MAKALELER
 • Bazı Firmalar Krizden Büyüyerek Çıkar… Müfit ŞEKERCİ
 • Patent Fakiri Türkiye Veli SARITOPRAK
 • Girişimcilik ve Kadın Veli SARITOPRAK
 • Tecrübe konuşuyor Veli SARITOPRAK
 • Asansör sektöründe uzman makina mühendisleri yetiştirilmesine ihtiyaç var Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖNAL
 • Misyon, Vizyon ve Değerler Nazan Doğan
 • ZİRVELER: Asansör Fuarları ve 12. KOBİ Zirvesi M. Akif TEMELLİ
 • İhracatın ve kriz yönetiminin yeni enstrümanı 'KÜMELENME' Özhan ŞEREFLİ
 • Acil Durum Asansörleri (İtfaiyeci Asansörleri) İlhan Yıldırım
 • Asansörde İş Sağlığı ve Güvenliği Mustafa TUTSAK
 • Modül H’a Alternatif mi? Fehmi PİRECİ
 • Asansörlerde Grup Kontrolü ve Kabin Hareketinin Optimizasyonu Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Makine dairesiz asansörler ve kurallar Mustafa GÖRMÜŞ
 • ASANSÖR TEKNİK DOSYASI HAZIRLAMA İlhan Yıldırım
 • Nitelikli İnsan Gücü -2 M. Akif TEMELLİ
 • Sektörün Üvey Evladı Yürüyen Merdivenler/Bantlar Mustafa TUTSAK
 • Yerli üretimin desteklenmesi yerli sektörün var olması için şarttır Emin TUNÇ
 • Yerli Sektör Güçbirliği Yapmalı Emin TUNÇ
 • İş Aktinin İşveren ve İşçi Tarafından Feshi ve Sonuçları Sezgin Keleş
 • Yeni Bir Ticari Hayat, Yeni TTK -I- Ş. Erdinç ÖZDİL

 • Türkiye’ de Snel Ve Yönetmelik Süreci Mustafa TUTSAK

  Avrupa Birliği ulkelerinde hizmet veren asansorlerin coğunun eski ve mevcut guvenlik seviyelerinin duşuk olmasısebebiyle Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), mevcut asansorlerin emniyet şartlarının geliştirilmesine yonelik bir Avrupa Standardı(EN 81–80) yayınlamıştır. SNEL (Mevcut Asansorler icin Emniyet Normu) olarak da isimlendirilen bu standart, her biri ayrıbir risk değerlendirmesiyle analiz edilmişbulunan muhtelif tehlikeleri ve tehlikeli durumlarısınıfl andırmıştır. Bu standart, ayrıca emniyetin kademeli olarak artırılmasıamacıyla duzeltici eylemlerin bir listesini sunmaktadır. Tum eski asansorler bu kontrol listesi esas alınarak kontrol edilmesi ve eksiklerin giderilerek emniyetli hale getirilmesi amaclanmıştır. Snel, Avrupa’da halen etkisini gostermeye başlamışve dolayısıile Turkiye gibi Avrupa dışında ki benzeri ulkelerde de bir referans olarak kullanılabilinecek bir enstruman olmuştur. Ulkemizde yaklaşık 250 bin adet asansorun bulunduğu ve bu asansorlerin yaklaşık yuzde 60 – 65’inin gunumuzdeki mevcut guvenlik koşullarınıtaşımadığıve kullanılmasının sakıncalıolduğu tahmin edilmektedir. Eski asansorlerin yetersiz veya hic bakım gormediği gerceği maalesef bugune kadar pek cok kişi tarafından goz ardıedilmiştir. O asansorlerin montajının yapıldığıtarihte ki teknoloji, bugun artık tamamen değişmişolmasına rağmen, bu asansorler yeni ve modern teknolojilere uygun hale getirilmemiştir. Hatta bu arada Standartlar, Yonetmelikler değişmişama bu değişiklikler de asansorlere yansıtılmamıştır. Soz konusu eski asansorlerin, genellikle aylık bakım (sadece arızaya mudahale edilerek) ve yıllık fenni muayeneye tabi olmadan calıştırıldığıve kullanıcılar icin yaşamsal riskler taşıdığıbilinmektedir. Avrupa Birliği Uyum yasalarıcercevesinde ulkemizde de SNEL (Mevcut Asansorler icin Guvenlik Normu) bir yol gosterici olarak alınarak 01 Ocak 2012 tarihinden başlayarak gecerli olmak uzere başlatılacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıtarafından bu konu ile ilgili yonetmelik hazırlığıyapılmışve hazırlanan yonetmelik taslağısektordeki ilgili aktorlerin goruşve onerilerine sunulmuştur. Bu yonetmelik