MAKALELER
 • Değirmen taş mı yiyor? Ergün Güneş
 • Tecrübe konuşuyor Veli SARITOPRAK
 • Asansörler rayında, asansör sanayicisi raydan çıktı Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na (6102 Sayılı Kanun) genel bakış Pevril KEÇELİ
 • Asansör Bakım İşletme Yönetmeliği ve Periyodik Kontroller Mustafa GÖRMÜŞ
 • Asansör bakım ve onarım teknisyenlerinin mesleki yeterlilikleri ve meslek standartları Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Baskı grupları... Veli SARITOPRAK
 • Asansör Yönetmeliğinde Modüller ve Uygulamaları Mustafa GÖRMÜŞ
 • Asansör Teknolojilerinde Son Gelişmeler ile Enerji Verimliliğinin Arttırılması Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • ASANSÖR TEKNİK DOSYASI HAZIRLAMA İlhan Yıldırım
 • Sektörün Kalbi İstanbul’da Atacak Emin TUNÇ
 • Montajda imalat ve seçim hataları İlhan Yıldırım
 • Acil Durum Asansörleri (İtfaiyeci Asansörleri) İlhan Yıldırım
 • Yönetmelikler ve Sektör M. Akif TEMELLİ
 • İthal değil, ihraç edilen!!! Cem BOZDAĞ
 • Yeni Trend Modül B + E Fehmi PİRECİ
 • Orta ölçekli işletmelerde ücret yönetimi Nazan Doğan
 • Etkin bir Federasyon - 2 Özhan ŞEREFLİ
 • Her Şeye Rağmen 2012 Müfit ŞEKERCİ
 • Asansörcüler ASGEP’le sinerji kazanıyor M. Akif TEMELLİ

 • Asansör Bakım İşletme Yönetmeliği ve Periyodik Kontroller Mustafa GÖRMÜŞ

    18 Kasım 2008 tarihinde hayatımıza girişyapan Asansor Bakım İşletme Yonetmeliğin yayınlanmasıile birlikte herkes 1 Ocak 2012 tarihini tartışmaya başladı. Tarih yaklaştıkca tartışmalar ve fi kir paylaşımlarıhararetle artmaya devam etmekte iken, gecmişten gunumuze yıllık kontrollerin tarihcesini ele alıp sonrasında mevcut durum hakkında değerlendirme yapmakta yarar olduğunu duşunuyorum. Asansorler konusunda yayınlanmışdaha evvel ki yonetmelikler ele alındığında 12 Mayıs 1989 tarih 20163 sayılıResmi Gazete’de yayınlanan Asansor Yonetmeliği’nin 25’inci maddesi gereğince asansorlerin yıllık kontrolu belediyelerce veya valiliklerce yılda en az 1 kere yapılmasıgerektiği belirtilmekteydi. 20 Aralık 1995 tarih 22499 sayılıResmi Gazete’de yayınlanan Asansor Yonetmeliği’nin 25’inci maddesi gereğince de asansorlerin yıllık kontrol işlemi belediyelerce veya valiliklerce yılda en az 1 kere yapılmasıgerektiği belirtilmekteydi. 15 Şubat 2003 tarih 25021 sayılıResmi Gazete’de yayınlanan 95/16/AT Asansor Yonetmeliği’nin 24’uncu maddesi gereğince belediyeler ve valiliklerce en az yılda 1 kere yıllık kontrolu yapılmasıgerekmekteydi. Son olarak 18 Kasım 2008 tarih 27058 sayılıResmi Gazete’de yayınlanan Asansor Bakım ve İşletme Yonetmeliği gereğince yıllık kontrol aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Yıllık kontrol MADDE 10 – (1) Yapının bağlıbulunduğu Belediye veya Belediye hudutlarıdışındaki yapılar icin Valilik veya ilgili kanunlar cercevesinde yapıruhsatıvermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca, asansorun hizmete alınmasınımuteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak uzere, her asansorun kontrolu yapılır. Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Muhendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar cercevesinde yapıruhsatıvermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, yıllık kontrol işini, o asansorun yapımında gorev almamışYetkili Muhendislere yaptırabilirler. Bu muhendisler tarafından can ve mal guvenliği yonunden tesisin işletilmesine engel bulunmadığına dair en az uc nusha halinde bir rapor duzenlenir. Hazırlanan raporun birer nushasıBelediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar cercevesinde yapıruhsatıvermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan fi rma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibi sorumluluğu, asansorun bulunduğu bina sorumlusuna aittir. (2) Yıllık kontrol, asansorun bakımınıustlenen fi rma nezaretinde gercekleştirilecektir. (3) Bu Yonetmeliğin 7’nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numaralıalt bentlerinde yer alan ve bakım calışmasıolarak değerlendirilmeyen asansore ait değişiklikler sonrasında veya meydana gelebilecek bir kaza sonrasında yıllık kontrol tekrarlanacaktır. (4) Yıllık kontrol neticesinde, asansorun calışmasında can ve mal guvenliği acısından bir tehlike soz konusu ise; asansorun calışmasına can ve mal guvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansorun calıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur. (5) 1/1/2012 tarihinden itibaren yapının bağlı  bulunduğu Belediye veya Belediye hudutlarıdışındaki yapılar icin Valilik veya ilgili kanunlar cercevesinde yapıruhsatıvermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, bina sorumlularının yapacaklarıbaşvurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN 17020 standardına gore asansor konusunda akredite olmuşA tipi muayene kuruluşlarına yaptıracaklardır. Bu kuruluşca verilecek olan muayene raporu uc nusha olarak tanzim edilerek, birer nushasıBelediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar cercevesinde yapıruhsatıvermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan fi rmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilecektir. Yıllık kontrolun yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ise Belediye veya Belediye hudutlarıdışındaki yapılar icin Valilik veya ilgili kanunlar cercevesinde yapıruhsatıvermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar sorumludur. Tum bu yonetmelikler, asansorlerin montajıkonusunda farklılıklar arz etmesine rağmen her birinin ortak noktasıyıllık kontrol maddesidir. Yani 1989 yılında yayınlanan Asansor Yonetmeliği’nden, 2008 yılında yayınlanan Asansor Bakım İşletme Yonetmeliği’ne gelene kadar gecen 19 yıllık surede, mevzuatın vazgecilmez maddesi asansorlerin yıllık olarak periyodik kontrole tabi tutulmasıdır. Şu anda sektorde bazıcevreler tarafından tartışılan en onemli konu, 18 Kasın 2008 tarihinde yayınlanmışolan Asansor Bakım İşletme Yonetmeliği’nin 10’uncu maddesinin 5’inci paragrafıuyarınca periyodik kontroller, TS EN 17020 standardına gore akredite edilmişA Tipi Muayene Kuruluşlarıtarafından gercekleştirilecek olmasıdır. Oncelikle bu tartışmaya başlamadan once sektorun tartışmasıgereken temel konu, 21 yıl oncesinde yayınlanmışolan yonetmelikler de dahil olmak uzere gunumuze kadar yayınlanan tum yonetmeliklerde yıllık kontrol işlemi var olmasına rağmen, neden tam olarak uygulanmadı? Bu sorunu masaya yatırmak ve sonuclarınıanaliz etmekte yarar vardır diye duşunuyorum. Yıllık kontrollerin gunumuze kadar etkin olarak yapılmamışolmasıgunumuzde karşımıza ne tur sonuclar cıkarmaktadır. - Oncelikle kontrole tabii tutulmamışasansorlerin hali hazırda calışıyor olmasıen onemli olumsuz sonucu ortaya cıkarmaktadır. - Asansorlerde yıllık kontrol işlemi yapılmasıgerektiğinden habersiz bina yoneticileri tarafından “ilk defa ortaya cıkmışbir durum” olarak algılanmasıve haliyle yeniliğe direnc gosterilmesi. - Periyodik kontrollerin etkin uygulanmamışolmasısebebi ile, sektorde mevcut asansorlerin kontrol işlemini gercekleştirecek yetkinlikte kontrolorlerin yetişmemesi. Yururlukte olan mevcut yonetmelik kapsamında periyodik kontrol işlemlerinin uygulamasıkonusunda yonetmelik maddelerini goz onune aldığımızda nelerle karşılaşacağımızıda değerlendirmek gerekiyor. Oncelikle yonetmelik gereğince asansorlerin periyodik kontrollerinin yapılabilmesi icin bina sorumlularının yapının bağlıbulunduğu belediye veya belediye hudutlarıdışındaki yapılar icin valilik veya ilgili kanunlar cercevesinde yapıruhsatıvermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmasıgerekmektedir. Yonetmeliğin ilgili maddesi; “1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yapının bağlıbulunduğu belediye veya belediye hudutlarıdışındaki yapılar icin valilik veya ilgili kanunlar cercevesinde yapıruhsatıvermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, bina sorumlularının yapacaklarıbaşvurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN 17020 standardına gore asansor konusunda akredite olmuşA tipi muayene kuruluşlarına yaptıracaklardır.” şeklinde olup, maddeyi yorumladığımızda yıllık kontrol işlemini yapacak olan muayene kuruluşunun seciminin ruhsat veren kuruma bırakıldığıgorulmektedir. İlgili maddede dikkat edilmesi gereken onemli bir konu da yıllık kontrol işleminin yapılabilmesi icin bina sorumlusunun ilgili kuruma başvuruda bulunmasıgerektiğidir. Bina sorumlusundan başvurunun gelmemesi durumunda yıllık kontrol işleminin başlamasımumkun gozukmemektedir. Yonetmeliğin 10’uncu maddesinin 1’inci paragrafıuyarında asansorlerin yıllık kontrollerinin yapılmasıve raporun temin edilmesi konusunda sorumluluk tamamen bina sorumlusuna ait olmakla birlikte, mevcut uygulamada bina sorumlularının bu sorumluluklarınıyerine getirip getirmediklerini tartışmaya acmakta yarar bulunmaktadır. 21 yıl boyunca farklıyonetmelikler kapsamında olsa da, uygulamada olan yıllık kontrollerin gunumuze kadar uygulanma oranınıgoz onune aldığımızda 1 Ocak 2012 yılından itibaren ne derece uygulanabileceği kafalarıkarıştırmaktadır. Sektorde tartışılan konulardan biri yıllık kontrollerin A tipi muayene kuruluşlarıtarafından gercekleştirilecek olmasıdır, mevcut uygulama ile 1 Ocak 2011’de başlayacak uygulama arasında ne tur farklılıklar olacaktır. Oncelikle mevcut uygulamada kontrol işlemini yapabilmek icin Makine Muhendisleri Odası(MMO) veya Elektrik Muhendisleri Odası(EMO) tarafından duzenlenen Asansor Muhendis Yetki Belgesi’ne sahip olmasıgerekmekteydi. Yeni uygulamada ise EN 17020 standardına gore asansorler konusunda akredite olmuşbir A tipi muayene kuruluşu olmak gerekmekte. A tipi muayene kuruluşu ile yetkili muhendis arasında nasıl bir farklılık olduğunu bu noktada değerlendirmekte yarar bulunmaktadır. MMO ve EMO tarafından muhendis yetkilendirmesi işleminde oncelikle Elektrik, Elektrik-Elektronik veya Makine Muhendisi olmak yeterli koşul olarak kabul edilmekte ve Odalar tarafından duzenlenen eğitimler sonrasında başarılıolan muhendisler, Muhendis Yetki Belgesi’ne sahip olabilmektedir. A tipi muayene kuruluşunda ise muayene işlemini gercekleştirecek olan muhendisin, asgari 5 yıl asansorler konusunda deneyim sahibi olmasıve bu 5 yılın 3 yılınıson kontrol faaliyetlerinde gecirmişolmasıgerekmektedir. Bu noktadan bakıldığında A tipi muayene kuruluşlarıtarafından gercekleştirilecek olan kontrollerin daha deneyimli ekipler tarafından gercekleştirileceği garanti altına alınmışolmaktadır. A tipi muayene kuruluşu olmanın en onemli koşullarından bir tanesi de, kuruluşu kontrol edilecek urunden tam bağımsız olmasıve kontrol hizmeti dışında ilgili urun grubunda herhangi bir ticari faaliyete bulunmamasıdır. Peki, 1 Ocak 2012’den itibaren yıllık kontrol işlemini yapacak muayene kuruluşunun secimi nasıl gercekleşecek, bina sorumlularıbaşvurularınınereye ve neye gore yapacaklar. Oncelikle Yonetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen ifadeye gore bina sorumlularıbelediye tarafından tespit edilen veya secilen muayene kuruluşuna yıllık kontrol hizmetini almak icin başvuruda bulunacaklardır. Belediyeler, bina sorumlularının başvuruda bulunacağımuayene kuruluşunu tespit ederken yonetmelik gereğince, dikkate tek kriter yıllık kontrol işini yapacak kuruluşun A tipi muayene kuruluşu olmasıdır. Belediyelerin tespit edeceği muayene kuruluşunun sayısıda yonetmelikte belirtilmemişolup, belediyeler 1 muayene kuruluşu gosterebiliyorken, birden fazla muayene kuruluşu da gosterebilir. Yıllık kontrollerde muayene işlemleri neleri kapsayacaktır. Yıllık kontrollerin uygulanmasında en cok karıştırılan konu, asansorlerin 95/16/ AT Asansor Yonetmeliği cercevesinde kontrole tabii tutulacağının duşunulmesidir. Yıllık kontrol işlemi asansorlerin guvenli calışmaya devam edebilirliğinin kontrolunden ibaret olup, kontrol işlemi sırasında goz onunde bulundurulacak unsurlardan en onemlisi,asansorun işletmeye acıldığıveya monte edildiği tarihte uygulamada olan mevzuatlardır. 