MAKALELER
 • Acil Durum Asansörleri (İtfaiyeci Asansörleri) İlhan Yıldırım
 • Türkiye’ de Snel Ve Yönetmelik Süreci Mustafa TUTSAK
 • Farklılıkların yönetimi ve liderlik Ali Açıkgöz
 • Yıllık Asansör Muayene ve Denetimleri A Tipi Muayene Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Ve Sektöre Etk Osman ARSLAN
 • Ehil insanlar ve kurumsallaşma Veli SARITOPRAK
 • Asansör Yönetmeliğinde Modüller ve Uygulamaları Mustafa GÖRMÜŞ
 • Firmalar Ar-Ge Yatırımı yapmalı Oktay Cem OKUTAN
 • ZİRVELER: Asansör Fuarları ve 12. KOBİ Zirvesi M. Akif TEMELLİ
 • Kabin İçinde Mahsur Kalan Kişileri Kurtarma Ünsal SOLMAZOĞLU
 • Asansör sektörü ve destekler... M. Akif TEMELLİ
 • Kardeşlik Üzerine Veli SARITOPRAK
 • Sektörün Kalbi İstanbul’da Atacak Emin TUNÇ
 • Baskı grupları... Veli SARITOPRAK
 • Asansör Güvenliğinde Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorumluluğu Yrd. Doç. Dr. Orhan FİLİZ
 • PATENTLE KAZANMAK Veli SARITOPRAK
 • Yeniden Gündem “MARKA OLMA” M. Akif TEMELLİ
 • Kendimizi tehlikede hissetmek Müfit ŞEKERCİ
 • Kurumsallaşamama Sancısı Veli SARITOPRAK
 • Asansör Sektörel Gelişim Platformu Oktay Cem OKUTAN
 • Asansör Teknolojilerinde Son Gelişmeler ile Enerji Verimliliğinin Arttırılması Doç. Dr. Mahir DURSUN

 • Marka Tescili Hakkında Genel Bilgi Filiz Yılmaz

  Türk Patent Enstitüsü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında parafe edilen protokol gereğince TPE’de yer alan markaların ne kadar ihracat yaptığı, piyasa ve marka değerini yükseltilerek, yapılan ihracatlarda da vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

   Gümrük işlemleri olan ürünlerin toplatılması ile karşı karşıya kalınmaması için markaların tescil işlemlerinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

   MARKA NEDİR? Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

   Marka hakkı sahibine sağlanan marka koruması, tescil yolu ile elde edilir.Türkiye’de markalar 556 sayılı Markaları Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır. Markaların 556 Sayılı KHK’ nin etkili korumasından yararlanabilmesi için tescilli olması zorunludur.

   Marka tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsü’dür. Marka sicile kaydedildiğinde, diğer bir deyişle, tescil edildiğinde yasallaşır ve yasal koruma sağlar.

   MARKA TESCİL BELGESİ NE TÜR HAKLAR SAĞLAR? Marka tescili, sahibine markanın üçüncü kişilerce izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı veya karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Tescil ettirilen marka belgesi, belgede yazılı olan ürün ve hizmetler üzerine markayı koyma ve kullanma hakkı verir ve sahibine tescilli markayı haksız yere kullanan ve taklit edenlere ihtarname çekme, markayı taşıyan ürünlere ihtiyati tedbir ve el koyma hakkı ile maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını sağlar.

   Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar. Tescilsiz marka kullanımı; aynı mal ya da hizmetle ilgili olarak daha önce tescilli bir markanın varlığı karşısında hem markaya yapılan yatırımların tümüyle boşa gitmesi, hem de hukuk ve ceza davaları ile karşı karşıya kalma riski nedeniyle son derece sakıncalıdır.

   Markanın bir değer, bir sermaye, kıymeti milyar dolarlarla ölçülen bir mal varlığı olduğu bilincine varmanız ve onu tescil ile korumanız, ileride telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalmamanız için önemlidir.

   MARKA OLUŞTURURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

   1-Kolay okunabilmeli,

   2-Ayırt edici özelliği bulunmalı,

   3-Kolayca taklit edilememeli,

   4-Okunuşu kulağa hoş gelmeli,

   5-Tüketicinin zihnine işlemeye ve bilinçaltına tesir etmeye elverişli olmalı,

  6-İhracat yapılacaksa ihracat yapıldığı ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı.

   7-Markayı kullanmaya başlamadan önce başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı.

  8-Bir markada aranacak en önemli özellik, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme gücünün bulunmasıdır.

