YAZAR MAKALELERİ

Sezgin Keleş

E-Posta :
av.sezginkeles@gmail.com

Ünvan :
Avukat
Firma :
Avukat
 

Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler Sezgin Keleş
50 yıllık süreçte oluşan piyasa ihtiyaçları, AB’ne üyelik hedefi ve müktesebata uyumu, kurumsal yönetim ilkeleri ve elektronik işlemler ve e-devlet gibi nedenlerle Türk Hukukunda yeni bir Türk Ticaret Kanunu’na ihtiyaç duyulmuştur. ...
İş Aktinin İşveren ve İşçi Tarafından Feshi ve Sonuçları Sezgin Keleş
GİRİŞ:  Bilindiği gibi İş Hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. İşveren ile işçi arasındaki hak ve yükümlülükler İş Kanunu kapsamında tespit edilmelidir.  İş hukuku hem işveren açısından hem de işçi a&c...
Asansör sektöründe alacak tahsili ve uygulamaya yönelik tavsiyeler Sezgin Keleş
Asansör sektörü çok geniş bir kitleye hitap etmektedir. Avukat olarak mesleğe başladığım günden itibaren sürekli asansör firmalarının vekillik görevini üstlenmekte ve bir çok büyük asansör firmasına danışmanlık yapmaktayım. Asan...
01-03 of 03 kayıt(lar)
of 01 sayfa(lar)
Kayıtları Göster