MAKALELER
 • Orta Hızlı Asansör Uygulamalarında Pratik Çözümler Dr. Bayram AKDEMİR
 • Asansörlerde Halat Problemleri Ercan Yarıcı
 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ için OSGB AÇILIMI İlhan Yıldırım
 • Asansörlerde Enerji Verimliliği Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Türk asansör markası heyecanı: Büyük yolculuklar küçük adımlarla başlar… Hasan İLGEN
 • Garanti belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırıldı Arif BAR
 • Kendimizi tehlikede hissetmek Müfit ŞEKERCİ
 • Farklı Asansör Uygulamaları M. Akif TEMELLİ
 • Türkiye’ de Snel Ve Yönetmelik Süreci Mustafa TUTSAK
 • Türkiye’deki durumu yurt dışındaki fuarlara gitmeye başladığımızda kavradık Hasan ALTUN
 • İşsizliğin panzehiri girişimcilik Veli SARITOPRAK
 • Rakibimiz, Yanımızda Maaşla Çalışıyor (mu?)… Müfit ŞEKERCİ
 • Sanayici önünü nasıl görecek? Müfit ŞEKERCİ
 • 6102 s. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA BORÇLANMA YASAĞI ve HUKUKİ SONUÇLARI Humral TAN
 • Asansör bakım ve onarım teknisyenlerinin mesleki yeterlilikleri ve meslek standartları Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • HA DÜŞTÜ! HA DÜŞECEK! Ergün Güneş
 • G İ R İ Ş İ M C İ L İ K M. Akif TEMELLİ
 • Yasa çıkmış ama yürürlük tarihi unutulmuş Şükrü KIZILOT
 • Ankara’da, bir asansör montajında iş kazası ve sonrasında ortaya çıkan ihmaller zinciri M. Akif TEMELLİ
 • “G 2O TURKEY 2015 ZİRVESİ”NDE KOBİLER M. Akif TEMELLİ

 • Orta ölçekli işletmelerde ücret yönetimi Nazan Doğan

   İşletmelerin başarı ve üretim göstergeleri, birlikte çalıştıkları insanların sahip oldugu bilgi, yetenek ve kapasitesine baglıdır. Bilgili, yetenekli ve yüksek kapasiteli çalışanları elde tutmak için doğru bir ücret yönetimi en etkili faktörlerden birisidir. Çalışanlar arasında doğru ve adil bir ücret yönetim sistemi algısını oluşturamayan işletmeler, çalışanlarını doğru bir ücret yönetimi sergileyen işletmelere kaptıracaklardır.

   Ücret yönetimi konusunda oldukça fazla akademik ve uygulamaya yönelik çalışmalar vardır. Ancak, benim bahsetmek istediğim yapıları ve büyüklüklerinden bağımsız olarak tüm şirketlerin ücret yönetimini etkileyen ana faktörlerdir.

  İşverenin Ücret Politikası;

   Şirket patron veya patronlarının, ücrete bakış açıları önemli ve belirleyici bir faktördür. Ücreti yalnızca maliyet olarak gören, bunu tehdit olarak kullanmaya meyilli ve ücret yönetimini bir rekabet unsuru olarak değerlendiremeyen işverenlerin bu konudaki algıları bordro düzenlemenin ötesinde olmayacaktır. Bu da bir ücret yönetimi değil, sadece para ödeme işidir.

   Ücret sistemini, şirket hedefleri ve amaçları istikametinde, doğru ve adil yönetilmesi gereken aynı zamanda teşvik ve motive edici bir unsur olarak görebilen işverenler, bölgesel ve sektörel analizler doğrultusunda ücret yönetim sistemlerini kurarak, çalışanların memnuniyet ve aidiyet duygularını yükseltebilir, şirket performansını yukarıya taşıyabilirler.

  Sektörel Analiz;

   Bu konuda öncelikle yapılması gereken İş Değerleme sistemi ile, ücret ve iş tanımları arasında bir denge kurmaktır. Bu dengeyi sektördeki diğer firmaların ücret seviyelerine göre konumlandırmak ise kıyaslama çalışması ile mümkündür..

  Sektörel ve bölgesel analiz çalışmalarında amaç, gerçekçi bir ücret seviyesi belirlemek ve işletmenin genel ücret politikasına baz oluşturacak destekleyici veriler elde etmektir.

  Performans;

  Özellikle ücret konusunda bir sistem dahilinde hareket etmeyen işverenler, ücret ve performansı fazla içiçe geçirerek uygulamaktadır. Oysa ki ücret, performans ile ilişkili hale geldikçe adil olarak uygulanma ve algılanma şansını yitiriyor. Denge unsurları oturtulmamış, bölgesel ve sektörel analiz verileri olmayan, çalışanların iş değerlemeleri yapılmamış şirketlerde, patronun öngörüsü ile performansın ücrete yansıtılması, diğer çalışanlar arasında verimlilik, memnuniyet ve aidiyet duygusunu zedeleyen bir faktör olarak tekrar işverenin karşısına çıkmaktadır.

  Ücret, belirlenen bir işin karşılığında ödenen paradır. Performans ile karıştırılmamalıdır.

   Bu yazımda, doğru bir ücret yönetim sistemi kurmak isteyen, ne yapmalıyım, nerden başlamalıyım? düşüncesinde olan orta ölçekli işletme patronları için, ücretin oluşumunu belirleyen faktörleri ortaya koymaya çalıştım. Ücretin oluşumunda dengeleri sistematik olarak kuran, yorumlayan ve değerlendiren, ücret gizliliğini sağlarken, sistemin şeffaflığını koruyabilen ve daha az maliyetle daha çok motivasyon elde etmeyi başarabilen işletmeler, hem itibarlarını yükseltecek, hem de çalışlarının menuniyetini ve aidiyet duygusunu yükselteceklerdir.

  Yolunuz, yolumuz hep açık olsun… 

  should i cheat on my girlfriend read my girlfriend cheated on me what do i do
  married and want to cheat link why do wife cheat
  walgreens photo coupon in store printable site walgreens online coupons 2015
  walgreens online coupon codes prescription discounts cards discounts on prescriptions
  free printable viagra coupons mikemaloney.net coupon for prescriptions
  free prescription drug discount card site viagra coupon free
  free prescription drug card click rx discounts
  propranolol read prednisolone pill
  imitrex pill valacyclovir pill amoxil 500mg
  lisinopril and rash and itching go lisinopril and rash and itching
  generic cialis discount lipseysguns.com buy generic cialis
  cialis free coupon codesamples.in cialis coupon codes
  drug coupons codesamples.in prescription coupon
  prescription drugs coupon coupon for prescriptions cialis.com coupon
  risperdal effets secondaires click risperdal notice
  buscopan dosierung charamin.jp buscopan preis
  periactin kissa periactin 4 mg periactine
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  anafranil ve alkol anafranil ve alkol anafranil 25
  free discount prescription cards martialinfo.com cialis online coupon