MAKALELER
 • 50 MİLYON… Ergün Güneş
 • Tecrübe konuşuyor Veli SARITOPRAK
 • Asansör Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Yerli Sektör Güçbirliği Yapmalı Emin TUNÇ
 • Patent Fakiri Türkiye Veli SARITOPRAK
 • Misyon, Vizyon ve Değerler Nazan Doğan
 • İslam Dini ve Toplumsal Uzlaşma Veli SARITOPRAK
 • Kuyu Dibi Risk Analizi Hangi Durumlarda Yapılmalıdır Ünsal SOLMAZOĞLU
 • Dernekçilik Hakkında... Tahir BİLGİN
 • Diyarbakır’da Asansör Sektörü Ve Günaysad’ın Çalışmaları Ahmet Samih TARANCI
 • Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler Sezgin Keleş
 • Asansörler rayında, asansör sanayicisi raydan çıktı Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • Asansör sektörü ve destekler... M. Akif TEMELLİ
 • Ehil insanlar ve kurumsallaşma Veli SARITOPRAK
 • Ekonominin motoru olan inşaat sektörü, aynı zamanda asansör sektörünün de itici gücü olmalı Mustafa KARAHAN
 • Asansör Kullanıcıları Mağdur Edildiği gibi Asansör Firmaları da Mağdur Ediliyor Oktay Cem OKUTAN
 • Dış ticarette önemsenmesi gereken birkaç husus Müfit ŞEKERCİ
 • Asansörde İş Sağlığı ve Güvenliği Mustafa TUTSAK
 • Yeni Trend Modül B + E Fehmi PİRECİ
 • EN 81-1 + A3 ve EN 81-2+A3'ün getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ

 • Asansör sektöründe uzman makina mühendisleri yetiştirilmesine ihtiyaç var Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖNAL

  Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği gereği, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansör periyodik kontrol çalışmaları, A tipi muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilme zorunluluğu gelmiştir. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 05 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanan Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ, periyodik kontrol çalışmalarının usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır. Uygulamada belediyelerden, bina yöneticilerinden, asansör bakım firmalarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle çalışma verimli olarak sürdürülememektedir. Çalışmanın sağlıklı ve verimli olarak yürütülebilmesi için tüm tarafların işbirliği içinde olması, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da konuyla ilgili muayene kuruluşları, meslek odaları ve sektör derneklerinin ve üniversitelerde bu konu ile ilgilenen öğretim üyelerinin desteğiyle, kamu spotları hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir. Asansör periyodik kontrollerine birçok belediyede yapılan ikili anlaşmalarla A tipi muayene kuruluşlarına bu görevler devredilmek suretiyle yapılmaya başlandı. İlk verilere göre asansör montaj ve bakım firmaları ile asansörlerde önemli eksikliklerin olduğu ortaya çıkmıştır. CE`li asansörlerin önemli bir bölümünün can ve mal güvenliği için asansör yönetmeliğine uygun olmadığı, bakım firmaların çoğunluğunun merdiven altı olarak tabir edilen şeklinde faaliyet yürüttüğü saptanmıştır. Sektörün disipline edilmesine ihtiyaç vardır. Mevcut asansörlerin can ve mal güvenliği açısından uygun hale getirilmesi için periyodik kontrol çalışmalarının titizlikle sürdürülmesi gereklidir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belediyeler, meslek odaları, üniversiteler, sektör bileşenleri ve muayene kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Asansör periyodik kontrol çalışmalarının ülke genelinde yaygınlaşması, asansörlere ilişkin verilerin toplanması ve tüm asansörlerin muayene kuruluşlarınca kontrol edilebilmesi ve raporlandırılması, çalışmanın istenilen seviyeye gelmesi en iyi olasılıkla 2015 yılının sonunda mümkün olabilecek gibi gözükmektedir. Bu nedenle T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Mevcut Asansörlerin İyileştirilmesi ve Güvenliğin Arttırılmasına İlişkin Yönetmeliğin yayınlanması ve uygulanması konusunda gecikme yaşandığı, bakanlığın periyodik kontrol çalışmalarını yakından takip ederek, anılan yönetmeliği yayınlaması, periyodik kontrol ile mevcut asansörlerin iyileştirilmesi ve güvenliğinin arttırılması çalışmalarının periyodik kontrol ile paralel olarak yürütülmesi gerekmektedir. İnsan yaşamı için konfor ve kolaylık sağlayan taşıma sistemleri olan asansörler, yasal mevzuata uygun olarak yapılması, tasarımından imalatına, imalatından bakımına, bakımından periyodik kontrolüne kadar tüm süreçlerinde mühendislik hizmetine gereksinim duyan bir uzmanlık alanıdır. Asansör teknolojisindeki çok hızlı gelişmeler ve değişimler, enerji verimliliği gibi konular asansörlerde mühendisliğin önemini gittikçe arttırmaktadır. Bu bağlamda asansör teknolojisi, avam proje hazırlama ve asansörlerin, yürüyen merdivenlerin seçmeli ders kapsamında ve yıl içi proje çalışmalarında verilmesi, bu alanda uzman mühendisler yetiştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Asansör tasarımı, projelendirilmesi, malzemesi, montajı risk değerlendirmesi, bakımı, revizyonu, periyodik kontrolü, iş güvenliği, enerji verimliliği, mevzuat ve ilgili standartlar konusunda teorik ve uygulamalı bilgiye sahip uzmanlaşmış asansör mühendisine sektörün gereksimi vardır. Asansörlerin tasarımından, projelendirilmesine, montajından, işletilmesine, bakımından, periyodik kontrolüne kadar mühendislik hizmeti olduğu açıktır. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde asansör ve asansör teknolojisi ile ilgilenen, bu konuda bilgilendirilmek isteyen, bu konuya ilgi duyan makine mühendisi adayı öğrencilerimle çalışmalar yapıyoruz. Her yıl 10-15 öğrencimi asansör konusunda uzmanlaşmış eleman olarak yetiştiriyorum. Bu yıl bitirme projesi olarak öğrenci arkadaşlarımla 5 duraklı bir insan asansörü projesini hazırladık ve prototipini ürettik. Çalışmamızın temel amacı görsel olarak asansörü tanıtmak, işleyişini öğretmek, asansörü oluşturan elemanları bire bir olarak prototip üzerinde görmek ve nasıl çalıştıklarını anlamak için yapıldı. Bundan sonraki süreçte bu prototip üzerinden geliştirmeler yapılarak gerçeğine daha çok benzeyen prototipleri üretmek istiyoruz. Uzman asansör konusunda yetişmiş eleman açığının kapatılması yönünde üniversitelerin desteği büyük önem arz etmektedir. A tipi muayene kuruluşları belediyeler adına denetim yapacak uzman denetçi bulmakta ve yetiştirmekte büyük zorluk çekiyorlar. Bir haftalık kurslar vererek bu açığı gidermeye çalışıyorlar. Uzman denetçi olarak faydalanacağı önceden yetişmiş bilgi ve becerisi olan bağımsız üniversitelerden yetişmiş kalifiye elemanların kullanılması bu alanda daha uygun gibi gözükmektedir. Asansör Yönetmeliklerine ve standartlara uygun üretim, bakım, piyasa gözetim ve denetimi ile periyodik kontrol uygulamalarında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin etkin koordinasyon zeminlerinin sağlanması ve kalifiye elemanların yetiştirilmesi gereklidir. Bu sorunların çözümünde bilginin paylaşılmasına önem verilmeli, ortak çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Sanayi, üniversite, ilgili kamu kuruluşları, sektör dernekleri ve meslek odaları işbirliği içinde çalışmalar yapmalıdır ki, “Asansörler, hayatımızı tehdit eden değil rahat ve konforumuzu sağlayan taşıma sistemleri olsun.”

