“TASARIM VE TEKNOLOJİ” TEMALI IX. ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ YOĞUN KATILIMLA GEÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubeleri yürütücülüğünde düzenlenen Asansör Sempozyumu ve Sergisi’nin 9.’su İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde 18-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Asansör Sempozyumu ve Sergisi, MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 18-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.  “Tasarım ve Teknoloji” teması ile gerçekleştirilen ve 3 gün süren 9. Asansör Sempozyumu ve Sergisine bu yıl 543`ü kayıtlı delege olmak üzere yaklaşık bin 400 kişi katılırken sempozyum boyunca 10 oturumda 30 bildirinin de sunumu yapıldı.

 

13 kurum ve kuruluş tarafından desteklenen sempozyum boyunca bildiri sunumlarının yanısıra, ilköğretim çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla “Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantların Güvenli Kullanımı” konusunda eğitim çalışması, “Asansörlerde Artık Akım Anahtarı Kullanımı” ve “Asansörlerde Kaynaklı İmalat Yöntemleri” konularında 2 eğitim, asansör periyodik kontrolleri konusunda “Periyodik Kontrol Bina Yöneticisi Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

 

Sempozyuma paralel olarak düzenlenen sergiye 24 kurum ve kuruluş katılırken, katılımcılar yeni ürün ve teknolojileri görme olanağı buldu.

Açılış

Sempozyum, açılış oturumu ile başladı. “Tasarım ve Teknoloji” temasıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen etkinliğin açılışında ilk olarak MMO İzmir Şubesi ‘Ritim Topluluğu’ kısa bir gösteri sundu. Ardından açılış konuşmasını MMO İzmir Şubesi Başkanı Yüksel Yaşartekin yaptı. Sempozyum programına ilişkin bilgi veren Yaşartekin, “Sempozyumumuzda, öncelikle ülkemizde ve dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri irdeleyerek, yasal düzenlemelerin ve standartların etkilerini tartışmayı hedefliyoruz. Bu etkinlik ile ülkemizde sayısı 800 bini aşan asansörlere ilişkin, ilgili sektörde üretim ve üretim sonrası süreçlerde yaşanan sorunlar ve bunların çözüm önerileri ortaya konulacaktır” dedi.

 

Yaşartekin’in ardından söz alan EMO İzmir Şubesi Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, asansör alanında mühendisliğin önemine dikkat çekerek, sektörde mühendis emeği oranı arttırılmadan, planlı, sağlıklı, güvenli, teknolojik, standartlara uygun üretim yapılamayacağını vurguladı. Uğurlu, “Dünya pazarını elinde tutan çok uluslu şirketler ile rekabet etmek için, mühendis odaklı bir sektör oluşturmak, teknolojik gelişimleri takip edip, Ar-Ge çalışmalarına önem vermek zorundayız. Bu alandaki yetişmiş iyi eğitimli işgücümüz aynı zamanda Ar-Ge yapacak, teknoloji geliştirecek niteliktedir” diye konuştu.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de, Makina Mühendisleri Odası’nın, iletim teknolojileri kapsamındaki asansörlere ilişkin iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmayı önemli görevlerinden biri olarak gördüğünü ifade edip, “Asansörlerin tasarımı, imalatı, montajı, bakım ve periyodik kontrolünü kapsayan süreç, bilimsel-teknik gerekliliklerce belirlenmiş mühendislik hizmetlerine ait bir alandır. Bu hizmetlerin özel eğitim almış, yeterliliği Odalarca belgelendirilmiş mühendislerce yürütülmesi oldukça önemlidir” dedi.

 

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, asansör alanında kamusal denetimin zorunlu olduğuna dikkat çekti. İpek, “Mühendislik alanlarındaki denetimsizlik hem hizmet üretimini gerçekleştirenlerin hem de üretilen hizmetten yararlanan insanların can ve mal güvenliklerinin tehlikeye atılması anlamına gelmektedir. Ancak bu süreç mühendisleri dışlayan şirketleşmelere açılmıştır” diye konuştu.

 

Açılışta son konuşmayı yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, bilim ve teknolojiye hâkim ülkelerin dünyaya da egemen olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, tasarım ve teknoloji alanında gelişmek doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına ve yerli üretime daha fazla önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

 

Konuşmaların ardından oda ve sektör temsilcileri tarafından açılış kurdelesi kesilirken, daha sonra sergi alanı gezildi.

