MAKALELER
 • Yeni Yönetmelik, Yeni Sorunlar Hüsnü Gökgöz
 • Orta ölçekli işletmelerde ücret yönetimi Nazan Doğan
 • Orta Hızlı Asansör Uygulamalarında Pratik Çözümler Dr. Bayram AKDEMİR
 • Ekonominin motoru olan inşaat sektörü, aynı zamanda asansör sektörünün de itici gücü olmalı Mustafa KARAHAN
 • Merdiven Altı İmalat ! M. Akif TEMELLİ
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na (6102 Sayılı Kanun) genel bakış Pevril KEÇELİ
 • Asansör muayenelerinde tehlikeli yanıltma Elk. Müh. Adil ŞENOL
 • Türkiye’ de Snel Ve Yönetmelik Süreci Mustafa TUTSAK
 • Nitelikli İnsan Gücü M. Akif TEMELLİ
 • Talih, buna hazırlıklı olanlara güler Ergün Güneş
 • 2011 Biterken 2012’ye Girerken… Oktay Cem OKUTAN
 • Sanayici önünü nasıl görecek? Müfit ŞEKERCİ
 • Bilim-Teknoloji ve Ar-Ge Üzerine Veli SARITOPRAK
 • Yasa çıkmış ama yürürlük tarihi unutulmuş Şükrü KIZILOT
 • Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşları (I) Veli SARITOPRAK
 • G İ R İ Ş İ M C İ L İ K M. Akif TEMELLİ
 • Bize değer kazandıran şeyler yaptığımız işlerdir Oktay Cem OKUTAN
 • İş Sağlığı ve Güvenliği M. Akif TEMELLİ
 • Asansör Firmalarının Denetimi ve Uygulamadaki İdari Para Cezaları AV. Serap DEMİR
 • Asansör Bakım İşletme Yönetmeliği ve Periyodik Kontroller Mustafa GÖRMÜŞ

 • Büyüme ve kurumsallaşma yolunda 'İnsan Kaynakları' Nazan Doğan

  Küçük ve orta ölçekli firmaların büyük bir bölümü, stratejik planlama yapmadıkları ve kısa dönem satış ve karlılık hedefleri ile yol almaya çalıştıkları için, uzun vadede ayakta kalamama ve sürdürülebilir bir büyüme yapısını oluşturamama riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunun sonucu olarak da bir süre sonra kısır bir döngünün içerisine girerler. Başlangıç aşamasında yalnızca patronun kontrolü, aileden birkaç kişinin desteği ile işler yürütülür. Ancak işletme belli bir müşteri potansiyeli yakalamaya başladığında, büyüme, kurumsallaşma ve en önemlisi markalaşma yolunda bir sürece girilmiş demektir. Bu süreçte kaliteli iş gücüne ve güçlü yöneticilik özelliklerine sahip olan çalışanlara ihtiyaç duyulur. Artık, eski alışkanlıklar, kulaktan dolma yönetimsel bilgiler, yardım etme amacında olan kalabalık bir çevre ve onların verdiği fikirler, ilerlemek yerine, şirketin geriye gitme sebebidir.

  Kurumsallaşmanın amacı, sistemsel bir yapı dahilinde verimliliği, karlılığı, müşteri memnuniyetini ve çalışan mutluluğunu sağlamaktır. Büyüme ve iş kapsamının genişlemesi ile birlikte şirketin eski yapısı yetersiz gelmeye başlar. Kontrol ve denetim zorlaşır, sorunlar çoğalır. Büyüme, kurumsallaşma aşamalarının doğru belirlenememesi ve uygulanamaması nedeni ile durur. Kurumsallaşma ile birlikte bu sorunların çözülerek şirket performansının arttırılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması mümkündür.

  Doğal olarak şirketin büyüme ve kurumsallaşma sürecinde, doğru adımların atılmasını sağlayacak planlamanın yapılması ve uygulamaya geçirilmesi gerekir. Bu da bir yol ve süreç haritası ile mümkündür. Bu yol haritasında öncelikli olarak; ?? Temel amaçlar, vizyon ve misyonun tanımlanması, ?? Yetkinlik bazlı mülakatlar yapılarak, doğru işe, doğru insanlar alınması, ?? Örgüt yapısının ve organizasyon şemasının oluşturulması,

   ?? İş tanımlarının yapılması, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,

  ?? İş tanımları ve yetkinliklere bağlı olarak ücret sisteminin oluşturulması,

   ?? Şirket prosedürlerinin hazırlanması,

   ?? Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

   Büyüme ve kurumsallaşma yolunda ilerleme kaydeden şirketlerde sistem ve alt yapının çok iyi oluşturulduğunu görürsünüz. Bu da ancak, ‘İnsan Kaynakları’ kavramının doğru algılanması ve bu kaynağın doğru kullanılması ile gerçekleşir. Rekabet koşullarının zorlayıcı olduğu günümüz şartlarında işverenlerin, bu koşullara ayak uydurması, varlığını büyüyerek sürdürebilmesi ve gelişmiş bir ekonomiye sahip olabilmesi için, çalışanlarına ve insan kaynaklarına yatırım yapmak, hedefledikleri büyüme ve kurumsal yapıya ulaşmalarını çok daha kısa sürede sağlayacaktır. Yolunuz, yolumuz hep açık olsun… 

  would my boyfriend cheat click i cheated on my boyfriend now what
  my husband cheated with a man my girl friend cheated on me wife who cheated
  i want a abortion abortion pill what is an in clinic abortion
  medication discount coupons rx prescription discount photo code walgreens
  levaquin 500mg blog.coepd.com zovirax 200mg
  diprolene 0.12% informarea.it clomiphene pill
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  new prescription coupon read discount card prescription
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  cialis walgreen coupon link cialis coupon
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  viagra effet francescocutolo.it viagra maroc
  free discount prescription cards coupons for prescription medications cialis online coupon
  free cialis coupon read prescription drugs coupon
  vibramycin d open vibramycin prospect
  diflucan how long to work click diflucan