OKAD YÖNETİMİ, TANITIM TOPLANTISI VE İFTAR DÜZENLEDİ

Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İşinsanları Derneği (OKAD), 25 Mayıs Cuma günü Samsun'da düzenlediği toplantı ve iftar programı ile derneğin kuruluş amacını ve yönetimini tanıttı.

Samsun merkezli Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İşinsanları Derneği (OKAD), 25 Mayıs Cuma günü düzenlediği toplantı ve iftar programı ile derneğin kuruluş amacını ve yönetimini tanıttı.

 

Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İşinsanları Derneği (OKAD)   Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Verim ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya bögede faaliyet gösteren çok sayıda asansör firması ve sektör çalışanı katıldı.

 

Toplantıda bir konuşma yapan OKAD Başkanı Atilla Verim, derneğin kuruluş amacını; “Derneğimiz, Anayasanın 135. maddesindeki esasları gaye edinmiş ve halkımızın daha çağdaş ve iyi yaşayabilmesi için imal edilen ve hizmete sunulan asansörlerle ilgili imalatçı ve bakımcı firmalar arasındaki mesleki dayanışmayı sağlamayı ve tüketici konumundaki asansör yaptırıcısı ve kullanıcıların hak ve menfaatlerini korumayı amaç edinmiş bir dernektir.” şeklinde açıkladı.

 

OKAD’ın mesleki çalışmalarını son derece verimli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye çaba gösterdiklerini kaydeden Atilla Verim, “Gerek yapısı, gerekse fonksiyonları itibarı ile OKAD seçkin üyeleri ile mensubu olduğumuz asansör sektörünün gelişimi için Bakanlıklar, TSE ve mahalli idarelere yönelik kararların alınmasında söz sahibi olacak. OKAD, değişik asansör firması mensuplarının üyelikleriyle oluşan bir dernek olmasına rağmen, fevkalade büyük bir olgunlukla, Türk Asansör Sanayisine örnek teşkil edecek düzeyde, kişisel menfaatlerden arınmış ve tam bir ittifak içerisinde uyumlu bir çalışma sergileyecektir. Derneğimiz, yurt genelindeki asansör dernekleriyle de aynı doğrultuda ve ilişkiler içinde olacaktır.” dedi.

 

OKAD ‘ın temel vizyonunu, “Türk Asansör Sanayisi’nin müşterek menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlayarak, üyelerimizin mesleki kalitelerini iyileştirip yükseltmesini ve dünyaya açılmalarını sağlamak.” olarak açıkalayan OKAD Başkanı Atilla Verim, misyonlarını ise; can ve mal güvenliğine haiz asansör sektöründe üretim ve periyodik aylık bakım hizmetleri faaliyetleri ile iştigal eden üyelerin müşterek menfaatlerini korumak, sektörün kayıt içerisine alınmasını sağlamak, haksız rekabeti önlemek gibi temel konularda çaba göstererek bu amaçlara yönelik önemli projeleri hayata geçirmek olarak aktardı.

 

Atilla Verim, OKAD’ın meslek mensuplarının birbirileri ile ve halk ile olan ilişkilerinde; dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, birlik ve beraberliğin sağlanması, sektörün sorunlarının birlikte aşılması, yurtiçi ve dışında temsil ve tanıtımının yapılması, üyeler arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, sektörün ekonomik ve kültürel anlamda gelişerek kalkınması için çalışmalar gerçekleştirmeyi ve bu çerçevede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mesleki haklarının korunması amacı ile faaliyetlerini yürüteceğini söyledi.

 

OKAD Başkanı Atilla Verim tanıtım toplantısında yaptığı konuşmayı şöyle sürdürdü; “Son yıllarda büyük bir genişleme kaydeden inşaat sektörünün aktörleri olan asansörcülerin, sosyo-kültürel düzeylerine yönelik bir araştırma bağlamında ‘Asansörcülüğün bir meslek olarak seçilmesindeki nedenler’in toplumsal arka planı ele alınmıştır. Bu çerçevede, Samsun ve bölge İl ve ilçelerinde  faaliyet gösteren bazı asansörcülerle anket ve derinlemesine mülakat çalışması yapılarak asansörcülüğün sosyo kültürel arka planına yönelik bilgilere  ulaşılmış, inşaat sektörü ve onun ‘temel icracısı’ konumundaki asansörcüler ile  ilgili bazı bilgi ve saptamalara yer verilmiştir.

