MAKALELER
 • Bazı Firmalar Krizden Büyüyerek Çıkar… Müfit ŞEKERCİ
 • Ehil insanlar ve kurumsallaşma Veli SARITOPRAK
 • Sivil Toplum ve Demokrasi Veli SARITOPRAK
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı K.H.K. ve Bağımsız Denetim Haluk İNCİTMEZ
 • Kendimizi tehlikede hissetmek Müfit ŞEKERCİ
 • Büyüme ve kurumsallaşma yolunda 'İnsan Kaynakları' Nazan Doğan
 • Asansör sektöründe uzman makina mühendisleri yetiştirilmesine ihtiyaç var Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖNAL
 • Ahilik ve Biz... Mehmet Nuri KAYA
 • Dernekçilik Hakkında... Tahir BİLGİN
 • İş yaşamında farklılıklara genel bakış Ali Açıkgöz
 • Nitelikli İnsan Gücü -2 M. Akif TEMELLİ
 • Her Şeyin Başı Sağlık Veli SARITOPRAK
 • Kurumsallaşmak Dediğin Nedir ki… Ergün Güneş
 • 2014’te fiş, fatura ve mektuplar değişecek Şükrü KIZILOT
 • İleri Teknolojiyi Kullanmak M. Akif TEMELLİ
 • Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Bilim-Teknoloji ve Ar-Ge Üzerine Veli SARITOPRAK
 • Asansör firmasında mühendis olarak çalışmak… Mustafa TUTSAK
 • Yeniden Gündem “MARKA OLMA” M. Akif TEMELLİ
 • Orta ölçekli işletmelerde ücret yönetimi Nazan Doğan

 • İslam Dini ve Toplumsal Uzlaşma Veli SARITOPRAK

  Ortak Değerler Derneği Başkanı, Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’dan aldığım bir elektronik postayı köşeme aldım. Dindarlık tezahürü olarak Toplumsal Uzlaşma Bilincini çok güzel yorumlayan M.Nuri YILMAZ Başkana teşekkürlerimle;

  “İnsanlar İslam’ın özünün iman, dindarlığın simgesinin de ibadetler olduğunu yaygın olarak kabul ederler. Dindarlığın sadece bunlardan ibaret olduğu kanaati, fevkalade yanlış ve eksik bir anlayıştır. Çünkü İslamiyet yalnız bireysel hayatla ilgili değil, aile hayatından tutun ticari hayata, insan ilişkilerinden sosyal ödev ve sorumluluklara kadar varan diğer alanlarla ilgili olarak önemli ilkeler ve hükümler koymuş bir dindir. Bunların içinden ahlaki olanların önemli ve geniş bir yer tuttuğu bilinen bir gerçektir. Demek oluyor ki, dindarlığın iman ve ibadet alanının dışında da bazı göstergeleri vardır ki, bunlara da aynı derecede önem verilmesi gerekir. Olgun bir Müslüman hem ibadetlerde yoğunlaşmalı hem de toplumsal alana ilişkin konularda da Kur’an-ı Kerim’de ve sahih sünnette yer alan hükümlere uyarak yüce Yaratıcıya bağlılığını göstermelidir.

   İslam’da İdeal İnsan

   Sosyolojide insan toplumsal bir varlık olarak tanımlanır. Sosyolojinin bu görüşü İslam bilginlerince de kabul görmüştür. Topluma baktığımızda orada dünya hakkında değişik, fakat genellikle birbiriyle çatışma halinde olan insan ilgileri, özlem ve bakış açılarının olduğunu görmekteyiz. Bu karmaşık yapı içinde insan, huzur ve saadeti, kendisini toplumdan tecrit ederek değil, toplumun olumlu olumsuz şartlarıyla yüz yüze gelerek, hayat ve dünya ile hesaplaşarak aramalıdır. Hz. Peygamberin de ideal insanı, kendini toplumdan tecrit etmiş, dünyaya sırt çevirmiş bir varlık olarak değil, insanların içinde yaşabilen ve onlardan gelebilecek sıkıntılara katlanabilen bir varlık olarak tanıtmış, ayrıca imanı 60 küsur şubeye ayırarak, insanlara sıkıntı verecek şeyleri gidermenin, bu manada yol ortasında bulunan bir taşı kaldırmanın bu şubelerden birisi olduğu vurgulamıştır (Buhari, İman, 3).

   İnsanın toplum hayatında gerçek huzuru yakalayabilmesi başkalarıyla uzlaşma, İslami tabirle ülfet etme başarısıyla doğru orantılıdır. Toplumsal uzlaşma bilinci yeterli düzeyde olmayan insanlar hem kendilerine hem de başkalarına yarardan çok zarar verirler.”

   Uzlaşmanın Fazileti

  “Hz. Peygamber başkalarıyla uzlaşma ve kaynaşma çabası göstermenin müslümanlar için bir ödev sorumluluk, aynı zamanda da bir dindarlık göstergesi olduğunu şu ifadelerle dile getirmiştir: “Mü’min ülfet eden (uzlaşıp, kaynaşan) insandır. Ülfet edemeyen ve kendisiyle ülfet edilemeyen insanda hayır yoktur” (Ahmet İbn Hanbel, Müsned, II, 400).

  Toplumsal barış ve uzlaşmayı sağlayan faktörlerin başında din duygusu gelmektedir. İnsandaki din duygusu zıtlıkları önleyerek yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamakta, kalpleri yumuşatmakta, düşmanlıkları sona erdirmektedir. Bugün din kaynaklı gibi gözüken ihtilaf ve kavgalar, gerçekte dinin öz esprisinden uzaklaşmanın bir göstergesidir.

  Toplumsal uzlaşmada fertlerin kendileri dışındaki insanların varlığını kabul etme, onların hak hukukuna riayet etme ve onlara yüce Allah’ın birer eseri olarak sevgi besleyebilme bilinci çok önemlidir. Başkalarının varlığını ve haklarını görmezlikten gelmek, dinin öğretilerine ve ortak yaşam felsefesine temelden aykırıdır.

  Dünya herkese yetecek kadar geniş imkanlara sahiptir. Yeter ki dünya nimetlerinden ortak bir şuur ve bilinç içerisinde yararlanmasını bilelim. Toplumsal uzlaşmanın alternatifi kaostur. Kur’an’ın fitne diye tabir ettiği kaos ise, toplum hayatının sonu demektir.” 

  my wife cheated on me now what nookandlearn.com reasons wives cheat on their husbands
  should i cheat on my girlfriend site my girlfriend cheated on me what do i do
  free sodomy sex stories free indian adult sex stories put in plastic panties stories adult
  bdsm gay sex stories blog.gobiztech.com insect between boys sex stories
  discounts on prescriptions donleyinc.com walgreens coupons in store
  free prescription drug discount card prescription discounts cards viagra coupon free
  acyclovir 800mg thyroxine 50mcg propranolol
  free discount prescription cards coupons for prescriptions drug coupons
  free discount prescription cards coupons prescriptions drug coupons
  abortion pill abortion pill abortion pill
  prescription discount coupons cialis online coupon cialis coupon
  new prescription coupon read discount card prescription
  risperdal effets secondaires warpedfish.co.uk risperdal notice
  escitaloprama adboesten.nl escitalopram teva 10 mg
  periactin kissa periactine danger periactine
  cialis femchoice.org cialis coupon
  yasminelle hinta yasminelle hinta yasmine
  quetiapine fk bistromc.org quetiapine
  seroquel 300 mg click seroquel sevrage
  celebrex generique krishnan.co.in celebrex medicament dangereux
  viagra go viagra generique
  free cialis coupon martialinfo.com prescription drugs coupon