MAKALELER
 • Kamu ihalelerindeki bazı şartnameler haksız rekabet koşullarının oluşmasına sebep olmaktadır Abdurrahman AKSÖZ
 • Değirmen taş mı yiyor? Ergün Güneş
 • Merdiven Altı İmalat ! M. Akif TEMELLİ
 • Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşları (I) Veli SARITOPRAK
 • 2012 Ve Asansör Sektörü... Elk. Müh. Adil ŞENOL
 • Sivil Toplum ve Demokrasi Veli SARITOPRAK
 • Yabancı marka hayranlığı Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • Yeşil Etiket Ünsal SOLMAZOĞLU
 • Yerli üretimin desteklenmesi yerli sektörün var olması için şarttır Emin TUNÇ
 • Ekonominin motoru olan inşaat sektörü, aynı zamanda asansör sektörünün de itici gücü olmalı Mustafa KARAHAN
 • Eş ve çocuğa alınan ev, araba ve ortak hesaba aman dikkat... Şükrü KIZILOT
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ
 • İnovasyon Veli SARITOPRAK
 • Antalya’dan Asansör Sektörüne Bakış Mustafa YAYLA
 • Katılımcılık ve Gönüllülük Veli SARITOPRAK
 • Firmalar: DİKKAT! Her durum için en az bir alternatif çözümünüz hazır olsun… Müfit ŞEKERCİ
 • Farklılıkların yönetimi ve liderlik Ali Açıkgöz
 • Kendimizi tehlikede hissetmek Müfit ŞEKERCİ
 • Farklı Asansör Uygulamaları M. Akif TEMELLİ
 • Tek ortaklı Anonim Şirket uygulaması Hüseyin YILDIRIM

 • Müşteri Görüşleri ve İnovasyon Selçuk KARAATA

  Bircok calışmada inovasyonun ihtiyaclardan kaynaklandığısoylenir. Bu goruşe katılmayan yazarların da var olduğunu belirtmemiz gerekir. İhtiyacıortaya koyan ise muşteridir. Yani urun ve hizmetlerin ulaştığıkesimin yani muşterinin urun ve hizmete ilişkin yeniliği belirleme ve tasarlama surecinde mutlaka etkisi vardır. Bu etkinin oluşumunda muşteri odaklıbir yaklaşımın geliştirilmesi icin metodolojik bir yaklaşıma ihtiyac duyulduğu kesindir. Bu metodoloji bir işletmenin icinde bulunduğu sektore ve cevre koşullarına gore farklılık gosterebilir. Ancak yine de kurumların kendilerine gore uyarlayabileceği genel bir cercevenin belirlenmesi yararlıolur. Bu cercevenin yapısıhakkında Harvard Business Review’dan sectiğimiz bir makalenin cıktılarınıpaylaşmamız, okuyucularımıza bu cercevenin ana unsurlarınıaktarmak acısından onemli duşuncesindeyiz. Muşterinin beklentileri ve yorumlarıonem taşımaktadır. Muşteriyi nasıl dinlediğimizle birlikte muşterinin nasıl bir sonucla karşıkarşıya kalmak istediğini anlayacağımız sistemi doğru bir şekilde yapılandırmamız, yeni bir urun veya hizmetin başarılıolup olmamasında etken unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir . Bu gercekliğe ilişkin cok sayıda orneği ele almak mumkundur. Ele alacağımız ornek ABD’de yerleşik olan Cordis adlıtıbbi arac uretimi alanında calışan bir fi rmaya aittir. Cordis, sonuc odaklıbir metodoloji kullanarak urun geliştirme uzerinde calışmalar yapmıştır. 1993 yılında Cordis’in yıllık satışlarıUSD 223 milyon civarında ve hisse senedi USD 20 değerindeydi. Firmanın pazar payıise yuzde 1 civarındaydı. Firma, pazar payınıen azından yuzde 5 duzeyine cıkarmak amacıyla yeni urun stratejisi geliştirmeye karar verdi. Bu amacla bir metodoloji benimseyerek doktorlarla, hemşirelerle ve diğer laboratuar personeliyle sonuc odaklımuşteri mulakatlarısurdurdu. Goruşmeler sadece urunde arzu edilen ozelliklerin neler olmasıgerektiğini değil, aynızamanda bir ameliyattan once, ameliyat esnasında ve ameliyat sonrasında ne tur sonuclar elde etmek istediklerini dikkate alan bir icerikte tasarlandı. Goruşmelerden elde edilen veriler, yeni urun stratejisinin geliştirilmesinde onemli ve henuz ihtiyaclarıkarşılanmamışolan yeni bir pazar segmentine girişin formule edilmesi amacıyla kullanıldı. Bu calışmaların ardından fi rmanın satışlarıiki yıl icerisinde iki katına cıktıayrıca fi rma stent isimli urunu geliştirme başarısınıgosterdi. Stent’in geliştirilmesinin ilk yılında ciro USD 1 milyar duzeyine cıktı, 1996 yılında da Johnson&Johnson fi rmayısatın aldı. Bu gelişimin gercekleşmesinde muşteri ve inovasyon arasındaki ilişkinin tanımıicin aşağıda aktarılan bicimde bir metodoloji uygulandı.

