MAKALELER
 • Asansör Standardı ve Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Serdar Tavaslıoğlu
 • Acil Durum Asansörleri (İtfaiyeci Asansörleri) İlhan Yıldırım
 • Yıllık kontrollerde firmanın yetki belgesi kontrolü şart mı? Fehmi PİRECİ
 • Yönetmelik, Standart ve Uygulamaları İlhan Yıldırım
 • İletişimin İncelikleri Nazan Doğan
 • TS 12255 Yetkili Servisler Arif BAR
 • Asansör Güvenliğinde Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorumluluğu Yrd. Doç. Dr. Orhan FİLİZ
 • Asansör muayenelerinde tehlikeli yanıltma Elk. Müh. Adil ŞENOL
 • Modül H’a Alternatif mi? Fehmi PİRECİ
 • Bakanlığa ve Odalara Soruyorum; Mühendise Ne Gerek Var? Fehmi PİRECİ
 • Doğru Risk Değerlendirmesi ve Etkin Çözümler Gerekli Fehmi PİRECİ
 • Standartlarda gerçekleşecek değişiklikler Mustafa GÖRMÜŞ
 • Kurumsallaşmak Dediğin Nedir ki… Ergün Güneş
 • Neden, Bu Yönetmelik Yayınlandığında Bakanlık Bir Pilot Bölge Ya Da Ön Geçiş Süresi Koymadı? Oktay Cem OKUTAN
 • Tecrübe konuşuyor Veli SARITOPRAK
 • Yerli üretimin ve ihalelerde yerli firmaların desteklenmesi Elk. Müh. Adil ŞENOL
 • Değişim Gelişmenin Koşulu, Gelişim ise Zamana Paralel bir zorunluluktur Mustafa GÖRMÜŞ
 • İleri Teknolojiyi Kullanmak M. Akif TEMELLİ
 • Yıllık Asansör Muayene ve Denetimleri A Tipi Muayene Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Ve Sektöre Etk Osman ARSLAN
 • Firmalar Ar-Ge Yatırımı yapmalı Oktay Cem OKUTAN

 • ZİRVELER: Asansör Fuarları ve 12. KOBİ Zirvesi M. Akif TEMELLİ

  Önümüzdeki günlerde bizi ve sektörümüzü ilgilendiren 2 tane zirve var.

  Bunlardan kısaca bahsetmemiz gerekirse; birincisi Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 2 adet ihtisas fuarımız. İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu fuarlarımızda, asansör aksam imalatçılarının, montajcılarının, servisçilerinin ve sektörün tüm paydaşlarının yer alacağını ve sektörü daha iyi anlayabilmek için katılacaklarını düşünüyorum. Fuarlarımızda fi rmalarımız; kendilerini tanıtacakları, daha önce tanıtıma sundukları ürünleri daha iyi anlatacakları, daha fazla kitlelere ürün ve hizmetlerini duyurabilecekleri ya da hali hazırda üretim yaptıkları ürünlere kattıkları yenilikleri kullanıcılarına ve montajcılarımıza daha iyi anlatmak adına fırsatlar yakalayabilirler. Tanıtım yapmak, yeniliklerle ilgili bilgiler vermek, müşteri portföyünü genişletmek, mevcut müşteri ile bir araya gelmek ve sektörün durumunu kısaca gözlemlemek fuarlarımızın bizlere kattığı en önemli işlevleridir.

  Asansör Zirvesi (fuarları) aynı zamanda belirlenen kuralların tartışıldığı, aksayan kuralların gözden geçirildiği ve irdelendiği ortamlar yaratır. Kullanıcı şikayetleri diler getirilir ve yetkililere iletilir. Yetkililer konu hakkında bilgi verir. Çözüm arayışları yapılır. Fuarlarımız bu işlevsellikleri ile sektörümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır.

  Diğer zirve ise asansör sektörünü de içine alan 12’nci KOBİ Zirvesi. KOBİ Zirvesi’nin konu başlıklarını ve oturum yöneticilerini sizinle paylaşmak isterim. Bunu yapmamdaki amaç ise sektörümüzün 27-28 Nisan tarihleri arasında İstanbul Dedeman Oteli’nde buluşmasını sağlamak istemem. Meslektaşlarımızın bu zirveye katılarak KOBİ’lerin sorunlarına nasıl çözüm üretildiğini öğrenmelerini ve bu konuda bilgi sahibi olmalarını dilerim…

  ‘’GİRİŞİMCİ DOSTU DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVENİN GELİŞTİRİLMESİ’’

  ASO BAŞKANI SAYIN NURETTİN ÖZDEBİR

  • Girişmcilik desteklerinde ön ödeme yapılabilmesi

  • Yeni girişimciler önündeki mevzuat engelleri

  • Tasfi ye süreçleri

   • İfl as eden girişimcilere ikinci şans tanınması

   • İşletme devri • Girişimci politikalarına yönelik araştırmalar

   • Kuluçka merkezleri

  • Kuluçka hızlandırıcı merkezleri ağı

   • Girişimcilik portalı

   • Düzenleyici çerçeve kadın girişimciliği perspektifi

   • Düzenlemelerle ilgili istişare rehberi

  ‘’YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ VE SİNAİ MÜLKİYETİN ÖNEMİ’’

   7 TEPE ÜNİVERSİTESİ KURUCUSU SAYIN BEDRETTİN DALAN

  • Yenilikçi Girişimciliğin Desteklenmesinde Sinai ve Mülkiyet

   • Genç girişimcilere özel kuluçka merkezleri

   • Hızlı büyüyen ve küresel doğan işletmeler

  • Yenilikçi girişimler

   • Üniversitelerde tematik kuluçka merkezleri/ hızlandırıcılar

   • Teknogirişimciler

  • Akademisyenler girişimciliği

  • İnternet girişimcileri

  • Öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği destekleyen kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar

  • TGB’lerde hızlandırıcılar,OSB’lerde hem hızlandırıcılar hem de kuluçka merkezleri

  ‘’ TEMATİK VE GENEL DESTEKLER’’

   DÜNYA GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ SAYIN HAKAN GÜLDAĞ

   • Sosyal girişimcilik tanımının ve kapsamının belirlenmesine yönelik çalışma

   • Üniversitelerde sosyal girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için proje yarışmaları

  • Girişimciliğin desteklenmesi amacıyla özel sektör-kamu sektörü işbirlikleri

   • ‘’Sorumlu Girişimcilik’’bilinçlendirme çalışmaları

  • ‘’Kadın Girişimci Elçileri’’projesinin yaygınlaştırılması

  • Kadın girişimcilere yönelik eğitim ihtiyaç analizi

   • Kadın girişimcilerin sorunları konusunda araştırmalar

  • Girişimcilere yönelik mentörlük çalışmasının yaygınlaştırılması

  • AB genç girişimci programlarına katılım

   • Eko girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi

   • Yeşil etiket uygulaması

   • Girişimcilerin yabancı yatırımcılarla temasları

  • Engellilerin girişimciliğinin özendirilmesi

  • Destek izleme sistemi

   ‘’GİRİŞİMCİLERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI’’

   TÜRMOB BAŞKANI SAYIN NAİL ŞANLI

  • Bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin farkındalığın arttırılması

  • Girişim sermayesi sistemine ilişkin üst fonların kamu tarafından desteklenmesi

   • Finansman eksiğinin en çok hissedildiği girişimciliğin erken aşamasına yönelik en az bir üst fon kurulması

  • Yeni alternatif fi nansal araçların geliştirilmesine ilişkin araştırmalar

   • Yenilikçi girişimcilerin ticarileştirme projelerine yönelik destek sağlayabilecek kredi garanti mekanizması oluşturulması

  • Gelişen işletmeler piyasası mevzuatında girişim sermayesi fonlarına ve bireysel katılım sermayesine çıkış kolaylığı sağlanması

  • Girişimcileri raporlama standartları ve uluslar arası kredi kriterleri konusunda bilgilendirme

  • Bankacılık sisteminde ‘’Girişimci Bankacılığı’’ kavramının geliştirilmesi ve uygulanması

  • Değişken sermayeli yatırım ortaklarına ilişkin ikincil mevzuatın tamamlanması

  ‘’SAVUNMA SANAYİ VE UYDU UZAY TEKNOLOJİLERİNDE KOBİ’LER’’

  ‘’GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜN GELİTİRİLMESİ,EĞİİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ’’

   KALDER BAŞKANI SAYIN HAMDİ DOĞAN

   • İller ve bölgeler düzeyinde girişimcilik endeksi belirlenmesi

  • Girişimcilik konusunda kamu spotları

  • Girişimcilik konusundaki farkındalığın arttırılması

   • Girişimcilik kültürünü arttırıcı yayınlar

  • Avrupa düzeyinde girişimcilik farkındalığının arttırılması çalışmalarına katılım

  • Gençlere yönelik girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması

  • Çocuklarda girişimcilik algısının geliştirilmesi

   • Başarılı iş planlarının ödüllendirilmesi

   • Başarılı girişimci yarışmaları düzenlenmesi

   • Üniversite girişimcilik kulüpleri

  • Girişimcilik konusunun ilk/orta öğretim programına yerleştirilmesi

   • Girişimcilik konusunun üniversite müfredatına yerleştirilmesi

   • İlk/Orta öğretim öğretmenlerinin girişimcilik konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi

  • Eğitim fakülteleri müfredatına girişimcilik eğitimlerinin eklenmesi

  • İlk/Ortaokullarda girişimcilik projelerinin gerçekleştirilmesi

  • İlk/Ortaokullarda ‘’girişimci okul’’kavramının yerleştirilmesi

  • KOSGEB eğitimlerinin yaygınlaştırılması

  • Danışmanlık sistemi kurulması

  • İlk ve orta öğretim okullarında girişimcilik kulüplerinin kurulması

  • Hayat boyu öğrenimde girişimcilik eğitiminin yaygınlaştırılması

   Her iki zirveden de asansör sektörünün faydalanacağı ve sektöre katkılar sağlayacağını umuyorum. 

  manufacturer coupons for prescription drugs open viagra.com coupon
  abortion pill abortion pill abortion pill
  can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
  drug coupons codesamples.in prescription coupon
  manufacturer coupons for prescription drugs link discount card prescription
  naproxene open naproxen kruidvat
  escitaloprama escitalopram teva escitalopram teva 10 mg
  periactin kissa click periactine
  nortriptyline tablet harshpande.net nortriptyline nedir
  inderal la read inderal comprar
  free cialis coupon read prescription drugs coupon
  kamagra shop kamagra jelly kamagra