taslağıcercevesinde 4 yıl suresince ulkemizdeki asansorlerin tarama ve Raporlanmasının tamamlanmasıhedefl enmiştir. Bu taslakta; • İhale ile en az 16 buyukşehir merkezinde teşkilatlanarak temsil edilen ve TS EN 17020 standardına gore asansorler konusunda akredite olan A tipi muayene kuruluşuna bu gorev verilmesi, • 95/16/AT Asansor Yonetmeliğinin zorunlu uygulamaya girdiği 15.08.2004 tarihinden once monte edilmişolan ve halen faal durumda bulunan asansorleri kapsayacağı, • Mevcut asansorun guvenlik seviyesinin iyileştirilerek arttırılmasına yonelik kategori A’ da sınıfl andırılmışolan tehlikelerin, rapor tarihinden itibaren 2 yıl icerisinde giderilmesinde, • Kategori B’ de sınıfl andırılmışolan tehlikelerin, rapor tarihinden itibaren 3 yıl icerisinde giderilmesinde, • Kategori C’ de sınıfl andırılmışolan tehlikelerin, rapor tarihinden itibaren 4 yıl icerisinde giderilmesinde, • Kategori D’ de sınıfl andırılmışolan tehlikelerin giderilmesi tavsiye edilir. Bu işlemler, Kategori C de belirtilen tehlikelerle birlikte eşzamanlıolarak tamamlanır. • Yapılan incelemeler neticesinde, mevcut asansorde tespit edilen tehlikelerin giderilerek guvenlik seviyesinin kategori A, B ve C ve D’ ye uygun olarak asgari şartlarda sağlanıp sağlanmadığına dair kontroller, iyileştirmeyi takip eden yıllık kontrol aşamasında TS EN 17020 standardına gore asansor konusunda akredite olmuşA tipi muayene kuruluşu tarafından yapılacağı, belirtilmektedir. Ayrıca, Asansorlerin piyasaya arzından sonraki sureci ele alan ve bu konuda asgari kriterler getiren 18 Kasım 2008 tarihli ve 27058 sayılıResmi Gazete’de yayımlanmışve 18 Mayıs 2009 tarihinde zorunlu uygulamaya giren Asansor Bakım ve İşletme Yonetmeliği’nde değişikliğe gidilmişve “Asansor Bakım Ve İşletme Yonetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yonetmelik Taslağı” hazırlanmışve sektordeki ilgili aktorlerin goruşve onerilerine sunulmuştur. Bu değişikliğe dair yonetmelik taslağında yıllık kontrol aşamasında, kontrol yapacak olan A tipi muayene kuruluşlarıile ilgili olarak da; • 01 Ocak 2012 tarihi itibarıyla asansorlerin yıllık kontrollerinde gorev alacak A Tipi Muayene kuruluşunun belirlenebilmesi amacıyla, Belediye veya Belediye hudutlarıdışındaki yapılar icin Valilik veya ilgili kanunlar cercevesinde yapıruhsatıvermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarıtarafından alınacak başvurular neticesinde, muayene personel sayısıvarsa konuya ilişkin alacağıtaşeronluk hizmetlerinin detayları, yıllık kontrol işinin etkin bir şekilde yurutulebilmesi amacıyla yeterli sayıda uygun ekipmanla donatılmışolması, yıllık kontrolde kullanılmak uzere hazırlanacak olan dokumanlar dikkate alınarak A Tipi Muayene kuruluşunun yeterliliği incelenir ve soz konusu kriterler kapsamında tespit edilen en uygun muayene kuruluşuna, imzalanacak gorevlendirme sozleşmesi neticesinde Belediye veya Belediye hudutlarıdışındaki yapılar icin Valilik veya ilgili kanunlar cercevesinde yapıruhsatıvermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarıtarafından gerekli yetki verilir, olarak belirtilmektedir. 01 Ocak 2012 tarihinde başlamasıplanlanan mevcut asansorlerin iyileştirilmesi ile ilgili surecte belirsizliklerde gormekteyiz. Şoyle ki; • Eski asansorlerin kullanıcılar icin yaşamsal riskler taşıdığıbilindiğinden konuya sosyal projeler cercevesinde bakılarak, kamu tarafından teşvik ve uzun vadeli kredi secenekleri getirilmesi gerekmektedir. • Kamuya acık, toplumda herkesin kullanımıonunde herhangi bir engel bulunmayan asansorlerin, işletme alındıklarısurecten itibaren de kamusal bir bakışla denetimlerinin sağlanmasıonemlidir. Denetim sureclerinin akredite olmuşticari kuruluşlar tarafından gercekleştirilmesi, kamu denetiminin onemli olduğu bu alanıticari bir alana donuşturecektir. Sağlıklıbir denetim ancak ticari kaygılardan uzak, kamu yararıamaclıkuruluşların kontrolunde gercekleştirilebilir. CE belgelendirilmesinde bu surec kotu yonetilmiştir. • Belediyelerin ve A tipi muayene kuruluşlarının ihale surecleri ve duzenlemeleri belirsizdir. Uygulamada kotu yonetilen bir YapıDenetim uygulamasıbilinmektedir. • İskanıolmayan binalarda yıllık kontroller yapılmadığı(iskanıolanlarda da cok azında ruhsat yenilemeler yapılmaktadır) bilinmektedir. Burada bulunan asansorlerdeki yaşamsal riskler yok mu sayılacaktır? Bunlar nasıl denetlenecektir. Butun bunlara rağmen, yine de, oldukca eskimişdurumda olan bu asansorler, iyi bir bakım ve eksiksiz bir modernizasyon ile daha verimli, daha emniyetli, daha konforlu bir hale getirilebilir. Bu kategoride olan asansorlerin emniyetsiz olduklarıve buyuk bir tehlike arz et-tikleri acıktır. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmanın tek caresi, kullanılmışolan teknolojiyi bu gunku seviyeye getirmek ve bu konuda hicbir taviz vermemektir. Boylece, ulkemizdeki asansorlerin emniyet ve erişilebilirliği artacağıve yaşamsal risklerin azalacağıacıktır. Bunun icin de 01 Ocak 2012 tarihinde başlayacak olan eski asansorlerin guvenlik seviyelerinin artırılmasıkonusu asansor kullanıcılarına, sahiplerine, asansor endustrisi ve asansoru denetleyen organlarda gorevli olanlar tarafından anlanması, benimsenmesi ve iyi yonetilmesi gerekmektedir.

  ways to contract hiv click early signs of aids
  aids virus picture hiv treatment guidelines hiv symptoms in men
  my girlfriend cheated on me what do i do my girlfriend cheated on me with a girl has my girlfriend cheated on me
  i cheat on my boyfriend slokell.com i told my boyfriend i cheated on him
  adult intimate stories femchoice.org preteens having sex stories
  free coupons clothes4work.co.uk drug discount coupons
  online pharmacy coupons walgreens print photos drug discount coupon
  i want a abortion abortion pill what is an in clinic abortion
  i want a abortion abortion pill what is an in clinic abortion
  why married men cheat husband cheated wife My husband cheated on me
  amoxicillin celecoxib cephalexin 500mg
  coupons cialis mikemaloney.net free prescription discount card
  free viagra coupon 2016 markthrice.com transfer prescription coupon
  2016 viagra coupon open viagra discounts coupons
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  drug coupons codesamples.in prescription coupon
  drug coupons coupons for prescriptions prescription coupon
  prescription drugs coupon go cialis.com coupon
  new prescription coupon is-aber.net discount card prescription
  new prescription coupon is-aber.net discount card prescription
  augmentin pret augmentin duo augmentin gyerekeknek
  apranax migraine site apranax 250
  yasminelle hinta blog.keylink.rs yasmine
  quetiapine fk quetiapine 25 quetiapine
  atarax precio atarax 10 mg ataraxia
  inderal la blog.tgworkshop.com inderal comprar
  aravalle aravalle aravaca codigo postal
  kamagra shop kamagra kaufen kamagra
  prescription discounts cards link free prescription cards discount
  drug coupon datum-digital.com coupons for drugs
  diflucan how long to work click diflucan