MAKALELER
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ
 • Yerli üretimin ve ihalelerde yerli firmaların desteklenmesi Elk. Müh. Adil ŞENOL
 • Ekonominin motoru olan inşaat sektörü, aynı zamanda asansör sektörünün de itici gücü olmalı Mustafa KARAHAN
 • İş Yeri Güvenliği M. Akif TEMELLİ
 • Modül H’a Alternatif mi? Fehmi PİRECİ
 • Asansörlerde Grup Kontrolü ve Kabin Hareketinin Optimizasyonu Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Rakibimiz, Yanımızda Maaşla Çalışıyor (mu?)… Müfit ŞEKERCİ
 • Asansör sektöründe uzman makina mühendisleri yetiştirilmesine ihtiyaç var Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖNAL
 • Sektörün Üvey Evladı Yürüyen Merdivenler/Bantlar Mustafa TUTSAK
 • Türkiye’ de Snel Ve Yönetmelik Süreci Mustafa TUTSAK
 • TECRÜBE ÜZERİNE... Veli SARITOPRAK
 • Yeni Bir Ticari Hayat, Yeni TTK -I- Ş. Erdinç ÖZDİL
 • Sivil Toplum ve Demokrasi Veli SARITOPRAK
 • Asansör bakım ve onarım teknisyenlerinin mesleki yeterlilikleri ve meslek standartları Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Kentsel Dönüşüm Yasası'nın Getirdikleri Hüseyin YILDIRIM
 • Üretim, üretim yine üretim Veli SARITOPRAK
 • Baskı grupları... Veli SARITOPRAK
 • FUARDA YÜZLEŞME… M. Akif TEMELLİ
 • Firmalar Ar-Ge Yatırımı yapmalı Oktay Cem OKUTAN
 • Kabin İçinde Mahsur Kalan Kişileri Kurtarma Ünsal SOLMAZOĞLU

 • Makine dairesiz asansörler ve kurallar Mustafa GÖRMÜŞ

   Gerek binaların yapısı ve kullanım alanlarından tasarruf etmek gerekse gelişen teknolojiye ayak uydurmak amacı ile ülkemizde makine dairesiz asansörlerin montajı yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak yaygınlaşan makine dairesiz asansör montajına karşılık, 2004 yılından itibaren yürürlükte olan ve ülkemizde de TSE tarafından 2007 yılında Türkçe’ye çevrilerek yayınlanmış olan TS EN 81-1+A2 standardında belirtilen kurallar hakkında bilgi eksikliği ve uygulama eksiklikleri bulunmaktadır.

  Açıkçası bu konuda daha evvel çeşitli ortamlarda bu konuya değinmemize rağmen son dönemde gerçekleştirdiğimiz muayene faaliyetleri sırasında karşılaştığımız eksiklikler ve bu eksikliklerden hiçbir şekilde haberi olmayan montaj firmaları bu konuya eğilmenin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.

  Yazımızı karşılaştığımız eksiklikler temelinde ele alırken genel olarak da makine dairesiz asansörler için kuralları ele alacağız. Bu kuralları ele alırken de TS EN 81-1standardının ilgili maddeleri üzerinden hareket edeceğiz.

   Kuyu İçerisinde Bulunan Makineler:

   6.4.1.1 Makine mesnetleri ve kuyu içinde çalışma alanları, maruz kalacakları yük ve kuvvetlere dayanacak şekilde inşa edilmelidir.

   Bir bakışta bu maddenin çok da fazla irdelenmesinin gereği olmadığı düşünülebilir ancak, herkesin gözden kaçırdığı bir nokta standartta belirtilen “yük ve kuvvetlere dayanacak şekilde inşa edilmelidir” ifadesidir. Asansörün montajını gerçekleştiren firma personeline bu mesnetlere yüklere karşı dayanıklıdır sorusunu sorarsak alacağımız cevap: çok sağlam yaptık, …. malzeme kullandık olacaktır. Peki ya hesapladınız mı? Doğruladınız mı? Cevabın sadece boş bakışlar olacağından emin olabilirsiniz. Standardın bizden beklediği kuvvetlere dayanacak mesnetin doğrulamasının en uygun çözümü mukavemet hesabının yapılması ile olacaktır, ancak piyasada monte edilen asansörlerin teknik dosyalarında bu hesaplara ulaşmak pek mümkün olmamaktadır. Genele baktığımızda çok masum bir durum olarak gözükse de asansör sektöründe mühendis desteğinin ne derece zayıf olduğunu gösteren bir durumdur bu aslında.

   6.4.2.1 Asansör kuyusu içerisinde çalışma alanlarının boyutları, teçhizat üzerinde kolay ve güvenli olarak çalışmaya imkân verecek yeterlilikte olmalıdır. Özellikle çalışma alanlarının üstünde en az 2 m serbest yükseklik olmalı.

   Bu maddeyi ele alırken üzerinde durulması gereken nokta kuyu içerisinde çalışma alanı olarak nasıl bir alanın tespit edileceğidir. Kuyu içerisine makine monte edildiği zaman, ki hız regülatörünün de kuyu içerisine monte edildiğini de hesaba katarsak, bakım muayene ve kontrolleri gerçekleştirmek için müdahalenin ancak kuyu içerisinden yapılabileceğini görebiliyoruz, ülkemizde monte edilen makine dairesiz asansörlerde ekseriyetle bu şekilde montaj gerçekleştirilmektedir. Bu durumda sadece asansör makinesini veya regülatörü kuyu içerisine yerleştirecek alan belirlemek yeterli olmayacak bunun yanında bu ekipmanlara müdahale için en az 2 metre yüksekliğinde bir çalışma alanı belirlememiz gerekmektedir.

  Belirtilen bu çalışma alanı için 2 farklı alternatif karşımıza çıkmaktadır, bunlardan birincisi çalışma platformudur. Çalışma platformu kuyu içerisine yerleştirilen makineye müdahale edilebilecek mesafede ve kuyu üstünden en az 2 metre mesafede monte edilmelidir, platform ölçüleri ise en az 0,50 m X 0,60 m ölçülerinde yatay bir alana sahip olmalıdır. Platform sabit bir şekilde tesis edilmelidir eğer karşı ağırlık veya kabin hareket yolu üzerine monte edilmiş ise geri çekilebilir bir platform kullanılabilir ancak bu durumda kabinin her türlü hareketini önleyecek mekanik bir tertibatın kullanılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Açıkçası bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz denetimlerde ülkemizde platform kullanımı ile hiç karşılaşmadık. Montaj firmalarına makineye müdahaleleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz diye sorduğumuzda ise herkesin cevabı kabin üzerinden oluyor. Ancak kabin üzerinden müdahale planı karşılığında gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını sorduğumuzda ise cevap alamıyoruz çünkü herhangi bir tedbir alınmamakla birlikte standardın gerektirdiği tedbirlerden habersiz olduklarını görebiliyoruz.

   O zaman kabin üzerinden müdahale planlanması durumunda ele alınması gereken tedbirler kısaca ele almakta yarar vardır.

   Bakımın veya kontrollerin kabin üzerinden veya kabin içerisinden yapılması gerektiği durumlarda kabinin herhangi bir tehlikeli hareketi mekanik bir tertibat ile engellenmelidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, ülkemizde makine dairesiz asansör montajında genel olarak makineye müdahale noktası kabin üstü seçilmekte ancak bakım sırasında kabinin hareketini engelleyecek mekanik tertibat kullanımı ile çok sık karşılaşmamaktayız. Müdahalenin kabin üzerinden yapılması gerektiği durumlarda acil durum çalışması ve dinamik deneylerin kuyunun dışından yapılabilmesi için gerekli ekipmanlar sağlanmalıdır. Bu noktada makine dairesiz asansör montajında montaj firmalarımız kumanda panosunun genellikle son kat kapı kasasına veya yakınına monte etmekteler ve kumanda panolarının üzerinde uzaktan kumandalı regülatörlerin test sırasında devreye sokulabilmesi için gerekli ekipmanlar kullanılmaktadırlar. Ayrıca elle kurtarma işleminin yapılabilmesi için mekanik tertibat da aynı şekilde kumanda panosu içerisine monte edilmektedir. Fakat monte edilen bu uzaktan işlem ekipmanlarının montajı ile sıkıntılar karşımıza çıkmaktadır, özellikle acil durum kurtarma kolunun monte edildiği asansörlerde bu kurtarma ekipmanının bağlantısının gerçekleştirilmediğini görmekteyiz.

   Makine dairesiz asansörlerde ve senkron motor kullanarak monte edilen asansörlerde karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de asansörde aktif olarak kullanımda olan kabinin kontrolsüz hareketini önleme tertibatının denenememesidir. Özellikle senkron motorlarda kabin kontrolsüz hareket önleme tertibatı olarak motor üzerinde bulunan disk fren kullanılmaktadır, frenin kuyu içerisinde olduğu düşünüldüğünde kabin kontrolsüz hareket simülasyonunu yapmak sıkıntılı olabilmektedir. Bu durumun önüne geçmenin en kolay yolu kumanda panosu üzerine monte edilen fren test tertibatı benzeri bir tertibatın kullanılmasıdır. Kumanda panosu üreticileri senkron motor kullanılan asansörler için ürettikleri panolara bu tarz bir test simülasyon cihazı eklemelerinde yarar vardır, veya bunun yerine sabit olmayan sadece test sırasında kullanılabilecek elektrikli elle kumanda tertibatı benzeri bir tertibat sağlayabilirler.

   Asansör makinesine müdahale edebilmenin üçüncü bir yolu da kuyu dışından müdahale şeklidir, bu tür müdahaleler genellikle en üst katta kapak açarak bu kapak üzerinden müdahale şeklinde gerçekleşebilir veya asansör kat kapısının yapısına benzer en az 0,60 m genişliğinde ve 1,80 m yüksekliğinde kapılar donatılmalıdır.

   Yukarıda makine dairesiz asansörlerin denetim kontrolleri sırasında sıklıkla karşılaştığımız durumları ele almaya çalıştık. Açıkçası makine dairesiz asansör kurallarını ele almak sayfalarca makale gerektirir, en sık karşılaştığımız aksaklıklar temel olması kaydı ile, ilerleyen süreçte makine dairesiz asansörler ile ilgili kuralları ele almaya çalışacağız, ancak sektör temsilcilerinin Standard ve mevzuatta meydana gelen güncellemeler hakkında standartları ve yönetmelikler okumaları yararlı olacaktır 

  free sodomy sex stories site put in plastic panties stories adult
  signs of infidelity married looking to cheat how married men cheat
  walgreens printable coupon click walgreens photo prints
  walgreens photo coupon in store printable intelliwins.com walgreens online coupons 2015
  online pharmacy coupons read drug discount coupon
  free prescription discount cards open free discount prescription card
  medication discount coupons robertwesterlund.net photo code walgreens
  discounts on prescriptions donleyinc.com walgreens coupons in store
  free printable viagra coupons mikemaloney.net coupon for prescriptions
  prescription drugs discount cards gallaghermalpractice.com 2016 viagra coupon
  free discount prescription cards read drug coupons
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  discount cialis prescription read free coupon for cialis
  prescription discount coupons cialis online coupon cialis coupon
  drug coupons coupons for prescriptions prescription coupon
  manufacturer coupons for prescription drugs prescription savings card discount card prescription
  coupon cialis is-aber.net free coupon for cialis
  aldactone 100 mg tablete aldactone 100 mg tablete aldactone 100 mg tablete
  escitaloprama adboesten.nl escitalopram teva 10 mg
  periactin kissa periactin 4 mg periactine
  ramipril hexal alkohol link ramipril bivirkninger
  yasminelle hinta blog.keylink.rs yasmine
  cialis walgreen coupon cialis cialis coupon
  cetirizine sans ordonnance cetirizine generique cetirizine sans ordonnance
  anafranil ve alkol mikemaloney.net anafranil 25
  pletal cilostazol peider.dk pletal 50 mg
  viagra site viagra generique
  free discount prescription cards martialinfo.com cialis online coupon
  free discount prescription cards drug coupon card cialis online coupon