“Denetimi Yapılmayan Asansörler TEHLİKE Saçıyor!”

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin 2017 yılı asansör kontrol verilerine göre, Başkentte oda tarafından denetlenen asansörlerin yüzde 45’i kırmızı etiket almış bulunmakta. MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender, konu hakkında bir açıklama yaptı.

“Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine göre bina yöneticileri, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile yılda en az bir kere asansörlerin periyodik kontrolünü, ayda bir kere de bakımını yaptırmaktan sorumludur. Ancak periyodik kontrolü ve aylık periyodik bakımları yapılmayan asansörler; can kayıpları, kalıcı yaralanmalar vb. ile sonuçlanabilecek kazalara davetiye çıkararak, kullanıcılar için tehlike saçmaya devam ediyor.

 

Kırmızı etiketli asansörlere dikkat

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile asansörlerin bakımları, yıllık periyodik kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir. Yine aynı yönetmelikte, sorumluluk alanları ile ilgili yasal düzenlemeler de yapılarak yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması durumunda apartman yöneticilerine,  belediyelere, ilgili idarelere ve bakımcı firmalara yönelik olarak cezai hükümler getirilmiş; belediyeler, sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından periyodik kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

 

A tipi muayene kuruluşu; yönetmelikte belirlenen kriterlere göre güvensiz asansörlere Kırmızı Etiket, kusurlu asansörlere Sarı Etiket, hafif kusurlu asansörlere Mavi Etiket, uygun asansörlere ise Yeşil Etiket yapıştırarak belediyelere bildirmektedir. Kırmızı etiket yapıştırılan asansörlere 30, sarı etiket yapıştırılan asansörlere 60 gün içerisinde uygunsuzluklarının giderilmesi şartı getirilmiştir. Eksiklik kontrolü neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen yönetmelikte belirtilen süreler sonunda güvenli hale getirilmeyen asansörlerin, güvenli hale getirilinceye kadar belediye veya ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edileceği hükmü eklenmiştir.

 

Yüzde 45’i kırmızı etiketli

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamındaki yıllık kontrollerin; kamusal denetim anlayışıyla, tekniğine uygun olarak uzman mühendisler tarafından yapılması ve bina sorumlularının asansörler konusundaki yükümlülükleri hakkında bilinçlendirilmesi kazaların önüne geçilebilmesinde oldukça önemlidir. Şubemiz yetkilileri her yıl düzenli olarak Ankara’daki tüm İlçe Belediyelerini ziyaret etmekte, duyarlı davranan belediyelerle, halka açık (bina yöneticileri, yapı denetim firmaları ve mühendisler vb.) bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmektedir.

 

Bu kapsamda A tipi Muayene Kuruluşu olan Odamız tarafından 2017 yılında Ankara’da, protokol yapılan belediyelerin sınırları içinde 29 bin 736 asansörün denetimini gerçekleştirmiştir. Deneyimli kontrol mühendislerimiz tarafından denetlenen asansörlerin, 6 ana başlık altında bütün bileşenleri ve mahalleri kontrol edilmiş; büyük çoğunluğunda imalat, montaj, yetersiz bakım ve işletmeden kaynaklanan önemli eksiklikler tespit edilmiştir.

 

Başkentte denetim yaptığımız asansörlerden 13 bin 513 adedi Kırmızı Etiket; 524 adedi Sarı Etiket; 5 bin 423 adedi Mavi Etiket; 10 bin 276 adedi ise Yeşil Etiket almış bulunmaktadır. Kırmızı etiket alan asansör sayısı, Odamız ve belediyeler arasında “asansör denetim protokolleri” imzalanmadan önceki yıllarda yüzde 80’lerde seyrederken, şubemizin Başkentte protokol imzaladığı belediyelerin sınırları içerisinde yaptığı çalışmalar sonucu, 2017 yılında bu oran yüzde 45’lere kadar gerilemiştir. Ancak sayı hala ürkütücü boyutlardadır. 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince değişen ve yürürlüğe giren yeni hükümlülükler, bu oranın daha düşük seviyelere inmemesinin en önemli etkenidir. Ayrıca aynı yönetmelik gereği Asansör Bakım firmaları tarafından yapılması gereken aylık periyodik asansör bakımlarının düzenli olarak yapılamayışı, yapılan bakımların ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olmayışı ve bu bakımları denetleyecek bir mekanizmanın bulunmayışı da yine kırmızı etiketli asansör oranının düşük seviyelere inmesine engel faktörlerdendir.

 

Yaklaşık 50 bin asansörün var olduğu tahmin edilen Başkentteki bu tablo, asansörlerdeki denetimsizlikte Türkiye ortalamasının tahmini oranlarına ilişkin önemli bir veri sunmaktadır. Özetle; ülkemizdeki asansörlerin büyük bölümü denetlenememekte, denetlenebilen asansörlerin de çoğunluğu kırmızı etiket almaktadır. Yani kullanılmaları can güvenliği açısından büyük tehlike içermektedir. Bina yönetimlerinin asansör kontrollerinin zorunluluğuna dair ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda yeterli bilgiye sahip olmaması ve eski binalara ait asansör kayıtlarına ulaşılamaması, asansörlerin denetlenmesinde önemli engeller oluşturmaktadır. Bu durum, birçok binada can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan asansörlerin çalışması anlamına gelmektedir. Bu tür risk taşıyan çok sayıda kamu kurumu binasının da bulunduğu göz ardı edilmemelidir.”

Rate this item
(0 votes)
Haber Servisi

Asansör Vizyon Haber Servisi

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

@MuzafferYasar42 @ieeedumlupnarcs @RoyalCert_TR @DumlupinarOBS @dpukonsey @ieeetrsb @Dputv @GundemAsansor Muzaffer… https://t.co/UtvlZgfZWm
@MuzafferYasar42 @RoyalCert_TR @emoorgtr @bursaemo @MMOtmmob @MMOBursa @Bursad1994 @asansormuh @Bursagundemi Yaptığ… https://t.co/zoC4tOWelx
Asansör Vizyon ve Lift Vision İOS ve Android mobil uygulamaları çok yakında sanal marketlerde
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter