MAKALELER
 • Patent Fakiri Türkiye Veli SARITOPRAK
 • İhracata Başlamak... Ancak Nereden ve Nasıl? Pınar Güncan Pişkin
 • İthal değil, ihraç edilen!!! Cem BOZDAĞ
 • Asansörlerde Halat Problemleri Ercan Yarıcı
 • Çek Yasası Yeni Mağdurları M. Akif TEMELLİ
 • Uluslararası Platformlarda Türk Asansör Sektörü, Türkiye Logosu Altında Temsil Edilmelidir Yasemin BULUT
 • Kentsel Dönüşüm Yasası'nın Getirdikleri Hüseyin YILDIRIM
 • Neden, Bu Yönetmelik Yayınlandığında Bakanlık Bir Pilot Bölge Ya Da Ön Geçiş Süresi Koymadı? Oktay Cem OKUTAN
 • Asansör Güvenliğinde Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorumluluğu Yrd. Doç. Dr. Orhan FİLİZ
 • Doğru Risk Değerlendirmesi ve Etkin Çözümler Gerekli Fehmi PİRECİ
 • Müşteri Görüşleri ve İnovasyon Selçuk KARAATA
 • Dış ticarette önemsenmesi gereken birkaç husus Müfit ŞEKERCİ
 • İşadamı, Liderlik ve Girişimcilik Veli SARITOPRAK
 • Uygulayamadığımız Standart Ts En 81-70 Arif BAR
 • Bakanlığa ve Odalara Soruyorum; Mühendise Ne Gerek Var? Fehmi PİRECİ
 • Asansörde İş Sağlığı ve Güvenliği Mustafa TUTSAK
 • Kuyu Dibi Risk Analizi Hangi Durumlarda Yapılmalıdır Ünsal SOLMAZOĞLU
 • Asansör Sektörel Gelişim Platformu Oktay Cem OKUTAN
 • Sektörün Kalbi İstanbul’da Atacak Emin TUNÇ
 • Her Şeye Rağmen 2012 Müfit ŞEKERCİ

 • Orta ölçekli işletmelerde ücret yönetimi Nazan Doğan

   İşletmelerin başarı ve üretim göstergeleri, birlikte çalıştıkları insanların sahip oldugu bilgi, yetenek ve kapasitesine baglıdır. Bilgili, yetenekli ve yüksek kapasiteli çalışanları elde tutmak için doğru bir ücret yönetimi en etkili faktörlerden birisidir. Çalışanlar arasında doğru ve adil bir ücret yönetim sistemi algısını oluşturamayan işletmeler, çalışanlarını doğru bir ücret yönetimi sergileyen işletmelere kaptıracaklardır.

   Ücret yönetimi konusunda oldukça fazla akademik ve uygulamaya yönelik çalışmalar vardır. Ancak, benim bahsetmek istediğim yapıları ve büyüklüklerinden bağımsız olarak tüm şirketlerin ücret yönetimini etkileyen ana faktörlerdir.

  İşverenin Ücret Politikası;

   Şirket patron veya patronlarının, ücrete bakış açıları önemli ve belirleyici bir faktördür. Ücreti yalnızca maliyet olarak gören, bunu tehdit olarak kullanmaya meyilli ve ücret yönetimini bir rekabet unsuru olarak değerlendiremeyen işverenlerin bu konudaki algıları bordro düzenlemenin ötesinde olmayacaktır. Bu da bir ücret yönetimi değil, sadece para ödeme işidir.

   Ücret sistemini, şirket hedefleri ve amaçları istikametinde, doğru ve adil yönetilmesi gereken aynı zamanda teşvik ve motive edici bir unsur olarak görebilen işverenler, bölgesel ve sektörel analizler doğrultusunda ücret yönetim sistemlerini kurarak, çalışanların memnuniyet ve aidiyet duygularını yükseltebilir, şirket performansını yukarıya taşıyabilirler.

  Sektörel Analiz;

   Bu konuda öncelikle yapılması gereken İş Değerleme sistemi ile, ücret ve iş tanımları arasında bir denge kurmaktır. Bu dengeyi sektördeki diğer firmaların ücret seviyelerine göre konumlandırmak ise kıyaslama çalışması ile mümkündür..

  Sektörel ve bölgesel analiz çalışmalarında amaç, gerçekçi bir ücret seviyesi belirlemek ve işletmenin genel ücret politikasına baz oluşturacak destekleyici veriler elde etmektir.

  Performans;

  Özellikle ücret konusunda bir sistem dahilinde hareket etmeyen işverenler, ücret ve performansı fazla içiçe geçirerek uygulamaktadır. Oysa ki ücret, performans ile ilişkili hale geldikçe adil olarak uygulanma ve algılanma şansını yitiriyor. Denge unsurları oturtulmamış, bölgesel ve sektörel analiz verileri olmayan, çalışanların iş değerlemeleri yapılmamış şirketlerde, patronun öngörüsü ile performansın ücrete yansıtılması, diğer çalışanlar arasında verimlilik, memnuniyet ve aidiyet duygusunu zedeleyen bir faktör olarak tekrar işverenin karşısına çıkmaktadır.

  Ücret, belirlenen bir işin karşılığında ödenen paradır. Performans ile karıştırılmamalıdır.

   Bu yazımda, doğru bir ücret yönetim sistemi kurmak isteyen, ne yapmalıyım, nerden başlamalıyım? düşüncesinde olan orta ölçekli işletme patronları için, ücretin oluşumunu belirleyen faktörleri ortaya koymaya çalıştım. Ücretin oluşumunda dengeleri sistematik olarak kuran, yorumlayan ve değerlendiren, ücret gizliliğini sağlarken, sistemin şeffaflığını koruyabilen ve daha az maliyetle daha çok motivasyon elde etmeyi başarabilen işletmeler, hem itibarlarını yükseltecek, hem de çalışlarının menuniyetini ve aidiyet duygusunu yükselteceklerdir.

  Yolunuz, yolumuz hep açık olsun… 

  should i cheat on my girlfriend read my girlfriend cheated on me what do i do
  married and want to cheat link why do wife cheat
  walgreens photo coupon in store printable site walgreens online coupons 2015
  walgreens online coupon codes prescription discounts cards discounts on prescriptions
  free printable viagra coupons mikemaloney.net coupon for prescriptions
  free prescription drug discount card site viagra coupon free
  free prescription drug card click rx discounts
  propranolol read prednisolone pill
  imitrex pill valacyclovir pill amoxil 500mg
  lisinopril and rash and itching go lisinopril and rash and itching
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  cialis free coupon codesamples.in cialis coupon codes
  drug coupons codesamples.in prescription coupon
  prescription drugs coupon coupon for prescriptions cialis.com coupon
  risperdal effets secondaires click risperdal notice
  buscopan dosierung charamin.jp buscopan preis
  periactin kissa periactin 4 mg periactine
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  anafranil ve alkol anafranil ve alkol anafranil 25
  free discount prescription cards martialinfo.com cialis online coupon