MAKALELER
 • Asansörlerde Elektriksel Gürültü Kaynakları ve Minimize Edilmesi Dr. Bayram AKDEMİR
 • Uluslararası Platformlarda Türk Asansör Sektörü, Türkiye Logosu Altında Temsil Edilmelidir Yasemin BULUT
 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ için OSGB AÇILIMI İlhan Yıldırım
 • Türkiye’ de Snel Ve Yönetmelik Süreci Mustafa TUTSAK
 • Asansör sektöründe uzman makina mühendisleri yetiştirilmesine ihtiyaç var Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖNAL
 • İleri Teknolojiyi Kullanmak M. Akif TEMELLİ
 • Asansör sektöründe alacak tahsili ve uygulamaya yönelik tavsiyeler Sezgin Keleş
 • Asansörde Kaçak Akım Koruma Röleleri Mustafa TUTSAK
 • Firmalar: DİKKAT! Her durum için en az bir alternatif çözümünüz hazır olsun… Müfit ŞEKERCİ
 • Kuyu üst boşluğu düşük kuyularda güvenli çalışma İlhan Yıldırım
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na (6102 Sayılı Kanun) genel bakış Pevril KEÇELİ
 • Değirmen taş mı yiyor? Ergün Güneş
 • Sahte Asansörler Cem BOZDAĞ
 • İslam Dini ve Toplumsal Uzlaşma Veli SARITOPRAK
 • Kardeşlik Üzerine Veli SARITOPRAK
 • Patent Fakiri Türkiye Veli SARITOPRAK
 • Asansör Standardı ve Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Serdar Tavaslıoğlu
 • İnceleme sürerken hakkınız ne? Şükrü KIZILOT
 • Ciddi bir “sanayi hamlesi”ne ihtiyacımız var Yasemin BULUT
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ

 • Güneş Enerjisi ile Çalışan Asansör Kapıları Ve Asansör Kapılarında Lineer Motor Kullanımı Doç. Dr. Mahir DURSUN

  ÖZET Bu yazıda son yıllarda tarafımızdan tasarlanan ve uygulaması yapılarak çeşitli bilimsel toplantılarda sunmuş olduğumuz konferans bildirilerinin genel değerlendirilmesi verilmektedir. Son yıllarda asansörlerde hız, güvenilirlik ve kalitenin yanında asansörlerde kullanılan elektrik motorlarının enerji tüketimi de belirgin bir şekilde önem kazanmıştır. Asansörlerde kullanılan motorların enerji tüketimi için çeşitli standardlar geliştirilmiş ve 2010 yılında İzmir’de yapılan Asansör Sempozyumu’nun tek tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada doğrusal hareket eden hassas konum kontrolü ve hızlı tepki istenen asansör, hastane ve metro kapıları gibi yerlerde kullanılmak üzere 250 N çekme kuvvetine sahip, çift taraflı, 6/4 kutuplu, 3 fazlı, 5A, 24V’luk bir Lineer Anahtarlamalı Relüktans Motor tanıtılacaktır. Bu yüksek verimli motor hem EN81 standartlarında yüksek hız, hassas tepki ve güvenilir hizmet vermenin yanında motor seri bağlanan 2 adet 100 W’lık 5,8 A, 17,6 V’luk iki adet güneş paneli sistemi ile şebekenin enerjine ihtiyaç duymadan asansörlerde sürekli çalışabilmektedir. GİRİŞ Asansör kapılarının açılıp kapanma süreleri asansör hizmet kalitesini ve yolcuların bekleme sürelerini önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca bu sistemlerin enerji verimi oldukça düşüktür. Bu nedenle hem hızlı açılıp kapanan, hem de arıza oranı düşük ve aynı zamanda da yüksek verimli yeni sistemlerin tasarımını ve kullanımını zorunlu kılmaktadır. Klasik asansör kapıları dairesel bir motorun miline bağlanan redüktör veya kayış kasnak sistemlerine bağlanan bir elektromekanik kilit ve kayar kapı sisteminden oluşmaktadır. Bu durum, hareket eden cismin kendinden sonraki güç aktarma organına hareketi aktarma sırasında ani darbelerden kaçınıldığından kapının hızlanma süresini de uzatmaktadır. Ayrıca her bir güç aktarma organında ve kayış kasnak sisteminde eleman sayısının artması, verimin düşmesine ve arıza oranının artmasına yol açar. Bu nedenle lineer hareket yapan mekanik sistemlerde yüksek verimli ve yüksek hız tepkili aynı zamanda da arıza oranı daha düşük olan lineer motorların asansör kapısı gibi kayar kapı sistemlerinde kullanılması kaçınılmazdır. 2005 Krishnan R., doğrusal hareket yapan sistemlerde tarih boyunca kullanılan döner motorların yerine doğrusal motorların kullanımının da endüstride dev bir adım olarak nitelendirmiştir. Bu motorların kullanımının en çarpıcı örneğinin de halatsız asansörler olduğunu belirtmiştir ve çalışmalarında; lineer anahtarlamalı relüktans motor sürücülerinin gelişimini, bu motorların düşük fiyatlı imalatı ve mümkün olan uygulama alanları tanımlamıştır[1]. 2006 yılında Daldaban F ve Üstkoyuncu N, lineer anahtarlamalı relüktans motorun (LARM) birçok uygulama için düşük maliyetle birlikte yüksek itme/çekme kuvveti sağlandığı belirtilmiştir. 2007 yılında Liu X. ve arkadaşları, lineer fırçasız doğru akım motoru (PMLSM) ile sürülen yeni bir asansör kapısı çalışmalarını yayınlamışlardır. motorun optimum tasarımının manyetik alandaki harmonikleri azalttığı ve performansını artırdığını bildirmişlerdir. Tasarlanan motor bir asansör kapısının tahrikinde kullanılmıştır [2]. 2008 yılında YH, Wu HX ve arkadaşları bir asansör kapısının kontrolünde özel bir Fırçasız DA Motorlu servosistem kullanmışlardır. [3]. Liu X. ve arkadaşları da yine lineer fırçasız motorlu bir asansör kapısı sunmuşlardır. Çeşitli deneysel ve manyetik analiz ile teorik bulgularını ve asansör kapısındaki test sonuçlarını yayınlamışlardır[ 2]. 2010 yılında Fenercioğlu A. ve Dursun M. çift taraflı bir lineer anahtarlamalı relüktans motorun tasarımını ve 3 boyutlu manyetik analizini yaparak asansör yükü altında çalıştırmışlardır[4]. Lineer anahtarlamalı relüktans motorlar ağırlık/hacim oranına göre yüksek tahrik gücüne sahip, hassas konum kontrolü yapılabilen basit yapılı ve ucuz motorlardır. 120 W gücündeki bir Lineer ARM’ nin, M. Dursun, H. Özbay F. Koç tarafından yapılmıştır 2. Lineer Anahtarlamalı Relüktans Motorla Asansör Kapısı Tahrik Sistemi Tasarımı Klasik kapı tahrik sisteminin blok diyagramı. Verilen blok diyagramında görüldü gibi doğrusal hareket eden bir kapı dairesel bir motorla redüktör ve kayış kasnak sistemi kullanılarak tahrik edilmektedir. Bu ise hem kapının tepki hızının azalmasına hem de güç aktarma organlarının sürtünmesi nedeniyle verimin düşmesine neden olmaktadır.. Sistemde hava aralığının gücü direk olarak kayar kapı mekanizmasına aktarılarak sürtünmeler en aza inmektedir. Bu sistemde motorda da fırça ve kolektör olmadığı için sürtünmeler az, motor verimi ise yüksektir. Ayrıca güç aktarımında kayış, kasnak ve redüktör den kaynaklanan kayıplar yoktur. Ayrıca fazladan kullanılan güç aktarma elemanları kaldırılarak maliyet azaltılmıştır. Tasarımda LARM’da kapıyı translator hareket ettirmektedir. Aynı zamanda translator kayar kapıya doğrudan bağlanmış ve sargılar translator kutupları üzerine yerleştirilmiştir. Asansör kapısının tahriki için EN 81 standardına göre 100 N kapıyı hareket ettirmek için de 150 N’luk kuvvet gerekmektedir. Bu standarda uygun bir motor tasarımı yapılmıştır. Tasarımda kayar kapı kanadının toplam ağırlığı 25 kg olarak alınmıştır. Klasik sistemlerde kapının kapanma süresi 4 s’dir. Sürtünme kuvvetini vermek için deneyle bulunan 100 N’luk bir kuvvet, kayıp olarak kabul edilmiştir. İlgili standarda göre kapının kapanma sırasında net olarak 150 N’dan fazla bir kuvvete izin vermediğinden motorun indükleyeceği çekme kuvveti 250 N olarak belirlenmiştir. SONUÇ Tasarlanan motor yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Henüz sınıflandırılmamış olsa da test sonuçları A sınıfı kategorisine gireceğini düşündürmektedir. Ayrıca sistemin maliyeti ve verimi de yüksek olmaktadır. Motor direk doğru gerilim ile çalıştığından seri bağlanan 2 adet 100 W’lık 5,8 A, 17,6 V’luk iki adet güneş paneli sistemi ile şebekenin enerjisine ihtiyaç duymadan asansörlerde sürekli çalışabilmektedir. TEŞEKKÜR Bu çalışma Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Emsa Otomasyon ve Gazi Üniversitesi işbirliğinin 00401. STZ.2009-1 kodlu proje ile gerçekleştirilmektedir. Katkısı geçen kurumlara teşekkür ederim. KAYNAKLAR [1]Krishnan R., “Propulsion with and without wheels”, IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), 1, 2, 11-19, 2005. [2]Liu X, Ye YY, Zheng Z.,”A novel tubular permanent magnet linear synchronous motor used for elevator door”, Conference Information: International Conference on Electrical Machines and Systems, Vol1, No 4, 1277-1280, 2007. [3]Jia YH, Wu HX, Kou BQ., “Research on Position Sensor Magnetic Encoder Based on the Elevator Door Machine Servo System”, Conference Information: 3rd International Conference on Sensing Technology, 431-434, 2008. [4]Fenercioglu A., Dursun M., “Design and magnetic analysis of a double sided linear switched reluctance motor” source: Przeglad Elektrotechniczny, 86 5, 78-82, 2010. [5]Dursun M ,Özbay H ,Koç F “An elevator driver with linear motor”(in Turkish) Elevator Smposium,21-23 May,Izmir, Turkey, 2010. [6]Dursun M., Koç F., “Simulation of Fuzzy Logic Position and Speed Control of Double Sided Linear Switched Reluctance Motor” 4-6 November, Cairo, Mısır [7]Lim H.S, Krishnan R., “Ropeless Elevator With Linear Switched Reluctance Motor Drive Actuation Systems”, IEEE Transactions On Industrial Electronics, 54, No. 4, 2209-2218 August, 2007

  ways to contract hiv click early signs of aids
  my girlfriend cheated on me what do i do maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com has my girlfriend cheated on me
  married and want to cheat go why do wife cheat
  walgreens printable coupon walgreens transfer prescription coupon walgreens photo prints
  avodart pill open acyclovir pill
  free discount prescription cards coupons prescriptions drug coupons
  coupons for viagra read prescription drug coupons
  abortion pill abortion pill abortion pill
  lisinopril and headaches dizziness lisinopril and headaches dizziness lisinopril and headaches dizziness
  free printable cialis coupons canada drug pharmacy coupon discount coupons for prescriptions
  coupon cialis drug discount coupons free coupon for cialis
  augmentin pret site augmentin gyerekeknek
  aldactone 100 mg tablete nguoiviendong.net aldactone 100 mg tablete
  cialis cialis cialis coupon
  atarax precio read ataraxia
  anafranil ve alkol mikemaloney.net anafranil 25
  viagra effet click viagra maroc
  aravalle click aravaca codigo postal
  free discount prescription cards martialinfo.com cialis online coupon
  naltrexone side effects forum opioid antagonist implant naltrexone schedule