MAKALELER
 • Dernekçilik Hakkında... Tahir BİLGİN
 • Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • İş Kazalarının Ana Nedeni M. Akif TEMELLİ
 • TECRÜBE ÜZERİNE... Veli SARITOPRAK
 • Diyarbakır’da Asansör Sektörü Ve Günaysad’ın Çalışmaları Ahmet Samih TARANCI
 • İnovasyon Veli SARITOPRAK
 • Eğitim şart mı? Şart. Yasemin BULUT
 • Nereden Gelip, Nereye Gidiyoruz? Ergün Güneş
 • Asansör sektöründe alacak tahsili ve uygulamaya yönelik tavsiyeler Sezgin Keleş
 • FUARDA YÜZLEŞME… M. Akif TEMELLİ
 • İslam Dini ve Toplumsal Uzlaşma Veli SARITOPRAK
 • İş Yeri Güvenliği M. Akif TEMELLİ
 • Neden, Bu Yönetmelik Yayınlandığında Bakanlık Bir Pilot Bölge Ya Da Ön Geçiş Süresi Koymadı? Oktay Cem OKUTAN
 • Asansörler rayında, asansör sanayicisi raydan çıktı Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • Firmalar: DİKKAT! Her durum için en az bir alternatif çözümünüz hazır olsun… Müfit ŞEKERCİ
 • EN 81-1 + A3 ve EN 81-2+A3'ün getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ
 • İletişimin İncelikleri Nazan Doğan
 • G İ R İ Ş İ M C İ L İ K M. Akif TEMELLİ
 • Yabancı marka hayranlığı Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • Kurumsallaşamama Sancısı Veli SARITOPRAK

 • ASANSÖR TEKNİK DOSYASI HAZIRLAMA İlhan Yıldırım

   Kalite yönetim sistemi (ISO) gereği montajı yapılan her asansör için firma bünyesinde bir teknik dosya oluşturulmalıdır. Asansör ile ilgili tüm kayıt, tasarım ve projeler bu dosyada saklanmalıdır.

  Birçok firma teknik dosyadan bihaber olmakla beraber, çoğu firma da asansör tescil belgesi için belediyelere başvuru yapılan dosyayı asansörün teknik dosyası sanmaktadır. Oysa söz konusu teknik dosya asansör firması bünyesinde saklanması gereken bir dosyadır. Belediye Tescil Belgesi için yapılan dosya, teknik dosya olarak düşünülmemelidir. Sonuçta belediyelere başvurusu yapılan dosya, belediye arşivinde kalmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda temin edilmesi çok zordur. ( Tabi dosya belediye arşivinde bulunabilirse..)

   Son yıllarda Modül H sistemine alternatif olan ve sektöre hızlı bir şekilde adapte olan B+E modülü sayesinde birçok yeni firma kurulmuş ve sektördeki firma sayısı hızla artmıştır.

  Yeni firmalardaki bilgi ve altyapı eksikliği nedeniyle özellikle Kalite Yönetim Sistemi konusunda yetersizlikler ortaya çıkmıştır. B+E Modülünde firma bünyesinde mühendis bulundurma zorunluluğu olmamasına rağmen, bazı firmalar bünyesine mühendis katarak iş yükünü azaltmayı hedeflemiştir. Birçok firmada bu anlamda dışardan danışmanlık hizmeti almayı seçerek, Kalite Yönetim Sistemini yürütmeyi seçmiştir.

   Her iki durumda da maalesef asansör teknik dosyasının varlığı pek önemsenmemiştir. Öyle ki, firmalar sadece belediye veya diğer kuruluşlardan asansör tescil belgesi alma amaçlı dosya hazırlamaya devam etmiştir. Kendi bünyesinde ilgili asansör için teknik dosya oluşturmanın gerekliliğini bilmediği için buna ihtiyaç duymamaktadır.

   Oysa söz konusu asansör teknik dosyalarının firma bünyesinde bulunması ve saklanması büyük önem taşımaktadır.