  ways to contract hiv astrobix.com early signs of aids
  aids virus picture what are symptoms of hiv hiv symptoms in men
  aids virus picture hiv treatment guidelines hiv symptoms in men
  why my husband cheated on me go why would my husband cheat
  my wife cheated on me now what link reasons wives cheat on their husbands
  adult intimate stories open preteens having sex stories
  walgreens photo coupon in store printable intelliwins.com walgreens online coupons 2015
  online pharmacy coupons read drug discount coupon
  free prescription drug discount card free viagra coupons viagra coupon free
  free prescription drug card site rx discounts
  avodart pill open acyclovir pill
  levaquin 500mg blog.coepd.com zovirax 200mg
  acyclovir 800mg betamethasone tube propranolol
  prescription drugs coupons mba-institutes.com discount prescription coupons
  free discount prescription cards coupons prescriptions drug coupons
  new prescription coupon pfizer viagra coupon internet drug coupons
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  drug coupons codesamples.in prescription coupon
  new prescription coupon is-aber.net discount card prescription
  coupon cialis drug discount coupons free coupon for cialis
  augmentin pret augmentin duo augmentin gyerekeknek
  apranax migraine ironsharpdev.com apranax 250
  buscopan dosierung charamin.jp buscopan preis
  periactin kissa periactin 4 mg periactine
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  yasminelle hinta yasminelle hinta yasmine
  cetirizine sans ordonnance nationalautocare.com cetirizine sans ordonnance
  pletal cilostazol go pletal 50 mg
  viagra site viagra generique
  aravalle allied.edu aravaca codigo postal
  aravalle click aravaca codigo postal
  free cialis coupon 2016 cialis online coupon discount prescription drug card
  zyrtec dosage for adults read zyrtec ingredients vs benadryl
  diflucan how long to work neryx.com diflucan