MAKALELER
 • Asansörcüler ASGEP’le sinerji kazanıyor M. Akif TEMELLİ
 • Kentsel Dönüşüm Yasası'nın Getirdikleri Hüseyin YILDIRIM
 • FUARDA YÜZLEŞME… M. Akif TEMELLİ
 • Kurumsallaşamama Sancısı Veli SARITOPRAK
 • Asansörde Kaçak Akım Koruma Röleleri Mustafa TUTSAK
 • Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşları (I) Veli SARITOPRAK
 • Yasa çıkmış ama yürürlük tarihi unutulmuş Şükrü KIZILOT
 • İş Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden işverenlerin sorumluluklar Kemal YANARDAĞ
 • Mühendis Ne İş Yapacak ? TSE Nasıl Kontrol Edecek ? Fehmi PİRECİ
 • Ahilik ve Biz... Mehmet Nuri KAYA
 • EN 81-1 + A3 ve EN 81-2+A3'ün getirdikleri Mustafa GÖRMÜŞ
 • Türk asansör markası heyecanı: Büyük yolculuklar küçük adımlarla başlar… Hasan İLGEN
 • Eş ve çocuğa alınan ev, araba ve ortak hesaba aman dikkat... Şükrü KIZILOT
 • Türkiye’deki durumu yurt dışındaki fuarlara gitmeye başladığımızda kavradık Hasan ALTUN
 • İşadamı, Liderlik ve Girişimcilik Veli SARITOPRAK
 • Çek Yasası Yeni Mağdurları M. Akif TEMELLİ
 • Bu Fuar, Neden Bir Şanstır? Müfit ŞEKERCİ
 • Eğitim şart mı? Şart. Yasemin BULUT
 • Sektörün Üvey Evladı Yürüyen Merdivenler/Bantlar Mustafa TUTSAK
 • Asansör sektöründe uzman makina mühendisleri yetiştirilmesine ihtiyaç var Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖNAL

 • Yönetmelik, Standart ve Uygulamaları İlhan Yıldırım

   Önemi nedeniyle asansör sektöründe  uyulması gereken birçok yönetmelik ve  standart mevcuttur. İhtiyaçlar doğrultusunda  zaman zaman bu yönetmelik ve standartlarda  değişikliğe gidilmekte yada ilave olarak  yenileri çıkmaktadır.

   Maalesef yönetmelik ve standartlarda anlatılmak  istenenler bazen uygulamada tam olarak yapılamamaktadır.  Bu durumun oluşmasında birkaç  neden vardır.

   1-) Standart veya yönetmeliklerde belirtilen maddelerin  açıklayıcı olmayışı ya da yoruma açık  durumların olması.

    Kendi görüşüm olmakla birlikte Avrupa Standartlarından  direkt çeviri yapılarak yayınlanan  standartlarımızın ne yazık ki anlaşılabilirliği yetersizdir.  İlk bakışta anlaşılması zor birçok kavramın  yer aldığı maddeler görsel sunumlarla desteklenerek  daha yararlı hale getirilebilir. Böylelikle  birçok kişi ne anlatılmak istendiğini çok daha  rahat anlayacaktır. 

  2-) Yönetmelik ve standartları okumak, anlamaya  çalışmak yerine başkalarından duyulan bilgilerle  yalan yanlış uygulama yapılması.

    Montajlardaki birçok hata bu durumdan kaynaklanmaktadır.  Standartta belirtilmemesine rağmen  “standartta böyle isteniyor” denen bazı örnekler :

   • Seyir mesafesi 30 metreyi geçen yada 10  kattan fazla durağı olan kuyularda denge zinciri  kullanılmalıdır.

   Madde 14.2.3.4.: Kabin içi ile acil durum çalışmasının  yürütüldüğü yer arasında doğrudan sesli  iletişimin mümkün olmadığı veya asansörün  seyir mesafesinin 30 m’yi geçtiği durumlarda,  kabin içi ile acil durum çalışmasının yürütüldüğü  yer arasında Madde 8.17.4‘te belirtilen acil  durum kaynağından beslenen bir dahili telefon  sistemi veya benzeri tesis edilmelidir.

   Standartta 30 metrenin belirtildiği tek yer seyir  mesafesi 30 metreyi geçtiği takdirde acil durum  çalışmasının yürütüldüğü yer ile kabin arasında  haberleşme sistemi olması.

    • Halat şişelerinde 3 adet klemens kullanılmadır  .

   Madde 9.2.3.1 Halat uçları kabine, karşı ağırlığa  veya dengeleme ağırlığına veya palangalı  sistemlerde askı noktalarına, kurşun dökülmüş  soketler, kendinden sıkıştırmalı konik soketli  halat kilitleri, en az üç uygun halat klemensiyle  bağlanan kurt gözü (radansa), presle sıkıştırılmış  boru veya aynı derecede güvenli başka bir  sistemle bağlanmalıdır.

   Standartta 3 adet klemens kullanılması durumu  kurtgözü diye tabir edilen radansalı bağlantılar  içindir. Günümüz halat şişelerinde radansa  kullanılmamaktadır (regülatör halat şişeleriyle  karıştırılmasın kabin halatından bahsedilmektedir).  2 adet klemens yeterli olacaktır.

   • Seperatör sacının yüksekliği en az 2,50 m  olmalıdır. 

  Madde 5.6.1 : Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının  hareket sahası, kuyu tabanından en fazla  0,3 m’den başlayıp en az 2,5 m yüksekliğe kadar  uzanan sert bir ayırıcı bölme ile korunmalıdır.

   Aslında cümle yetersiz olduğundan farklı yorumlar  ortaya çıkmaktadır. “ kuyu tabanından en  fazla 0,30 m den başlayıp kuyu tabanından en  az 2,5 m yüksekliğe uzanan “ deseydi hiçbir soru  işareti kalmayacaktı. Bu haliyle yorum yanlışlığından  dolayı kimi zaman seperatör sacının  kendi yüksekliği 2,5 m istenmiştir. Bu maddede  seperatör sacının üst kısmının kuyu tabanından  en az 2,5 m yükseklikte olması gerektiğinden  bahsedilmektedir.

   Bu örnekler artık hepimizin bildiği örneklerdir.  Buna benzer örnekler çoğaltılabilir. 

  3-) Yanlış montaj uygulamasına bir diğer önemli  sebep ise ilgili belediye yada kuruluşlardan tescil  belgesi alırken yapılan kontrollerde muayeneyi  yapan uzman veya görevlilerin eksiklik olarak  belirttiği işlerin sorgulanmaması .

   Kimi zaman uzman yada görevlilerin bilgi  eksikliğinden kaynaklı olarak yapılan yanlış  tespitler tescil belgesinin biran önce alınması için  istenilen şekilde düzeltilmektedir. Bu durum ileriki  montajlarda yanlışın devam etmesine sebep  olmaktadır. Montaj fi rmaları haklı olarak “uzman  tespit ettiyse doğrudur “ diyerek söz konusu  işleri araştırma gereği duymamaktadır. Bir başka  uzmanın farklı yorumuna kadarda bu durum  gündeme gelmemektedir. Bu durumun önüne  geçmek için montaj fi rmaları öncelikle standart  ve yönetmeliklere vakıf olmalıdır. Tespit edilen  eksikliklerde bilgisi yoksa yada bilgi eksikliği  varsa öncelikle bu tespitler konusunda sorgulama  yapmalıdır. İlgili standart veya yönetmelik  incelenmelidir. Söz konusu madde yoruma açık  bir durum oluşturuyorsa bu konu karşılıklı görüşülmelidir.  Unutulmamalıdır ki hiçbir uzman kasıtlı  olarak eksiklik yazmaz. Gerekirse onaylanmış  kuruluşlardan bilgi alınarak doğru uygulama  tespit edilmelidir. 

  A tipi muayene kuruluşlarının devreye girmesiyle  birlikte asansörlerin denetim ve kontrolleri artmış  ve böylelikle montajlardaki uygulama hataları  eskiye göre daha da azalmıştır. Ne var ki ilgili bakanlığın  belirlediği kontrol listelerinin aynı olmasına  karşın muayene kuruluşları arasında da farklı  uygulamalar söz konusudur. Kimisinin istediğini  bir başka fi rma istemeyebiliyor. Bu durumda  montaj fi rmaları da farklı uygulamalarla karşı  karşıya kalabiliyor. Kimi montaj fi rma olmuşken  tam olsunu savunurken kimi fi rmada belediyesine  göre hareket edebiliyor. Bu durumun önüne  geçmek sanırım biraz zaman alacaktır. 

  Ülkemizde yeni çıkan yada güncellenen yönetmelik  ve standartlar hemen uygulamaya girmemektedir.  Alt yapısı tam olarak hazırlanmamış  standart ve yönetmelikler uygulamada aksaklıklara  sebep olmaktadır. Bu duruma en güzel  örnek A3 sisteminin yürürlüğe girdiği dönem  verilebilir. A3 sistemi ilk dönemlerinde, hem ne  olduğu tam anlaşılamamasından hem de sistem  için gerekli tertibat veya ürünlerin piyasada yetersiz  bulunmasından kaynaklı olarak yürürlüğe  girmesine rağmen çoğu fi rma tarafından uygulamada  yapılmamıştır. Söz konusu uygulama  eksikliğini birçok belediye göz ardı ederek belirli  bir süreye yaymıştır. Umuyorum ki belediyeler bu  konuda ilgili bakanlıktan görüş alarak bu kararı  vermişlerdir. Aksi taktirde A3 sistemi olmamasına  rağmen tescili verilmiş bir asansörde A3 olmamasından  kaynaklı bir kaza olması durumunda  sorumluluğu kim alacak sorusunun cevabını  merak ediyorum. Umarım böyle bir durum ile hiç  karşılaşılmaz.

   Burada bilinmesi gereken 2 önemli yönetmelikten  bahsetmek istiyorum.

   1- ) Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik  (Haziran 2013)

   MADDE 36 : “İmar planına göre kat adedi 3 olan  binalarda asansör yeri bırakılmak, 4 ve daha  fazla olanlarda ise asansör tesis edilmek zorundadır.  İskan edilen bodrum katlar dahil kat adedi  4 ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması  zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör  yapılabilir.

   Tek asansörlü binalarda; asansör kabininin dar  kenarı (1,20) m. ve alanı (1,80) m2 den, kapı  genişliği ise (0,90) m. den az olamaz. Asansör  kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği, asansör  kapısı sürgülü ise en az (1,20) m., asansör kapısı  dışa açılan kapı ise en az (1,50) m. olmalıdır.  Birden fazla asansör bulunan binalarda, asansör  sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada  belirtilen ölçülerde yapılması şarttır.”

   MADDE 48 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

   Madde 36’da tanımlanan asansör 800 Kg’lık  asansörü işaret etmektedir. Yürürlüğe girmesine  rağmen birçok asansör avan proje 800 Kg  kapasitenin altında ki değerlerde onaylanmıştır.  Asansör fi rmaları montajlarında belediye  tarafından onaylanan avan projelerini baz alarak  uygulamada birçok 320 Kg – 400 Kg – 450 Kg –  630 Kg vs. kapasitede asansör montajı yaparak  ilgili belediyeden tescil belgelerini almıştır.

   Bazı muayene kuruluşları yıllık kontrollerde  asansörün yapım tarihine göre bu yönetmeliği  gözeterek, söz konusu asansörlere uygunsuzluk  belirtmiştir. Montaj fi rmasının sorumluluğunda  olmamasına rağmen fi rmalar zor durumda kalmıştır.  Neyse ki belediye ve muayene kuruluşları  arasındaki görüşmeler sonucu bu uygulamadan  vazgeçilmiştir. Ancak hala birçok belediyede bu  yönetmeliğe aykırı avan projeleri onaylanmaktadır.  Tescil zamanı sıkıntı yaşanmaması için  montaj fi rmaları alacakları işlerde işvereni konu  hakkında bilgilendirmeli ve söz konusu durumda  sorumluluğunun olmayacağını kayıt altına  almalıdır.

   2-) Binaların Yangından Korunması Hakkında  Yönetmelik (2007-2009-2015)

   Yapı yüksekliği 51.50 m’den daha fazla olan  yapılarda, en az 1 asansörün acil hâllerde  kullanılmak üzere acil durum asansörü olarak  düzenlenmesi şarttır.

    Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve  çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa  edilen bütün katlarının toplam yüksekliği

  Not: 09.07.2015 te bu yönetmelikte düzenleme  yapılmıştır. Düzenlemeyle kat kapılarının yangın  sınıfı ile ilgili olarak

    Madde 21 :

    ??Yapı yüksekliği 51,50 m den yüksek binalarda  E60 (60 dk sızdırmazlık)

   ??Yapı yüksekliği 51,50 m den alçak binalarda  E30 (30 dk sızdırmazlık)  maddesi eklenmiştir.

    (Acil durum asansörleri hakkında detaylı yazı  dergimizin Mayıs-Haziran 2015 sayısında yer  almaktadır.) 

  Belirtilen yükseklik değerine göre söz konusu  binalarda zorunlu olarak acil durum asansörü  (itfaiyeci asansörü) yapılmalıdır. Montaj fi rmaları  alacağı işlerde bunu göz ardı etmemelidir.  Maalesef belediye avan projelerinde acil durum  asansörü olacağı kimi zaman belirtilmiyor.  Montaj fi rmaları bazen bilerek bazen de bilgi  eksikliğinden dolayı normal asansör montajı yapmakta  . Firmalar bu anlayıştan şiddetle vazgeçmelidir.  Bahsedilen yükseklik değerlerindeki bir  binada yangın çıkması durumunda acil durum  asansörü yapılmamasından kaynaklı itfaiye  müdahalesinin gerçekleşmemesinin sonuçlarını  düşünmek çokta zor olmasa gerek. Proaktif  yaklaşım çerçevesinde ilerde yaşanabilecekleri  öngörmeli ve zaten yapılması gereken bir işten  kaçınılmamalıdır.

    Tam da bu noktada hem tescil veren belediye  görevlilerine hem de muayene kuruluşlarındaki  uzmanlarımıza büyük görev düşmektedir. Tespitlerinde  kontrolü yapılan asansörün acil durum  asansörü olup olmayacağını da değerlendirmeye  almalıdırlar.  

  free discount prescription cards coupons prescriptions drug coupons
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  prescription discount coupons site cialis coupon
  cialis coupons online cialis coupons and discounts free printable cialis coupons
  coupon cialis is-aber.net free coupon for cialis
  naproxene click naproxen kruidvat
  naprosyn naprosyn 250 mg naprosyn 250 mg
  ramipril hexal alkohol link ramipril bivirkninger
  nortriptyline tablet harshpande.net nortriptyline nedir
  inderal la inderal engorda inderal comprar
  seroquel 300 mg seroquel seroquel sevrage
  prescription discounts cards link free prescription cards discount
  diflucan how long to work neryx.com diflucan