 

“Onaylanmış Kuruluşların Uygunluk Değerlendirme Süreci” çalıştayda konuşuldu

İlk gün gerçekleştirilen “Onaylanmış Kuruluşların Uygunluk Değerlendirme Süreci” Çalıştayı, Elektrik Mühendisleri Odası adına Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi Bülent Çarşıbaşı yönetiminde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Gökhan Yazıcı, TSE adına Ümit Sevim, TÜRKAK adına Ömer Karavelioğlu, AYSAD adına Fevzi Yıldırım, EMO adına Serdar Tavaslıoğlu ve Makina Mühendisleri Odası adına Berkay Eriş’in katılımıyla düzenlendi. Çalıştayda, asansör alanında çalışma yapan onaylanmış kuruluşların, asansör periyodik kontrol ve tescilde izledikleri süreçlere ve değerlendirdikleri kriterlere ilişkin bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle izleyiciler sorularını çalıştay katılımcılarına yönelttiler.

 

“Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” panelde masaya yatırıldı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener yönetiminde ikinci gün düzenlenen “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” paneli Sempozyumun en çok ilgi gören etkinliklerinden biri oldu. Panele T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına İlyas Menderes Büyüklü, ASFED adına Abdurrahman Aksöz, AYSAD adına Sefa Targıt, EAYSAD adına Adnan Yedikardeş, TSE adına Yavuz Çetinkaya, EMO adına H. Onur Ercan, ve MMO adına Selda Ünver konuşmacı olarak katıldı.

 

Panelde, MMO ve TSE adına asansör periyodik kontrol çalışmalarına ilişkin sayısal verilerle bilgilendirmede bulunulurken, diğer katılımcılar da Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Panel, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

 

Sempozyum paralelinde Asansör Sergisi düzenlendi

Asansör Sempozyumu ile aynı anda ve aynı mekânda düzenlenen asansör sergisine sektörde ürün ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlar katılım sağladı. Sergiye Akar, Asray, Aybey Elektronik, Bulut Makina, CE Mühendislik, Genemek, İFO, Konel, Megadyne Turkey, Metroplast, Mikosis, NZR2020 Elektronik, Opaş Paket Şalterleri, Procube Elektronik, Prolift Asansör, Yeterlift Asansör, Zorlu Asansör firmalarının yanı sıra Asansör Vizyon, ASFED / Haber Asansörü, AYSAD, AYSKAD, EAYSAD, Elevator World, Tek Gündem Asansör, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Odamız katıldı.

 

Açılış kokteyli, Genemek’in katkılarıyla gerçekleşti

Asansör Sempozyumunun açılış kokteyli, Genemek ’in katkılarıyla ilk gün Kordelya Salonu’nda gerçekleştirildi. 200 kişilik bir katılımın gerçekleştiği kokteylde Genemek adına firma çalışmaları hakkında kısaca bilgi verilerek katılımcılara teşekkür edildi.

Sempozyum kapsamında iki eğitim gerçekleştirildi

Sempozyum kapsamında, bildiri oturumlarına paralel olarak Akdeniz Salonu’nda İrfan Arabacı tarafından “Asansörlerde Artık Akım Anahtarı Kullanımı”, Volkan Erdem tarafından ise “Asansörlerde Kaynaklı İmalat Yöntemleri” konulu eğitimler düzenlendi. “Asansör Periyodik Kontrolleri Hakkında Bina Yöneticilerine Bilgilendirme Toplantısı”na 100’e yakın yönetici katıldı.

 

Asansör Sempozyumu bildiri oturumları paralelinde, Akdeniz Salonu’nda düzenlenen toplantıda asansör mevzuatı ve periyodik kontrollere ilişkin, bina yöneticilerine yönelik bilgilendirmede bulunuldu. Yöneticilerin yoğun ilg i gösterdikleri toplantıda, periyodik kontrol süreçlerine ilişkin merak edilenlere dair sorulara yanıt arandı.

Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantların Güvenli Kullanımı Eğitimi yapıldı

Sempozyumun ilk günü, ilköğretim 3. sınıf öğrencilerini asansör ve yürüyen merdiven kullanımı konularında bilinçlendirmek amacıyla “Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantların Güvenli Kullanımı Eğitimi” gerçekleştirildi. EMO İzmir Şubesi Asansör Komisyonu Üyesi Bülent Çarşıbaşı tarafından verilen eğitimde, 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji öğrencilerine ilk olarak asansör ve yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenlere ilişkin bir film izletilirken, filmin ardından Bülent Çarşıbaşı tarafından öğrencilere mini bir sınav yapıldı. Çarşıbaşı, soru-cevap bölümünün ardından öğrencilere Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nin yürüyen merdivenlerinde, bu merdivenlerin kullanımına dair pratik bir eğitim verdi. Eğitimin sonunda öğrencilere “Güvenli Kullanıcı Sertifikası” sunuldu.

