MAKALELER
 • Kuyu üst boşluğu düşük kuyularda güvenli çalışma İlhan Yıldırım
 • 2011 Yılı, İthal Ürün Tutkusunu Azalttı M. Akif TEMELLİ
 • Kabin İçinde Mahsur Kalan Kişileri Kurtarma Ünsal SOLMAZOĞLU
 • Ekonominin motoru olan inşaat sektörü, aynı zamanda asansör sektörünün de itici gücü olmalı Mustafa KARAHAN
 • Yeşil Etiket Ünsal SOLMAZOĞLU
 • Marka Tescili Hakkında Genel Bilgi Filiz Yılmaz
 • Yeni Bir Ticari Hayat, Yeni TTK -I- Ş. Erdinç ÖZDİL
 • Büyüme ve kurumsallaşma yolunda 'İnsan Kaynakları' Nazan Doğan
 • Asansör Firmalarının Denetimi ve Uygulamadaki İdari Para Cezaları AV. Serap DEMİR
 • Her Şeyin Başı Sağlık Veli SARITOPRAK
 • Tek ortaklı Anonim Şirket uygulaması Hüseyin YILDIRIM
 • İş Aktinin İşveren ve İşçi Tarafından Feshi ve Sonuçları Sezgin Keleş
 • Asansör halatlarının bakım ve yağlanması Mustafa TUTSAK
 • Kuyu Dibi Risk Analizi Hangi Durumlarda Yapılmalıdır Ünsal SOLMAZOĞLU
 • Eş ve çocuğa alınan ev, araba ve ortak hesaba aman dikkat... Şükrü KIZILOT
 • Asansör Bakım İşletme Yönetmeliği ve Periyodik Kontroller Mustafa GÖRMÜŞ
 • Etkin bir Federasyon -1 Özhan ŞEREFLİ
 • Asansör Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • İş Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden işverenlerin sorumluluklar Kemal YANARDAĞ
 • Eğitim şart mı? Şart. Yasemin BULUT

 • Standartlarda gerçekleşecek değişiklikler Mustafa GÖRMÜŞ

  İlk olarak 1998 yılında yayınlanan ve A1, A2, A3 ekleri ile birlikte 3 kez tadile uğrayan Elektrikli Asansörler ve Hidrolik Asansörler ile ilgili EN 81-1 ve EN 81-2 standartları, artık son tadil haklarını da kullandıktan sonra yeniden düzenlenmeye alınmış ve yeni yayın için hazırlıkları devam etmektedir.

  Özellikle 2009 yılında yayınlanan A3 tadil versiyonu ile birlikte gerek Avrupa’da gerekse ülkemizde en çok tartışılan ve gündeme getirilen konu, sektörün bu tadil standarda henüz hazır olmadığı olmuş ve uygulama tarihinin ertelenmesi ile ilgili talepler olmuştur. Hatta Avrupa Birliği Komisyonu bu talepleri haklı görmüş ve 2011 yılı Temmuz Ayı olarak belirlenen yürürlüğe giriş tarihi 2012 Ocak ayına ertelenmiştir. Erteleme talepleri ile karşılaştığımda verdiğim en büyük tepki 2009 yılında yayınlanan bu standarda 3 yılda sektörün neden hazır olmadığı konusu idi, bu durumda; “Bizim haberimizi yoktu”, sesi oldukça yüksek çıkmıştır. İşte bu sebepten dolayı sektörün yeni standart değişiklikleri konusunda haberdar olması amacı ile bu yazıyı düzenleme ihtiyacı hissettik. Bu yazımızda Temel asansör standartlarında ne tür değişiklikler olacağını ana hatları il ele alacağız ve bu değişikliklerin tahmini yürürlüğe giriş süresi hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

   

  EN 81-1 ve EN 81-2 artık tarih oluyor CEN Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin TC 10 numaralı Asansör, Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar Teknik komitesi, Elektrikli ve Hidrolik Asansörler için standartları tek çatı altına alma kararı almış olup, bu 2 asansör tipi için tek bir ürün standardı yayınlamaya karar vermiştir. Bununla birlikte EN 81-1 ve EN 81-2 standartlarında bahsi geçen test ve muayeneleri ise ayrı bir standart çatısı altında toplamaya karar vermiştir. Bu karar sonrasında ise EN 81-20 ve EN 81-50 standartlarının hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. EN 81-20 Asansörlerin Yapım ve Montajı için Güvenlik Kuralları – Yük ve İnsan Taşıma Amaçlı Asansörler, EN 81-50 Asansörlerin Yapım ve Montajı için Güvenlik Kuralları- Deneyler ve Testler Standartları, daha evvel yürürlükte olan EN 81-1 ve EN 81-2 standartlarının yerini almak üzere hazırlanmaya devam etmektedir.

