MAKALELER
 • Orta ölçekli işletmelerde ücret yönetimi Nazan Doğan
 • HER ÇALIŞAN DEĞERLİDİR, AMA KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR Nazan Doğan
 • İş yaşamında farklılıklara genel bakış Ali Açıkgöz
 • Doğru Risk Değerlendirmesi ve Etkin Çözümler Gerekli Fehmi PİRECİ
 • Yabancı marka hayranlığı Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • Her Şeyin Başı Sağlık Veli SARITOPRAK
 • Rakibimiz, Yanımızda Maaşla Çalışıyor (mu?)… Müfit ŞEKERCİ
 • Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler Sezgin Keleş
 • 6102 s. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA BORÇLANMA YASAĞI ve HUKUKİ SONUÇLARI Humral TAN
 • Ciddi bir “sanayi hamlesi”ne ihtiyacımız var Yasemin BULUT
 • İş Aktinin İşveren ve İşçi Tarafından Feshi ve Sonuçları Sezgin Keleş
 • Yıllık Asansör Muayene ve Denetimleri A Tipi Muayene Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Ve Sektöre Etk Osman ARSLAN
 • Müşteri Görüşleri ve İnovasyon Selçuk KARAATA
 • Dernekçilik Hakkında... Tahir BİLGİN
 • Mühendis Ne İş Yapacak ? TSE Nasıl Kontrol Edecek ? Fehmi PİRECİ
 • Türkiye’deki durumu yurt dışındaki fuarlara gitmeye başladığımızda kavradık Hasan ALTUN
 • Sahte Asansörler Cem BOZDAĞ
 • İnceleme sürerken hakkınız ne? Şükrü KIZILOT
 • 2012 Ve Asansör Sektörü... Elk. Müh. Adil ŞENOL
 • Baskı grupları... Veli SARITOPRAK

 • Asansör Montaj ve Bakım Aşamalarında Teknik Uygulama Sorumluluğu Mustafa TUTSAK

  Türkiye’de asansör talebi her geçen gün artmakta, ülkemiz uluslararası şirketler için cazibe merkezi olmaktadır. Buna rağmen sektör büyüme oranından daha fazla, firma sayısındaki büyüme oranı arttığından firmalara düşen asansör montaj sayısı da her geçen gün azalmakta dolayısıyla rekabet her geçen gün acımasız hale gelmektedir. Projeler genel gider + yüzde 10 – yüzde 5 karlarının altında veya karsız genel gider karşılığında hatta genel giderin de altında yapılmaktadır. Asansör firmalarını besleyen inşaat sektöründe de durum aynıdır. Tüm sektörlerde maliyeti kurtarmak için girdilerde tasarruf yapılmakta tabiri caizse “sinekten yağ çıkarılmakta” dır. Bunun sonucu olarak da en kolay işgücü ücretleri ucuzlatılmakta, ekipmanlar basitleştirilmekte, güvenlik önlemleri ötelenmekte ve taşeronlaşmaya gidilmektedir. Dolayısıyla zaman, maliyet ve işgücü üçgeninde ihmaller de artmaktadır. İnşaat firmaları ile yapılan sözleşmelerde; • Kuyuya, duvarlara profiller ile sabitlenmiş iskele kurulması, üstte, arada, altta metal kancalı platform kurulması talep edilse de, • İskelelere topraklama çekilerek koruma önlemi alınması istense de, • Kuyuya düşmeleri önlemek için tekmelik ve korkuluk kurulması istense de, • Kuyu duvarlarındaki demirlerin kesilmesi, sıva tamiratları, boya yapılması istense de, • Kuyu ve makine dairesi aydınlatması, prizler, besleme kablosu ve panosu (içerisindeki sigortalar, şalter, priz, akım koruma rölesi vs) talep edilse de, • Makine dairesine veya kuyu içerisinde monoray veya kancalar yapılması istense de, • Geçici enerji beslemesinde, geçici pano ve içerisinde de 30mA’lik kaçak akım koruma rölesi talep edilse de, • Kalıcı depo istense de, • İki durak kapısı arasındaki 15 cm. üzerindeki aralıklar için kaplama yapılması talep edilse de, • Ruhsat harç bedellerinin ödenmesi talep edilse de, yaptırılması kolay olmamaktadır. Yukarıdaki talep edilmesi ifadesi sözleşmede inşaat firmasının uhdesinde yapılması gereken konulardır. Rekabet şartlarında öne çıkabilmek için asansör firmaları, zaman zaman tavizler vermekte ve sonucunda, bu işlerin bazılarını kendileri yapmakta, bazılarını inşaat firmaları yapmakta, bazılarını da hiç yaptırılmadan işler devam etmektedir. Risk analizleri yapılsa da masada kalmakta sahada uygulanamamaktadır. Ayrıca, asansör firmaları kendi yaptığı iş ile ilgili her türlü tedbiri alsa da, işin yapıldığı sahanın yani şantiyelerin de aynı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri alması ve piyasa denetim ve gözetim yükümlülüğü olan bakanlık sorumluları tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Günümüzde asansör montaj işçiliğinin yüzde 90 – 95’i taşeron (tedarikçi) kullanılarak yapılmaktadır. Bu taşeronların bazıları taşeron sözleşmesi ile karşılıklı Akit yapılan ve işin karşılığında işçilik faturası tanzim eden alt yüklenici olan ticari kuruluşlardır. Bazıları montaj işi süresince firma tarafından sigortası yapılarak “kendi personeli” gibi gösterilen buna rağmen gene de taşeron sözleşmesi ile Akit yapılan karşılığında fatura tanzim edemeyen kayıt dışı çalışan taşeronlardır. Diğerleri ise taşeron sözleşmesi ile karşılıklı akit yapılan ve hiç bir sosyal güvenliği olmayan ve kayıt dışı çalışan taşeronlardır. Asansör firmalarının organizasyon yapılarında montaj veya bakım hizmetlerinin teknik uygulama sorumluluğu; ya ortaklardan birisi veya teknik müdür veya sorumlu mühendis veya süpervizör olarak tanımlanmakta ve gösterilmektedir. Bir iş kazasında, ister ki montaj işini yapan kendi personeli veya sözleşmeli taşeronu olsun, ister ki montaj işi dışındaki asansör kuyusunda maruz kalan 3’üncü kişiler (asansör firma elemanı ve taşeron hariç sahadaki diğer kişiler) olsun, ister ki bakım personeli veya taşeronu olsun, iş kazasına maruz  kaldığında hukuki süreç içerisinde mahkeme kararı ile 506 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri’nin incelemesi sonucu oluşturulan rapora göre iş kazası olduğu tespit edilmektedir. Eski yaklaşımlarda bir iş kazası olduğunda mağdur veya yakınları şikâyetçi olmaz ise maruz kalan personelin sigortalı olması yeterli karşılanır, harcamalar SGK tarafından (hastane masrafı, tazminat, maaş vs.) karşılanırdı. Günümüzde iş kazası olduğundan mağdur veya yakınları şikâyetçi olmasalar da harcamalar gene SGK tarafından karşılanmaktadır. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazası sonucu kurumun yaptığı tüm masrafların tahsil edilmesi için konuyla ilgili aktörlere mağdurda dâhil olmak üzere kusur oranı tespit davası açmaktadır. Sonucuna göre kusur oranları tespit edilmekte ve kurum kusur oranı çerçevesinde sorumlulardan tahsilata gitmektedirler. İster SGK tarafından açılan davalarda, ister ki mağdur veya yakınlarının şikâyeti ile açılan davalarda, ister ki kamu ceza davasında, hazırlık soruşturmasında ve mahkeme sürecinde organizasyon yapılarında; Teknik Uygulama Sorumlusu olarak tanımlanan kişiler birinci derecede sanık durumunda kalmaktadırlar. Burada işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü önlemin alındığının ispatlanması gerekmektedir. Buna kişisel koruma ekipman zimmetleri, ağır ve tehlikeli işler raporları, saha şartlarında iyileştirmeler, eğitimler ve sonuçları ile risk analizlerini de dâhildir. Dava sonucunda mevcut koşullardan dolayı genel olarak teknik uygulama sorumlusu suçlu bulunmaktadır. Bunun sonucunda, hapis cezası verilmekte, Teknik Uygulama Sorumlusuna verilen ceza, ilk cezası ise paraya çevrilmekte, 5 yıl içerisinde ikinci kazada da suçlu bulunduğu takdirde ilk suç kararı ile ikinci suç kararı birleştirilerek paraya çevrilemeden hapis cezası verilmektedir. SGK tarafından yapılan harcamalarındaki tutar kusur oranına göre Teknik Uygulama Sorumlusuna da ayrıca ödettirilmektedir. Kazaların oluşmaması ve mağdur olunmaması için Teknik Uygulama Sorumlusunun asansör kuyusundaki iş sağlığı ve güvenliği şartlarını ve risk analizi ile tespit ettiği önlemleri alması ve ilgililere aldırmasından asli olarak sorumludur. Başta emek yoğunluğu ile imalat, montaj ve bakımda çalışan işçi arkadaşlarımız olmak üzere, tüm teknik ve idari görevlerde çalışmakta olan arkadaşlarımıza kazasız çalışmalar dilerim.

  wife cheated now what want to cheat on my wife my wife cheated now what do i do
  reasons why husband cheat women cheat on their husbands affairs with married men
  married and want to cheat go why do wife cheat
  married and want to cheat megaedd.com why do wife cheat
  women cheat blog.perecruit.com why do husband cheat
  adult intimate stories femchoice.org preteens having sex stories
  free coupons clothes4work.co.uk drug discount coupons
  prescription drugs discount card read online coupons for walgreens
  free prescription discount cards sharethispage.co.uk free discount prescription card
  medication discount coupons robertwesterlund.net photo code walgreens
  walgreens photo coupons printable blogs.visendo.com walgreens photo promo code
  free prescription drug card click rx discounts
  acyclovir 800mg betamethasone tube propranolol
  2015 cialis coupon free coupon for cialis lilly coupons for cialis
  2016 viagra coupon prescription discount coupons viagra discounts coupons
  viagra discount coupon viagra coupon discount card for prescription drugs
  manufacturer coupons for prescription drugs open viagra.com coupon
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  naproxene click naproxen kruidvat
  apranax migraine site apranax 250
  nortriptyline tablet harshpande.net nortriptyline nedir
  cetirizine sans ordonnance open cetirizine sans ordonnance
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  aravalle click aravaca codigo postal
  aravalle click aravaca codigo postal
  free cialis coupon free coupon for cialis prescription drugs coupon
  vibramycin d vibramycin prospect vibramycin prospect
  free cialis coupon 2016 go discount prescription drug card
  zyrtec dosage for adults read zyrtec ingredients vs benadryl
  zyrtec dosage for adults mattnichols.co.uk zyrtec ingredients vs benadryl