  Teknik dosya neden bulundurulmalı;?

   1-) Geçmişe dönük asansörle ilgili her türlü bilgiye asansörün teknik dosyasından ulaşılabilir.

   2-) Söz konusu asansörle ilgili Bakanlığa yansımış bir şikayet olması durumunda, ilgili Bakanlık asansörün teknik dosyasını inceleme gereği duyabilir. Eğer ki teknik dosya yoksa, öncelikle teknik dosyanın olmamasından dolayı para cezası kesilebilir.

   3-) Onaylanmış kuruluşlardan alınan belgeler/sertifikalar, teknik dosyaların düzenlenmemesinden kaynaklı olarak askıya alınabilir. Uygunsuzluğun devamı durumunda belgelerin iptali söz konusu olabilir.

   Hangi durum için olursa olsun teknik dosyanın varlığı ve eksiksiz olarak arşivde saklanması çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki Kalite Yönetim Sistemi gereği belirtildiği süre zarfında (Genellikle bu süre 10 yıldır) firma arşivinde muhafaza edilmelidir.

   Peki nedir bu teknik dosya?

   Nasıl hazırlanır?

   İçeriğinde neler bulunmalıdır?

   Örnek bir teknik dosya içeriği;

   -Teknik dosya içindekiler

   1. Teklif Talep Alma Formu

   2. Montaj Teklifi / Sözleşmesi (Varsa şartnameler)

  3. İş Programı/İş planı

   4. Ölçüm Formları (Kuyu Röleve Formu, Makine Dairesi Ölçüm Formu

  ) 5. Tasarım ve Risk Değerlendirme Toplantı Tutanağı

   6. Müşteri Mülkü Formu

   7. İnşaat İşleri Formu (Müteahhit Bilgilendirme Formu)

   8. Risk Analiz Değerlendirmesi

  9. Proje ve Hesaplar

   10. Siparişler

  11. Malzeme Sevk Formu ( Malzeme Listesi Formu)

   12. Malzeme Girdi Kontrol Formu

   13. Montaj Kontrol Formu ( Montaj Ara Kontrol Formu) 14. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

   15. Son Kontrol formu

  16. AT Uygunluk Beyanı

  17. Tasarım İncelemesi ( Varsa onaylı kuruluş tarafından incelenmiş)

   18. Asansör Genel Bilgi Formu

  19. Teslim Tutanak Formları ( Kuyu teslim, montaj teslim, müşteri dosyası teslim)

   20. Bakım Sözleşmesi

  21. Tescil Belgesi ( Belediye veya diğer kuruluşlardan alınmış belge)

   22. Kullanılan Komponentlere Ait Sertifikalar (CE Sertifikası, AT Uygunluk Beyanı vs.)

  23. Kullanılan Komponentlere Ait Montaj ve Kullanma Kılavuzları

  24. Talimatlar (Montaj Talimatları, Güvenlik Talimatları)

   25. Tasarım Kayıtları (İptal edilen tasarım, sipariş vs. )

  -Teknik dosya içeriğinin açıklanması

   1-) Teklif Talep Formu: Asansör firmasının inşaat firması ile ön görüşmede belirtilen asansör özelliklerini kapsayan, teklif hazırlamak için gerekli bilgilerin bulunduğu formdur.

   2-) Montaj Teklifi/Sözleşmesi : Teklif talep formunda belirtilen özellikler dahilinde asansör fiyat teklifi hazırlanır ve inşaat firmasına sunulur. İnşaat firmasının teklifi kabul etmesi halinde montaj sözleşmesi hazırlanır.

   Not: Montaj teklifleri aynı zamanda sözleşme olarak da kullanılabilir. Bunun için ilgili teklif formuna sözleşme onay bölümü eklenir.