2002 yılında monte edilmişve o tarihte uygulamada olan standart ve yonetmeliğe uygun monte edilmişbir asansorde, 2003 yılında yururluğe girmişyonetmelik şartlarınısorgulamanın yanlışolacağınıduşunmekteyim. Bu durum T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıtarafından yayınlama calışmalarısurdurulen “Mevcut Asansorlerin İyileştirilmesine Dair Yonetmelik” şartlarıile karıştırılmaktadır. Ya da EMO ve MMO tarafından ceşitli belediyelerle imzalanan protokoller cercevesinde yapılan kontrol işlemleri ile karıştırılmaktadır. EMO ve MMO tarafından yapılan kontroller asansorlerin guvenlik seviyelerinin iyileştirilmesine dair kontroller olup, Bakım İşletme Yonetmeliği kapsamında yapılacak kontrollerden farklılıklar arz etmektedir.Yıllık kontrol işleminin kapsamımuayene yapılacak olan asansorun tabi olduğu mevzuat goz onunde bulundurularak belirlenecektir. Bu uygulama Avrupa’da da aynışekilde surdurulmektedir. Avrupa’da gercekleşen uygulamalar ile Turkiye’de gercekleşecek olan uygulamalar arasında en buyuk fark yıllık kontrol alışkanlığıdır. Avrupa ulkelerinde asansorlerin yıllık kontrolleri ile ilgili uygulamalar yıllardır surdurulmekte olmasına rağmen, mevcut asansorlerin iyileştirilmesine dair mevzuat ve standart calışmalarısurdurulmektedir. İyileştirme faaliyetleri icin ise 2 yıldan 5 ve 8 yıla yayılan surelerde iyileştirme hedefl eri tespit edilmektedir. Ulkemizde her otomobil sahibi otomobillerinin yıllık muayene işlemini gununde yapmak icin ne kadar titiz davranıyor ise, bina sorumlularının da aynıbilincte davranarak binalarında bulunan asansorlerin yıllık kontrollerini yaptırmalarıgerekmektedir. Bu sadece yasal bir sorumluluk değil, aynızamanda vicdani de bir sorumluluktur. Unutulmamasıgereken en onemli konu, ailemizden birileri her an bir asansore binerek katlar arasında hareket etmektedir. Canlarımızın can guvenliğinin sağlanmasıicin yıllık kontrolleri zamanında yaptırmak gerekmektedir.  

  would my boyfriend cheat how to cheat boyfriend i cheated on my boyfriend now what
  my boyfriend cheated site i cheated on my boyfriend what do i do
  i cheat on my boyfriend slokell.com i told my boyfriend i cheated on him
  reasons why husband cheat women cheat on their husbands affairs with married men
  walgreens photo coupon in store printable intelliwins.com walgreens online coupons 2015
  online pharmacy coupons walgreens print photos drug discount coupon
  walgreens photo coupons printable blogs.visendo.com walgreens photo promo code
  walgreens photo coupons printable walgreens photo coupons codes walgreens photo promo code
  free prescription drug card click rx discounts
  free prescription drug card tracyawheeler.com rx discounts
  imitrex pill valacyclovir pill amoxil 500mg
  coupons cialis click free prescription discount card
  2015 cialis coupon free coupon for cialis lilly coupons for cialis
  free discount prescription cards coupons for prescriptions drug coupons
  coupons for viagra read prescription drug coupons
  abortion pill abortion pill abortion pill
  discount cialis prescription lipseysguns.com free coupon for cialis
  prescription discount coupons cialis online coupon cialis coupon
  free prescription drug discount card click prescription drugs coupon
  new prescription coupon is-aber.net discount card prescription
  viagra viagra viagra
  escitaloprama escitalopram teva escitalopram teva 10 mg
  buscopan dosierung charamin.jp buscopan preis
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  cialis femchoice.org cialis coupon
  nortriptyline tablet harshpande.net nortriptyline nedir
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  seroquel 300 mg click seroquel sevrage
  seroquel 300 mg click seroquel sevrage
  free discount prescription cards coupons for prescription medications cialis online coupon
  vibramycin d vibramycin prospect vibramycin prospect