MAKALELER
 • Yerli üretim, yerli sanayinin önünü açar… M. Akif TEMELLİ
 • Merdiven Altı İmalat ! M. Akif TEMELLİ
 • İş Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden işverenlerin sorumluluklar Kemal YANARDAĞ
 • 6102 s. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA BORÇLANMA YASAĞI ve HUKUKİ SONUÇLARI Humral TAN
 • Türkiye’ de Snel Ve Yönetmelik Süreci Mustafa TUTSAK
 • Her Şeye Rağmen 2012 Müfit ŞEKERCİ
 • İşsizliğin panzehiri girişimcilik Veli SARITOPRAK
 • Doğru Risk Değerlendirmesi ve Etkin Çözümler Gerekli Fehmi PİRECİ
 • Yeniden Gündem “MARKA OLMA” M. Akif TEMELLİ
 • Bu Fuar, Neden Bir Şanstır? Müfit ŞEKERCİ
 • Ulusal rekabet gücünün arttırılması ... Özhan ŞEREFLİ
 • Standartlarda gerçekleşecek değişiklikler Mustafa GÖRMÜŞ
 • Kalite geleceğimizdir Hasan İLGEN
 • TS 12255 Yetkili Servisler Arif BAR
 • Yerli üretimin desteklenmesi yerli sektörün var olması için şarttır Emin TUNÇ
 • Modül H’a Alternatif mi? Fehmi PİRECİ
 • Asansörde İş Sağlığı ve Güvenliği Mustafa TUTSAK
 • Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşları (I) Veli SARITOPRAK
 • G İ R İ Ş İ M C İ L İ K M. Akif TEMELLİ
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı K.H.K. ve Bağımsız Denetim Haluk İNCİTMEZ

