiyatı için gerekli    yalıtım çalışmasının yapılmış olması    gibi unsurlarla beraber asansörlerinin    de yetkili bir firma tarafından    yapılmış olması gerekir. Bu firmanın    yapacağı trafik hesabına göre kullanıcı    sayısı, binanın kullanım amacı,    binanın yüksekliği gibi unsurlar göz    önüne alınıp doğru tasarlanmış ve    projelendirilerek uygulanmış ve    ihtiyaca cevap verebilecek yapıda    olması gerekmektedir.    “Her işin başı sağlık” diye tabir    ettiğimiz olgular güvenlikten geçer.    Zaten ‘kalite detaylarda saklı’ değil    midir? Türk toplumunun sahip    olduğu kıvrak zeka ile tüm detaylar    düşünülüp Avrupa’nın istediği    kriterlerden daha fazla detayları    düşünüp insanların rahat güvenli ve    huzur içinde yaşamaları sağlanabilir.    Bütün bu bahsetmiş olduğum konuların    uygulanır olması aslında hepimizin    menfaatleri içindir. Bu yüzden    hepimiz üzerimize düşen vatandaşlık    görevlerini yapıp duyarlı bir birey    olmalıyız. Bu durumu başarabilirsek    sorunların büyük kısmını çözmüş    oluruz. Çözülmeyen sorunların    üstesinden ise yaptırım gücü olan    devletin ilgili kurumları devreye girer.    Bu konuda ise Sanayi ve Ticaret    Bakanlığı’mıza bağlı il Müdürlüklerine    büyük görev düşmektedir.    Son olarak şunu söylemek istiyorum.    Bakanlığın piyasa gözetimi ve denetimlerini    doğru yönde, doğru kişilere    yaptırmadığı ve denetim sayılarını    arttırmadığı sürece, aynı zamanda    tüketicinin kaliteyi satın alma    yönünde seçici olmadığı ve hakkını    aramadığı sürece yapılan yanlış    imalatların önüne geçmek mümkün    değildir.    Saygılarımla   

  cheat on my boyfriend help i cheated on my boyfriend will my boyfriend cheat
  why my husband cheated on me scottdangelo.com why would my husband cheat
  my wife cheated on me now what nookandlearn.com reasons wives cheat on their husbands
  cheated on my girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend but i love her
  reasons why husband cheat developerstalk.com affairs with married men
  married and want to cheat megaedd.com why do wife cheat
  dating sites for married people marcandela.com why wifes cheat
  my husband almost cheated on me read women who cheat on relationships
  signs of infidelity cheat on my wife how married men cheat
  adult intimate stories femchoice.org preteens having sex stories
  medication discount coupons rx prescription discount photo code walgreens
  walgreens photo coupons printable walgreens photo coupons codes walgreens photo promo code
  free prescription drug card click rx discounts
  avodart pill lasix acyclovir pill
  propranolol read prednisolone pill
  acyclovir 800mg betamethasone tube propranolol
  coupons cialis mikemaloney.net free prescription discount card
  prescription drugs coupons free prescription discount card discount prescription coupons
  drug coupon card blog.alpacanation.com pet prescription discount card
  prescription drugs discount cards gallaghermalpractice.com 2016 viagra coupon
  generic cialis discount site buy generic cialis
  cialis free coupon go cialis coupon codes
  manufacturer coupons for prescription drugs coupons for prescriptions discount card prescription
  free prescription drug discount card click prescription drugs coupon
  viagra viagra viagra
  arcoxia 90 cena open arcoxia 120 mg
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  seroquel 300 mg seroquel seroquel sevrage
  anafranil ve alkol mikemaloney.net anafranil 25
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  viagra effet viagra femme viagra maroc
  free cialis coupon read prescription drugs coupon
  prescription discounts cards evans.com.mx free prescription cards discount
  drug coupon datum-digital.com coupons for drugs
  amitriptyline side effect site amitriptyline for dogs
  naltrexone side effects forum http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone schedule