 

Sunumlar

  1. Gün

Sempozyumun ilk oturumunda “Asansör Montaj Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Yüksekte Calışma”  ve “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Asansör Sektöründe Uyum Süreci Uygulamaları” konulu sunumlara yer verildi. AYSAD Başkanı Sefa Targıt’ın başkanlık yaptığı ilk oturumda Kartal Belediyesinden Adem Doğan, İstanbul Gedik Üniversitesinden Oktay Tan yüksekte calışan asansör montaj ve bakım elemanlarına yönelik iş güvenliği konularında bilgiler verirken, Ali Osman Özdilek “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Asansör Sektöründe Uyum Süreci Uygulamaları” hakkında bir sunum yaptı.

 

Günün ikinci oturumu ise Gülefer Mete’nin başkanlığında; Mikrolift’ten Burak Özpınar’ın “İnsan ve Yük Asansörlerinin İtfaiyeci Asansörü Olarak Kullanılması”,  Blain Hydraulics GmbH’den Ferhat Çelik ve Blain Hidrolik’ten Görkem Eray’ın “Hidrolik Asansörlerde Yenilikler ve Bilinmesi Gerekenler” ve Genemek’ten Devrim Gecegezer’in “81-70:2018 Yolcu Asansörleri İçin Erişilebilirlik” konularında yaptıkları sunumlarla tamamlandı.

 

İlk günün son oturumu “Onaylanmış Kuruluşların Uygunluk Değerlendirme Süreci” konulu calıştay oldu. Çalıştay Başkanlığını EMO İzmir Şubesi’nden Bülent Carşıbaşı yaparken, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Gökhan Yazıcı Onaylanmış Kuruluşların uyması gereken kurallar ile onaylanma ve denetlenme süreçleri hakkında bilgiler verdi. Onaylanmış Kuruluş olarak görev yapan TSE’nin bu alandaki faaliyetleri hakkındaki bilgilendirmeyi ise Ümit Sevim yaptı. TURKAK adına çalıştaya katılan Ömer Karavelioğlu da onaylanmış kuruluşların akreditasyonuna ait sureci katılımcılara aktardı. AYSAD’dan Fevzi Yıldırım da sektör mensubu olarak onaylanmış kuruluşlarla yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini anlattı.

 

EMO ve MMO adına sırasıyla Serdar Tavaslıoğlu ve Berkay Eriş odalar açısından durum değerlendirmesi yaparlarken, çalıştayda asansörlerin yönetmelik doğrultusunda onaylanmış kuruluşlar tarafından uygunluk verilip daha sonra tescil kontrolünde uygunsuzluk verilmesinin yönetmeliğe aykırı bir durum olduğu belirtildi.

 

  1. Gün

Sempozyumun üçüncü, ikinci günün ise ilk oturumunun Başkanlığını İsmail Odabaşı yaptı. Oturumun ilk sunumunu İstanbul Arel Üniversitesinden Abdulhamit Adsoy “1.600 Kg Kapasiteli Bir Hidrolik Asansörün Kabin İskeletinin Tasarımı ve Ansys ile Sonlu Elemanlar Analizi” konusunda yaptı. Sonrasında “Kaldırma Platformlarının Tasarımı, İmalatı ve Montajına İlişkin Genel Bakış” konulu sunum ile OHC Lift’ten Onur Tuncer, Cihan Aşkın ve Hikmet Ağar kürsüdeki yerlerini aldı.

 

İkinci günün öğleden önceki son oturumunun başkanlığını Şebnem Seçkin Uğurlu üstlendi.  Oturum; Wittur’dan Oğuzhan Yıldız ve Turgut Barış Erden’in sunumlarıyla “Dar Kuyular İcin L Karkaslı Asansör Tasarımları”,  Yeterlift’ten Özgür Mert, İlhan Yeter, ve Serdar Tavaslıoğlu’nun sunumlarıyla “Asansörde Konsol ve Bağlantı Parçalarında Oluşan Gerilmeler” ve Yeterlift’ten Yücel Kuloğlu’nun yaptığı “Double Drive Asansör Sistemi ve Gigalift Asansör” sunumu ile tamamlandı.

