ASFED’DEN, TS EN 81-28+AC ÇALIŞTAYI

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle TS EN 81-28+AC yolcu ve yük asansörleri için uzaktan alarm standardı üzerine 3 Ekim 2019 tarihinde Ankara HM Commerce Otelde, sektörün ilgili tüm paydaşlarını bir araya getiren bir çalıştay düzenledi.

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED), 29 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren; TS EN 81-28+AC yolcu ve yük asansörleri için uzaktan alarm standardı üzerine sektörün ilgili tüm paydaşlarını bir araya getiren bir çalıştay düzenledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle, ASFED’in organizasyonunda düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Verimlilik Genel Müdürü Sayın Halil İbrahim Çetin yaptı. Bir günlük yoğun bir program ile gerçekleşen çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden yöneticiler, Mühendisler, TSE Mühendisleri, A Tipi Muayene Kuruluşlarının yetkilileri, Onaylanmış Kuruluşların Yetkilileri, ASFED Yönetim Kurulu ve ASFED’e bağlı derneklerin yönetimi, EAYSAD yönetimi, çok sayıda üretici firma yetkilisi ile Turkcel ve Vodafone görevlileri katılım gösterdi.

TS EN 81-28+AC standardı, çift yönlü iletişim ile asansörde kalan yolculara ve kuyu dibinde mahsur kalan görevlilere acil müdahaleyi daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek için önemli pek çok yenilik getiren bir standart. Ancak standart Mart 2020’de tam olarak uygulamaya başlayacak olmasına rağmen, piyasada standarda uygun doğru ürünlerin azlığı dikkat çekiyor. Konu hakkında Federasyona gelen talepler üzerine, TS EN 81-28+AC‘nin sektör tarafından anlaşılabilmesi ve kaliteli ürünlerin üretilebilmesi için tüm ilgili paydaşlar bir masada buluşmaya davet edildi. ASFED organizasyonu ve daveti ile bir araya gelen taraflar, çalıştay sonrasında çıkan sonuçlar ile daha doğru, daha güvenli ve etkin ürünlerin üretilip uygulamada sorun yaşanmaması için üzerine düşen görevleri yerine getirmek konusunda uzlaştı. Çalıştayın çıktıları ve üretilecek ürünlerin standarda uygunluğu ve sahadaki uygulama koşulları ile ilgili tüm bilgiler sektör ile paylaşılarak ASFED yayın organlarında da yayımlanacak.

Halil İbrahim Çetin: Asansör üzerine pek çok koldan ciddi bir ekosistem oluşturulmuş durumda
ASFED TS EN 81-28+AC Çalıştayı açılış konuşmasını Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin gerçekleştirdi. Çetin konuşmasında çalıştayın önemine dikkat çekerek ASFED Yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Çetin; “Önemli bir standart konu alınarak sektörün bir araya gelmesi ve bununla ilgili nasıl çözümler oluşturabiliriz konusunda çalışılması çok taktire şayan bir mesele. Bu anlamda da hem Federasyona hem de sizlere takdirlerimi arz etmek istiyorum. Asansör tek parça değil bir sürü aksamın bir araya gelmesinden oluşan bir ürün. Asansör demek bir sürü teknik yetkinliği bir araya getirme kabiliyeti isteyen bir alan demek. Aynı zamanda da asansör bir de can taşıyor ve dolayısıyla can ve mal emniyeti de gerçekten çok önemli. Bu yüzden de hem Avrupa birliğinden uyumlaştırdığımız mevzuatlar var, hem de Bakanlığımızın yayınladığı yönetmelikler var. Asansör üzerine pek çok koldan ciddi bir ekosistem oluşturulmuş durumda. Ancak bunların hepsi birbiri ile uyumlu bir biçimde çalışırsa hedefimize ulaşırız” dedi.

Çetin: Asansör Sanayicileri Federasyonu yerlileşme konusunda ciddi anlamda gayret gösteriyor
Çetin konuşmasında asansörde yerlileşmeye değinerek şunları söyledi; “Böyle bir hizmet yapılırken de yerliliğin geliştirilmesi de bir diğer önemli konu. Bu konuda da gayret sarf etmeliyiz. Asansör Sanayicileri Federasyonu yerlileşme konusunda ciddi anlamda gayret gösteriyor. Bu anlamda da hep birlikte ileriye doğru adımlar atacağız diye düşünüyorum.”

