MAKALELER
 • Asansörlerde Halat Problemleri Ercan Yarıcı
 • Yeni Trend Modül B + E Fehmi PİRECİ
 • Misyon, Vizyon ve Değerler Nazan Doğan
 • Yerli üretim, yerli sanayinin önünü açar… M. Akif TEMELLİ
 • Yeşil Etiket Ünsal SOLMAZOĞLU
 • İleri Teknolojiyi Kullanmak M. Akif TEMELLİ
 • İnceleme sürerken hakkınız ne? Şükrü KIZILOT
 • TS EN 81-1 + A3 muamması Fehmi PİRECİ
 • Her Şeye Rağmen 2012 Müfit ŞEKERCİ
 • Dernekçilik Hakkında... Tahir BİLGİN
 • Asansör kazalarında apartman yöneticisinin sorumluluk alanı AV. Serap DEMİR
 • İnovasyon Veli SARITOPRAK
 • Sektörün Kalbi İstanbul’da Atacak Emin TUNÇ
 • Bazı Firmalar Krizden Büyüyerek Çıkar… Müfit ŞEKERCİ
 • Uygulayamadığımız Standart Ts En 81-70 Arif BAR
 • Sektörün Üvey Evladı Yürüyen Merdivenler/Bantlar Mustafa TUTSAK
 • HER ÇALIŞAN DEĞERLİDİR, AMA KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR Nazan Doğan
 • STK’LAR VE ÖNEMİ Veli SARITOPRAK
 • Ekonominin motoru olan inşaat sektörü, aynı zamanda asansör sektörünün de itici gücü olmalı Mustafa KARAHAN
 • MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR UYGULAMALARI Mustafa GÖRMÜŞ

 • Asansör muayenelerinde tehlikeli yanıltma Elk. Müh. Adil ŞENOL

  Yıllık Periyodik Muayeneler, 5 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan, Asansör Bakım İşletme Yönetmeliğin 10’uncu Maddesi’ne dayanılarak yapılmaya başlamıştır. Ancak, muayenelerin hangi kritere göre yapılması gerektiği konusunda ciddi bir yanlışlık yapılmaktadır. Zira, görüştüğüm muayene kuruluşu temsilcilerinin de doğruladığı üzere, her asansör, ilk tescil tarihindeki mevzuat gereklerine göre muayene edilmektedir. Oysa aynı yönetmeliğin 9’uncu maddesi aynen şöyledir; “MADDE 9 – (1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.” Dikkat edersek, muayenenin amacı son derece açık olarak tanımlanmıştır. Dolayısı ile hazırlanmış olan rapor, “Kullanıcıların can ve mal güvenliğini tam olarak sağlar ya da sağlamaz” şeklinde tamamlanması gerekmektedir. Ancak, ticari saldırganlığın vermiş olduğu bir göz karartma ile, bu madde görmezden gelinmektedir. Tüm asansörleri gelir hanesine ekleyebilme telaşı ile kılıf hazırlanmakta ve ilk tescil tarihi baz alınarak, filanca standardı tam olarak sağlar şeklinde düzenlenmektedir. Bu yolla kullanıcı yanıltılmakta, güvenli bir asansör kullandığı kanısı oluşturulmaktadır. Basit bir örnek ele alalım. Yan yana iki binada mevcut olan asansörlerden birincisi, TS 863’e göre, ikincisi de EN 81-1’e göre tescil edilmiş olsun. İlk asansör tescil edildiği tarihte yürürlükte olan TS 863 koşullarını tam olarak karşılıyor olsun. Tabi bu durumda, kabin emniyet kapısı yok, ağırlık seperatörü yok, kabin etek sacı yok, yok, yok… Ama “UYGUNDUR”. İkinci asansörde ise, makine dairesi yüksekliği uygun değil. O halde bu asansör “UYGUN DEĞİLDİR”. Kabin emniyet kapısı olmasına, çift yönlü paraşüt tertibatı olmasına, kabin hareketini doğrudan etkileyen elektrik güvenlik devresi olmasına rağmen “UYGUN DEĞİLDİR”. İddia sahiplerine sormak isterim ki, hangi örnek, 9’uncu maddede bahsedilen “…kullanıcıların can ve mal güvenliğini tam olarak sağlaması...” amacını karşılamaktadır? Bana göre en acısı da, bu çarpık uygulamanın merkezinde, bir meslek örgütünün ve bir enstitünün yer almasıdır. Kuruluş amacı, kamunun ve üyelerinin haklarını gözetmek olan, mühendislik disiplinini elden bırakmaması gereken, asla ticari telaşlar içerisinde olmaması gereken, bir meslek kuruluşu ile kuruluş amacı standart geliştirmek olan bir enstitüyü bu halde görmek cidden çok üzücü. Akla şu soru gelir elbette; “Peki, bu asansörlerin yıllık periyodik muayeneleri yapılmayacak mı?” Elbette yapılacak, ama yasal düzenlemelerdeki eksiklikler giderildikten sonra. Asansör Yönetmeliği, yeni tesis edilen asansörleri, Bakım işletme Yönetmeliği de, servise açılan asansörleri kapsarken, eski asansörleri kapsayan bir yasal düzenleme mevcut değildi. İşte bu mevzuat boşluğunu gidermek üzere 03 Haziran 2011 tarihinde Bakanlık SNEL (Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyelerinin Arttırılmasına Dair Yönetmelik) taslağı yayınlandı ve sektör paydaşlarından görüş talep etti. Görüş alımını da 04 Temmuz 2011 tarihi itibari ile kapatarak yayımlanma sürecine girdi. 2011 yılını çok meşgul eden, 2012 girmeden yayımlanacağı beklenen, ama Nisan 2012’yi gördüğümüz şu günlerde dahi yayımlanmamış olan SNEL (Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyelerinin Arttırılmasına Dair Yönetmelik), bu boşluğu dolduracaktı. Ama olmadı… Bu hatadan derhal dönülmelidir. Muayene kuruluşları ticari kaygılardan arınmalı, mevzuatı ve mühendislik etiğini ihlal etmekten vazgeçmelidir. Konuya taraf olan; muayene kuruluşları ile protokol yapan belediye yetkililerinin de, bu durumu göz önünde bulundurma mecburiyetleri vardır. Zira, kendilerine tescil görevi veren yönetmeliğin, diğer maddelerine aykırı uygulamalara aracılık etmekle, aynı kabahati işlemektedirler. Umarım, Bakanlık yetkilileri de, “Mevcut Asansörlerin Güvenlik Seviyelerinin Arttırılmasına Dair Yönetmeliği” yayımlamakta kaybedilen zamanı telafi etmekte hassas davranarak, sorunun parçası olmaktan kurtulur. Bu yönetmeliğin yayımlanması ile, muayene kuruluşları, doğacak yeni iş alanında yaşanacak ticari kaygılara dayanan hırslarından bir nebze arındırabilir.

  wife cheated now what click my wife cheated now what do i do
  cheat on my boyfriend help i cheated on my boyfriend will my boyfriend cheat
  my boyfriend cheated site i cheated on my boyfriend what do i do
  my girlfriend cheated on me what do i do maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com has my girlfriend cheated on me
  my husband cheated with a man looking to cheat wife who cheated
  walgreens printable coupon walgreens transfer prescription coupon walgreens photo prints
  discounts on prescriptions donleyinc.com walgreens coupons in store
  2015 cialis coupon free prescription drug card lilly coupons for cialis
  coupons for prescriptions transfer prescription coupon free prescription cards
  viagra discount coupon viagra coupon discount card for prescription drugs
  new prescription coupon pfizer viagra coupon internet drug coupons
  2016 viagra coupon blog.brunothalmann.com coupons viagra
  discount cialis prescription read free coupon for cialis
  free printable cialis coupons link discount coupons for prescriptions
  prescription discount coupons cialis online coupon cialis coupon
  online cialis coupons 2015 cialis coupon coupons prescriptions
  viagra viagra viagra
  risperdal effets secondaires warpedfish.co.uk risperdal notice
  naprosyn naprosyn jel nedir naprosyn 250 mg
  celebrex generique krishnan.co.in celebrex medicament dangereux
  viagra open viagra generique
  diflucan how long to work neryx.com diflucan
  low dose naltrexone withdrawal naltrexone alcoholism medication what is ldn