   Montaj sözleşmelerinde belirtilmesi gerekenler:

   - Asansör teknik özellikleri

   - Kullanılacak malzemelerin marka ve modelleri

   - İnşaat firması tarafından yapılacak işler

   - İş güvenliği konusunda bilgilendirme

  - Montajda uyulacak standart ve yönetmelikler

   - Teslim süresi ve garanti süresi

  - Montaj bedeli

   3-) İş programı/İş Planı

  Montaj sözleşmesinin ardından asansör firması kendisine bir iş programı/iş planı hazırlar.

   - Tasarım aşamaları

   - Siparişlerin verilmesi

   - Montaj Aşamaları

   - Son kontrol

   - Teslim

   4-) Ölçüm Formları:

   Kuyu röleve formu: İlgili asansör kuyusunun ölçülendirmesi yapılır. Alınan ölçülerde en düşük değerler baz alınarak kuyu sınırları belirlenir. Bu ölçüler doğrultusunda asansör kuyu yerleşimi yapılır.

   Makine dairesi ölçüm formu: Makine dairesinin boyutları alınır. Standarta uygunsuzluk olması durumu değerlendirilir. Panoların montaj yerleri belirlenir.

   5-) Toplantı Tutanak (Tasarım ve Risk Değerlendirme):

   Montaj işinin alınmasının ardından asansör firması kendi bünyesinde asansörle ilgili toplantı yapar. Toplantılar tutanak tutularak kayıt altına alınır. Gerektiğinde müşteride toplantılara katılabilir. Ve varsa özel istekler belirlenir.

   Toplantıda görüşülmesi gereken bazı konular:

   - İş programı/iş planı yapılması

   - Tasarım ve geliştirme

   - Risk analiz değerlendirmesi

   - Standart ve yönetmeliklere uygunluk değerlendirmesi

   - Siparişlerin hazırlanması

  - Müşteri istekleri Kuyu ve makine dairesi ölçümlerinden sonra söz konusu asansörün tasarımı yapılır. Standarta uygun olmayan bir durum varsa değerlendirmesi yapılır.

   6-) Müşteri Mülkü Formu:

   Şantiyenin genel durumu belirlenir. İnşaatın ne durumda olduğu ve montaj için yapılması gerekenler kayıt altına alınır. Şantiye müşteri mülküdür. Bu anlamda bize tahsis edilen yer, araç vs. alındığı gibi teslim edileceği taahhüt edilmelidir.

   7-) İnşaat İşleri Formu (Müteahhit Bilgilendirme Formu)

   İnşaat tarafından yapılması gereken işler varsa bunlar yazılı olarak inşaat firmasına bildirilmelidir. Sözleşme gereği asansör firması asansörle ilgili her şeyi kendisinin yapacağını taahhüt edebilir. Ancak uygulamada çoğu zaman asansör firması yapılacak işler listesi verir.

  Söz konusu işler montaj sözleşmesinde de inşaat tarafından yapılacak işler bölümünde de yer almalıdır. Aksi taktirde inşaat firması sonradan bildirim yapıldığı gerekçesiyle bu işlerin yapılmasından sorumlu olmayabilir.

   *** ÖNEMLİ: Bakanlığa yansımış bir şikayet durumunda, yetkililer asansörü bir bütün olarak değerlendirecektir. Asansör firması tarafından yapılacak işler, inşaat firması tarafından yapılacak işler diye ayırım yapılmayacaktır. AT Uygunluk Beyanı düzenlenmiş bir asansör, eksiksiz olarak görülmektedir. Bundan dolayı inşaat firması tarafından yapılacak işlerin sözleşmede yer alması ve detaylandırılmış haliyle bildirilmesi, büyük önem arz etmektedir.

   Böylelikle asansör firması ilerde bu tarz bir sorunla karşılaştığında bu kayıtlar kendisinin lehine olacaktır. Yapılacak inşaat işlerini kendisi tamamlasa bile bu kayıtlar sayesinde inşaat firmasından tüm masraflarını yasal yollarla alabilir.

   8-) Risk Analiz Değerlendirmesi:

   Şantiyede yapılan inceleme sonrasında riskler ve standarta uygunsuzluklar belirlenir. İş güvenliği anlamında gerekli tedbirlerin alınması için faaliyetler düzenlenir ve uygulanır. Tüm bu işlemler kayıt altında tutulmalıdır.

  9-) Proje ve Hesaplar:

   Bu bölümde bulunması gerekenler

  - Asansör avan projes

   - Asansör uygulama projesi

  - Elektrik bağlantı şemaları

  - Mukavemet hesapları

  *** ÖNEMLİ: Belediye veya diğer ilgili kurunlar 3 takım Uygulama Proje + Elektrik Proje + Mukavemet Hesap ister. Bu 3 nüsha proje asansörün belediye kontrolü sonrasında ilgili birimler tarafından onaylanır.

  1 nüsha belediyedeki ana dosyada kalır, 1 nüsha asansör firmasına verilir. (Belediyeden alınmalı) 1 nüsha inşaat firmasına verilir. (Belediyeden alınmalı)

   Ancak ne var ki, belediyeden alınması gereken 2 nüsha çoğu zaman asansör firmaları tarafından belediyeden geri alınmamaktadır. Dahası alınması gerektiğini birçok firma bilmemektedir.

  *** TAVSİYE : Proje ve hesapları 5 takım hazırlayınız. 3 nüsha belediye dosyasına, 1 nüsha firma bünyesindeki teknik dosyaya ve kalan 1 nüsha müşteriye verilmesi gereken müşteri dosyasına konur. Belediyeden projeyi geri alma zorunluluğu ortadan kalkmış olur.

   Not: Onaylı proje istenmesi halinde ilgili belediye veya kurumdan talep edilebilir

  . 10-) Siparişler:

  Asansör ile ilgili tüm sipariş formlarının bulunduğu bölümdür. (konsol, makine motor, kabin, kapı, ray, hız regülatörü vs.)

  Sipariş formlarında seri no, proje adı, sipariş tarihi, teslim tarihi yer almalıdır.

  11-) Malzeme Sevk Formu (Malzeme Listesi Formu):

   Asansörün montajı için gerekli malzemelerin belirlendiği formdur. Böylelikle ihtiyaç duyulduğu kadar malzeme şantiyeye sevk edilecektir.

  12-) Malzeme Girdi Kontrol Formu:

  Montaj için kullanılacak malzemelerin montaj öncesi kontrollerinin yapıldığı formdur. Uygunsuz malzemelerin tespiti halinde kullanılmayarak yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

  13-) Montaj Kontrol Formu ( Montaj Ara Kontrol Formu):

  Montaj aşamalarının durumunun kaydedildiği formdur. Ara kontroller sayesinde olası uygunsuzlukların önüne geçilmiş olur. Ve bu sayede daha büyük sorunların oluşması önlenir. Örneğin, montaj ustasına verilen projede belirtilen kabin ray arası ile ustanın yaptığı ray arası ölçüsünde farklılık olması durumunda imalata giren kabin karkas uzunluğunda yanlışlık olabilir.

  14-) Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler:

   Düzeltici faaliyet: Yapılmış bir işlemin uygunsuz olduğunun tespiti halinde yapılması gereken faaliyettir. Sorunun kaynağı araştırılarak bir daha aynı sorunun yaşanmaması sağlanmalıdır.

   Örneğin, kabine monte edilen kabin etek sacının standartta belirtilen ölçülere uygun olmadığının tespiti durumunda, düzeltici faaliyet açılır. Uygunsuzluk standarta uygun olacak şekilde giderilmeli ve uygunsuzluğun kaynağı araştırılarak bir daha oluşmasının önüne geçilmelidir.

  Önleyici faaliyet: Henüz oluşmamış ancak oluşması muhtemel durumlar için yapılması gereken faaliyettir.

  Örneğin montaja başlamadan önce şantiye kontrolünde asansör kat kapı önlerinde kuyuya düşmeyi engelleyici koruma olmadığının tespiti halinde, kuyuya düşme ihtimaline karşı önlemler alınması önleyici faaliyet kapsamındadır.