 • Etkin bir Federasyon -1 Özhan ŞEREFLİ

  Bir yılı daha geride bıraktık. Gerek Türkiye gerekse dünya piyasalarının yoğun gündemiyle geçen 2012; Türkiye ekonomisinin yavaşladığı, küresel ekonominin ise Avro Bölgesi krizinin olumsuz etkilerini derinden hissettiği bir yıl oldu. Birçok Avrupa ülkesini durgunluğa sürükleyen kriz sebebiyle gelişmiş ülkelerin borçluluk ve işsizlik oranları artarken, yaşanan dış talep daralması Türkiye’nin bölgeye yaptığı ihracatı da olumsuz etkiledi. 2012’de, Türkiye gibi diğer gelişmekte olan ülkelerde de yüksek büyüme hızları yerini düşük büyümeye bırakırken, Türkiye’nin ekonomik büyümesine, alternatif pazarlara yapılan net ihracat olumlu etki yaptı. Küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerin 2013 yılında da gündemdeki yerini koruyacağı uzmanların ortak görüşü. Özellikle Avro Bölgesi’nde devam eden kriz, küresel ekonomik görünüme ilişkin en büyük belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor. Türkiye’nin önemli pazarlarından olan Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan siyasi çalkantıların durulması ve Merkez Bankasının destekleyici politikaları ile iç talebi canlandırması ise 2013’ün, Türk ekonomisinin büyüdüğü bir yıl olabilmesi için ön koşullar olarak karşımıza çıkıyor. Peki, 2013’de Türk Asansör Sektörünü neler bekliyor? Türk Asansör Sektörü, Türk ekonomisinin ve sanayisinin bir parçası olması hasebiyle, Türk ekonomisini dolayısıyla da küresel ekonomiyi şekillendiren tüm faktörlerden az ya da çok etkilenecek. Bu etkinin ne yönde olacağı ise, sektörün iyi örgütlenmesi ve firmaların aldıkları pozisyondan, sektörü temsil eden ya da edecek olan meslek örgütlerinin vizyonlarına kadar birçok unsurun doğru planlanıp planlanmamasına bağlı. Asansör Gelişim Platformu’nun (ASGEP) bir yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı ve 2013 yılında kurulması planlanan Federasyon, bu anlamda, hem sektör için hem de Türk ekonomisi için doğru değerlendirilmesi gereken bir fırsat. Vizyonunu doğru belirlemiş; kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini ortaya koymuş; sektöre, sektör aktörlerine yeni ufuklar açabilecek, sektörün tüm bileşenlerini kucaklayabilecek bir Federasyon, Türk Asansör Sektörüne ve ülke ekonomisine sayısız faydalar sağlayacaktır. Sektörü temsil etmeye hazırlanan Federasyon’u ve yöneticilerini çok büyük sorumluluklar beklemektedir. Her şeyden önce orta ve uzun vadeli öngörülere dayalı bir vizyon geliştirilmesi hem sektör aktörleri hem de ülkemiz için bir zorunluluktur. Her meslek örgütünün olduğu gibi Asansör sektörünü temsile hazırlanan Federasyonun da görevi, gönüllülük temelinde faaliyet göstererek girişimcilik olgusunu geliştirmek ve yatırımın önünü açmak olmalıdır. Girişimcilik olgusunun gelişmesi, girişimciliğin gelişme olanağı bulması Türk Asansör Sektörü’nün dünyadaki rakipleri ile girişeceği mücadelede elini güçlendirecektir. Türkiye’nin temel hedefi olan sürdürülebilir kalkınmaya, asansör sektörü olarak katkı sağlamak yine Federasyon çalışmaları ile mümkün olabilir. Sürdürülebilir kalkınmanın temelde küresel bir işbirliği meselesi olduğu düşünülürse, Türk Asansör Sektörünün ihracat gücünün arttırılması için yapılacak çalışmalar da önem arz etmektedir. İhracat gücünün arttırılması ile ilgili yapılacak bu çalışmaların ulusal ve uluslararası düzlemde; bilinçli, örgütlü ve sorumluluk sahibi bir anlayışla yürütülmesi gerektiği, bunun da sektörü temsil edecek meslek örgütünün koordinasyonu ile mümkün olacağı aşikârdır. Türk asansör sektörünü temsile hazırlanan Federasyonun, diğer meslek örgütlerinde gördüğümüz kendi ilgi alanlarında “niteliksiz” işler yaparken, üstlerine vazife olmayan ama medyatik olabilecek konularda “nitelik” iddialarından kaçınması şarttır. Küresel krizlerde ve sektörel atılımlarda meslek örgütlerinin ev ödevlerinin çok olduğunun bilinciyle hareket edilmeli, içi boş meslek örgütlerinde en çok rastladığımız uygulama olan bir kişinin etrafında dönen faaliyetlerle örgütlenme verimi düşük bir yapı olma hatasına düşmemeliyiz. Bu sebeple de sorumluluğu çok fazla olan ve tüm hedeflerini gerçekleştirmek için yola çıkan Federasyonun hedeflerine ancak doğru kadrolar ile ulaşabileceğini unutmamalıyız. Meslek örgütleri temsil ettikleri mesleğin örgütlenme becerisinin ve kalitesinin göstergesidir. Yani bir meslek örgütünün başarısı ya da başarısızlığı sektörün bütün olarak sorumluluğudur. Meslek örgütlerinde karşılaştığımız en önemli sorunlardan birisi de katılımcılık sorunudur. Genel yaklaşım, dernek üyelerinin sadece %7’sinin aktif katılımcılık göstererek mesleğine ve sektörüne fayda üretmeye gayret gösterdiği yönündedir. Geriye kalan %93’lük oran ise “rozet veya itibar” için katılım sağlar. Sonuç olarak; asansör sektörümüzün önünde büyük bir fırsat var. Tüm çalışmaların, planlamaların eksiksiz yapılarak yöneticisiyle, üyesiyle sorumluluğunun bilincinde olan bir Federasyon, sektörün hayali. Bu hayalin gerçekleşmesinin ön koşulu ise sektörün bütün olarak ellini taşın altına koyması. Unutmayınız ki, düzeltmek için çaba harcamayanların, eleştirmeye de hakları yoktur.  

  Saygılarımla .

  would my boyfriend cheat click i cheated on my boyfriend now what
  my wife cheated on me now what nookandlearn.com reasons wives cheat on their husbands
  should i cheat on my girlfriend did my girlfriend cheated on me my girlfriend cheated on me what do i do
  bdsm gay sex stories sex change stories insect between boys sex stories
  free prescription drug discount card prescription discounts cards viagra coupon free
  free prescription drug card site rx discounts
  levaquin 500mg celebrex 100mg zovirax 200mg
  imitrex pill thepoliticalsword.com amoxil 500mg
  coupons cialis click free prescription discount card
  furosemide cipro 500mg gabapentin pill
  free viagra coupon 2016 go transfer prescription coupon
  new prescription coupon modelosguayaquil.com internet drug coupons
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  generic cialis discount site buy generic cialis
  cialis free coupon go cialis coupon codes
  aldactone 100 mg tablete aldactone 100 mg tablete aldactone 100 mg tablete
  naproxene link naproxen kruidvat
  periactin kissa periactine danger periactine
  cialis walgreen coupon link cialis coupon
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  atarax precio read ataraxia
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  viagra effet click viagra maroc
  aravalle allied.edu aravaca codigo postal
  free cialis coupon read prescription drugs coupon
  vibramycin d open vibramycin prospect
  amitriptyline side effect devlog.stoepel.net amitriptyline for dogs