MAKALELER
 • Diyarbakır’da Asansör Sektörü Ve Günaysad’ın Çalışmaları Ahmet Samih TARANCI
 • Ehil insanlar ve kurumsallaşma Veli SARITOPRAK
 • Baskı grupları... Veli SARITOPRAK
 • Yabancı marka hayranlığı Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • İthal asansörler ne kadar kaliteli ve verimli? Yerliler ne durumda? Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • 2010 Yılında asansör Sektörü ve 2011’Den Beklentiler Abdurrahman AKSÖZ
 • Türkiye’deki durumu yurt dışındaki fuarlara gitmeye başladığımızda kavradık Hasan ALTUN
 • Orta ölçekli işletmelerde ücret yönetimi Nazan Doğan
 • Yeniden Gündem “MARKA OLMA” M. Akif TEMELLİ
 • Yeşil Etiket Ünsal SOLMAZOĞLU
 • Mühendis Ne İş Yapacak ? TSE Nasıl Kontrol Edecek ? Fehmi PİRECİ
 • Asansör Firmalarının Denetimi ve Uygulamadaki İdari Para Cezaları AV. Serap DEMİR
 • Katılımcılık ve Gönüllülük Veli SARITOPRAK
 • Sektörün Üvey Evladı Yürüyen Merdivenler/Bantlar Mustafa TUTSAK
 • Bize değer kazandıran şeyler yaptığımız işlerdir Oktay Cem OKUTAN
 • Asansör Yönetmeliğinde Modüller ve Uygulamaları Mustafa GÖRMÜŞ
 • 1 Temmuz 2014’ten İtibaren evler ve işyerleri boşaltılacak Şükrü KIZILOT
 • Periyodik Kontrolde Yeni Dönem Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • Farklılıkların yönetimi ve liderlik Ali Açıkgöz
 • Ulusal rekabet gücünün arttırılması ... Özhan ŞEREFLİ

 • Değişim Gelişmenin Koşulu, Gelişim ise Zamana Paralel bir zorunluluktur Mustafa GÖRMÜŞ

  Günümüzde gerek bilim hayatı gerekse güncel hayatımız geliştirmeye açık ve buna bağlı olarak da değişime ihtiyaç duymaktadır. Asansör imalat ve montajı da gerek insan hayatı ve ihtiyaçlara bağlı olarak gerekse bilimsel çalışmalara bağlı olarak değişikliklere ve gelişime ihtiyaç duymaktadır. Bu sebepten dolayı imalat ve montajı için kuralların çerçevesini çizen standartlar da değişikliklere uğramaktadır. İlk olarak 1998 yılında yayınlanan EN 81-1 ve EN 81-2 standartları ilerleyen süreçte gerek sektördeki teknolojik gelişmeler gerekse bu gelişmelere bağlı olan güvenlik seviyelerinde meydana gelen değişimler neticesinde çeşitli değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler dilimizde tadil İngilizce de ise Amendent adı ile mevcut standartlara eklenmiştir. EN 81-1 ve EN 81-2 standartlarında son olarak yapılan 3. değişiklik olan A3 (Amendment 3) 2009 yılında gerçekleşmiş ve Tüm AB üyesi ülkeler ile birlikte ülkemizde de 31 Aralık 2011 tarihi itibari ile uygulamaya konulmuştur. Gerçekleştirilen bu tadillerin uygulanmasında ise çeşitli kavram kargaşaları ortaya çıkmakta ve standartların yorumlanmasında yaşanan bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı uygulamalarda hatalar ortaya çıkabilmektedir. Bu yazımızda EN 81-1 ve EN 81-2 standartlarında yapılan A3 tadil maddeleri ile ilgili kavramlar ve uygulamaları hakkında yorumlarımıza yer vereceğiz. İstem dışı kabin hareketine (UCM) karşı koruma tedbiri ne zaman gereklidir EN 81-1+A3 standardının ilgili maddesi aşağıdaki şekilde gerekliliği ifade etmektedir. 9.11.1 Askı halatları veya zincirleri, çekme kasnağı, tambur veya tahrik makinasının disli çarkının arızalanması dısında, tahrik makinasının tek bileseninde veya kabinin güvenli bir şekilde hareketini kontrol eden tahrik kumanda sistemindeki arıza sonucu, kapalı pozisyondaki kabin kapısı ve kilitli pozisyondaki durak kapısıyla, istem dışı kabin hareketini duraktan uzakta durdurmak için gerekli koruma tertibatıyla donatılmalıdır. Not: Çekme kasnağındaki arızaya çekme kaybı dahildir. Öncelikle yukarıda belirtilen durum ne hallerde karşımıza çıkmaktadır bunu ele almakta yarar vardır. Belirtilen durum kabinin katta kapılar açıkken yolcu indirme ve bindirme esnasında tahrik makinasında bulunan frenlerde hata meydana gelmesi durumunda kontrolsüz hareketin meydana gelmesi durumudur. Asansörler katta kapılar açıkken yolcu indirme bindirme esnasında kabini katta sabit tutan makine frenidir. Makine freninde bir hata meydana gelmesi veya kabini kumanda eden kumanda sisteminde hata meydana gelmesi durumunda kontrolsüz hareketin ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır. Şimdi esas kritik olan durum ise kabini katta sabit tutan makine freninde ne zaman hata meydana gelebileceğidir. Redüktörlü makineler EN 81-1 standardı gereğince çift çeneli makine frenleri ile donatılmak zorundadır, yani kabin kattayken fren çenelerinden bir tanesinde hata meydana gelse dahi diğer çene kabinin hareketini önlemektedir. Ancak yine EN 81-1+A3 standardında yapılan bir değişiklik bu duruma uygun bir hataya yol açabilecektedir. 12.12 Duraklarda kabinin normal durması ve seviyeleme hassasiyeti - Kabinin durma hassasiyeti ± 10 mm olmalıdır, - ± 20 mm lik seviyeleme hassasiyeti korunmalıdır. Kabinin örneğin yükleme ve boşaltılma safhaları sırasında 20 mm aşılırsa, bu düzeltilmelidir. Bu maddenin 2. satırında belirtilen yükleme ve boşaltma esnasında kabinin kat seviyesinden 20 mm aşması durumunda kabinin tekrar eski konumuna gelmek için seviyeleme hareketini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Makinenin seviyeleme hareketini gerçekleştirebilmesi için motor frenini açması gerekmektedir. Bu durum ise kabinde kontrolsüz hareketin meydana gelmesi ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda asansörün montajı sırasında 9.11 maddesinde belirtilen kabinin kontrolsüz hareketini önleme tertibatının kullanılmasını ortaya çıkarmaktadır. Aşağıda Kabinin Kontrolsüz Hareketini Önleme Tertibatının ne hallerde gerekmeyeceğini kısaca açıklamaya çalıştık. Kabinin Kontrolsüz Hareketini Önleme (UCM) Tertibatı Hangi Durumlarda Gerekmez? Yöntem.1 – Dişlisiz motorların kullanılması halinde… a- Dahili yedekleme var ise… b- Dahili yedekleme var, motor frenleri izleniyor ise c- Seviye yenileme uygulanmıyor veya ihtiyaç yok ise; kabinin kontrolsüz hareketi meydana gelmez. Dolayısı ile EN81- 1:1998+A3 2009 standardının 9.11 maddesinin 9.11.3 bölümünde belirtilen izlemenin doğrulanması dışındaki maddelerin uygulanmasına gerek kalmaz. Yöntem.2 – Dişlili(redüktörlü) motorların kullanılması halinde… a- Dahili yedekleme uzun süredir makinalarımızda mevcut olduğu için (frene ait mekanik parçaların tümü ikişer adet olması) b- Kabin süspansiyonunda çift yön fren var ise, c- Seviye yenileme uygulanmıyor veya ihtiyaç yok ise; kabinin kontrolsüz hareketi (UCM) meydana gelmez. Dolayısı ile EN81-1:1998+A3 2009 standardının 9.11 maddesinin 9.11.3 bölümünde belirtilen izlemenin doğrulanması dışındaki maddelerin uygulanmasına gerek kalmaz. Sonuç olarak; yüksek hız ve yüksek katlı asansörlerde oluşabilecek seviye yenileme ihtiyacı sebebiyle, yükleme boşaltma işlemleri esnasında riskler oluşmaktadır. Bu tür durumlarda, UCM tedbirleri gerekli olmaktadır. Bildiğiniz gibi, yükleme boşlatma işlemi devam eden bir asansörde, seviye yenilerken frenler açık konumda olduğundan sistemin sürekli izleniyor olması şarttır. Çünkü bu esnada oluşabilecek herhangi bir hatada, kabinin kontrolsüz hareket üretmesi mümkündür. Bu sebepden dolayı, ancak yüksek hız ve yüksek seyir mesafesi olan asansörlerde kabinin kontrolsüz hareketini önleyici tertibatın (sistemin) kullanılması gerekmektedir. . İşin Biraz da belgelendirme ayağını da ele almakta yarar olduğunu düşünmekteyim. Sektörde bazı sohbetler esnasında A belgelendirmesi konusunda sohbetlerle karşılaşmaktayım, bu sebeple belgelendirmenin gerekliliğini de kısaca açıklamakta yarar bulunmaktadır. A3 eki ile ilgili belgelendirme sadece komponent üreticileri için gereklidir. Sürü zihniyeti ile standardı okumadan hareket eden montaj firmalarımız bu günlerde yeni moda, A3’lü CE belgesi peşinde koşmaktalar. Montaj ve taahhüt firmalarına açık bir dille söylüyorum, belgelerinizi değiştirmek zorunda değilsiniz. Utanç verici bazı haberler alıyoruz ki, ihale ile işveren kişi/kurumlar A3 belgesi istiyormuş. Firmaları ihalelerden elemek için yıllardır, belgelendirme saçmalığını körüklemiş zihniyet, şimdi de A3 belgesi şartını amiyane tabirle sektöre yedirmeye çalışıyor. Yapacağınız asansör için A3 ekinin gerektirdiği teknik şartları sağlar ve testlerinizi yaparsınız olur biter. Teknik dosyanızda da, kullandığınız ürünlerin A3 uygunluğunu belgelemeniz yeterlidir. EN81 bir bütündür, tamamından sorumlusunuz. Sadece bir kısmına istinaden belgelendirme söz konusu olamaz. Montaj ve taahhüt firmalarının, aldıkları belgelerin ne anlama geldiğini dahi bilmeden iş yapması sektör adına bir utanç kaynağıdır. Öncelikle belirtmek isterim ki EN 81-1 standardı 2004 yılında da tadile uğradı ve makine dairesiz asansörler için tadiller yapıldı, buna da A2 denildi. Acaba ülkemizde uygulanan belgelendirme çalışmalarında hiç A2 belgesi verildi mi ya da asansör montajı için A2 belgesi alan oldu mu. Yukarıda da belirttiğim gibi EN 81-1 ve EN 81-2 standartları kendi içerlerinde birer bütündürler. Ülkemizde yaygın uygulanan belgelendirme metodu ele alındığında herkes çok iyi biliyor ki asansör montaj firmalarının büyük çoğunluğu Ek XIII (Modül H)’e göre belgelendirilmektedir ve belgelenen bu firmalar standarda göre değil yönetmeliğe göre belgelendirilmektedir, verilen belgeler Tam Kalite Güvence belgeleri olup, montaj firmasının 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamına giren her türlü asansörün montajı için yetkilendirilmektedir. Bu durumda montaj firmasının her türlü asansör monte edebileceğine dair beyan yapılmışken neden A3 için yeniden belge düzenlenmesine ihtiyaç duyulsun ki. Montaj firmalarının yapması gereken, eğer Modül H metoduna göre belgelendirilmiş iseler, standartta yapılan değişikliklere bağlı olarak Kalite Yönetim Sistem dokümanlarında gerekli değişiklikleri yapmak ve gerekli ise personelin standartta yapılan değişiklikler konusunda eğitilmelerini sağlamaktır. Bundan sonraki süreçte ise Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılacak ilk denetimde yeni standarda uygun düzenlenmiş dokümanları (son kontrol formu, şartname, montaj sözleşmeleri, vs.) OnaylanmışKuruluşa sunmaktır. Modül H dışında bir uygunluk değerlendirme metodu kullanan firmaların ise mutlaka yeniden belgelendirilmesi gerekmektedir. Belgelendirmede kulanılabilecek 2 farklı modül daha bulunmaktadır. Bunlardan birincisi modül G (birim doğrulama) olup, bu modülde monte edilen tüm asansör tek tek kontrol edilmekte ve her asansör için ayrı belge düzenlenmektedir. Onaylanmış kuruluş kontrol ettiği her asansör için uygunluk sertifikası düzenlerken A3 tadil versiyonu için denetim yapacaktır ve uygunluk durumunda sertifika düzenleyecektir. Bir diğer modül olan Modül B (Tip İncelemesi) ise standartta yapılan değişikliklerden dolayı yeniden belgelendirme gerekmektedir. Çünkü Modül B metodunda standardın tüm maddelerine göre uygunluk değerlendirme işlemi yapılmakta ve monte eden kuruluşun beyan ettiği ürünlere göre tip onayı verilmektedir. Yani asansörü monte eden X, Y, Z markalı/tip komponent beyan etti ise ilk belgelendirme esnasında ilerleyen zamandaki montajlarında sadece bu markaları/tipleri kullanmak durumundadır, yeni bir tip/marka kullanmak ister ise belgesinde değişiklik yaptırmak durumundadır. Bu yaklaşımdan yola çıkar isek eğer A3 tadilinde asansör üzerinde yeni bir tip komponent kullanma ihtiyacı ortaya çıkmakta olduğu aşikardır. Bu sebepten dolayı da yeniden belgelendirme veya belgede tadil yaptırmak zorundadır. Burada ısrarla belirtmek istediğim; bu durum sadece Asansör montajında Modül B (Tip Onayı) metodunu kullananlar için geçerlidir.

  my boyfriend cheated site i cheated on my boyfriend what do i do
  reasons why husband cheat developerstalk.com affairs with married men
  signs of infidelity cheat on my wife how married men cheat
  adult intimate stories femchoice.org preteens having sex stories
  free coupons clothes4work.co.uk drug discount coupons
  prescription drugs discount card go online coupons for walgreens
  walgreens photo coupon in store printable intelliwins.com walgreens online coupons 2015
  i want a abortion abortion pill what is an in clinic abortion
  discounts on prescriptions donleyinc.com walgreens coupons in store
  free printable viagra coupons mikemaloney.net coupon for prescriptions
  free printable viagra coupons mikemaloney.net coupon for prescriptions
  free prescription drug discount card site viagra coupon free
  walgreens photo coupons printable blogs.visendo.com walgreens photo promo code
  avodart pill lasix acyclovir pill
  furosemide avodart 0.5mg gabapentin pill
  manufacturer coupons for prescription drugs free viagra samples coupon viagra.com coupon
  coupons for viagra modelosguayaquil.com prescription drug coupons
  abortion pill abortion pill abortion pill
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  online cialis coupons blog.nvcoin.com coupons prescriptions
  new prescription coupon read discount card prescription
  aldactone 100 mg tablete aldactone 100mg aldactone 100 mg tablete
  aldactone 100 mg tablete aldactone 100mg aldactone 100 mg tablete
  buscopan dosierung buscopan buscopan preis
  arcoxia 90 cena arcoxia tablete forum arcoxia 120 mg
  cialis walgreen coupon cialis cialis coupon
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  atarax precio read ataraxia
  zyrtec dosage for adults read zyrtec ingredients vs benadryl