 

Konunun bütünlüklü biçimde ele alınması amacıyla, inşaat sektörünün küresel görünümü ile Türkiye’ye ve Samsun ile çevresindeki genel duruma ilişkin veriler değerlendirilmiş; Samsun özelinde, mesleğin yaygınlığının sosyal, ekonomik ve özellikle de kültürel nedenleri sorgulanarak, araştırmada elde edilen veriler ışığında bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

 

1990’lı yıllarla birlikte başlayan ve 2000’li yıllarda ivme kazanan dünyadaki sosyal ve ekonomik dönüşümde en önde gelen iktisadi faaliyet alanlarından birisi inşaat sektörü olmuştur. Dünyanın hemen her yerinde hızla büyüyen sektörün en dikkat çekici gelişme kaydettiği ülkelerden biri de Türkiye’dir. Özellikle son 10 yıl dikkate alındığında Türkiye, ekonomisini büyük oranda inşaat faaliyetlerinin belirlediği, dolayısıyla da asansör sektörünün “lokomotif” haline geldiği bir gelişim göstermiştir. Bu durumun en temel yansımalarından biri, Türkiye’nin tüm kentlerinin bir şantiye alanına dönmesi olmuş, gerek yerel ve merkezi otorite, gerekse özel sektör oldukça yoğun bir faaliyet süreci içinde inşaat sektörünün sürekli büyüme kaydeden bir alan olmasına vesile olmuşlardır. Bu durumun, toplumun geniş kesimlerine bazı önemli yansımaları olmuş, inşaat sektörü, yüzbinlerce kişinin istihdam edildiği ve çimentodan demire, beyaz eşyadan mobilyaya, inşaat faaliyetlerinin çeşitli aşamalarındaki kalıpçı, karocu, su tesisatçısı, elektrikçi gibi birçok meslek grubundan bankacılığa kadar geniş bir ekonomik hinterlandı kapsamıştır. Dolayısıyla sektör, milyonlarca insanı etkileyen, sosyal yönü gittikçe ağırlık kazanan bir iktisadi alana dönüşmüştür. ‘Lokomotif sektör’ işlevi gören bu alanın ’lokomotif aktörleri’ ise, sektörün işleyişini en çok etkileyen hatta belirleyen konumda bulunan asansörcüler olmuştur. Kamu tarafından uygulanan ekonomik politikaların da büyümesine katkıda bulunduğu inşaat sektörünün temel aktörleri olan asansörcülerin, özellikle bazı coğrafyalarda diğerlerine göre daha yoğun faaliyet gösterdiği görülmekte, dahası meslek olarak asansörcülüğün yaygınlık göstermesi bazı yörelerde daha yoğun rastlanan bir durum arz etmektedir. Söz konusu coğrafyalardan biri de Karadeniz bölgesi olup, özellikle Samsun bu konuda öne çıkan kentlerden biri görünümündedir.”

 

“Asansör mevzuatında sık sık yapılan değişiklikler nedeniyle, hem müteahhitlerin hem de asansör imalatı yapan firmaların yaşadıkları problemler gündemde” diyen Verim, “Asansörlerle ilgili yönetmelik ve mevzuatta sık sık yapılan değişikler, müteahhitleri zor durumda bıraktı. Ruhsat alan inşaat şirketi, binasını tamamlayıncaya kadar, asansörlerle ilgili yeni ve farklı bir yönetmelik çıkıyor. Bu da, daire sahiplerine karşı, müteahhitleri ve asansör firmalarını zor durumda bırakıyor. Daire sahipleri, binalarda asansörlere yapıştırılan mavi ve kırmızı etiketlerin sorumlusu olarak, müteahhitlik firmalarını kusurlu buluyor, ama durum böyle değil. Biz hem bu mağduriyeti ortadan kaldırmak, hem de soruna çözüm bulmak istiyoruz. Üzerinde durmamız gereken en önemli hususlardan biri de yetişmiş eleman sıkıntısı. Bununla ilgili sanat okulllarında bölüm açmak ve bu okullarda eğitim gören öğrencileri mesleğe yönlendirici faliyetlerde bulunmalıyız. Ayrıca yerli imalat firmalarına Ar-Ge desteği sağlanarak kaliteli ürün imali de sektörümüz için son derece önemli.” dedi.

 

Atilla Verim başkanılığında Orta Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven İşinsanları Derneği (OKAD) Yönetim ve Denetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Verim, Adem Aktaş, Bahtiyar Madallı, İbrahim Kaplan, Nihat Gonan, Ersin Katmerlikaya, Harun Çelik; Murat Aygün, Rıdvan Kudu, Necati Tonbuloğlu, Hüseyin Sandıkçı, Murat Akbulut, Adem Erdem, Aydın Öztürk; Hasbi Donbay, Aziz Kırbaş, Hayri Ayan; Ercan Polat, Bahattin Süzen, Yakup Bayat.                      

Rate this item
(0 votes)
Haber Servisi

Asansör Vizyon Haber Servisi

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

@MuzafferYasar42 @ieeedumlupnarcs @RoyalCert_TR @DumlupinarOBS @dpukonsey @ieeetrsb @Dputv @GundemAsansor Muzaffer… https://t.co/UtvlZgfZWm
@MuzafferYasar42 @RoyalCert_TR @emoorgtr @bursaemo @MMOtmmob @MMOBursa @Bursad1994 @asansormuh @Bursagundemi Yaptığ… https://t.co/zoC4tOWelx
Asansör Vizyon ve Lift Vision İOS ve Android mobil uygulamaları çok yakında sanal marketlerde
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter