MAKALELER
 • Asansör Yönetmeliğinde Modüller ve Uygulamaları Mustafa GÖRMÜŞ
 • Sanayici önünü nasıl görecek? Müfit ŞEKERCİ
 • Kentsel Dönüşüm Yasası'nın Getirdikleri Hüseyin YILDIRIM
 • İş Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden işverenlerin sorumluluklar Kemal YANARDAĞ
 • Asansör muayenelerinde tehlikeli yanıltma Elk. Müh. Adil ŞENOL
 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ için OSGB AÇILIMI İlhan Yıldırım
 • PATENTLE KAZANMAK Veli SARITOPRAK
 • Uygulayamadığımız Standart Ts En 81-70 Arif BAR
 • Etkin bir Federasyon - 2 Özhan ŞEREFLİ
 • Standartlarda gerçekleşecek değişiklikler Mustafa GÖRMÜŞ
 • İşsizliğin panzehiri girişimcilik Veli SARITOPRAK
 • Asansör halatlarının bakım ve yağlanması Mustafa TUTSAK
 • Sektörün Kalbi İstanbul’da Atacak Emin TUNÇ
 • Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşları (I) Veli SARITOPRAK
 • Neden, Bu Yönetmelik Yayınlandığında Bakanlık Bir Pilot Bölge Ya Da Ön Geçiş Süresi Koymadı? Oktay Cem OKUTAN
 • Değirmen taş mı yiyor? Ergün Güneş
 • Ekonominin motoru olan inşaat sektörü, aynı zamanda asansör sektörünün de itici gücü olmalı Mustafa KARAHAN
 • Montajda imalat ve seçim hataları İlhan Yıldırım
 • İş Aktinin İşveren ve İşçi Tarafından Feshi ve Sonuçları Sezgin Keleş
 • Müşteri Görüşleri ve İnovasyon Selçuk KARAATA

 • G İ R İ Ş İ M C İ L İ K M. Akif TEMELLİ

  Girişimci; toplumun gereksinim duyduğu, ürünleri üreterek, hizmetleri sunarak, ticaret yaparak, maddi-manevi kazanç sağlamayı hedefleyen ve bu doğrultuda kendi işini kurmak için harekete geçen; iş fikrini gerçekleştirmek için, araştırma, planlama, örgütlenme, koordinasyon çalışmaları yapan, sonuçta gerekli bilgi-beceri, işyeri, eleman, ekipman v.b. girdileri ile finansman kaynaklarını, bir araya getirerek, Kendi işini kuran KİŞİDİR. Diğer Bir Deyişle İse ; Girişimciliği net bir tanımın sınırları içine yerleştirmek oldukça zor. İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin ‘entreprendere’ kökünden geldiği yani ‘iş yapan’ anlamına geldiği görülüyor. Bu tanım zaman içinde değişti, gelişti ve özellikle 20. yüzyılda daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak anlamlandırılmaya başlandı. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi girişimcilik sadece kişinin kendi işini kurması değil, mevcut işini revize etmesi veya yeni bir sektöre açılması olabilir. Örneğin, yıllardır sektörde olan bir malın üretimine geçilmesi bir girişimcilik örneği değil, fakat sektördeki diğer malı farklılaştırarak sunmak bir girişimcilik örneğidir. Türkiye sürdürülebilir büyüme ve gelişme bakımından, iç kaynaklarına yönelmek zorundadır. Girişimci olmak güncel hale gelmiştir. Türkiye Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Denetleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında, 24 Ocak 2012’de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. En az 60 saatlik eğitim ve atölye çalışması şeklinde verilecek eğitim, iş fikri egzersizleri, iş planı hazırlanmasını kapsayacaktır. Eğitimlere katılan ve başarılı olanlar iş kurma bilinci ile kendilerini geliştireceklerdir. Girişimcilik Sertifikası alan mezunlarımız, KOSGEB girişimci desteğine başvurma hakkını elde edeceklerdir. KOSGEB’in girişimciye verdiği 27 bin TL geri ödemesiz, 70 bin TL geri ödemeli toplam 100 bin TL tutarındaki destek, istihdam yaratmaya ve Türkiye’nin ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Girişimcilik sadece kendi işini kurmak değildir. Ekonomiden siyasete, kültürden çevre koruma faaliyetlerine kadar yaşamın tüm sektörlerine egemen kılınması gereken bir özelliktir. Girişimci KOBİ, işini yeni iş fikirleri ile destekleyen ve geliştiren, işletmesinde geleneksel kalıpları kıran, soran, araştıran, kaynakları bulan, çevresini etkileyen, komşu KOBİ’leri girişimciliğe özendiren, yetenekli kişilerdir. Buradan hareketle, sürekli gelişen asansör sektöründe de, eğitimli, sertifikalı, ufku geniş girişimcilere ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Sektöre dinamizm katacak, sorunlara eğilerek, çözüm önerileri sunacak genç ve eğitimli beyinler, alınacak destek programları ile sektörde girişimci olmalıdırlar. Meslek disiplinini sağlayarak, edindikleri kalite ve hizmet anlayışı ile özellikle yurtdışında sektörümüzü ve ülkemizi başarı ile temsil etmelidirler.

  why my husband cheated on me go why would my husband cheat
  my wife cheated on me now what nookandlearn.com reasons wives cheat on their husbands
  my husband cheated with a man my girl friend cheated on me wife who cheated
  my husband cheated with a man my girl friend cheated on me wife who cheated
  online pharmacy coupons puppyslife.com drug discount coupon
  free prescription discount cards open free discount prescription card
  walgreens online coupon codes blog.sumedh.in discounts on prescriptions
  avodart pill open acyclovir pill
  viagra coupon card softballspa.com viagra.com coupon
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  free printable cialis coupons link discount coupons for prescriptions
  prescription drugs coupon coupon for prescriptions cialis.com coupon
  manufacturer coupons for prescription drugs coupons for prescriptions discount card prescription
  buscopan dosierung charamin.jp buscopan preis
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  free cialis coupon free coupon for cialis prescription drugs coupon
  prescription discounts cards click free prescription cards discount
  naltrexone side effects forum opioid antagonist implant naltrexone schedule