MAKALELER
 • İnovasyon Veli SARITOPRAK
 • Asansör Teknolojilerinde Son Gelişmeler ile Enerji Verimliliğinin Arttırılması Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Yine canımız yandı. Yoksa işin fıtratında mı var(?) Bu bir kaza mı? Serdar Tavaslıoğlu
 • Asansörde Kaçak Akım Koruma Röleleri Mustafa TUTSAK
 • Uluslararası Platformlarda Türk Asansör Sektörü, Türkiye Logosu Altında Temsil Edilmelidir Yasemin BULUT
 • Nitelikli, mesleki ve teknik insan gücü M. Akif TEMELLİ
 • Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler Sezgin Keleş
 • Marka Tescili Hakkında Genel Bilgi Filiz Yılmaz
 • Kentsel Dönüşüm Yasası'nın Getirdikleri Hüseyin YILDIRIM
 • Bu Fuar, Neden Bir Şanstır? Müfit ŞEKERCİ
 • Tek ortaklı Anonim Şirket uygulaması Hüseyin YILDIRIM
 • Eş ve çocuğa alınan ev, araba ve ortak hesaba aman dikkat... Şükrü KIZILOT
 • Farklı Asansör Uygulamaları M. Akif TEMELLİ
 • Asansör sektöründe alacak tahsili ve uygulamaya yönelik tavsiyeler Sezgin Keleş
 • Önce Kendinizi, Sonra Yaptığınız İşi Önemseyin Ergün Güneş
 • Kamu ihalelerindeki bazı şartnameler haksız rekabet koşullarının oluşmasına sebep olmaktadır Abdurrahman AKSÖZ
 • Kurumsallaşmak Dediğin Nedir ki… Ergün Güneş
 • 1 Temmuz 2014’ten İtibaren evler ve işyerleri boşaltılacak Şükrü KIZILOT
 • Yıllık kontrollerde tespit edilen imalat eksikleri Fehmi PİRECİ
 • Bazı Firmalar Krizden Büyüyerek Çıkar… Müfit ŞEKERCİ

 • İhracatın ve kriz yönetiminin yeni enstrümanı 'KÜMELENME' Özhan ŞEREFLİ

  Dünyada üretim kapasitesi bakımından önemli bir yere sahip olan Türkiye asansör üreticileri; günümüzde değişen dünya koşulları çerçevesinde uluslararası ticarette, ülke içinde ve gelişmiş ve bazı gelişmekte olan ülkelere karşı, giderek zorlaşan rekabet koşullarına ayak uydurabilme, rekabet gücünü arttırma ve rekabet edebilirliği sürdürebilme noktasında, tüm diğer sektörlerde de olduğu gibi, çeşitli sorunlar ile karşı karşıya.

  Yeni ekonomi olarak adlandırılan ve günümüz piyasalarını yönlendiren oluşum; üretim teknikleri, yaratıcı ve yenilikçi oluşumu, uzmanlık ve yüksek verimlilik anlayışı ve bilgi temelli felsefesi ile oyunun kurallarına uymayanları kolayca yok eden bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.

  Sektörlerimizde yaşanan sorunlar, önümüzdeki dönemlerde daha da artacağa benziyor. 2013-2014 yıllarının ABD için 2007-2008 krizinden daha kötü geçeceğinin öngörülmesi, krizden çıkış yolları arayan Euro bölgesinin yakın zamanda istenilen derecede toparlanmasının beklenmemesi, Türkiye’nin cari açığındaki hızlı yükselişin kaygı verici bulunması, komşu ülkelerde yaşanan olaylar sonucu bölge ile yaptığımız ticaretin gerilemesi, bölgede huzur ortamının yerini gergin bekleyişlere bırakması ile yaşanması olası sıcak para sorunu; ülkemizdeki büyümenin arz darboğazı nedeniyle sekteye uğraması ve arz tarafındaki reformlar tamamlanmadıkça istenilen seyiyelere ulaşılmasının pek muhtemel görünmemesi, dolar ve faizdeki yükselişin özellikle borçlu ve girdileri döviz cinsinden olan şirketleri zora sokması gibi nedenlerden dolayı önümüzdeki bir kaç yılın kolay geçmeyeceğini söyleyebiliriz.

  Hem ekonomik hem de siyasal olarak gergin bir süreçten geçiyoruz...

  İç pazarda Kensel Dönüşüm Projeleri ve asansör revizyonları ile oluşan hareketliliğe ilaveten ihracatta yeni pazarlara yönelen firmalarımızın önümüzdeki zor süreci daha rahat atlatacağı aşikardır.

  Giderek artan rekabet ortamına ve dünya ekonomisinin bugünki fotoğrafına baktığımızda, ihracat, firmalar için bir seçenek değil, neredeyse bir zorunluluk haline geldi.

  İhracatın riskleri ve zorlukları yok mu ? Elbette var.

  Yeni pazarlara açılmanın riskleri ve zorlukları olduğu gibi, bu riskler ve zorluklar ile başedebilmenin yolu da var:

  KÜMELENME KÜMELENME; destekleyici organizasyonlar ile birlikte ilgili iş kollarında uzmanlaşan yatay ve dikey bağlantılı işletmelerin yerel yoğunlaşmaları olarak tanımlanabilir.