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin, konuşmasının sonunda; “Çalıştaya konu olan ve TSE EN 81/28 standardı önemli bir konu. Bu çalışmadan elde edilecek çıktıları dikkate alacağız. Bu inançla hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler önemli bir iş yapıyorsunuz. Bizim asansör markalarımızın dünyanın her yerinde kullanılması ve dünyada tavsiye edilen markaların ülkemizden çıkmasından mutluluk duyacağımı da ifade ediyorum” diye ekledi.

ASFED Başkanı Yusuf Atik: ASFED, bu tarz organizasyonlara imza atmaya devam edecektir
Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin’in konuşmasının ardından kürsüye ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik çıktı. Başkan Yusuf Atik, çalıştayın gerçekleşmesinde emek sarf eden herkese teşekkür ederken; “ASFED davetine iştirak eden tüm kamu kuruluşları ve özel sektör meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği federasyonumuz için önemli. ASFED çatı kuruluş olarak bu tarz organizasyonlara imza atmaya devam edecektir. Çalıştayın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardında, ASFED TS EN 81-28+AC Çalıştayı’nın moderatörlüğünü yapmak ve çalışmaları başlatmak üzere ASFED Yönetim Kurulu Üyesi Fuar ve Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Mustafa Uçar kürsüye çıktı.
Sunumlar şu sıra ve konularına göre geçekleşti:

ASFED Teknik Komite Üyesi İbrahim Özçakır: 81-28’in doğru anlaşılmadığı için sahada doğru ürünler olmadığını gözlemledik
TS EN 81-28 ve TS EN 81-28 + AC ile ilgili değerlendirmeler ve ilgili ekipmanların özelliklerini anlatmak üzere ASFED Teknik Komite Üyesi İbrahim Özçakır bir sunum gerçekleştirdi. Özçakır’ın sunumunda; “81-28’in doğru anlaşılmadığı için sahada doğru ürünler olmadığını gözlemledik. Bu çalıştayı yapmak için yola çıkışımız da buradan doğdu. 81-28 + AC Mart 2020’de Avrupa’da ve eş değer zamanda Türkiye’de de yürürlüğe girecek.

Genel olarak şunları söyleyebiliriz:
81-20’ye atıf yapan bir standart, besleme yaptığımız akünün şarjı ve kontrolünü yapmamız aranan önemli bir özellik. Aksi halde kurtarma yapılamayacağından asansör standart gereği devre dışı kalıyor. Kabin içerisinde sinyalizasyonun ve olması gereken önemli detaylar nelerdir, bakmamız gerekiyor” dedi.

TASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Aksöz: Dünyada pek çok ülke asansör acil servislerini kuruyor
TASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Aksöz ise standardın yurtdışı uygulamaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Aksöz’ün sunumunda öne çıkan notlar ise şöyle:
İTALYA : Beş ana “Call Cetre” ve yerelde de küçük organizasyonlar bulunuyor. Ek olarak büyük firmaların kendi bünyesinde kurulu servisleri var.
ALMANYA: Firma dahilinde ve Acil Kurtarma Servisi bünyesinde yapılıyor.
İSPANYA: Özel Kurum üzerinden cihazların asansöre tesisi yapıldığı ve kurtarma hizmeti üzerine faturalandırıldığı biliniyor.
ÇEKYA (ÇEK CUMHURİYETİ): Her şehirde acil durum merkezi kurularak çözümleniyor.
İSVİÇRE: Firma bünyesinde oluşturulmuş acil kurtarma servisi ve küçük ölçekli firmalar için gece bekçilerine yönlendirildiği biliniyor.