  Markanın mutlaka bir anlamı olması, anlaşılır olması gerekmez. Dünyada veya Türkiye’de büyük firmaların isim veya markalarını incelediğimizde bu markaların firma kurucularının isimlerinden, isimlerinin baş harflerinden oluştuğu veya sözlüklerden seçilmiş kelimeler olduğu görülmektedir.

  Ticaret ünvanları ve işletme adları başka kanunlarla tescilli olsa bile, marka olarak tescil edilmedikçe marka sayılmaz.

   TESCİLDEN ÖNCE ÖN ARAŞTIRMA MUTLAKA YAPILMALIDIR!

   Marka seçimi yapıldıktan sonra yapılacak ilk iş markanın tescilli olup olmadığının araştırılmasıdır. Markanın başkası adına tescilli olmadığı öğrenildikten sonra tescil için müracaat edilmelidir. Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı hakkında araştırma yapılmadan başvuru yapılması halinde, marka başkası adına tescilli olması durumunda markaya yapılan yatırım boşa gidebilir. Zaten uzun süren tescil prosedürü için tekrar başvuru ve masraf yapmak zorunda kalınabilir.

   MARKA TESCİL PROSEDÜRÜ

   Markalar Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat gününden itibaren korunmaya hak kazanmakta olup, aşağıda açıklanan kanuni prosedürler nedeniyle itiraz gelmemesi durumunda tescil belgesinin gelmesi ortalama 12-14 ay sürmektedir.

   1-Başvuru: Yapılan ön araştırma sonucu, Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı öğrenildikten sonra Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı’na başvuru yapılır.

   2- İlan: Başvuru yapıldıktan ortalama 6 ay sonra marka Resmi Markalar Bülteninde yayınlanır. Tescil başvurusu yapılan bütün markalar Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nca ayda bir yayınlanan Resmi Markalar Bülteninde 3 ay süreyle üçüncü kişilerin itiraz ve incelemesine sunulmaktadır.

   3- Tescil aşaması: Resmi Markalar Bülteninde yayınlanan markalara herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda itiraz süresinin bitiminden ortalama 15-30 gün içinde tescil kararı tebliğ edilir. Tescil kararının tebliğinden itibaren 4 aylık kesin süre içinde tescil harcının ve noksan evrakların tamamlanması gerekmektedir. Tescil kararının tebliğinden itibaren en kısa süre içinde tescil harcı yatırılır ve noksan evraklar tamamlanırsa yaklaşık 30-60 gün içinde ‘Marka Tescil Belgesi’ gönderilmektedir.

  4- Marka Koruma Süresi: Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

   TESCİL İÇİN GEREKLİ BELGELER

   1-Firmanın faaliyet belgesi (Ticaret veya sanayi odaları, esnaf odaları veya vergi dairelerinden alınabilmektedir.)

   2-Markanın örneği.(Logo varsa görselinin alınması)

  3-Vekalet name. (Noter tasdiki gerekmez)

   4-Firma kaşesi

   MALİYET:

  Tek sınıfta marka başvuru ücreti 400.00 TL + KDV ‘dir.

   (Başvuru harcı, hizmet bedeli ve varsa logo veya sloganınız dahildir) Artan her sınıf için de 200.00TL eklenir. 

  wife cheated now what click my wife cheated now what do i do
  signs of infidelity married looking to cheat how married men cheat
  adult intimate stories femchoice.org preteens having sex stories
  prescription drugs discount card read online coupons for walgreens
  walgreens photo coupon in store printable intelliwins.com walgreens online coupons 2015
  medication discount coupons rx prescription discount photo code walgreens
  walgreens online coupon codes prescription discounts cards discounts on prescriptions
  free prescription drug discount card free viagra coupons viagra coupon free
  2015 cialis coupon free coupon for cialis lilly coupons for cialis
  drug coupon card viagra coupons printable pet prescription discount card
  viagra discount coupon drug discount coupons discount card for prescription drugs
  viagra coupon card softballspa.com viagra.com coupon
  2016 viagra coupon blog.brunothalmann.com coupons viagra
  abortion pill abortion pill abortion pill
  lisinopril and rash and itching go lisinopril and rash and itching
  drug coupons codesamples.in prescription coupon
  arcoxia 90 cena arcoxia 120 mg arcoxia 120 mg
  nortriptyline tablet harshpande.net nortriptyline nedir
  yasminelle hinta yasminelle hinta yasmine
  celebrex generique krishnan.co.in celebrex medicament dangereux
  vibramycin d open vibramycin prospect
  amitriptyline side effect devlog.stoepel.net amitriptyline for dogs
  low dose naltrexone withdrawal naltrexone alcoholism medication what is ldn