   

  Öncelikli olarak sektörümüzün en çok merak ettiği konu; “Bu standartlar ne zaman yayınlanacak ve ne zaman yürürlüğe girecek? sorusu olacağı için, kısaca bahsetmekte yarar bulunmaktadır. CEN tarafından gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları, büyük çoğunlukla tamamlanmış olan standartların yayına alınması için öngörülen süre Haziran 2014 tarihi olup, Ekim 2014’te ise Avrupa Birliği komisyonu tarafından Asansör Yönetmeliği kapsamında uyumlaştırılması öngörülmektedir. Avrupa Birliği tarafından uyumlaştırılan standartların uyumlaştırılma süreci, genel olarak 1,5 yıl tespit edildiği göz önüne alınırsa, Nisan 2016 tarihinde zorunlu uygulamaya alınacağını öngörebiliriz. Bu sürenin 6 ay ile 1,5 yıl daha ötelenme ihtimali olduğunu da göz önünde almakta yarar bulunmaktadır.

   

  Kısaca standartların hazırlanma süreci ve yayına alınma süreleri hakkında bilgi paylaştıktan sonra standartların içeriğinde ne tür teknik değişikliklerin bulunacağını ele almadan önce yukarıda da bahsettiğim gibi bu değişiklikler henüz Standardizasyon Kurumları tarafından onaylanmadığı için uygulamada kullanılmaması gerektiğini belirtmekte yarar bulunmaktadır.

   

  Ana hatları ile bazı değişiklikler

  - Yeni tanımlar: Yetkili Kişi, Uzman Kişi, Bakım, Kurtarma Operasyonu, Özel aletler gibi yeni kavramlar ve bu kavramların açıklamaları standarda eklenmiştir. Önemli tehlikeler yeni standartta 4’üncü Madde’de tam olarak listelenmiş ve bu listede ilgili tehlikelin giderilmesi veya risklerin azaltılması ile ilgili uygulamaların hangi maddede tanımlandığı belirtilmiştir.

   

  -Havalandırma: Yeni hazırlanan EN 81-20 standardı daha önceki standartlardan farklı olarak, kabin ve makine boşluklarının havalandırması konusuna daha fazla yer ayırmış olup, standardın EK E Bölümü’nde makine boşlukları ve kabin havalandırması konusunda daha detaylı bilgiler vermektedir. Bu bilgiler ışığında gerek İmar mevzuatlarımızda gerekli değişikliklerin yapılması gerekse mimarların bu değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi için çalışmaları yapılması gerekli olacaktır.

  -Kuyu özellikleri: İki kat arası mesafenin 11 metreyi aştığı durumlarda orta kısma acil kurtarma kapısı dışında 2 farklı alternatif, yeni standarda eklenmiştir. Karşı ağırlık korumasının yüksekliği, 2 metre olarak düzenlenmiştir. Kuyu üst kısmında giriş, asansörde işlem yapılması durumunda bulunması gereken kişiler için gerekli alanlar daha net tanımlanmış olup, kullanılmayacak alanların farklı renklerle boyanması kuralı eklenmiştir. Kuyuya giriş sırasında kullanılan merdivenlerin montajı ayrı bir ek ile tanımlanmış olup, kullanılabilecek tüm alternatif merdiven çeşitleri şekillerle tanımlanmıştır. Fren paten ve diğer ekipmanlar ile kılavuz ray arasında olması gereken maksimum mesafeler şekiller ile tanımlanmıştır. Muayene işlemleri için muayene kontrol istasyonu kavramı standarda eklenmiş olup, bu istasyonun farklı asansör tipleri için konumları belirlenmiştir. Mahsur kalan kişiler için EN 81-28 standardına uygun bir uzaktan alarm cihazı kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

  -Makina boşlukları: Mevcut standartta çalışma alanlarında bulunması gereken 200 lux aydınlatma, yeni standartta çalışma alanları ve geçiş yollarında aranmaktadır. Farklı yükseltilerin bulunduğu durumlarda ihtiyaç duyulacak ek merdiven ve koruma tedbirleri eklenmiştir.

  -Kat ve kabin kapıları: Kat kapılarında cam kullanılması durumunda kullanılacak cam tipine bağlı olarak sarkaç çarpma deneyleri, detaylı olarak tanımlanmıştır. Yangın mevzuatına tabii asansörlerde kat kapılarının yangına dayanım test standardı

  EN 81-58 tanımlanmıştır. Kapıların dayanması gereken kuvvetlere dair kriterler yeniden düzenlenmiştir. Kanatlı kapıların kullanımı durumunda ekstra güvenlik kontağı şartı getirilmiştir. Kabin kapılarının kilit açılma bölgesi dışında kesinlikle el kuvveti uygulayarak 100 mm’den daha fazla açılamama kuralı getirilmiştir. En alt katta bulunan kat kapısı kildi ile kuyu iniş merdiven arasındaki mesafenin 1 m’den fazla olması durumunda kuyu dibinde ekstra bir kilit açma ekipmanı bulunması zorunluluğu getirilmiştir.

  -Kabin özellikleri: Kabin ölçüleri ve ölçüm için alınan kriterler yeniden düzenlenerek detaylandırılmıştır, ayrıca kabin içerisinde kullanılacak olan malzemelerin alevlenmeye karşı dayanıklı olması ile ilgili kural konulmuştur. Kabin aydınlatması ile ilgili olarak ek kurallar konuşmuştur. Kabin üstü korkulukların kullanımı ile ilgili yeni ölçüler belirlenmiş olup, korkuluk gerekmeyen durumlarda zeminde ayak koruma şartı eklenmiştir.

  -Askı sistemi: Halatlardan birinin diğerlerine göre uzaması durumunda kabinin en yakın katta durma kuralı eklendi. Dengeleme ağırlığı kullanımı ile ilgili ek koşullar hız bağlı olarak çeşitlendirilmiştir. Mevcut standartta Ek M’de tanımlanan hesaplamalar ile ilgili kurallar EN 81-50 standardına taşınmıştır. - Frenler: Mevcut standartta geçen ve ülkemizde çok yoğun kullanılmakta olan ani frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatları, yeni standartta tamamen kaldırılmış olup, sadece kaymalı ve ani frenlemeli güvenlik tertibatlarının kullanımına müsaade edilecektir. -Kılavuz raylar: Mevcut standartta Ek G’de tanımlı olan kılavuz ray hesaplamaları EN 81-50 Standardına taşınmış ve ek bazı yeni hesaplama kuralları belirtilmiştir. -Muayene deneyler: EN 81-50 standardında tanımlanan muayene ve deneyler, son muayenede bazı yeni eklemeler barındırmaktadır. Bunun yanında güvenlik ekipmanlarının tip onay testleri de EN 81-50 standardında tanımlanmıştır.

  -İşaretlemeler ve kullanma talimatları: Yeni standartta asansör üzerinde ve diğer alanlarda kullanılması gereken işaretlemeler şekil olarak ve renkli şekilde tanımlanmıştır. Bunun yanında kullanma kılavuzu hakkında bilgiler içeren standartta seyir defteri il ilgili bazı ek maddeler içermektedir. Yukarıda, mevcut kullanılan asansör standartları ile yerine geçecek olan standartların içeriğinde bulunan farklılıkları ana hatları ile ele almaya çalıştık. Bu çalışmadaki ana amacımız sektör paydaşlarına yakın gelecekte bazı değişiklikler olacağına dair bilgi vermekti. Gerçekleşecek olan değişiklikler hakkında daha spesifik ve teknik detaylar içeren bilgileri ilerleyen aylarda yayınlayacağımız yazılarda tanımlamayı düşünüyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde sektörün bahsettiğimiz periyotlar içerisinde bu değişikliklere hazır halde bulunmasını amaçlamaktayız.

  my boyfriend cheated cheat boyfriend i cheated on my boyfriend what do i do
  why my husband cheated on me scottdangelo.com why would my husband cheat
  i cheat on my boyfriend how to get your boyfriend to cheat on you i told my boyfriend i cheated on him
  will my husband cheat link when women cheat
  women cheat link why do husband cheat
  why wife cheated go why people cheat in relationships
  free prescription discount cards open free discount prescription card
  discounts on prescriptions donleyinc.com walgreens coupons in store
  free prescription drug discount card prescription discounts cards viagra coupon free
  levaquin 500mg read zovirax 200mg
  levaquin 500mg blog.coepd.com zovirax 200mg
  imitrex pill thepoliticalsword.com amoxil 500mg
  drug coupon card blog.alpacanation.com pet prescription discount card
  viagra discount coupon floridafriendlyplants.com discount card for prescription drugs
  manufacturer coupons for prescription drugs open viagra.com coupon
  can i take amlodipine at night can i take amlodipine at night can i take amlodipine at night
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  viagra viagra viagra
  apranax migraine ironsharpdev.com apranax 250
  naprosyn naprosyn naprosyn 250 mg
  cialis femchoice.org cialis coupon
  seroquel 300 mg seroquel seroquel sevrage
  anafranil ve alkol anafranil ve alkol anafranil 25
  pletal cilostazol go pletal 50 mg
  free discount prescription cards martialinfo.com cialis online coupon
  amitriptyline side effect site amitriptyline for dogs