   15-) Son Kontrol:

  Asansörün montajı tam olarak bittikten sonra, firma Son Kontrol Sorumlusu tarafından son kontrolü yapılmalıdır.

  Eksik ya da uygunsuz yapılmış tüm işlemler ivedi giderilmelidir.

   ***ÖNEMLİ : İnşaat firması ile yapılan montaj sözleşmesinde inşaat tarafından yapılması gereken işlemler belirtilmelidir. Söz konusu işler son kontrol esnasında yapılmamış durumda ise bunlar son kontrol raporuna işlenmelidir. Tescil Belgesi alamayız, düşüncesiyle eksik gösterilmemesinden kaçınılmalıdır.

   16-) AT Uygunluk Beyanı:

  Asansörün son kontrol işlemlerinden sonra asansör için AT Uygunluk Beyanı düzenlenir. Bu beyanda ilgili standarta ve yönetmeliklere uyulduğu belirtilmektedir. AT Uygunluk Beyanı’nda asansör özellikleri, adres bilgileri, onaylanmış kuruluş bilgileri bulunmalıdır. AT Uygunluk Beyanı’nı Şirket Müdürü veya yokluğunda vekalet eden kimse O onaylamalıdır.

   *** ÖNEMLİ: AT Uygunluk Beyanı, son kontrolü tamamlanmış montajlar için düzenlenmelidir.

   17-) Tasarım İncelemesi (Varsa onaylı kuruluş tarafından incelenmiş):

  Montajda standarta uygunsuz durumların tespiti halinde, risk analizleri ve önleyici faaliyetler düzenlenir. Onaylanmış kuruluştan söz konusu uygunsuzluk için tasarım muayenesi istenir. Örneğin düşük kuyu diplerinde gerekli güvenlik boşluklarının sağlanması için risk analizi ve önleyici faaliyet düzenlenmeli. Düşük kuyu dibinde alınan önlemler onaylanmış kuruluşun muayenesinden geçtikten sonra onaylanmış kuruluş tarafından söz konusu durum için Tasarım Muayene Sertifikası düzenlenir.

  18-) Asansör Genel Bilgi Formu:

  Asansörün tüm özeliklerinin işlendiği formdur. Kullanılan malzeme ve özellikleri, kuyu ölçüleri, kabin ölçüleri vs. bilgiler yer almalıdır.

  19-) Teslim Tutanak Formları (Kuyu teslim, Montaj teslim, Müşteri Dosyası teslim)

   Kuyu Teslim Tutanak: Kuyunun asansör montajına hazır olduğu tarihte hazırlanıp karşılıklı onaylanması gereken tutanaktır. Böylelikle ilerde yaşanması muhtemel gecikmelerde montaja ne zaman başlandığı ve gerekçesi kayıt altına alınmış olur.

  Montaj Teslim Tutanak: Montajı tamamlanmış asansör, inşaat firmasına tutanakla teslim edilmelidir. Böylelikle asansörün çalışır halde teslim edildiği kayıt altına alınmış olur. İstem dışı durumlarda asansörün, firmanın bilgisi dışında zarar görmesi durumunda teslim tutanağı asansör firmasının lehine olacaktır.

   Müşteri Dosyası Teslim Tutanak: Her asansör için müşteriye verilmek üzere bir doya hazırlanır. Bu dosyanın teslimi tutanakla kayıt altına alınmalıdır.

   20-) Bakım Sözleşmesi:

  Montajı tamamlanmış asansörler için aylık bakımının yapılması şartıyla en az 2 yıl garanti verilir. Garantinin geçerliliği için aylık bakımların yapılması zorunluluğu bina sorumlusuna iletilmedir. Bu amaçla asansör firması ve bina sorumlusu arasında Bakım Sözleşmesi yapılır ve karşılıklı imza ile kayıt altına alınır.