Mustafa Görmüş: Denetimlerde neden alarm sistemleri aranmaktadır
Mutafa Görmüş ise; A Tipi Kuruluşlarını temsilen “Denetimler ve Sahada karşılaşılan Durumlar” başlığında önemli bilgiler paylaştı. Görmüş “Denetimlerde neden alarm sistemleri aranmaktadır?” sorusuna cevaben hazırladığı sunumunda; “İki türlü denetim var. Birincisi piyasaya arz öncesi onaylanmış kuruluşlarca yapılan denetimler, bir de piyasaya arz sonrası A Tipi Muayene kuruluşlarınca yapılan periyodik kontroller. ‘Piyasaya arz öncesi denetimlerde neden alarm sistemi aranmaktadır?’ diye baktığımızda, 2014/33/AB asansör yönetmeliğinde her şey tanımlamıştır. Burada belirtilen ifadeler doğrultusunda alarm tertibatı, iki yönlü haberleşme ve diğer unsurlar değerlendirmeye alınır. EK 1 Temel sağlık güvenlik kurallarının 4.5. maddesi der ki; ‘Kabinler kurtarma servisi ile kalıcı irtibatı sağlayan çift yönlü haberleşme ve sesli alarm donanımına sahip olmalıdır.’ Bizim denetimlerle ilgili asıl çıkış noktamız bu olur. Bundan yola çıkarak 81/20 de belirtilen ve bizi 81/28’in şartlarını uygulamaya yönleniriz” dedi.

Görmüş: “Bir başka kritik nokta kuyu dibi ve ya kabin üstünde mahsur kalma”
81-28’in kritik bir noktası olan kuyu dibinde mahsur kalma konusuna da değinen Mustafa Görmüş; “Bir başka kritik nokta kuyu dibi ve ya kabin üstünde mahsur kalma. Bizim asansör yönetmeliğimizde sadece asansör kabini içerisinde mahsur kalmaktan bahsetmekte ama asansörlerde bir makina sayıldığı için ve asansör yönetmeliğimizin içerisinde de burada yer almayıp da asansörle ilişkili olan temel makina yönetmeliğinin temel sağlık ve güvenlik maddelerine de uyulmalıdır ifadesi var. Buradan yola çıkarak da 2006/42/AB Makina Emniyet Yönetmeliği Madde 1.1.2.(a)’ya yönlendiriyor. Bu madde bizi kuyu dibi ve kabin üstünde mahsur kalma var ise yine bizi çift yönlü haberleşmeyi sağlayan bir alarm tertibatı uygulama gerekliliğimizi ortaya koyuyor. 81/20 diyoruz, 50 diyoruz, 28 diyoruz asıl olan bizim asansör yönetmeliğimiz ve makina emniyeti yönetmeliğimiz” dedi.

Çalıştayın soru cevap bölümüne geçmeden önce, moderatör Mustafa Uçar, ASFED teknik komitenin 81-28 tercümesini yaptığını ve önerilerini TSE’ye ileteceklerini belirterek, çevirdikleri yönetmeliğin ana başlıklarını katılımcılarla paylaştı. Uygulamada karşılaşılan aksaklıklar için çözüm önerisi tespiti için yapılan soru cevap kısmından katılımcılardan gelen 40 soru üzerinde duruldu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şube Müdürlüğü`nden İlyas Menderes Büyüklü’nün katkıları ile tüm sorular cevaplanarak tartışılmaya açıldı. Alınan notların ardından bir sonuç bildirgesi hazırlanacağı bilgisi paylaşılırken, çıkan bildiri tüm sektör paydaşları ile paylaşılarak ASFED yayım organlarında yayımlanacağı açıklandı.

Çalıştaya katılarak destek veren üretici firmalar ise şöyle;
AKKA / Abdullah Kaya
BRM / Nurullah Pireci
PROCUBE / Şenol Korkmaz
SAVAS Elektronik / Mehmet Yıldırım
KONEL / Emre Kansız
EMKARLİFT / Kadir Kurt
GETEK / Murat Tamer
ARKEL / İstanbul, Kemal Demirci
SİMEKS / İstanbul, Serkan Uğur
EGEMEN ASANSÖR / Tokat Tevfik Bulut

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Pazartesi, 06 January 2020 11:34
Haber Servisi

Asansör Vizyon Haber Servisi

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

https://t.co/0HYiCqffwA
https://t.co/ALozO7UtoC
RT @IPEKUMUTDUNYASI: #DMDyibirlikteduyuralım çocuklarımız için mücadeleye devam @FOXTurkiye @FOXhaber @ShowTV @startv https://t.co/mXH8VO0o…
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter