MAKALELER
 • Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşları (I) Veli SARITOPRAK
 • Bakanlığa ve Odalara Soruyorum; Mühendise Ne Gerek Var? Fehmi PİRECİ
 • Sektörün Kalbi İstanbul’da Atacak Emin TUNÇ
 • KADIN DOKUNURSA, DÜNYA DEĞİŞİR… Yasemin BULUT
 • Kentsel Dönüşüm Yasası'nın Getirdikleri Hüseyin YILDIRIM
 • Ahilik ve Biz... Mehmet Nuri KAYA
 • Talih, buna hazırlıklı olanlara güler Ergün Güneş
 • İnceleme sürerken hakkınız ne? Şükrü KIZILOT
 • “Sektörel Gelişim Platformu” Yapıcı Olmalı Ahmet Samih TARANCI
 • 6102 s. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA BORÇLANMA YASAĞI ve HUKUKİ SONUÇLARI Humral TAN
 • Etkin bir Federasyon -1 Özhan ŞEREFLİ
 • 2011 Yılı, İthal Ürün Tutkusunu Azalttı M. Akif TEMELLİ
 • Tüccar mısınız, iş adamı mı? Gülin ARKUN
 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ için OSGB AÇILIMI İlhan Yıldırım
 • Kendimizi tehlikede hissetmek Müfit ŞEKERCİ
 • Eş ve çocuğa alınan ev, araba ve ortak hesaba aman dikkat... Şükrü KIZILOT
 • İslam Dini ve Toplumsal Uzlaşma Veli SARITOPRAK
 • İş Aktinin İşveren ve İşçi Tarafından Feshi ve Sonuçları Sezgin Keleş
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ
 • 1 Temmuz 2014’ten İtibaren evler ve işyerleri boşaltılacak Şükrü KIZILOT

 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ için OSGB AÇILIMI İlhan Yıldırım

   Resmi gazete tarihi : 26.12.2012

   Resmi gazete sayısı : 28509

  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Tehlike Sınıfları Tebliğine göre “ Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dahil kurulum işleri “ çok tehlikeli işler sınıfında yer almaktadır.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tehlike sınıfına göre uzman ataması yapmıştır.

   Buna göre;

   Az tehlikeli işler: C sınıfı iş güvenlik uzmanı

  Tehlikeli işler: B sınıfı iş güvenlik uzmanı

   Çok Tehlikeli işler: A sınıfı iş güvenlik uzmanı

   Günümüz Türkiye’sinde özellikle şu son 3-4 senelik süreçte iş güvenliği uzmanlığı öyle bir lanse edildi ki, sanki en gözde meslek olmuş gibi akın akın eğitim kurumlarına başvurular yapıldı. Bakanlık bu durumun önünü daha da açarak bir çok bölüm için bu uzmanlık yetkisini verdi. Ne yazık ki nasılsa kursta öğrenirim düşüncesiyle ve işsizliğin verdiği kararsızlıkla birçok üniversite mezunu iş güvenliği uzmanlığını kendine asıl meslek edinmeyi seçmiş ve kendi mezun oldukları branşlardan vazgeçmiştir. Burada tabi ki yeni mezun veya işsiz arkadaşlarımıza diyecek bir şey yok. Vurgu yapmak istediğim konu eğitim kurslarının yetersizliği. Sadece sınav kazandırma amaçlı bir sistem kurulmuş. Bir şekilde sınav kazanılıyor ancak sonrasında ne yapacağını bilmeyen uzmanlar piyasaya çıkıyor.

   Her ne kadar uzmanların A,B,C diye sınıflara ayrılması tartışma konusu olsa da mevcut yasalar gereği asansörler “çok tehlikeli işler” kapsamında olduğu için, A sınıfı iş güvenlik uzmanı sorumluluğundadır.

  Ülkemizde A sınıfı uzmanların gerek maliyetleri ve gerekse sayılarının az olması sebebiyle, sektörel anlamda firmalar büyük sıkıntı çekmeye başlamıştır. İlgili bakanlık bu yetersizliği gidermek için çeşitli çözüm yolları sunmuştur.

   Bu çözüm yolları arasında şu hususlar yer almaktadır.

   1- OSGB ( Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ) kuruluşlarından İSG hizmeti almak.

   2- 3 yıllık mesleki tecrübe ve C veya B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanlarını, kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde 7 yıl süreyle görevlendirmek.

   Bence bu kararla birlikte, kararı veren bakanlık yetkilileri kendi kendine büyük bir yanlışlık içine girmiştir. Madem C ve B sınıfı uzmanlara iş güvenlik uzmanlığı deneyimi olsun yada olmasın çalışmış olduğu prim gün sayısına bakılarak, A sınıfı uzmanlık yetkisi verilebiliyor. Neden sınıflandırmanın tümden kaldırılmadığına anlam veremiyorum? Burada amaç çoğunluğu bakanlık müfettişliğinden emekli A sınıfı iş güvenlik uzmanlarının baskısı mı yoksa A sınıfı uzman çalıştırmak zorunda kalan firmaları bir süreliğine rahatlatmak mı?

   Sebep her ne olursa olsun, biran önce sınıflandırma sisteminden vazgeçilmeli. Bunun yerine uzmanların yeterliliği denetlenerek, o alanda uzmanlık deneyimi kontrol edilmelidir. Tabi mevcut işleyişte bunun denetimi nasıl olacak? O da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır.

  3- B ve C sınıfı iş güvenlik uzmanlarına belirli prim gün sayısını doldurmuş olmak şartıyla Bakanlığın çıkardığı yükseltme sınavına girerek A sınıfı uzmanlık yetkisi vermek.

   (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

  - Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler (B) sınıfı sınavına,

  - Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler (A) sınıfı sınavına,

   (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

  - Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler (A) sınıfı sınavına, girebileceklerdir.

  Yükseltme sınavı sayesinde birçok C ve B sınıfı uzman sınıf atlayarak A sınıfı uzmanlık yetkisi almıştır. Buradan bir kez daha anlaşılmıştır ki, sınıflandırma yapmanın bir anlamı yok. Tümden kaldırılmalı. Sanırım tam bu noktada uzmanlık sertifikası almayı sağlayan eğitim kurumları devreye giriyor. Bir seferde uzman yapmak yerine ilk önce C sınıfı, sonra B sınıfı ve en sonunda da A sınıfı uzmanlık daha cazip geliyor olmalı.

   Bu üç çözüm yolunda da amaç her ne kadar A sınıfı uzman sayısını arttırmak olsa bile İSG hizmetlerinin formaliteden öteye gidemediği bir gerçektir.

   OSGB ( Ortak Sağlık Güvenlik Birimi )

  OSGB’lerin çoğu yasaların belirlediği çalışma sürelerini baz alarak çalışır.

   • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika. Diğer işyerlerinde,

   • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

   • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

   • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

  Bu süreler göz önüne alındığında çoğu OSGB kuruluşu formaliteleri tamamlayarak maddi kazanç gözetmektedir. Ve bu durumu maalesef yasalar bunu istiyor diye lanse etmektedirler.

   OSGB kuruluşları ile anlaşma yapan ve İSG hizmetlerini dışardan almayı seçen firmalarda şöyle bir yanılgı var: “ İş güvenliği hizmeti alıyoruz. İş güvenlik uzmanımız var. Herhangi bir kaza vs. olması durumunda tüm sorumluluk iş güvenlik uzmanının veya OSGB firmasının. Bizim sorumluluğumuz yok.” Açıkçası bir çok OSGB ve iş güvenlik uzmanı firmalara anlaşma öncesi böyle bir rahatlık veriyor. Paranızı ödeyin, gerisini düşünmeyin.

   Maalesef bilgi eksikliğinden dolayı montaj firmaları üzerlerindeki sorumluluğun farkında değil. Her ne kadar iş güvenlik uzmanı çalıştırdığını düşünse de olası her kaza vs. asıl sorumluluk montaj firmasında.