  21-) Tescil Belgesi (Belediye veya diğer kuruluşlardan alınmış belge):

  Asansörler montajı bittikten sonra ilgili belediye veya diğer kurumlara kontrol ettirilerek tescil belgesi alınması suretiyle kullanıma açılmalıdır. Tescil Belgesi alınmayan asansörlerin kullanımından kaçınılmalıdır.

   22-) Kullanılan Komponentlere Ait Sertifikalar (CE Sertifikası, AT Uygunluk Beyanı vs.):

   Montajda kullanılan tüm komponentlerin sertifikaları teknik dosyada bulundurulmalıdır. CE Sertifikası, AT Uygunluk Beyanı, TSE Kalite belgesi vs…

  23-) Kullanılan Komponentlere Ait Montaj ve Kullanma Kılavuzları:

   Montajda kullanılan tüm komponentlerin montaj ve kullanma kılavuzları teknik dosyada bulundurulmalıdır.

   24-) Talimatlar:

   Asansörün montajı ile ilgili hazırlanmış olan tüm talimatlar teknik dosyada bulundurulmalıdır.

  Ayrıca standarta uygunsuzluk durumunda risk analizi yapılarak alınmış güvenlik önlemleri için güvenlik talimatları hazırlanmalıdır. Güvenlik talimatları hem asansör yapıldığı yerde hem de teknik dosyada bulundurulmalıdır. Bu güvenlik talimatları uygulamalı olarak personele gösterilmeli ve eğitim kayıtlarına geçirilmelidir..

   *** TAVSİYE:

   - Kullanılan Komponentlere Ait Sertifikalar

   - Kullanılan Komponentlere Ait Montaj ve Kullanma Kılavuzları

   - Talimatlar

   Bu dökümanlar kağıt ortamında teknik dosyada çok fazla yer kaplayacaktır. Bunun yerine tüm bu dökümanlar katagoriler yapılarak CD ortamında teknik dosyada saklanabilir. Böylelikle tek bir CD de tüm dökümantasyon muhafaza edilmiş olur.

   25-) Tasarım Kayıtları (iptal edilen tasarım , sipariş vs. )

  Bu bölümde asansör ile ilgili “iptal edilmiş” tasarımlar, siparişler vs. bulundurulur.

  Birkez daha belirtmeliyim ki, anlatmış olduğum teknik dosya verileri tüm asansörler için düzenlenmeli ve hazırda bulundurulmalıdır. 

  wife cheated now what click my wife cheated now what do i do
  would my boyfriend cheat click i cheated on my boyfriend now what
  i cheat on my boyfriend how to get your boyfriend to cheat on you i told my boyfriend i cheated on him
  dating sites for married people go why wifes cheat
  why wife cheated go why people cheat in relationships
  why wife cheated blog.sitters4charities.org why people cheat in relationships
  print free coupons albertsons pharmacy coupon rx coupon
  online pharmacy coupons read drug discount coupon
  free prescription discount cards open free discount prescription card
  coupons cialis click free prescription discount card
  coupons for prescriptions transfer prescription coupon free prescription cards
  prescription drugs coupons mba-institutes.com discount prescription coupons
  can i take amlodipine at night can i take amlodipine at night can i take amlodipine at night
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  free printable cialis coupons drug prescription card discount coupons for prescriptions
  prescription discount coupons site cialis coupon
  drug coupons coupons for prescriptions prescription coupon
  free prescription drug discount card free cialis samples coupon prescription drugs coupon
  new prescription coupon read discount card prescription
  augmentin pret site augmentin gyerekeknek
  augmentin pret augmentin duo augmentin gyerekeknek
  viagra viagra viagra
  periactin kissa periactin 4 mg periactine
  cialis cialis cialis coupon
  atarax precio ataraxia ataraxia
  free discount prescription cards coupons for prescription medications cialis online coupon
  free cialis coupon read prescription drugs coupon
  amitriptyline side effect devlog.stoepel.net amitriptyline for dogs