MAKALELER
 • Antalya’dan Asansör Sektörüne Bakış Mustafa YAYLA
 • Asansör Periyodik Kontrolleri Serdar Tavaslıoğlu
 • Ahilik ve Biz... Mehmet Nuri KAYA
 • İş Sağlığı ve Güvenliği M. Akif TEMELLİ
 • Kurumsallaşamama Sancısı Veli SARITOPRAK
 • Neden, Bu Yönetmelik Yayınlandığında Bakanlık Bir Pilot Bölge Ya Da Ön Geçiş Süresi Koymadı? Oktay Cem OKUTAN
 • Katılımcılık ve Gönüllülük Veli SARITOPRAK
 • Asansör bakım ve onarım teknisyenlerinin mesleki yeterlilikleri ve meslek standartları Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ için OSGB AÇILIMI İlhan Yıldırım
 • HER ÇALIŞAN DEĞERLİDİR, AMA KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİLDİR Nazan Doğan
 • İnovasyon Veli SARITOPRAK
 • İş Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden işverenlerin sorumluluklar Kemal YANARDAĞ
 • İhracata Başlamak... Ancak Nereden ve Nasıl? Pınar Güncan Pişkin
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ
 • İthal asansörler ne kadar kaliteli ve verimli? Yerliler ne durumda? Doç. Dr. Mahir DURSUN
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ
 • Baskı grupları... Veli SARITOPRAK
 • Asansör Kullanıcıları Mağdur Edildiği gibi Asansör Firmaları da Mağdur Ediliyor Oktay Cem OKUTAN
 • Türkiye’deki durumu yurt dışındaki fuarlara gitmeye başladığımızda kavradık Hasan ALTUN
 • MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR UYGULAMALARI Mustafa GÖRMÜŞ

 • Yeşil Etiket Ünsal SOLMAZOĞLU

  24 Haziran 2015 tarihli 29396 sayıl Resmi Gazetede yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Periyodik Kontrolleri için yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına ait Tebliğ’ i ile (SGM 2015/24) mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, piyasaya arz edilen yeni asansörlerin, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kurallar netlik kazanmış ve Asansör konusunda Ulusal yönetmeliğimiz belirlenmiştir.

   Bu Yönetmelikte Asansör fi rmaları bitirdikleri asansörleri tescil etmeden önce A Tipi Muayene kuruluşlarına müracaat ederek asansörlerinin ulusal yönetmeliğimize,95/16/ AT Asansör Yönetmeliğine ve standartlara uygun olarak yapıldığını belirten yeşil etiketi alarak bağlı olduğu belediye tarafından tescil işlemi yapılacaktır.

   A Tipi Muayene kuruluşları tescil aşamasına gelen asansörlerin ulusal yönetmeliğimize,95/16/AT Asansör Yönetmeliğine ve standartlara uygun olup olmadığının tetkikini yapmaktadır. Bu kontrolü yapabilmesi için Kabin kütlesini ve karşı ağırlığın kütlesini bilmesi gerekmektedir.

   P+Q : İzin verilen toplam kütle (kg),

  P : Boş kabin ve kabine asılı parçaların, mesela: kabin seyir kablosunun kabin tarafından taşınan kısmı ve varsa dengeleme halatlarının/ zincirlerinin vb. kütlelerinin toplamı (kg),

  Q : Beyan yükü (kg),

  Kabin ve karşı ağırlığın kütleleri asansör teknik dosyasında belirtilmektedir. Yeni asansörlerde yapılan bu kontroller esnasında Teknik dosya kontrolü yapılmadığından dolayı asansörde kullanılan kabin tamponu, karşı ağırlık tamponunun var olup olmadığına ve güvenlik tertibatının İşlevsel görevinin yerine getirilip getirilmediğine bakılmaktadır. Kabin ve karşı ağırlık kütleleri bilinmediğinden dolayı asansöre monte edilen kabin tamponu, karşı ağırlık tamponu veya Güvenlik tertibatı kapasite yönünden yetersiz kalmaktadır.

   Asansör fi rmaları bu güne kadar devamlı 4 kişi/300 Kg veya 5 kişi/ 400 Kg kapasiteli asansörleri monte ettikleri için alışılagelmiş tamponları ve güvenlik tertibatlarını monte etmekte idi. 1 Haziran 2013 tarihli 28664 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte; ‘’Tek asansörlü binalarda asansör kabininin dar kenarı 1,20 m. ve alanı 1,80 metrekareden, kapı genişliği ise 0,90 m. den az olamaz’’. diye belirtmektedir. Bu Durumda binalara yapılacak asansör kapasiteleri en az 800 Kg/10 Kişilik olmalıdır. Montaj fi rmaları kabin, karşı ağırlık tamponları ve güvenlik tertibatlarını eski alıştıkları şekilde temin etmekte ve monte etmektedirler. Hâlbuki beyan yükümüz ve kabin kütlemiz artmıştır. Monte edilen kabin, karşı ağırlık tamponları ve güvenlik tertibatlarının kapasiteleri yetersiz kalmaktadır. A Tipi Muayene kuruluşlarında görevli teknik personel mutlaka tamponlarda ve güvenlik tertibatlarında, kapasitelerinin yeterli olup olmadığının tespitini yapmaları gerekmektedir.

   A tipi Muayene kuruluşları yeni asansörlerde teknik dosya kontrolü yapamadıkları için karşı ağırlık karkas kontrollerini de tam yapılamamaktadır. Karşı ağırlık üst ve alt askı kirişlerinde halen NPU 100 ve NPU 120 gibi çelik malzemeleri yatırarak karkas imalatı yapan fi rmalar bulunmaktadır. Karşı ağırlık ve kabin karkas hesapları mutlaka makine mühendisi tarafından yapılmalı ve imal edilmelidir. NPU 120 çelik malzemeyi dik olarak kullanırsanız x-x ekseni doğrultusundaki mukavemet momenti 60,7 cm³ dür. Karşı ağırlık karkasında kullanılan bu çelik Malzeme imalatçılar tarafından yatırılarak kullanıldığı için mukavemet hesaplarında y-y ekseni doğrultusunda olan mukavemet değeri dikkate alınmalıdır. y-y ekseni doğrultusundaki mukavemet değeri ise 11,1 cm³ dür. Yani NPU malzemelerini yatırarak kullanılan karşı ağırlık karkaslarının hiç biri mukavemet değerlerini karşılayamamaktadır.

  Sonuç olarak A Tipi muayene kuruluşları yeni asansörlerde yaptıkları kontrollerde, kontrol öncesi kabin kütlelerini, karşı ağırlık kütlelerini bilmeleri ve sahada karşı ağırlık tamponu, kabin tamponu, güvenlik tertibatı seçimini, karşı ağırlık karkaslarının mukavemet yönünden uygun olup olmadığına karar verebilmelidirler. Asansör sektörünün montajlarda eksizsiz ve hatasız daha iyi günlere ulaşması, seyir esnasında yolcuların daha güvenli olması temennisiyle saygılarımı sunarım. 

  drug coupon card viagra coupons printable pet prescription discount card
  viagra coupon card softballspa.com viagra.com coupon
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  free printable cialis coupons link discount coupons for prescriptions
  viagra viagra viagra
  risperdal effets secondaires click risperdal notice
  cialis femchoice.org cialis coupon
  anafranil ve alkol anafranil ve alkol anafranil 25
  viagra effet viagra femme viagra maroc
  aravalle click aravaca codigo postal
  vibramycin d open vibramycin prospect