MAKALELER
 • Asansörlerde Elektriksel Gürültü Kaynakları ve Minimize Edilmesi Dr. Bayram AKDEMİR
 • Kabin İçinde Mahsur Kalan Kişileri Kurtarma Ünsal SOLMAZOĞLU
 • Sektörün Üvey Evladı Yürüyen Merdivenler/Bantlar Mustafa TUTSAK
 • Ulusal rekabet gücünün arttırılması ... Özhan ŞEREFLİ
 • STK’LAR VE ÖNEMİ Veli SARITOPRAK
 • Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • İthal asansörler ne kadar kaliteli ve verimli? Yerliler ne durumda? Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Yerli Sektör Güçbirliği Yapmalı Emin TUNÇ
 • Asansörde Kaçak Akım Koruma Röleleri Mustafa TUTSAK
 • Asansörlerde Grup Kontrolü ve Kabin Hareketinin Optimizasyonu Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Orta Hızlı Asansör Uygulamalarında Pratik Çözümler Dr. Bayram AKDEMİR
 • Yeni Yönetmelik ve Getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ
 • Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Güneş, Ama Bilmediklerimiz Dr. Bayram AKDEMİR
 • Patent Fakiri Türkiye Veli SARITOPRAK
 • Bazı Firmalar Krizden Büyüyerek Çıkar… Müfit ŞEKERCİ
 • Kalite geleceğimizdir Hasan İLGEN
 • Yine canımız yandı. Yoksa işin fıtratında mı var(?) Bu bir kaza mı? Serdar Tavaslıoğlu
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı K.H.K. ve Bağımsız Denetim Haluk İNCİTMEZ
 • Yeni Bir Ticari Hayat, Yeni TTK -I- Ş. Erdinç ÖZDİL

 • G İ R İ Ş İ M C İ L İ K M. Akif TEMELLİ

  Girişimci; toplumun gereksinim duyduğu, ürünleri üreterek, hizmetleri sunarak, ticaret yaparak, maddi-manevi kazanç sağlamayı hedefleyen ve bu doğrultuda kendi işini kurmak için harekete geçen; iş fikrini gerçekleştirmek için, araştırma, planlama, örgütlenme, koordinasyon çalışmaları yapan, sonuçta gerekli bilgi-beceri, işyeri, eleman, ekipman v.b. girdileri ile finansman kaynaklarını, bir araya getirerek, Kendi işini kuran KİŞİDİR. Diğer Bir Deyişle İse ; Girişimciliği net bir tanımın sınırları içine yerleştirmek oldukça zor. İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin ‘entreprendere’ kökünden geldiği yani ‘iş yapan’ anlamına geldiği görülüyor. Bu tanım zaman içinde değişti, gelişti ve özellikle 20. yüzyılda daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak anlamlandırılmaya başlandı. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi girişimcilik sadece kişinin kendi işini kurması değil, mevcut işini revize etmesi veya yeni bir sektöre açılması olabilir. Örneğin, yıllardır sektörde olan bir malın üretimine geçilmesi bir girişimcilik örneği değil, fakat sektördeki diğer malı farklılaştırarak sunmak bir girişimcilik örneğidir. Türkiye sürdürülebilir büyüme ve gelişme bakımından, iç kaynaklarına yönelmek zorundadır. Girişimci olmak güncel hale gelmiştir. Türkiye Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Denetleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında, 24 Ocak 2012’de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. En az 60 saatlik eğitim ve atölye çalışması şeklinde verilecek eğitim, iş fikri egzersizleri, iş planı hazırlanmasını kapsayacaktır. Eğitimlere katılan ve başarılı olanlar iş kurma bilinci ile kendilerini geliştireceklerdir. Girişimcilik Sertifikası alan mezunlarımız, KOSGEB girişimci desteğine başvurma hakkını elde edeceklerdir. KOSGEB’in girişimciye verdiği 27 bin TL geri ödemesiz, 70 bin TL geri ödemeli toplam 100 bin TL tutarındaki destek, istihdam yaratmaya ve Türkiye’nin ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Girişimcilik sadece kendi işini kurmak değildir. Ekonomiden siyasete, kültürden çevre koruma faaliyetlerine kadar yaşamın tüm sektörlerine egemen kılınması gereken bir özelliktir. Girişimci KOBİ, işini yeni iş fikirleri ile destekleyen ve geliştiren, işletmesinde geleneksel kalıpları kıran, soran, araştıran, kaynakları bulan, çevresini etkileyen, komşu KOBİ’leri girişimciliğe özendiren, yetenekli kişilerdir. Buradan hareketle, sürekli gelişen asansör sektöründe de, eğitimli, sertifikalı, ufku geniş girişimcilere ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Sektöre dinamizm katacak, sorunlara eğilerek, çözüm önerileri sunacak genç ve eğitimli beyinler, alınacak destek programları ile sektörde girişimci olmalıdırlar. Meslek disiplinini sağlayarak, edindikleri kalite ve hizmet anlayışı ile özellikle yurtdışında sektörümüzü ve ülkemizi başarı ile temsil etmelidirler.

  why my husband cheated on me go why would my husband cheat
  my wife cheated on me now what nookandlearn.com reasons wives cheat on their husbands
  my husband cheated with a man my girl friend cheated on me wife who cheated
  my husband cheated with a man my girl friend cheated on me wife who cheated
  online pharmacy coupons puppyslife.com drug discount coupon
  free prescription discount cards open free discount prescription card
  walgreens online coupon codes blog.sumedh.in discounts on prescriptions
  avodart pill open acyclovir pill
  viagra coupon card softballspa.com viagra.com coupon
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  free printable cialis coupons link discount coupons for prescriptions
  prescription drugs coupon coupon for prescriptions cialis.com coupon
  manufacturer coupons for prescription drugs coupons for prescriptions discount card prescription
  buscopan dosierung charamin.jp buscopan preis
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  free cialis coupon free coupon for cialis prescription drugs coupon
  prescription discounts cards click free prescription cards discount
  naltrexone side effects forum opioid antagonist implant naltrexone schedule