 

Battal Murat Öztürk başkanlığındaki öğleden sonraki ilk oturum “Asansör Kumanda Sistemlerinde Stand-By Enerji Tüketimi ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması İçin Geliştilen Uygulamalar” konulu Mİ-KO-SİS’den Altan Demir, Erhan Ongun ve Hamit Güngör’ün sunumları ile başladı. Akantel’den Alparslan Temur’un “Asansörlerde Enerji Geri Kazanımı” konulu sunumuyla devan eden 5. oturum, TEİAŞ’tan Ergin Kayar, Akdeniz Üniversitesi’nden Hamza Feza Arlak ile Şükrü Özen’in “İnvertor Kontrollu Asansör Sistemlerinde Harmonik Kaynaklı Problemler” konulu sunum ile tamamlandı.

 

İkinci günün son programı ise, “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” konulu panel oldu. Yunus Yener’in yönetiminde düzenlenen panelde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Menderes Büyüklü, ASFED’den Abdurrahman Aksöz, AYSAD’dan Sefa Targıt, EAYSAD’dan Adnan Yedikardeş, TSE’den Yavuz Çetinkaya, EMO İzmir Şube’den Onur Ercan ve MMO’dan Selda Ünver konuşmacı olarak yer aldı. Panel, büyük ilgi gördü. Özellikle montaj firmalarının 2012 yılından beri gündemlerinde birinci sırada yer alan ‘Asansör Periyodik Kontrolleri’nin masaya yatırıldığı panelde, Bakanlıktan Menderes Büyüklü, Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan ‘Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ ile gelen yenilikleri anlattı. ‘Asansör Bakım İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ hakkında da bilgi veren Büyüklü bu yönetmeliğin de üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve yayınlanması için çaba harcadıklarını belirtti. Sektör mensubu dernek ve federasyon temsilcileri de bakanlıktan ve ilgili muayene kuruluşlarından beklentilerini dile getirdiler.

 

Panelde Menderes Büyüklü özellikle muayene kuruluşlarının yayınlanmış olan yönetmelik ve ekleri dışında kendilerine vazife çıkarmamaları doğrultusunda uyarılarda bulundu. Büyüklü, “Hem onaylanmış kuruluş olup hem de A Tipi Muayene Kuruluşu olan kuruluşların yaptıkları son kontrolde onayladığı asansörü tescil öncesi muayenede onaylamaması çelişki yaratmaktadır” dedi.

 

Genemek, Integra ve CE Mühendislik’ten Akşam Yemeği

  1. Asansör Sempozumu’nun ikinci günü Genemek, Integra ve CE Mühendislik tarafından organize edilen akşam yemeğinde katılımcılar ve ziyaretçiler bir araya geldi.

 

19 Ekim Cuma akşamı İzmir Güzelbahçe’de Meba Balık Restoran’da düzenlenen akşam yemeğinde sempozyumun ve günün yorgunluğunu atan katılımcılar hoşça vakit geçirdi. Kısa bir selamlama konuşması yapan Genemek Genel Müdürü Devrim Gecegezer, CE Mühendislik Genel Müdürü Cem Bozdağ ve Integra Genel Müdürü Mustafa Uçar gece boyunca konukları ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

 

  1. Gün

Sempozyumun son gunu Alpaslan Temur’un başkanlığını yaptığı 6’ıncı oturum, Arkel’den Ümit Vural’ın “Asansor Sistemlerinin Mobil ve Bilgisayar Üzerinden Çevrimiçi Olarak Takibi” konulu sunumu ile başladı. Ardından yine Arkel’den Asım Yılmaz “EN 81-28 Standardı ve Acil Durum Alarm Sistemi” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Sempozyumun 7. Oturumunun başkanlığını ise EMO’dan Zafer Guneş üstlendi. Kablolu ve halatlı taşımacılık konularında Menderes Büyüklü, Bülent Çarşıbaşı, Mustafa Görmüş ve Mehmet Ziyaeddin Çelik sunumlar yaptı.

 

Sempozyumun son oturumunda ise CE Muhendislik’ten Cem Bozdağ, “Asansör Sektöründe Ar-Ge’nin Önemi ve Ar-Ge Merkezi Çalışmaları” konulu sunumu ile katılımcıları bilgilendirdi. GETA firmasından Ali Baygur ve Uğur Orhon, “Parametrik Tasarım Süreci ile Özel Üretim Asansörleri ve Üretim Verileri” konulu sunumları ile sempozyum sona erdi.

Rate this item
(0 votes)
Haber Servisi

Asansör Vizyon Haber Servisi

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

den/dan Instagram
asansorvizyondergisi https://t.co/f5GeBz3Adp . . . . . . . #asansörvizyondergisi #asansor #asansör #lift… https://t.co/5sVVWPcm8Z
https://t.co/kxtlr5NAlO
https://t.co/32QFeb6hzd
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter