Mehmet İmamoğlu:  "Teknoloji her alanda olduğu gibi, asansör için de önemli, gerek mekanik gerekse dijital alanlardaki tüm ürünlerimizde son teknolojiyi kullanmaya dikkat ediyoruz. Ürünlerimizdeki kullanılan teknoloji, tüketicinin en fazla butona dokunmasıyla sınırlı. Fakat özellikle insan asansörü sistemlerinde sadece kullanım kolaylığı, kullanıcı dezenfektesi gibi önlemlerden önce kullanıcı güvenliğinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum." 

Onaylift Genel Müdürü Mehmet İmamoğlu pandemi süreci ve sonrası ile ilgili sorularımıza cevap verdi.

Pandemi krizi sürecini ne tür önlemlerle atlatmaya gayret ediyorsunuz?
Öncelikle dünya geneli pandemiye dönüşen Covid-19 virüsünün biran evvel hayatımızdan çıkması temennilerimi iletmek isterim. Covid-19 tedbirleri eylem planı toplantımızda üretimlerimizi yavaşlatmadan, olası aksaklıkları tüketicilerimize yansıtmama kararı temel kararımızdı. Öte yandan sosyal mesafe ve koruma önlemlerimiz içinde mevcut servis sayımızı arttırarak, haftada 2 kez düzenli ilaçlamalarımızı, günlük kullanım alanlarının günlük dezenfektasyonunu tamamlanırken çalışanlarımızın da düzenli olarak ateşlerini ölçerek kayıt altına aldık. Ziyaretçilerimizi firma girişlerinde ateş ölçümü, maske riayeti ve sosyal mesafe kuralını aşmadan ilgili görüşme sağlanacak temsilci kayıtlarını da düzenli takip ederek ağırladık.

Pandemiye dönüşen Covid-19 salgını ile birlikte pazarın en büyük zorlukları ve fırsatları nelerdir?
Firmamız bünyesinde ulusal ve uluslararası mevcut gündemi her zaman değerlendiriyoruz. Önemli olan, olası mücbir gündemde nasıl bir kriz yönetimi yapabileceğimizi bilmemiz. Bu tarz mücbir gündemlerde her sektörde olduğu gibi asansör sektöründe de gerek tedarik gerek sağlık gerekse ekonomik olarak olumsuzluklar, zorluklar yaşanıyor. Fakat hazırlıklı firmalar zorlukları kolaylıkla aşarken buna hazırlıksız olan firmalar karşısında sektörel olarak fırsat yakalamış oluyor.

Pandemi ile birlikte değişen tüketici davranışları sizce yakın gelecekte sektörü nasıl etkileyecek?
Sektörümüzün pandemi ile doğrudan etkilenecek bir sektör olduğunu düşünmüyorum. Pandemi dolayısıyla değişen ekonomik göstergelerin getirdiği ekonomik daralma neticesiyle tüketicilerin ev yatırımlarındaki bazı kısıtlamalardan ötürü, dolaylı etkileneceğini düşünüyorum.

Sektör, Covid-19’a karşı nasıl bir katkı sunabilir, üretim ve AR-GE ekseninden yanıtlayabilir misiniz?
Covid-19’a karşı sektörden katkı beklentileri, ilerleyen dönemlerde olmalıdır. Zira üretim sektörü katkıları, tüketici paraleritesine bağlıdır. Tüketici hatta tüm dünya hatta en başta sağlık sektörü buna daha önceden hazırlıklı ve konunun bilincinde olsaydı minimal kayıplarla süreç atlatılır, pandemiye dönüşmemiş olurdu. Onaylift olarak daha önceki yıllarda %3 olan AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarımızı 2019 yılı değerlendirme ve kapanış toplantımızda, yeni yılda (2020) %5 olarak kararlaştırdık.

DEİK Başkanı Nail Olpak, “Yeni dönemin kazananları, tedarik ve arz zincirini kopartmadan muhataplarına güven vererek süreci yönetebilenler olacak” dedi. Siz firma olarak bu süreçte tedarik zinciri, tedarik stratejisi ve alt alıcılar bazında nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz?
Esasında mevcut durumun “yeni dönem” olarak adlandırılmaması taraftarı olduğumu bilmenizi isterim. Nail Bey’in mevcut durum ile “kazananlar” açıklaması tedarik ve arz zincirini koparmayanlar olarak doğru, fakat bir firma muhataplarına her durumda güven vermelidir. Tedarik zincirinde güven birinci esasımız olup, tedarik stratejimizi, satış hedeflerine göre yıllık bazda tamamlamaktayız.

Covid-19 ile birlikte, asansörlerde hijyenin daha da önem kazanmasıyla üreticiler, akıllı teknolojilere yönelmiş durumda. Ar-Ge ve inovasyona odaklanan firmalar bundan sonraki dönemi teknolojinin tanımladığının farkında. Sizin bu yöndeki çalışmalarınız nelerdir?
Teknoloji her alanda olduğu gibi, asansör için de önemli, gerek mekanik gerekse dijital alanlardaki tüm ürünlerimizde son teknolojiyi kullanmaya dikkat ediyoruz. Ürünlerimizdeki kullanılan teknoloji, tüketicinin en fazla butona dokunmasıyla sınırlı. Fakat özellikle insan asansörü sistemlerinde sadece kullanım kolaylığı, kullanıcı dezenfektesi gibi önlemlerden önce kullanıcı güvenliği dikkate alınması gerektiği için bazı yeterlilik ve geçerlilikleri (yanmazlık, kırılmaz, can güvenliği) tamamlamamız gerekiyor. Hal böyle iken toplu kullanım alanlarında olduğu gibi asansörlerde de kişilerin bireysel hassasiyetleri daha ön planda olmalıdır.

Pandemi başlangıcı ve “YENİ NORMAL’ dönemindeki yol haritanız nedir?
Pandemi dönemi sonuçlanmadığı için yeni normal dönem olarak isimlendiremiyoruz. Tam anlamıyla her şeyin normale dönmesi biraz daha zaman gerektiriyor. Bu süre zarfında mevcut önlemlere, sosyal mesafeye dikkat ederek, kurum misyonu ve vizyonundan ödün vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Koronavirüs, üretim veya çalışma vardiyanızda nasıl bir değişim oluşturdu?
Koronavirüs, üretim hattımızda minimal etkilere sahip olmakla birlikte mevcut üretim kapasitemizde herhangi bir düşme olmayıp çift vardiya şeklinde üretimimize devam ettik.

İş Sağlığı ve Güvenliği’ne verdiğiniz önemden hareketle, pandemi sürecinde işçiler ve fabrika ekseninde nasıl bir eylem planı belirlediniz?
İş Sağlığı ve Güvenliği gereksinimlerini dikkatle takip ediyorduk. Pandemi dolayısıyla iş yeri hekimimizle ortak planlamamamız doğrultusunda, çalışanlarımızın düzenli sağlık taramalarını yapıp, gece ve gündüz vardiyalarında iki hekimimizle çalışanlarımızın günlük ateşlerini takip edip, gerekli sağlık taramalarını zamanında yaparak ve düzenli kişisel ve ortam dezenfektasyonunu takip ettik.

Yaşanan süreçte sektör temsilcisi olarak, sektörde faaliyet gösteren meslek örgütlerini ve hükümeti yeteri kadar yanınızda hissettiniz mi? Yetkili mercilere hangi mesajları iletmek istersiniz?
Yaşanan süreçte, sektör partnerlerimiz ile gerek çalışma, gerek satış ve satış sonrası destek verdiğimiz müşterilerimiz olduğu gibi desteklerini de aldıklarımız oldu. Sürecin en başından bugüne kadar firma desteklerini, işveren yükünü en aza indirme planında olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, üretimsel olarak fabrika çalışma düzenimizi ve üretimlerimizi engellememe adına, sokak kısıtlaması günlerinde esnek çalışma saati uygulamasıyla, İçişleri Bakanlığı ve Valilikler, akabinde virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden beri aralıksız çalışmalarına devam eden Sağlık Bakanlığı ve bu oluşumun en başındaki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Eerdoğan Bey’e çok teşekkür ediyorum.

Korona virüsü salgını sonrası 2020 hedeflerinizi revize ettiniz mi? Talepte yavaşlama ne oranda oldu?
Hedef belirlenirken en kötüye göre belirlenmeli. Bir şirketin belirlenen hedefe ulaşabilmesi için tüm çalışanlarıyla birlikte hedefi anlaması ve bu hedefe odaklanacak motivasyona sahip olması gerekir. Gerekli motivasyon ise en iyiyi hayal ederken en kötüye hazırlanmak ile olur. Yeni yıl için belirlenen hedeflerin, ölçülebilir olmasına ve yıl içinde düzenli olarak hedefe yaklaşımın ölçülmesine dikkat etmek performansı geliştirmenin temelidir. Şirket hedefleri ile çalışanların hedefleri arasında kazan-kazan ilişkisi kurulmasını sağlamak belirlenen hedeflere ulaşabilme olasılığını arttırır.

