MAKALELER
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ
 • Üretim, üretim yine üretim Veli SARITOPRAK
 • Kardeşlik Üzerine Veli SARITOPRAK
 • Acil Durum Asansörleri (İtfaiyeci Asansörleri) İlhan Yıldırım
 • İş Kazalarının Ana Nedeni M. Akif TEMELLİ
 • Yabancı marka hayranlığı Hakan BAŞKARAAĞAÇ
 • Asansörde Kaçak Akım Koruma Röleleri Mustafa TUTSAK
 • Katılımcılık ve Gönüllülük Veli SARITOPRAK
 • Asansörlerde Grup Kontrolü ve Kabin Hareketinin Optimizasyonu Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Makine dairesiz asansörler ve kurallar Mustafa GÖRMÜŞ
 • İthal asansörler ne kadar kaliteli ve verimli? Yerliler ne durumda? Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Asansörde İş Sağlığı ve Güvenliği Mustafa TUTSAK
 • “Sektörel Gelişim Platformu” Yapıcı Olmalı Ahmet Samih TARANCI
 • Uluslararası Platformlarda Türk Asansör Sektörü, Türkiye Logosu Altında Temsil Edilmelidir Yasemin BULUT
 • Asansör Bakım İşletme Yönetmeliği ve Periyodik Kontroller Mustafa GÖRMÜŞ
 • Asansör kazalarında apartman yöneticisinin sorumluluk alanı AV. Serap DEMİR
 • Yine canımız yandı. Yoksa işin fıtratında mı var(?) Bu bir kaza mı? Serdar Tavaslıoğlu
 • 2012 Ve Asansör Sektörü... Elk. Müh. Adil ŞENOL
 • 1 Temmuz 2014’ten İtibaren evler ve işyerleri boşaltılacak Şükrü KIZILOT
 • FUARDA YÜZLEŞME… M. Akif TEMELLİ

 • STK’LAR VE ÖNEMİ Veli SARITOPRAK

  21. yüzyıl artık sivil toplum kuruluşlarının çağa damgasını vuracağı yüzyıl olacaktır. Bundan böyle STK veya NQO kelimesini daha sık duyacaksınız. Gönüllü kuruluşlar ( NQO) dediğimiz sivil toplum kuruluşlarının çalışma ve aktivitelerinden haberdar olacaksınız. Sivil toplum kuruluşları kavramını açıklamadan önce size çağdaş demokrasilerden kısaca bahsedeyim.Çağdaş demokrasilerde 5 güç (erk ) ve 3 sektör vardır . Önce 5 gücü sayalım.

  - Yasama

  - Yürütme

  - Yargı

  - Medya

  - Sivil toplum Yasama ,yürütme ve bağımsız yargı parlamenter sistemi oluşturur.

  Kısaca bu 3 erkin (gücün) oluşturduğu yapıya klasik demokrasi denir. Yasamayı meclis, yürütmeyi hükümet, yargıyı da bağımsız mahkemeler temsil eder. Yazılı ve görsel basına da Medya denildiğini biliyorsunuz. 5. ve en önemli güç de sivil toplum kuruluşları denilen dernek,cemiyet, vakıf ,birlik, federasyon, konfederasyon, platform ve insiyatiflerdir. İşte çağdaş demokrasileri bu 5 güç yönetir ve yönlendirir. Sivil toplum kuruluşları çağdaş demokrasinin olmazsa olmazlarıdır ve diğer 4 erk kadar önemli ve etkendirler. Yine çağdaş demokrasi kavramına dönersek çağdaş demokrasiler 3 sektör üzerine oturmuşlardır. İlki, tüm çalışanları genel veya katma bütçeler ile belediyeler ve diğer kamu bütçelerine bağlı kamu hizmeti görevlilerinden oluşan birinci sektördür. Bu sektöre KAMU SEKTÖRÜ denir. İkinci sektör kar amaçlı ÖZEL SEKTÖR dür. Devletin ekonomik gücünü asıl bu sektör oluşturur. Ticaret ve sanayi odaları, borsalar, işçi ve işveren sendikaları, federasyonları ve konfederasyonları ikinci sektörün ( Özel Sektör’ün ) kuruluşlarıdır. 

  Üçüncüsü ise vatandaşların kar amacı gütmeksizin gönüllü olarak kamu görevlerine katılımını sağlayan dernek, cemiyet, vakıf, birlik, hareket , grup ve platformlardır. Bu sektöre 3. sektör, Gönüllü Kuruluşlar Sektörü, Sivil Toplum Kuruluşları Sektörü, vatandaşlar sektörü gibi isimler verilmektedir. Batıdaki adı Nongovernmental Organizations dur.( NQO) veya ENCIO diye okunur. 2012 yılı itibarıyla Türkiye ve Ankara’daki STK’lar İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığının verilerine göre, Türkiye’de kurulan dernek sayısı yaklaşık 235 bin e ulaşmış ancak bu derneklerden 92.000 tanesi şu anda faal. 143.000 dernek ise fesih edilmiş.Bu derneklerinde yarıya yakını tabela derneğidir ve bir faaliyeti yoktur. Türkiye maalesef sivil toplumculukta sınıfta kalmıştır.Elli küsur yıldır üyesi olmağa çalıştığımız Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Almanya’da 2,5 milyon,Fransa’da 1,5 milyonu aşkın dernek faaliyette. AB üyesi ülkelerde her 40 kişiden 1 kişi dernek üyesi iken Türkiye’de 1000 kişiye 1dernek düşüyor. Kuzey ülkelerinden İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’da fiili nüfusun 4 misli dernek ve vakıf var. Bu ülkeler örgütlü toplumun bilincine varmışlar. Bu ülkelerde hayatın her safhasında sivil toplum örgütleri etkinler ve kendilerini yönetenleri yönlendirebilmektedirler. Bu yüzden sivil toplumun etkin ve yetkin olduğu ülkelerde demokrasi iyi işliyor. Ve yol kazaları ( ihtilal,ara rejim, post modern darbe )olmuyor. Demokrasinin oturması ve iyi işlemesi için sivil toplumun etkin ve güçlü olması şarttır. Örgütlü toplum güçlü toplumdur. Bir ülkede sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü ise o ülkenin demokrasisi de o denli güçlü olur. Gelelim Ankara’ya maalesef Ankara sivil toplumculukta yerinde sayıyor. 2012 yılı Aralık ayı itibarı ile 93538 dernek ve 700 civarında vakıf faaliyet gösteriyor. Bu rakamlar fevkalade yetersizdir. 4,5 5 milyon nüfuslu Ankara’da en az 100.000 dernek ve 2500-3000 civarında vakıf olması gerekiyordu. Türk insanı STK’ lara niye soğuk duruyor? Türk halkı önce örgüt adından ürküyor ve hemen aklına 12 Eylül öncesi geliyor. Bir diğer neden ise katılımcı bir toplum olmamamız.Biz her şeyi karşı taraftan, başkalarından bekleriz. Elimizi taşın altına sokmak, sorumluluk almak ve özveri göstermek gibi bir alışkanlığımız yok. Bunun yanı sıra nemelazımcıyız. Ve en önemlisi bir sivil toplum kuruluşuna üye olurken bu oluşumlardan ne kazanırız bize ne faydası olur diye hesap yaparız. Sivil toplumculuk gönüllü çalışmaktır ve karşılıksız fedakarlıktır. Sivil toplumculuk almadan vermektir. Sivil toplumculuk karşılıksız hizmet etmektir. Ben inanıyorum ki başkalarına yardıma eğilmedikçe kimse dik duramaz. Ülkesini, milletini, devletini ve insanlığı sevmeyenler sivil toplumcu olamaz. Hepimizin bu ülkeye hizmet borcu var. Bu borcu ödemek için herkes elini taşın altına koymalı ve “ Ben bu ülke insanı için , bu ülke için , yaşadığım çevre ve mensubu olduğum millet için , devlet için ne yapabilirim?” demelidir. İşte sivil toplumun fonksiyonu burada başlıyor. Karşılıksız hizmete koşmak, vatana ve millete karşı sorumluluk hissetmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl artık STK’ ların dönemi olacaktır. STK’larda Yasama, Yürütme, Yargı ve Medya’dan sonra ülke yönetiminde etkin ve söz sahibi bir kuvvet olacaktır. İkibinli yıllarda artık kişinin tek başına hakkını arayacağı günler geride kalmıştır. Kişi hakkını üyesi olduğu sivil toplum kuruluşları vasıtası ile arayacak, sivil toplum kuruluşları toplumun sesi olacak. Toplumun refleksi olacaktır. Yerel yönetimlerin , hükümetlerin ve devletin yetişemediği yerlerde halka hizmete koşacak, topluma iyi vatandaşlığı, faydalı vatandaşlığı öğretecekler ve hizmette kamu ile devlet ile yarışacaklardır. Sivil toplumculuk ülke yönetimine katılımı sağlar, çoğulculuğu sağlar. Demokrasiye siz, biz, kurumlar, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları sahip çıkarsa demokrasi yaşar. Çağdaş demokrasinin sağlıklı bir şekilde çalışmasında en büyük rollerden biri STK’lara düşer.

  my boyfriend cheated cheat boyfriend i cheated on my boyfriend what do i do
  my girlfriend cheated on me what do i do maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com has my girlfriend cheated on me
  cheated on my girlfriend read i cheated on my girlfriend but i love her
  will my husband cheat tolobel.com when women cheat
  walgreens printable coupon click walgreens photo prints
  free coupons clothes4work.co.uk drug discount coupons
  free coupons clothes4work.co.uk drug discount coupons
  walgreens photo coupon in store printable site walgreens online coupons 2015
  free prescription discount cards site free discount prescription card
  acyclovir 800mg open propranolol
  drug coupon card blog.alpacanation.com pet prescription discount card
  prescription drugs discount cards site 2016 viagra coupon
  viagra discount coupon drug discount coupons discount card for prescription drugs
  viagra discount coupon drug discount coupons discount card for prescription drugs
  new prescription coupon modelosguayaquil.com internet drug coupons
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  prescription discount coupons cialis online coupon cialis coupon
  cialis free coupon codesamples.in cialis coupon codes
  free prescription drug discount card free cialis samples coupon prescription drugs coupon
  augmentin pret site augmentin gyerekeknek
  aldactone 100 mg tablete nguoiviendong.net aldactone 100 mg tablete
  naprosyn naprosyn 250 mg naprosyn 250 mg
  buscopan dosierung charamin.jp buscopan preis
  periactin kissa periactine danger periactine
  ramipril hexal alkohol ilkpirlantam.com ramipril bivirkninger
  euthyrox wirkstoff igliving.com euthyrox 125
  yasminelle hinta blog.keylink.rs yasmine
  cialis walgreen coupon link cialis coupon
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  aravalle click aravaca codigo postal
  kamagra shop kamagra jelly kamagra
  prescription discounts cards click free prescription cards discount
  naltrexone side effects forum http://naltrexonealcoholismmedication.com/ naltrexone schedule