MANŞETLER
 • ÖZRAY, iNELEX Fuarın da Ziyaretçilerini Ağırladı.
 • ÖZRAY, Yemek Daveti İle Misafirlerini Ağırladı
 • INELEX 2016- INELEX 2016,10.kez kapılarını açıyor
 • ASFED Başkanı Yusuf ATİK; Haksız Rekabeti Aşarsak Altın Çağımızı Yaşarız
 • TASİAD EĞİTİM KOMİTESİ, GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA SEKTÖR TANITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ
 • KOSGEB Genel Destek Programı Üst Limitleri Yüzde 74 Arttırılacak
 • Ekonomi Bakanı Elitaş; 2016'yı Afrika Yılı İlan Ettik
 • Bakan Fikri Işık;Türkiye Sanayi 4.0'a Geçişte Hızlı Davranmalı
 • Euro-Lift 2014, üçüncü kez kapılarını açtı
 • Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU "Temel hedef ülkedeki verimliliği arttırmak"
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK "Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün asansör"
 • Ürün Güvenliği Haftası, Ankara’da, geniş ve kapsamlı bir organizasyon ile kutlandı
 • Avrasya Asansör Fuarı’nın ilki, katılımcılaran tam not aldı
 • Farkındalık seminerlerinin 4’üncüsü, Gaziantep'te gerçekleştirildi
 • IECC MosExpo yetkilileri standımızı ziyaret ettiler
 • Türkiye’nin sektörleri, sorunlarını ve çözüm önerilerini hükümete anlattı
 • Liftvision Dergisi, Lift Balkans Fuarı’nda Türkiye’yi temsil eden tek marka oldu
 • ASFED ve TASİAD, sektör temsilcileri ile bir araya geldi
 • "Sofya, asansör sektörü açısından gelecek vaat ediyor"
 • Has Asansör Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi atölyelerine kavuştu
 • Yerli malı yurdun malı, dünya bunu kullanmalı
 • Lift Balkans 2014 Uluslararası Asansör ve Yürüyen Merdiven Fuarı
 • Sanayi Bakanlığı, 2012 Yılı Asansor Yıllık Kontrol İstatistiklerini Değerlendirdi.
 • Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Yerli Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımızı Harekete Geçirdik
 • İhracatın Ve Kriz Yönetiminin Yeni Enstrümanı 'KÜMELENME'
 • Bakan Nihat Ergün Küresel Anlamda Güçlü ve Tanınmış Bir Marka Olmanın İlk Şartı, Güçlü Bir Yerel Marka Olmaktan Geçer
 • Türkiye Dönüşüyor Cevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 20 yıl surmesi planlanan Kentsel Donuşum Surecinde 7 milyon konutu donuşturmeyi planlıyoruz
 • İnşaat Sektöründe Dev Buluşma
 • TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Zenginleşme yolunda sihirli sözcük İŞBİRLİĞİ
 • SİM-DER üye müteahhitlerini, Abant'ta düzenlediği kampta bir araya getirdi
 • BİM-FED, sektör sorunlarının çözümü için Siyasi Partileri ziyaret ediyor
 • BİM-FED'den ‘İnşaat Sektöründe Enerji Verimliliği’ Toplantısı
 • 'Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi' İller Bankası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi
 • 90 Bin Yapı Müteahhidi İMKON’da Birleşti
 • Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU "Temel hedef ülkedeki verimliliği arttırmak"

  ‘’Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm’’ başlığıyla Onuncu Kalkınma Planı kapsamında öncelikli dönüşüm programlarına ilişkin eylem planlarını açıklayan Davutoğlu, "Temel hedef ülkedeki verimliliği artırmak, öngörülebilirliliği ve sürekli kalkınmayı teminat altına almak ve hesap verilebilirliliği güçlendirmektir" dedi.

   Başbakan Ahmet Davutoğlu, ‘’Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm’’ başlığıyla Onuncu Kalkınma Planı kapsamında öncelikli dönüşüm programlarına ilişkin eylem planlarını açıkladı. Davutoğlu, temel hedefi n ülkedeki verimliliği artırmak, öngörülebilirliliği ve sürekli kalkınmayı teminat altına almak ve hesap verilebilirliliği güçlendirmektir olduğunu söyledi. Başbakan Davutoğlu, sanayi politikalarına ilişkin önemli ip uçları verdi.

   Davutoğlu açıklamasında şöyle konuştu: ”Demirçelik sektörünün hurda girdisine olan bağımlılığını azaltacağız. İnorganik kimya, biyoyakıt, alternatif kompozit malzemeler gibi alanlarda Ar-Ge faaliyetlerini teşvik eeceğiz. Sanayi stratejisini revize edecek sektörel stratejiler hazırlayacağız. Burada daha önce ilan edilen sanayi stratejilerinde revizyona gidilmemesi halinde teknolojinin getirdiği yeni sanayi alanlarında politika belirlemekte güçlük çekiliyor. Üretim teknolojisinin dinamik olarak değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Sanayi stratejisi belirli aralıklara revize edilecek, daha detaylı sektörel bazda alt stratejik planlamalar yapılacak. Orta ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik yeni yatırım destek programları oluşturacağız. Teşvik paketini açıkladık, o paket içerisinde de yine teknoloji yoğun alanlarda belli bölgelere yeni teşvik paketi hazırlamanın çabası içerisindeyiz. Elektrikli araçlar için prototip batarya üretimini gerçekleştireceğiz. Tohumculuk geliştirme ve üretim kapasitemizi artıracağız. Yerlilik oranını artırmak amacıyla tedarik zincirindeki işletmeler arasındaki işbirliğinin ve katma değer artışını sağlayacak kümelenme faaliyetlerini destekleyeceğiz. Bu kümelenme faaliyetleri aynı zamanda üretimin ülke safına yayılmasını temin edecek bir artı değer oluşturacak. Yüksek teknolojili ürünlere yönelik yatırımları ülkemize çekmek üzere serbest bölgelerin cazibelerini artıracağız.

   Tasarım konusunda üniversite-sanayi işbirliği alanlarını genişleterek yenilikçi üretim yapısını güçlendireceğiz. En önemli alanlardan birisi Türkiye’deki bilimsel birikim ile üretim kapasitesi arasındaki ilişkiyi sağlıklı şekilde hala kuramamış olmamızdır, bu konudaki pekçok çalışmayı geliştireceğiz. Yerli makine üreticilerinin rekabet gücünü artıracak mekanizmalar oluşturacağız. Atıkların ekonomiye kazandırılmasına önem vereceğiz. Bütün bu eylem planları içinde hedefi miz 2018 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 70 ve üzerine çıkarmaktır.”

   “Öncelikli sektörlerde kuluçka merkezleri geliştireceğiz”

  Başbakan Davutoğlu, öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı hakkında açıklamalarda bulunurak, “Bu yolla Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini ticarileşme kapasitesini artırmaya çalışacağız” dedi.

  Programın içerdiği önemli eylemleri de açıklayan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

  “Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını ve prototip geliştirme süreçlerini destekleyeceğiz. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını destekleyeceğiz. Sanal ve gerçek ortamlarda kamu-üniversite-sanayi işbirliği platformları oluşturacağız. Ülkemizde akredite test altyapısını güçlendireceğiz. Araştırma merkezlerini özel sektörün kullanımına daha fazla açacağız. KOBİ’ler başta olmak üzere girişimciler ve yatırımcılar arasındaki ağlar ile mentörlük hizmetleri gibi mekanizmaları merkezi ve yerel düzeyde geliştireceğiz. Girişimcileri desteklemek için fi nansman eksiğinin en çok hissedildiği erken aşamaya yönelik bir fon koyacağız, bu son derece önemlidir. Erken aşamada girişimcileri desteklediğimiz zaman daha sonraki aşamalarda önemli atılımlar yapmasına da zemin hazırlamış oluyoruz. Yenilikçi girişimcilerin ticarileştirme projelerine yönelik destek sağlayabilecek kredi garanti mekanizmasını oluşturacağız. Öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar koyacağız. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma teknolojileri başta olmak üzere kümelenme çalışmalarını destekleyeceğiz. Fikri ve sınai haklar konusunda ticarileştirmeyi destekleyecek düzenlemeler yapacağız. Bu yolla 2018 yılına kadar öncelikli sektörlerdeki ürün ve marka sayımızı artıracağız ve rekabet gücümüze ivme katacağız.”

   “Yerli fi rmalar kamu ihalelerinden daha fazla pay alacak”

   Davutoğlu, kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programı ile kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki yerli fi rmaların paylarını artırmayı hedefl ediklerini kaydetti.

  Programın önemli eylem planlarını anlatan Davutoğlu, şöyle dedi:

  “Kamu kurum ve kuruluşlarında farkındalığı ve kapasiteyi artıracağız. Uluslararası yükümlülüklerimizi de dikkate alarak yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantili tedarik modelinin uygulana bilmesi için Kamu İhale Kanunu ve ilgili birincil ve ikincil mevzuatta gerekli düzenlemeleri yapacağız.

  Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirecek ve uygulayacağız. Uygulamanın etkinliği için koordinasyon ve izleme mekanizmaları kuracağız. Bu eylemlerle yerli fi rmalarım kamu ihalelerinden daha fazla pay almasını sağlayacağız.”

  “Yerli otomobili teşvik edeceğiz”

  Yerli otomobilin önceki dönemlerde sürekli teşvik aldığının hatırlatılarak, eylem planları çerçevesinde yerli otomobil konusunda bir ayrıcalık yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Davutoğlu, bununla ilgili çağrılarının her zaman sabit olduğunu söyledi.

  Hangi alanda olursa olsun yerli katkıyı artıran teknolojik atılımlara ve sanayi alanlarına çok ciddi destekler sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Davutoğlu, “Yerli otomotiv sanayi ve yerli otomobil üretimi konusu, bu açıdan önemli. Her zaman olduğu gibi teşvik edeceğiz” diye konuştu.

  “İnşallah Türkiye’ye müjdeli haberi vereceğiz”

  Toplantıda söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da otomotiv sektörünün Türkiye’nin önemli sektörlerinden olduğunu kaydederek, sektörün son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaştığını dile getirdi. Şu anda 56 Ar-Ge merkezinin otomotiv sektörü ile ilgili olduğunu belirten Işık, “Artık sadece otomotiv yedek parçası yapmıyoruz veya otomotiv üretmiyoruz. Otomotivin Ar-Ge’sine de yoğunlaşmış durumdayız” diye konuştu. Bir fi rmanın Ar-Ge biriminde çalışan personel sayısının bin 300’ü geçtiğine işaret eden Işık, otomotiv sektörünün bu açıdan Türkiye’nin en güçlü sektörleri arasında yer aldığını ve otomotivde katma değeri yüksek ürün oranının arttığını belirtti.

  Otomobilde yerli marka oluşturma konusunda hedefl erini menzil artıran elektrikli hibrit araçlara yoğunlaştırdıklarını anlatan Işık, içten yanmalı motor teknolojisinde yeni bir marka oluşturmanın çok büyük zorlukları bulunduğunu kaydetti. Elektrikli araç konusunda bir fırsat penceresinin olduğuna dikkati çeken Işık, bunu değerlendirmek için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

   TÜBİTAK bünyesinde Otomotiv Mükemmeliyet Merkezi oluşturulması konusunda hazırlıkların sürdürüldüğünü belirten Işık, dizayn ve mühendislik konusunda çalışmaların bulunduğunu ifade etti.

  Otomobili yerli olarak üretecek üreticilerle görüşmelerin devam ettiğini bildiren Işık, “Ümit ediyorum önümüzdeki süreçte bütün Türkiye’ye müjdeli haberlerimizi vereceğiz inşallah” dedi.

   KOBİ’LERE TAM DESTEK

   Kamu ihale mevzuatında yapılacak değişikliklerle KOBİ’lerin ihalelerden daha fazla pay alması sağlanacak.

   Kamu ihalelerinde KOBİ’lerin karşılaştığı sorunların giderilmesine yönelik mevzuatta düzenleme yapılacak.

   Onuncu Kalkınma Planı kapsamında yer alan 25 öncelikli dönüşüm programının 9’una ilişkin eylem planlarına göre, “Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı Eylem Planı” ile kamu alımlarında Ar-Ge ve yenilik katkısının gözetilmesi, yeniliğin, yerlileştirmenin ve teknoloji transferinin teşvik edilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması öngörülüyor.

   Bu kapsamda, kamu kurumları tarafından açılan mal ve hizmet alımı ihalelerine katılım sürecinde KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunların giderilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak. Böylece, KOBİ’lerin kamu alımlarına katılımının artırılması sağlanacak.

   Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yerli üretim, yenilik ve teknoloji transferini teşvik edecek şekilde düzenleme yapılacak. Bu çerçevede, 6518 sayılı Kanun ile Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikler doğrultusunda, kamu alımları yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sektörlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini sağlamaya yönelik gerekli düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, bu doğrultuda teknik ve idari altyapı da oluşturulacak.

   İdarelere eğitim verilecek

   Dönüşüm programı çerçevesinde, idareler için ihale dokümanı hazırlama ve teklifl erin değerlendirilmesi konularında eğitimler düzenlenecek.

   Bu kapsamda, kamu kurumlarının alım sistemine yönelik kapasiteleri artırılacak. Böylece, kamu kurumlarının yapmış olduğu ihalelerde fi yat dışı unsurlara ve yaşam döngüsü gibi uygulamalara da yer verilmesi sağlanacak. 

  cheated on my girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend but i love her
  should i cheat on my girlfriend site my girlfriend cheated on me what do i do
  my husband almost cheated on me read women who cheat on relationships
  my husband almost cheated on me online affair women who cheat on relationships
  why wife cheated blog.sitters4charities.org why people cheat in relationships
  free coupons clothes4work.co.uk drug discount coupons
  walgreens photo coupon in store printable intelliwins.com walgreens online coupons 2015
  free prescription drug discount card free viagra coupons viagra coupon free
  furosemide cipro 500mg gabapentin pill
  2016 viagra coupon blog.brunothalmann.com coupons viagra
  augmentin pret augmentin duo augmentin gyerekeknek
  aldactone 100 mg tablete aldactone 100mg aldactone 100 mg tablete
  naprosyn naprosyn 250 mg naprosyn 250 mg
  escitaloprama adboesten.nl escitalopram teva 10 mg
  buscopan dosierung charamin.jp buscopan preis
  nortriptyline tablet harshpande.net nortriptyline nedir
  yasminelle hinta yasminelle hinta yasmine
  cialis walgreen coupon link cialis coupon
  pletal cilostazol go pletal 50 mg
  viagra site viagra generique
  aravalle click aravaca codigo postal