  KÜMELENME ile KOBİ’lerin ölçek ekonomisinden yararlandırılarak, mal ve hizmet tedarik maliyetlerini düşürmek, finansman sorunlarını çözmek, yurt içi ve yurt dışı satış organizasyonlarını kurmak üzere organizasyonlar oluşturulması ve sonuç olarak da KOBİ’lerin küresel pazarlarda rekabet etme güçlerinin arttırılması hedefleniyor.

  Ülkemiz sanayisinin ve Türkiye asansör sektörünün omurgasını oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme’lerin (KOBİ) tek başlarına ihracatta kalıcı bir başarı sağlamaları; iyi bir organizasyon, bilgi, deneyim, sermaye ve kadro gerektiriyor.

  Bunların, her hangi bir destek olmadan, KOBİ’ler tarafından sağlanması ise oldukça zor. Oysa KOBİ’ler güçlerini ve deneyimlerini bir araya getirerek ve ihracatlarını tek elden yürüterek daha çok başarılı olma şansına sahipler.

  İhracata yönelmek isteyen KOBİ’lerin, özellikle sermaye ve bilgi yetersizlikleri, ortak girişimleri zorunlu hale getirmiştir. Ülkemiz ihracat stratejisinin tespitinde bu gerçek göz önüne alınmış ve işbirliğine gidilecek alanlar için uygun ortamlar ve örgütler oluşturularak bu yöndeki girişimlerin desteklenmesi için harekete geçilmiştir.

  T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve KÜMELENME Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) programı kapsamında; proje ve KÜMELENME yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlanarak işbirliği kuruluşlarının önderliğinde (dernek, birlik, oda v.s.) ihracaat seferberliği başlatılmıştır.

  UR-GE programı kapsamında firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde, ortak ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri; tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme, istihdam, bireysel danışmanlık gibi ihracata yönelik faaliyetlerin maliyetleri yüzde 75’e kadar karşılanıyor.

  UR-GE ile yurt dışı pazarlama programları kapsamında; ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, ticaret heyetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri, eşleştirme, küme tanıtımı gibi faaliyetler için yapılacak çalışmalara da 5 adeti geçmemek kaydıyla, çalışma başına 150.000 Dolar destek sağlanıyor.

  Yine UR-GE ile, 10 adeti geçmemek ve program başına 100.000 Dolar olmak üzere ‘Alım Heyeti’ desteği veriliyor. Bu destek ulaşım giderleri, konaklama giderleri ve tanıtım giderlerini kapsıyor.

  Bireysel danışmanlık, istihdam gibi daha bir çok konuda önemli ve etkin destekler sağlayan UR-GE programından asansör sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın da yararlanmaları şarttır.

  T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve KÜMELENME Daire Başkanı Emrah Sazak ile yaptığımız görüşmede, üzülerek öğrendim ki, 17 il derneği bulunan ve üretim kapasitesi bakımından dünyada hatırı sayılır ülkeler arasında ön sıralarda yer alan Türk Asansör Sektörü, UR-GE projesi kapsamında hiç bir destekden faydalanmıyor.

  Buradan bütün derneklerimize, özellikle de son çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren TASİAD’a bir çağrıda bulunmak istiyorum.

  Gelin sektörümüzün emeğine, üretim gücüne birlikte sahip çıkalım. Bugün, iyi bir koordinasyon ile Asansör Sektöründe en az 5 ayrı KÜMELENME oluşturabilir ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve KÜMELENME Daire Başkanlığı tarafından yürütülen UR-GE desteklerinden sektörümüzün de faydalanmasını sağlayabiliriz.

  Biz, Asansör Vizon Dergisi Ailesi olarak her zaman olduğu gibi sektörümüze, firmalarımıza fayda sağlayacak her çalışmada teredütsüz yer almaya hazırız. Derneklerimizin yapacağı KÜMELENME ve UR-GE çalışmaları, hem sektörümüzü daha ileriye taşımayı hem de önümüzdeki zorlu süreci daha kolay atlatmayı sağlayacak, bu işin öncüsü olanlar da sektör tarihindeki yerlerini alacaklardır.

  Saygılarımla...

  my boyfriend cheated cheat boyfriend i cheated on my boyfriend what do i do
  my husband cheated with a man my girl friend cheated on me wife who cheated
  reasons why husband cheat developerstalk.com affairs with married men
  adult intimate stories femchoice.org preteens having sex stories
  prescription drugs discount card go online coupons for walgreens
  walgreens photo coupon in store printable intelliwins.com walgreens online coupons 2015
  medication discount coupons click photo code walgreens
  propranolol krishnan.co.in prednisolone pill
  clomid link avodart
  new prescription coupon open internet drug coupons
  abortion pill abortion pill abortion pill
  prescriptions coupons cialis discount coupon free prescription cards discount
  prescription discount coupons drug discount coupons cialis coupon
  online cialis coupons 2015 cialis coupon coupons prescriptions
  new prescription coupon is-aber.net discount card prescription
  naprosyn naprosyn 250 mg naprosyn 250 mg
  escitaloprama adboesten.nl escitalopram teva 10 mg
  periactin kissa periactin 4 mg periactine
  ramipril hexal alkohol ilkpirlantam.com ramipril bivirkninger
  seroquel 300 mg seroquel seroquel sevrage
  kamagra shop davidspot.com kamagra