   Sektörel anlamda asansör firmaları, bünyesinde A sınıfı uzman çalıştırmak yerine genellikle OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) kuruluşlarından, İSG hizmetlerini almaktalar. Ne var ki, alınan hizmetler kağıt üzerinde kalmakta ve gerçek anlamda iş güvenliği sağlanamamaktadır. Bakıldığında personel özlük dosyaları, risk analiz raporları ve acil eylem planları hazırlanmış gözükmektedir. Ancak çoğu zaman tüm bu yapılanlar prosedür gereği olup, yapılmadığın da alınacak maddi cezalardan kurtulmak içindir. Yani “Var mı var.” Uygulamada kontrol eksikleri ve aksaklıklar devam etmektedir.

   Peki! Tüm bunların kağıt üzerinde yapılmış olması, olası kazalarda firmaları ne derece kurtarır? Prosedürleri tamamlanmış evraklar, sadece iş güvenlik uzmanını kurtarır. Sonuçta görevini yapmış tespitleri belirleyerek yapılması gerekenleri firmaya bildirmiş. Buna rağmen firma eksiklikleri gidermiyorsa ve kayıtlara sessiz kalıyorsa, istediği kadar iş güvenlik uzmanı çalıştırsın, hiçbir faydası olmayacaktır. İş güvenlik uzmanının hazırlayacağı risk analiz raporları, ivedi incelenmeli ve zaman kaybetmeden eksikler giderilmelidir. İSG hizmetleri sürekli kontrol altında tutulmalı ve eğitimler aksatılmamalıdır. Böylelikle firmalar olası kazalarda minumum sorumluluk taşıyacak ve daha da önemlisi çalışanlarına karşı vicdanen huzurlu olacaktır.

   Asansör sektörü A sınıfı uzman sorumluluğunda olmasına rağmen, birçok OSGB çok daha ucuza çalıştırdığı, C sınıfı uzmanlar görevlendirerek, işyeri ve şantiyelerde sözde İSG eğitimi ve kontrol hizmeti vermektedir. Tabi ki yasal uygunluk sağlamak için resmi evraklarda, tüm yetki ve sorumluluğu üzerinde bulunan ancak söz konusu işyeri ve şantiyelerden bihaber olan A sınıfı uzmanların ismi yer almaktadır. Bu konuda montaj firmaları durumun önemini benimsemeli ve bu tarz uygunsuz hizmet alımından kaçınmalıdır.

   Bu benim kendi görüşüm olmakla beraber, maddi kazancı ön planda tutan OSGB firmalarını “ORTAK SABİT GELİR BİRİMİ“ olarak tanımlıyorum. Bu tarz OSGB çalışma mantığına da şiddetle karşı olduğumu belirterek, bakanlığın bu konuda denetimlerini artırması gerektiğini savunuyorum. İşini gerçek anlamda yapan OSGB firmalarını tenzih ederim. 

  ways to contract hiv site early signs of aids
  my wife cheated on me now what nookandlearn.com reasons wives cheat on their husbands
  reasons why husband cheat developerstalk.com affairs with married men
  my husband almost cheated on me online affair women who cheat on relationships
  free sodomy sex stories free indian adult sex stories put in plastic panties stories adult
  prescription drugs discount card blog.planningpme.es online coupons for walgreens
  free prescription discount cards sharethispage.co.uk free discount prescription card
  walgreens online coupon codes prescription discounts cards discounts on prescriptions
  free printable viagra coupons mikemaloney.net coupon for prescriptions
  free prescription drug discount card free viagra coupons viagra coupon free
  levaquin 500mg blog.coepd.com zovirax 200mg
  imitrex pill link amoxil 500mg
  free discount prescription cards read drug coupons
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  cialis free coupon codesamples.in cialis coupon codes
  cialis free coupon codesamples.in cialis coupon codes
  manufacturer coupons for prescription drugs prescription savings card discount card prescription
  augmentin pret augmentin bis augmentin gyerekeknek
  viagra viagra viagra
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  kamagra shop kamagra kaufen kamagra
  naltrexone side effects forum opioid antagonist implant naltrexone schedule