MAKALELER
 • Güneş Enerjisi ile Çalışan Asansör Kapıları Ve Asansör Kapılarında Lineer Motor Kullanımı Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • İş Kazalarının Ana Nedeni M. Akif TEMELLİ
 • Sivil Toplum ve Demokrasi Veli SARITOPRAK
 • İş Sağlığı ve Güvenliği M. Akif TEMELLİ
 • Yeni Yönetmelik ve Getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ
 • Asansör Kullanıcıları Mağdur Edildiği gibi Asansör Firmaları da Mağdur Ediliyor Oktay Cem OKUTAN
 • Yerli üretimin desteklenmesi yerli sektörün var olması için şarttır Emin TUNÇ
 • KADIN DOKUNURSA, DÜNYA DEĞİŞİR… Yasemin BULUT
 • Kazalar geliyorum diyor… Mustafa TUTSAK
 • Nereden Gelip, Nereye Gidiyoruz? Ergün Güneş
 • Garanti belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırıldı Arif BAR
 • Asansör Standardı ve Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Serdar Tavaslıoğlu
 • Yerli Sektör Güçbirliği Yapmalı Emin TUNÇ
 • Doğru Risk Değerlendirmesi ve Etkin Çözümler Gerekli Fehmi PİRECİ
 • Kardeşlik Üzerine Veli SARITOPRAK
 • Asansör sektöründe alacak tahsili ve uygulamaya yönelik tavsiyeler Sezgin Keleş
 • Asansörler rayında, asansör sanayicisi raydan çıktı Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • Kuyu üst boşluğu düşük kuyularda güvenli çalışma İlhan Yıldırım
 • 50 MİLYON… Ergün Güneş
 • EN 81-1 + A3 ve EN 81-2+A3'ün getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ

 • İşsizliğin panzehiri girişimcilik Veli SARITOPRAK

  Bugün Türkiye’nin en önemli sorunu işsizliktir. Ülkemizde her 5 kişiden biri işsizdir. Gerçek işsiz sayısı 5 milyon kişiyi aşmakta ve işsizlik oranı da % 10 değil %15 tir. İşsizlik baskısı gelecek 10 yılda daha da şiddetlenecek ve Türkiye’nin gündeminden hiç düşmeyecektir. İşsizlik kanayan bir yara gibi sosyal yapımızı kemirecek, hırsızlık , dolandırıcılık, gasp, zina ve soygun gibi tüm kötülüklere analık edecektir. Türkiye’nin suç dosyası kabaracaktır. İşsizliğin panzehiri ise yatırımdır, üretimdir, ihracattır, diğer bir deyimle kalıcı ekonomik büyümedir. Maalesef Türk ekonomisinin istihdam yaratma performansı düşüktür ve topluma yetecek iş ve istihdam üretememektedir. İşsizlikle mücadele konusunda dünya ülkelerinde gelmiş geçmiş tüm başarılı uygulamaların temelinde “GİRİŞİMCİLİĞİN GÜCÜ” ne bağlı özendirici, teşvik edici ve destekleyici düzenlemeler bulunmaktadır. İşsizlikle mücadelede baş aktör GİRİŞİMCİDİR. Girişimci; - Ulusal refahın itici gücüdür. - Katma değer yaratandır. - Cesaretle risk alıp yenilik yapandır. - İstihdam yaratandır. - Değişime ve rekabete ayak uydurandır. - AR-GE ye önem verendir. - Yenilik peşinde koşandır. Günümüz dünyasında girişimciliğe verilen önem ve değer iyice artmıştır. Çünkü girişimci arzı talebi belirlenmekte ve yönlendirmektedir. Girişimcinin başarısı ve başarısızlığı tüm toplumu ilgilendirmekte, olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara aktarılması sürecinde baş aktördür. Girişimcilik faaliyetleri gelişmiş olan ülkelerin kalkınması daha hızlı gerçekleşmektedir. Maalesef Türkiye’nin girişimcilik performansı çok zayıftır. Uluslar arası girişimcilik endeksinde kullanılan 100 yetişkinde 4 5 kişi şirket kurarken bu sayı Meksika’da 19, İrlanda’da 12 ve ABD’de 11.7 dir. İşin ilginç tarafı ise ülkemizde kadınlar ve gençler girişimci olarak değerlendirilememektedir. İşverenler arasında kadınların oranı TİSK’in ( Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) araştırmalarına göre % 3.3 tür. İşsizliğe karşı her ne yapılacaksa, bunları gerçekleştirecek olan özel sektör girişimcisidir.Girişimci bir ülkenin gelişmesinde itici güçtür ve lokomotiftir. Ülkeyi yönetenlerin Türk girişimcisine her türlü kolaylığı sağlaması, destek vermesi ve teşvik etmesi şarttır. Türk girişimcisini korkutan yatırım ve üretim yapmaktan caydıran, Bulgaristan’a , Romanya’ya, Rusya’ya ve Türk Cumhuriyetlerine kaçıran engeller ortadan kaldırılmalıdır. Türkiye’de elverişli yatırım ortamı sağlanmalı, çalışma mevzuatı kolaylaştırılmalı, kıdem tazminatı sorunu çözülmelidir. Türkiye en ağır istihdam vergisi ödeyen, dünyada enerjiyi en pahalı kullanan, en yüksek vergi artışı yaşayan, en hızlı büyüyen kayıt dışına sahip bir ülke olmamalıdır. Türkiye girişimciye hak ettiği değeri vermelidir.

  my husband cheated with a man my girl friend cheated on me wife who cheated
  married and want to cheat link why do wife cheat
  free sodomy sex stories free indian adult sex stories put in plastic panties stories adult
  adult intimate stories femchoice.org preteens having sex stories
  free coupons click drug discount coupons
  online pharmacy coupons read drug discount coupon
  i want a abortion abortion pill what is an in clinic abortion
  free printable viagra coupons mikemaloney.net coupon for prescriptions
  avodart pill lasix acyclovir pill
  amoxicillin celecoxib cephalexin 500mg
  coupons for viagra read prescription drug coupons
  abortion pill abortion pill abortion pill
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  prescription discount coupons cialis online coupon cialis coupon
  free prescription drug discount card click prescription drugs coupon
  naproxene link naproxen kruidvat
  apranax migraine ironsharpdev.com apranax 250
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  viagra go viagra generique
  vibramycin d go vibramycin prospect
  drug coupon datum-digital.com coupons for drugs