Sektör zorlu bir dönemden geçti. Ve geçmeye de devam ediyor. Sizce ne zaman düzlüğe çıkılır?
Evet, zor dönemlerden geçildi, geçiliyor. Bu süreç bize, her zaman hazırlıklı olmamızı, hayatımız boyunca sosyal mesafe ve kişisel dezenfektasyona önemle riayet etmemizi öğretti. Bu süreç geçmiş olsa dahi uzun bir süre hayatımızda sosyal mesafe yer almaya devam edecektir.

Korona salgını da tabloya eklendiğinde 2020’de dünya asansör sektörü ile ilgili öngörüleriniz nedir?
Korona salgının etkin şekilde yer aldığı üç aylık bir dönemki yılın bir çeyreğine tekabül ediyor. Özellikle işverenlerin veya yükümlü kaptanların, üst düzey yöneticilerin koyacakları hedeflere ulaşmaları, kurumları için yaşamsal önemde olabilir. Bu nedenle, her zamankinden daha da önemli olan bir yılı minimum kayıplarla tamamlamayı planlarken, ilk önce mevcut durumun bir hesabını çıkartarak daha sonra gerek zaman gerekse mekan bakımından bir temizlik yapılmalıdır.

Peki, korona virüsü Çin ve dünya asansör sektörünü sizce nasıl etkileyecek?
Korona salgının dünya genelinde etkilemediği sektör bulunmamaktadır. En güçlü silahımız olan çalışma düzenini sağlığımıza doğrultulan bir tehdit unsuru olmaktan çıkmadığı sürece, gerek ekonomik gerekse psikolojik olarak etkilerini derinden hissettirmeye devam edecektir.

Önümüzdeki 5-10 yılda sektör sizce nasıl şekillenir? Yeni oyuncular girer mi?
Varoluşundan beri kendini yenileyen dünya, içinde bulundurduğu en küçük bir mikro organizmayı dahi şekillendirmeye devam etmiştir. Sektör, üretim, hizmet, kazanç açısından bir sancak yarışıdır. Sonuç itibariyle sancağa talip olacakların gerek üretimsel gerekse hizmet açısından gerekli yeterlilik ve gereksinimleri yerine getirdikten sonra talip olması gerekmektedir. Sizin tabirinizce sektöre yeni girecek oyuncular benim tabirimce talipler her zaman olacaktır. Esas olan ilk 11’de yer bulabilmektir. O zaman taraflar onları görecek, alkışlayacak ve destek verecektir.

Gelecekte nasıl bir firma ve sektör hayal ediyorsunuz?
Gelecekte hayal ettiğim firma ve sektöre, geçmişteki hayal ettiğimiz firma olma yolunda emin adımlarla devam ettikçe yakın gelecekte de hayal ettiğimiz sektöre kuşku etmeden sabırla, azimle çalışmaya devam ederek ulaşacağımızı düşünüyorum.

Koronavirüs (COVID-19) salgını sosyal hayat kadar markaların kurumsal itibarını da etkiledi. Pandemi döneminde müşterileri ve sektör ile iletişimini koparmayan markaların daha da güçleneceği kurumsal iletişim uzmanlarınca sık sık vurgulanıyor. Siz bu iletişimi sağlamak adına hangi argümanları kullanıyorsunuz?
Onaylift, pandemi döneminde kimseye kapılarını kapatmadı, işyeri hekimimiz ile birlikte gerek çalışanlarımız gerekse misafirlerimiz sağlığı için aldığımız önlemlere özenle dikkat ettiğimiz dönemlerde kimse ile iletişimimizi yitirmedik. Sadece düzenli şehirlerarası müşteri ziyaretlerimizi azalttık. Bu süreçte müşteri temsilcilerimiz, müşterilerimiz ile sık sık dijital ortamda iletişim halinde kaldı.

Eklemek istedikleriniz?
Onaylift olarak, her sene olduğu gibi bu sene de ulusal ve uluslararası fuarlarda yerlerimizi ayırtmış, hazırlıklarımızı tamamlamıştık, malum nedenden ötürü bu fuarlardan bazıları iptal olurken bazıları da ileriki bir tarihe ertelendi. Yeni ürün ve hizmetlerimizi paylaşacağımız bu fuarlarda sektörden müşterimizi görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza güveniyoruz. Tüm gayret ve çabalarımızda ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Teşekkürler…

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Cumartesi, 11 July 2020 16:28
Haber Servisi

Asansör Vizyon Haber Servisi

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

https://t.co/0cfns2Z2kz
https://t.co/PHF4u8Z7BK https://t.co/Y3m7vTM81F
RT @RHisarciklioglu: Bugünün küçük parmakları bir gün Türkiye’nin geleceğine imza atacaklar. TOBB ile Oda ve Borsalar olarak ihtiyaç sahibi…
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter