MAKALELER
 • Her gelişme, farklı bakabilmeyi bilen insanlar sayesinde olur. Müfit ŞEKERCİ
 • Uygulayamadığımız Standart Ts En 81-70 Arif BAR
 • Modül H’a Alternatif mi? Fehmi PİRECİ
 • Asansör sektöründe uzman makina mühendisleri yetiştirilmesine ihtiyaç var Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖNAL
 • G İ R İ Ş İ M C İ L İ K M. Akif TEMELLİ
 • Tek ortaklı Anonim Şirket uygulaması Hüseyin YILDIRIM
 • Talih, buna hazırlıklı olanlara güler Ergün Güneş
 • Farklılıkların yönetimi ve liderlik Ali Açıkgöz
 • 6102 s. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA BORÇLANMA YASAĞI ve HUKUKİ SONUÇLARI Humral TAN
 • Asansör Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Ekonominin motoru olan inşaat sektörü, aynı zamanda asansör sektörünün de itici gücü olmalı Mustafa KARAHAN
 • Asansör Teknolojilerinde Son Gelişmeler ile Enerji Verimliliğinin Arttırılması Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Yeşil Etiket Ünsal SOLMAZOĞLU
 • Bu Fuar, Neden Bir Şanstır? Müfit ŞEKERCİ
 • Firmalar: DİKKAT! Her durum için en az bir alternatif çözümünüz hazır olsun… Müfit ŞEKERCİ
 • Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Bazı Firmalar Krizden Büyüyerek Çıkar… Müfit ŞEKERCİ
 • FUARDA YÜZLEŞME… M. Akif TEMELLİ
 • Değirmen taş mı yiyor? Ergün Güneş
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ

 • Ulusal rekabet gücünün arttırılması ... Özhan ŞEREFLİ

  Son yıllarda küresel alanda uluslararası ticaret ilişkilerinin hızlanması, firmaların yoğun rekabetin yaşandığı pazarlarda başarı elde etme şansını güçleştirmektedir. Gelişmiş iletişim ve ulaşım teknolojilerinin tüm dünyanın kullanımına sunulması ve ülkeler arasındaki sınırların da daralması yaşanan değişimi hızlandırmış ve teknolojilerin daha da yaygınlaşmasına neden olmuştur. Farklı ülkelerdeki firmalar arasındaki stratejik işbirliginin artması sonucu dünyada varolan rekabet anlayışında da önemli değişiklikler oluşmuştur. Bu yeni birliktelikler bilginin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere akışını kolaylaştırmıştır. Uzun yıllar varlığını koruyan kapalı piyasa anlayışı yıkılmış ve sonuçta, kamu tarafından iç pazarda uzun yıllardır dış firmalara karsı korunan işletmeler yoğun rekabet ortamına çekilmiştir. Yaşanan bu degişimler sonrasında ülkeler rekabet gücünün korunması ya da arttırılması konusuna daha fazla önem vermek zorunda olduklarını fark etmişlerdir. Ülkeler, ulusal rekabetin düzenlenmesi ve rekabet gücünün arttırılması konularında yapılan çalışmalara destek vermeyi devlet politikası haline getirmişlerdir. Değişen dünya düzeninde tüm ülkelerin hedefi, ülkelerinde rekabet şartlarını olusturmak ve refah düzeylerini arttırabilmektir. Ancak rekabetin çok boyutlu olması nedeniyle ülkelerin ve işletmelerin rekabet gücü değişik faktörlere bağımlı kalmaktadır. Uluslararası rekabet gücü iki bakış açısından hareketle tanımlanmıstır: Bunlar Mikro (işletme ve endüstri) ve Makro (ülke) bakış açısıdır. Mikro düzeyli yaklaşımda ülke içindeki işletmeler arasındaki rekabet ve bu rekabetin ulusal/uluslararası pazardaki etkileri incelenirken, makro yaklaşımda ülkenin uluslararası rekabetteki konumu üzerinde durulmustur. “Rekabet gücü; ülkelerin, serbest ve yerleşmiş pazar koşulları altında şirketlerin dolayısıyla da vatandaşların reel gelirlerini arttırmaya çalışırken, aynı anda ürettiği ürün ve hizmetleri uluslararası pazarlara sunabilmesi ve başarılı olabilmesidir.” Diğer önemli bir konu ise, serbest piyasa şartlarında ülkedeki yaşam standartlarındaki artışın sürdürülebilir hale getirilmesidir. Bu gelişmenin sağlanabilmesi, uluslararası ticaret alanında ülkenin çesitli ürünleri tasarlayabilme, üretebilme, dağıtabilme ve pazarlayabilme yeteneklerinin iyileştirilmesine bağlıdır. Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) rekabet gücünü girişimcilerin ürün ve hizmetleri tasarlama, üstünlük kazanmaları olarak tanımlamaktadır. Ülkenin rekabet gücü Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmişlik düzeyi ve verimliliği, çesitli sektörlerin performansı, ülkenin dış ticaret fazlası, yüksek teknolojiyi yapısında barındıran mallar üretmesi, uzman ve yetişmiş iş gücünün bulunması gibi faktörlere de bağlıdır. Rekabet gücü incelenirken tüm bu göstergelerle birlikte diğer faktörlerin de göz önüne alınmasını gerekir. Tüm sektörlerimiz için olduğu gibi Türk asansör sektörü için de, ulusal rekabet gücünün yakalanması, yasa koyucusundan üreticisine, montöründen denetimcisine, fuarcısından yayıncısına top yekün bir hareket ve ortak hedef belirlenmesi ile mümkün olacaktır. Ulusal rekabet gücünün temel özelliklerine baktığımızda, Türk Asansör Sektörü’nün ulusal rekabet gücünü yakalaması için bazı eksiklikler olsa da şartlar son derece uygundur. Özellikle, Türk asansör üreticileri ve diğer aktörleri 60 yıldan bu yana geçen süreçte; tasarım, üretim, montaj ile bakım ve servis hizmeti anlamında büyük yol katetmiş, üzerlerine düşen görevi yerine getimiş ve getirmeye de devam etmektedirler. Kanun koyucu ve yasa düzenleyiciler de geçmişe göre sektörlerin ulusal rekabet güçlerinin arttırılması için daha yoğun ve etkin çalışmalar sürdürmektedir.T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın Tarık Sönmez ile yaptığımız sohbette söylediği; “Eskiden devletin imkanları ‘öksüz ve yetim hakkı’ düşüncesiyle mümkün olan en az seviyede kullandırılıyordu. Şu anki düşüncemiz ise ‘Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez’ tarzında. Doğru şekilde, doğru yerlere mümkün olduğu kadar çok imkan sağlamaya çalışıyoruz.” sözleri de devletin ulusal rekabet gücü için çalışmalarını arttırdığını gösterir niteliktedir. Ulusal rekabet gücüne ulaşmanın önemli bir diğer ayağı da reklam, pazarlama ve bilinirliği yüksek markalar oluşturma çalışmalarıdır. Bir ürün veya hizmetin marka haline gelmesi, insanların onu bilmeleridir. Ürün veya hizmetin isminin bilinmesi, tanınması onun marka olması demektir. Yani bir çeşit şöhret anlamına gelmektedir. Bu şöhret de, sektörel yayınlardan fuarlara, firma kataloklarından web reklamlarına kadar çok çeşitli kanallar kullanılarak sağlanmaktadır. Reklam, pazarlama ve bilinirliği arttırma çalışmaları adına Türk Asansör Sektörü’nün elindeki en önemli enstrümanlardan biri İstanbul Asansör Fuarı’dır. Geçtiğimiz Nisan ayında 13.’sü düzenlenen ve yayınlarımız ile bizim de katıldığımız İstanbul Asansör Fuarı, bir çok asansörcümüz tarafından heyecanla beklenen bir organizasyondur. Peki, İstanbul Asansör Fuarı gücünü nereden almaktadır? İstanbul’da olmasından mı? İFO’nun çok başarılı bir fuar şirketi olmasından mı? Hayır... İstanbul Asansör Fuarı, gücünü Türk asansör sektörünün gücünden ve Türk asansör firmalarının fuara olan ilgisinden almaktadır. Bu da İstanbul Asansör Fuarı’nı düzenleyen organizatör firmaya önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği ise tartışmalıdır. Fuar boyunca ve fuar sonrası yaptığımız sohbetlerde bir çok firmanın İstanbul Asansör Fuarı’ndan menmun kaldıkları ancak, organizasyon ve firma ayrımcılığı konularında sıkıntılar yaşadıkları yönünde görüşler aldık. Benim fuar ile ilgili gördüğüm en büyük sorun ise; fuarda Çin’li firmalara fazlaca yer verilmesiydi. Türk firmalarının dünyanın önde gelen aksam üreticilerinden biri olarak kabul edildiği, dünyada aksam üretimi konusunda hakim olan dört ülkenin, Almanya, İspanya, İtalya ve Türkiye olduğu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan, Asansör Sektör raporunda belirtilmektedir. Yine aynı raporda yer alan, ‘Son yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti’nde meydana gelen gelişmeler bu sıralamayı etkilemekte ve değişikliğe yol açmaktadır.’ ifadesi üzerinde önemle durulması gerekilen, önemli bir ayrıntıdır. İstanbul Asansör Fuarı, uluslararası formatta bir fuar olmakla birlikte özellikle katılımcı firmalar konusunda Türk Asansör Sektörü için biraz daha fazla korumacı davranmak zorundadır. Bu, İstanbul Asansör Fuarı’nı bugünlere getiren Türk Asansör Sektörünün ticari gelişiminde ve sektörün ulusal rekabet gücüne ulaşmasında İFO’ya düşen önemli bir görevdir.

  Saygılarımla

  aids virus picture what are symptoms of hiv hiv symptoms in men
  aids virus picture aid organizations hiv symptoms in men
  my boyfriend cheated site i cheated on my boyfriend what do i do
  my girlfriend cheated on me what do i do maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com has my girlfriend cheated on me
  will my husband cheat tolobel.com when women cheat
  free sodomy sex stories free indian adult sex stories put in plastic panties stories adult
  walgreens printable coupon link walgreens photo prints
  walgreens photo coupon in store printable site walgreens online coupons 2015
  online pharmacy coupons puppyslife.com drug discount coupon
  free prescription drug discount card prescription discounts cards viagra coupon free
  acyclovir 800mg betamethasone tube propranolol
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching lisinopril and rash and itching
  prescriptions coupons click free prescription cards discount
  prescription discount coupons site cialis coupon
  escitaloprama escitalopram teva escitalopram teva 10 mg
  periactin kissa periactin 4 mg periactine
  cialis cialis cialis coupon
  atarax precio atarax 10 mg ataraxia
  seroquel 300 mg click seroquel sevrage
  vibramycin d go vibramycin prospect
  drug coupon datum-digital.com coupons for drugs
  naltrexone side effects forum opioid antagonist implant naltrexone schedule