  1. Adım: Sonuc OdaklıYapıya Sahip Olan Muşteri Goruşmelerinin Planlanması: Başarılıolabilmek icin goruşmelerin, urun ve hizmetle ilgili sureci oluşturan ve birleştirilmiştum parcaların adım adım tekrardan ayrıştırılıp incelenebilir hale getirilmesi gerekir. Surecin tum bileşenlerinin tanımlanmasının ardından, goruşmelere katılacak olan muşteri kesiminin dikkatli bir bicimde secilmesi gerekir. Burada onem taşıyan husus; urunle doğrudan ilgili olan kesimin dar gruplara ayrılabilmesidir. Ayrıca her bir muşteri tipini temsil edebilecek farklıbireyleri secebilmek de kritik bir başarıunsuru olarak karşımıza cıkmakta. Grubun icindeki ceşitlilik artıkca, doğal olarak goruşmelerden elde edilen sonucların irdelenmesi de daha guc hale gelecektir. Cordis’in yaklaşımıincelendiğinde, orneğin doktorların secimi yapılırken farklıyaşgrupları, ulkenin farklıbolgelerinden gelen bireylerin bir araya gelmesine ozen gosterilmiştir.

  2. Adım: Arzu Edilen Sonucların Elde Edilmesi: Bu surecin yonetiminde hakemlik gibi bir gorevi ustlenebilecek uzmanlığa, yani moderatorluğe ihtiyac duyulmakta. Moderator, goruşme yapılan muşteri kesiminin sozlerinin acıklığa kavuşmasında ve gecerli birer soylem haline gelmesi gibi alanlarda yardımcıolmakta. Moderatore duşen onemli gorevlerden bir diğeri; urun veya hizmet ile ilgili surecin butunu hakkında goruşlerini alabilmektir. Bir katılımcının (muşterinin) herhangi bir cozume ulaşmak icin goruşlerini ifade etmesi halinde moderatorun bu goruşu bir cozume ulaştırmaktan cok, surecin analiz edilmesi yonunde sorularınıyeniden sormasıve bu amacla yonlendirmesine gerek duyulur. Goruşmeler boyunca urun ve hizmete giden tum surecin ve adımların en net bicimde ele alındığından emin olunmasıgerekir.

  3. Adım: Elde Edilen Sonucların Organize Bir Bicimde Sınıfl andırılması: Mulakatların sonlandırılmasınıtakip eden aşamada, araştırmacılar sonuclarıkapsamlıbir bicimde liste haline getirirler. Bu surec boyunca yapılan iştekrarlarıortadan kaldırmak, elde edilen girdileri, urunlere ve hizmetlere ilişkin her bir surecle ilişkili olabilecek bicimde gruplara bolmektir.

  4. Adım: Onem Sırasıve Tatmin Duzeyine Gore Elde Edilen SonuclarıPuanlandır: Sonucların listelenmişbir bicimde elde edilmesinin ardından sıra sayısal bir araştırmanın-anket calışmasının yurutulmesine gelir. Anket calışmasıicinde elde edilen sonucların goruşmelere katılan muşteriler tarafından puanlandırılmışhalleri olacaktır. Anket calışmasına katılanlardan her bir sonucu onem derecesine ve o anda sahip olduklarıtatmin duzeyine gore puanlamalarıbeklenir. Derecelendirme-puanlama sonunda elde edilen girdiler bir matematik formulle hesaplanır ve sonucunda her bir fırsatın ne duzeyde bir cekim gucune sahip olduğu anlaşılır.

  5. Adım: Elde Edilen Sonucların İnovasyon icin Kullanılması: Son aşama urun geliştirme, pazarıbolumlendirme ve daha iyi rekabet analizi icin fırsat alanların ortaya cıkmasıicin kullanılır. Anketten elde edilen veriler aynızamanda kavramların geliştirilmesi ve bu kavramlara alternatif seceneklerin oluşturulmasıamacıyla da kullanılmaktadır. Hedefl erin ortaya cıkmasıyla birlikte Cordis icin kavram uretimine dair bir cerceve elde edilmiştir. Bu aşamanın ardından Cordis Ar-Ge biriminin calışmasıbaşlar, sistematik bir bicimde formule edilen bir duzineden fazla sayıda urun konsepti ortaya cıkarırlar. Son aşamada fi rma yoneticileri, her bir urun konseptinin, mulakatlarla ortaya cıkarılan her bir sonucu hangi duzeyde tatmin ettiğine dair değerlendirmeyi yaparlar. Cordis orneğinde olduğu gibi, bir işletmenin muşterilerinin ongordukleri cozum onerilerini işletmeye doğrudan iletmeleri yerine muşterilerin neye onem verdiklerinin anlayacak bir yontemle beyin fırtınalarıyapmak cok daha verimli bir yaklaşımdır. İnovasyon sureci, muşterilerin elde etmek istediği sonucların tanımlanmasıyla başlar; ve muşterinin alabileceği urun ve hizmet kalemlerinin yaratılmasıyla sonuclanır. Elde edilmesi hedefl enen sonucların belirlenmesi muşteri araştırmalarının odağıolduğu takdirde inovasyonda yonetilebilir ve tahmin edilebilir bir disiplin olma ozelliği taşır.

  ways to contract hiv astrobix.com early signs of aids
  my boyfriend cheated site i cheated on my boyfriend what do i do
  cheated on my girlfriend girlfriend cheated on me with her ex i cheated on my girlfriend but i love her
  married and want to cheat megaedd.com why do wife cheat
  print free coupons zackwalker.com rx coupon
  why married men cheat sde.sdeblog.natchcloud.com My husband cheated on me
  clomid link avodart
  clomid read avodart
  coupons for prescriptions mba-institutes.com free prescription cards
  new prescription coupon read discount card prescription
  risperdal effets secondaires click risperdal notice
  buscopan dosierung buscopan buscopan preis
  arcoxia 90 cena arcoxia 120 mg arcoxia 120 mg
  periactin kissa periactin 4 mg periactine
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  yasminelle hinta blog.keylink.rs yasmine
  viagra site viagra generique
  zyrtec dosage for adults read zyrtec ingredients vs benadryl