×

Bilgilendirme

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/498

TS EN 81-28 +AC ASANSÖR YAPIMI VE MONTAJI İÇİN EMNİYET KURALLARI –İNSAN VE EŞYALARIN TAŞINMASI İÇİN ASANSÖRLER-BÖLÜM 28:YOLCU VE YÜK YOLCU ASANSÖRLERİ İÇİN UZAKTAN ALARM

STANDARTIN GEREKLERİ
- TS EN 81-28 standardının geçtiği yönetmelik ve diğer standartlar.

Asansör yönetmeliği (2014/33/AB) TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ kısmında;

• Diğer tehlikeler
4.5. Kabinler, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift yollu haberleşme ve sesli alarm donanımına sahip olmalıdır. Denmektedir.

Ülkemizde 14 Haziran 2017 tarihinde “Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslar tebliğinde “ aşağıda bulunan geçici madde ile ifade edilmiştir.

Asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde 1 Eylül 2017 ‘den itibaren yeni yapılacak asansörlerin TS EN 81-20 ve 81-50 standartlarına uyması zorunlu hale gelmiştir.

Geçici Madde
“(2) İlgili ruhsat makamı tarafından 1/9/2017 tarihinden sonra onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve montaj için güvenlik gereklilikleri aranır.”

TS EN 81-20 standardında
5.2.1.6 Acil durum çıkışı Kuyuda mahsur kalmış kişi/kişilerin kurtulması için hiç bir vasıta sağlanmamışsa, EN81-28’e göre alarm sistemi için sığınma alanından/alanlarından kullanılabilecek şekilde alarm başlatma cihazları, mahsur kalma tehlikesinin bulunduğu yerlerde montajı yapılmalıdır

Kuyu alanlarının dışındaki alanlarda mahsur kalma tehlikesi varsa, bu tür tehlikeler bina sahipleri ile görüşülmelidir.
5.12.3 Acil durum alarm tertibatı ve çift yönlü haberleşme sistemi
5.12.3.1 Bir kurtarma çalışmasında iki taraflı ses iletişimine müsaade eden kalıcı teması sağlayan EN 81- 28’e uygun olarak bir uzaktan alarm sistemi monte edilmelidir
5.12.3.2 Kabin içi ile acil durum müdahalesinin yürütüldüğü yer arasında doğrudan sesli haberleşmenin mümkün olmadığı veya asansörün seyir mesafesinin 30m’yi geçtiği durumlarda, kabin içi ile acil durum müdahalesinin yürütüldüğü yer arasında Madde 5.4.10.4‘te belirtilen acil durum kaynağından beslenen çift yönlü haberleşme sistemi veya benzeri bir sistem tesis edilmelidir. Denmektedir

TS EN 13015 + A1 standardında
4.3.2 Tesis sahibine verilecek bilgi
4.3.2.5 İnsan/yük asansörü sahibinin, EN 81-28’de açıklandığı şekilde, tesisin sürekli olarak kullanılabilir olmasını sağlamak üzere çift yönlü iletişim araçlarını etkin kılması ve kurtarma servisiyle 24 saat bağlantı kurula bilirliği sağlaması gerektiği.

TS EN 81-70 Standardında
5.4.4.3 Alârm sistemi, EN 81-28’e ve aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır. Kumanda paneli üzerine veya panelin üst kısmına yerleştirilmiş, acil durum alârm tertibatı, aşağıdakilerden oluşan görünür ve sesli işaretlerle teçhiz edilmelidir

a) Alârmın verildiğini belirtmek üzere, acil durumun iletimi için sesli işaretle birlikte sarı renkte aydınlatılmış piktogram.
b) Acil durum çağrısının/alârmın kayıt edildiğini belirtmek için sesli işaretle birlikte (ses bağlantısı) yeşil renkte aydınlatılmış piktogram genellikle gereklidir. Sesli işaretin (ses bağlantısı) ses seviyesi 35 dB(A) ile 65dB(A) arasında, mahal şartlarına göre, ayarlanabilir olmalıdır.

Üreticiler yeni TS EN 81-28 AC Standardının gerekliliklerini yerine getirmelidir.


BAKANLIK GÖRÜŞÜ
Asansör birçok aksamın bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir ürün. Aksam üreticilerinin de üzerinde dikkatle durulması gerekiyor. Asansörler can taşıyor. Bunun için de can ve mal emniyeti önemli bir konu. Sektörde üretim yapan firmaların hem teknik hem de idari tedbirler alması gerekiyor. Bakanlığımız tarafından Avrupa Birliği’nden uyumlaştırılan mevzuatlar ve yayınlanan yönetmelikler var. Sektörde ciddi bir ekosistem oluşturulmuş durumda. Tüm tarafların uyumlu bir şekilde çalışması sonucunda hedefimiz olan güvenli asansör üretiminde önemli bir yol katedeceğimize inanıyoruz. Hedefimize doğru ilerlerken de yerli teknolojinin oluşmasına çaba göstereceğiz. Hep birlikte ileriye doğru adımlar atacağız.

TS EN 81-28 Standardı bakanlığımızın önemle üzerine durduğu bir standart. Standardın karşılanmasına yönelik üretilen ürünler ile ilgili olarak Bakanlığımızı ziyaret eden firma yetkilileri, yaptıkları ürünler ile ilgili olarak zorunluluk getirilmesi talebinde bulunuyorlar. “Biz böyle bir ürün yaptık bunun zorunlu hale getirirseniz diyorlar. Bakanlık olarak bizim görevimiz standardı karşılayacak ürün özelliklerini ortaya koymak ve bunun çözümünü de üreticilere bırakmak. Bakanlık olarak hiçbir ürünü zorunlu tutmak gibi bir niyetimiz yok. Bizler için önemli olan mevzuatın tam olarak sağlanabilmesi.

TS EN 81-28 Standardı ile ilgili olarak üretici firmalar bir araya gelerek faydalı bir çözüm üretirlerse, “Biz ortak bir çözüm ürettik” derlerse bu aşamada Bakanlığımız da karşı çıkmayacaktır. Ancak bakanlığımız “Şu ürünü herkes kullanacak” şeklinde bir yaklaşım içinde olmaz, olmadı ve olmayacak. En rekabetçi ve en faydalı çözümün sektör tarafından bulunması, Bakanlığımızın da desteğiyle can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanacağına inancımız tamdır.

TS EN 81-28 AC YURTDIŞI UYGULAMALARI

Abdurrahman AKSÖZ-TASİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BOSS ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI


Asansör yaş ortalamasının yüksek olduğu ülkelerde bu servis daha önemli bir hale gelmiştir.

Her ülkede farklı “Alarm Merkezleri” ve “Kurtarma Servisleri” yaklaşımı bulunmaktadır. Daha önceleri çoğunlukla OEM firmaların kurduğu sistemlerde gördüğümüz acil durum iletişim sistemleri EN81-28 çalışmaları ile bir standart üzerinden yapılması gerekliliği hâsıl olmuştur.

Asansörde mahsur kalma durumunda oluşan koşullar için bazı ülkelerden örnekler verecek olursak;

İSPANYA; Sistemler özel bir firma tarafından monte edilmekte, cihaz ve hatlar için herhangi bir ücret talep edilmez iken, herhangi bir mahsur kalma durumunda oluşan acil durum araması ve takibindeki kurtarma faaliyeti saat ücreti hesabı tesis sahiplerine veya montaj firmalarına fatura edilmektedir.

Tüm bu çalışmalar, genel bir kullanım alışkanlığı ve bilinçlendirme üzerine kurulu olmalıdır. Mobil iletişim ağları birçok konuda çözüm getirse de olumsuzluk olasılıkların hepsini karşılamamaktadır. EN81-28 olası risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak özellikle Nisan 2019 yayımlanan TS EN 81-28 AC bu çalışmanın tüm paydaşlarının sorumluluk ve yetkilerini tanımlamaktadır.

İNGİLTERE; Londra’da itfaiye her gün ortalama 17 mahsur kalma vakasına müdahale etmektedir ve yıllık 6.500 kurtarma faaliyetinin sadece 57’sinde mahsur kalan kişinin medikal tedaviye ihtiyacı olmuştur.

Genel bir düzeltici yaklaşım getirmek için sorumluların eksikleri sebebi ile oluşan durumlarda kurtarma başına 290 Pound ceza verilmesi kararlaştırılmıştır.

İTALYA; Beş büyük çağrı merkezi olduğu ve yerelde de küçük organizasyonların bulunduğu biliniyor. Ölçek olarak büyük firmalar kendi içinde çağrı merkezi ve kurtarma servisi çalıştırmaktadırlar.

ALMANYA; Firma veya Acil Kurtarma Servisi bünyesinde yapıldığını biliyoruz. Almanya’da bazı firmalar ‘cloud’ üzerinden çağrı merkezi hizmeti vermektedir. 24 saat kurtarma hizmeti firma tarafından sağlanamayan tesislerdeki asansörler “NOTZENTRUM” ismi ile çağrı ve kurtarma merkezlerine kayıt edilmektedir. Bu merkezler belediye sınırları dahilinde kurulu bulunmakta ve kurtarma hizmeti sonrasında hizmet verilen asansör servis dışı olarak bırakılmakta ve asansör bakım firmasına raporlanmaktadır.

İSPANYA; Özel kurum üzerinden cihazların asansöre tesisi yapıldığı ve kurtarma hizmeti üzerine faturalandırıldığı bilinmektedir.

ÇEKYA; Yine bildiğimiz kadarı ile Çek Cumhuriyeti’nde “Asansör Acil Durum” ve “Kurtarma Merkezi” her şehirde kurulmuş ve hizmet vermektedir.

İSVİÇRE; Firma bünyesinde oluşturulmuş “Acil Kurtarma Servisi” ve küçük ölçekli firmalar için gece bekçilerine yönlendirildiği bilinmektedir.

DENETİMLERDE NEDEN ALARM SİSTEMLERİ ARANMAKTADIR?

Mustafa GÖRMÜŞ-D KARE Gözetim
Test ve Belgelendirme Ltd. Şti.

İki türlü denetim var. Birincisi piyasaya arz öncesi onaylanmış kuruluşlarca yapılan denetimler, bir de piyasaya arz sonrası A Tipi Muayene kuruluşlarınca yapılan periyodik kontroller.

“Piyasaya arz öncesi denetimlerde, neden alarm sistemi aranmaktadır” diye baktığımızda, 2014/33/AB asansör yönetmeliğinde her şey tanımlamıştır. Burada belirtilen ifadeler doğrultusunda alarm tertibatı, iki yönlü haberleşme ve diğer unsurlar değerlendirmeye alınır. EK 1 Temel sağlık güvenlik kurallarının 4. ve 5. maddesi der ki; kabinler kurtarma servisi ile kalıcı irtibatı sağlayan çift yönlü haberleşme ve sesli alarm donanımına sahip olmalıdır. Bizim denetimlerle ilgili asıl çıkış noktamız bu olur. Bundan yola çıkarak 81/20 de belirtilen ve bizi 81/28’in şartlarını uygulamaya yönleniriz.

81-28’in kritik bir noktası da kuyu dibi veya kabin üstünde mahsur kalma. Bizim asansör yönetmeliğimizde sadece asansör kabini içerisinde mahsur kalmaktan bahsetmekte ama asansörlerde bir makina sayıldığı için ve asansör yönetmeliğimizin içerisinde de burada yer almayıp da “Asansörle ilişkili olan temel makina yönetmeliğinin temel sağlık ve güvenlik maddelerine de uyulmalıdır” ifadesi var. Buradan yola çıkarak da 2006/42/AB Makina Emniyet Yönetmeliği Madde 1.1.2.(a)’ya yönlendiriyor. Bu madde bizi kuyu dibi ve kabin üstünde mahsur kalma var ise yine bizi çift yönlü haberleşmeyi sağlayan bir alarm tertibatı uygulama gerekliliğimizi ortaya koyuyor. 81/20 diyoruz, 50 diyoruz, 28 diyoruz asıl olan bizim asansör yönetmeliğimiz ve makina emniyeti yönetmeliğimiz.

81-28+AC 2019 NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
TS EN 81-28 AC Standardı TSE kaynaklarına baktığımızda yürüklükte olan bir standart. Standardın geçiş dönemi ile ilgili bir takvim görülememiştir. Avrupa’da çelişkiye düşen standartlar en geç Mayıs 2020 de geri çekilerek yürürlüğe girecektir.

TS EN 81-28 ÜRETİCİLERİ HANGİ BELGELERE SAHİP OLMASI GEREKMEKTEDİR?
Yapılan görüşmelerde EMC belgesi olması gerektiği ayrıca firmaların düzenleyeceği (Standardın 6.2 maddesini karşılayan) AB uygunluk beyanlarının yeterli olacağı görüşü oluşmuştur. Yürürlükte olan 1999/57/AT Telsiz ve Telekomünikasyon terminal ekipmanları yönetmeliğinin Avrupa’da güncel hali olan 2014/53/EU’nun bu cihazlar için gerekli olup olmadığının Bakanlığımızın yönlendirmeleri neticesinde açığa çıkacaktır.

TS EN 81-28 ÜRÜN OLAN YERLER DE MEVCUT INTERKOM DA GEREKLİ Mİ?Yapılan görüşmelerde EMC belgesi olması gerektiği ayrıca firmaların düzenleyeceği (Standardın 6.2 maddesini karşılayan) AB uygunluk beyanlarının yeterli olacağı görüşü oluşmuştur. Yürürlükte olan 1999/57/AT Telsiz ve Telekomünikasyon terminal ekipmanları yönetmeliğinin Avrupa’da güncel hali olan 2014/53/EU’nun bu cihazlar için gerekli olup olmadığının Bakanlığımızın yönlendirmeleri neticesinde açığa çıkacaktır.

TS EN 81-28 OLAN YERLER DE ALARM DA OLACAK MI?
TS EN 81-28 cihazlarının tam olarak kullanılması durumunda ayrıca alarm kullanılmasının gerekmediği ifade edilmiştir. Yine kontrol edilmesi gereken firmaların Asansör kullanma kılavuzlarında belirttikleri bakım talimatları gerekli olup olmadığını belirleyecektir.

TS EN 81-28 STANDARTINA GÖRE ÜRETİLEN ÜRÜNLER DE ASGARİ HANGİ ÖZELLİKLER OLMALIDIR?
Alârm sistemleri standardın Madde 4’ün güvenlik kurallarına ve/veya koruyucu tedbirlerine uygun olmalıdır. Ek olarak, Alarm sistemleri, ilgili dokümanlar tarafından ele alınmayan ancak önemli olmayan tehlikeler için TS EN ISO 12100 ilkelerine uygun olarak tasarlanacaktır.

Alarmlar; Alarm ekipmanı, alarm filtresine tabi tutulduğundan emin olmak için tam alarm bilgilerinin bakım sırasında bile onaylanana kadar yayınlanmasını sağlayacaktır. Kabulden önce, alârmın verilmesi, başarısız olursa, tekrar verme/vermeler arasındaki gecikme, haberleşme şebekesine uyumlu olarak asgarî süreye indirilmelidir. Haberleşme şebekesi özelliklerinin gerektirdiği durumlarda (EN 81-20:2014, 0.4.2) ve haberleşme kesilirse, alârmın kabulünden sonra herhangi bir tekrar verme alârm teçhizatı tarafından engellenmemelidir. Alârm sistemi kurtarma servisinden gelen haberleşmeyi alârm son buluncaya kadar kabul edebilmelidir. Alârm bilgilerinin, filtreleme süresi hariç, ileticiye gönderilmesi geciktirilmemelidir. Alarm ve alarm sonu arasında, herhangi bir alarm filtreleme atlanır. Kabulden sonra haberleşme kesildiyse, alârm teçhizatı otomatik tekrar aramayı durdurmalıdır.

Alarm sonu alarm sisteminden kurtarma servisine, alarmla ilgilenildiğinin ve kabinde mahsur kalan kişinin olmadığının bildirilmesine imkân veren tedbirler sağlanmalıdır. Alarmın sonu, yalnız alarmın ait olduğu tesis tarafından başlatılmalıdır. Alârmın sonunu başlatan araçlar yetkili olmayan bir kişinin erişemeyeceği konumda olmalıdır. Alârm teçhizatının uzaktan tekrar devreye almaya izin vermesi için tedbirler alınmalıdır.

Acil elektrik güç kaynağı; Herhangi bir alârm, elektrik güç beslemesi anahtarlaması veya elektrik güç beslemesi kesilmesi durumlarında dahi engellenmemeli veya kaybedilmemelidir. Acil bir elektrik güç kaynağının kullanıldığı durumlarda, kurtarma servisini otomatik olarak bilgilendirecek, acil durum elektrik güç kaynağının durumunu aktaracak tedbirler sağlanmalıdır. Bunun, acil durum elektrik güç kaynağının, 15 dakikalık sesli iletişim de dahil olmak üzere alarm sisteminin bir saatlik çalışmasını sağlamak için yeterli kapasiteye sahip olmadığı durumlar olduğu düşünülmelidir. Verici alarm sistemine entegre edilmişse (örneğin, GSM-modülü), acil durum elektrik güç kaynağına ilişkin standardın gereksinimleri vericiye uygulanır.

Asansör kabininde ki bilgiler; Alarm sistemi, aşağıda ki maddeleri içeren, kabin butoniyer panelinin içine veya üzerine entegre edilmiş, görünür ve sesli sinyallerle donatılacaktır.

a) TS ISO 4190-5: 2006’ya uygun sarı grafiksel sembol, Tablo C.1, No1, bir alarm gerçek bir alarm olarak doğrulandığında, yani filtrelemenin sona ermesinden sonra, alarmın sonuna kadar aydınlatılır.

b) 35 dB (A) ile 65 dB (A) arasında, kaynaktan bir alarm gerçek bir alarm olarak onaylandığında, örneğin filtrelemenin bitmesinden sonra, saha koşullarına uyacak şekilde ayarlanabilen, kaynaktan 1 m’de ses basıncı seviyesi olan bir sinyal ile sesli iletişim kurulur. Akustik sinyalin sürekli olması gerekli değildir;

c) TS ISO 4190-5: 2006’ya Tablo C.1, Sayı8. Uygun yeşil bir grafik sembol, Sesli iletişim sırasında aydınlatılmış olmalıdır.

Alarm filtreleme; Alarm sisteminin alarm başlatmalarını filtrelemesini sağlamak için hazırlık yapılacaktır. Bu amaçla, filtre, aşağıdaki olaylardan herhangi biri oluştuğunda alarmı başlatamaz:

• Kabin kilit açma bölgesindeyken
• Kabin ve kat kapıları tamamen açıksa
• Menteşeli kapı olduğu durumda kabin kapıları tamamen açık ve kat kapılarının kilidi açılmışsa;
• Kabin hareket halinde ise.

Alarm sistemi, alarm başlatma cihazına 3 saniyeden kısa bir süre basıldığında alarm başlatmalarını filtrelemek için de tasarlanabilir. Alarm sisteminin manuel olarak test edilmesine izin vermek için, alarm başlatma cihazı 30 saniyeden daha uzun olmayan bir süre boyunca sürekli olarak basıldığında filtre atlanır. Ancak, bakım ve / veya onarım sırasında başlatılan alarmlarda filtre atlanmayacaktır. Alarm sisteminde ayrıca, ehil ve yetkili kişi tarafından alarmın filtrelenmesini devre dışı bırakmak ve yeniden etkinleştirmek için araçlar sağlamalıdır.

Tanımlama; Alarm ekipmanları, kurtarma hizmetinin test sırasında bile asansörü tanımlamasını sağlayacaktır.

İletişim; Alârm başlatma cihazı ile alârmın başlatılmasından sonra, mahsur kalan kullanıcılar tarafından, başka hiçbir hareket gerekli olmamalıdır. Alarm başlatıldıktan sonra, kullanıcı 2 yönlü iletişimi kesemez. Kullanıcının her zaman, alarm sırasında, alarmı yeniden başlatması mümkün olacaktır. Sesli iletişim ekipmanları, konum koşullarına uyacak şekilde ayarlanabilir.

Teknik Özellikler
Kullanılabilirlik / güvenilirlik; Alârm sistemi, asansörün kullanıcıları tarafından ihtiyaç olduğu her zaman çalışmaya hazır olmalıdır (Bakınız EN 81-20:2014, 0.4.2). Alârm teçhizatı, alârm bilgilerini başka bir kabul teçhizatına gönderebilmelidir. Alarm teçhizatı, alarmın giriş sinyalini otomatik olarak simüle edecektir. (Otomatik test) ve alarm için kullanılan aynı bağlantı aracını kullanarak, kurulumun sahibinin kararlaştırdığı sıklıkta test etme amacıyla alım teçhizatına bağlayarak kontrol etmeli ve en az 3 günde bir tekrarlanmalıdır. Grafik semboller (bir saniye kapalı, bir saniye açık) otomatik testin başarısız olduğunu, son başarısız otomatik testten bir sonraki başarılı bağlantıya kadar bir saatten daha geç olmadığını gösterir. Alarm başlatma durumunda, grafik sembollerin aktivasyonu alarm süresi boyunca belirtildiği gibi normal olarak çalışacaktır.

Elektriksel arayüz; Asansörün alarm sistemi ve elektrikli güvenlik cihazları arasındaki herhangi bir elektrik ara yüzü, TS EN 81-20:2014, 5.10.3.2 ve 5.11.2.1.2 gerekliliklerine uyacaktır.

Alarm başlatma cihazı; Alarm başlatma cihazı(ları), kabinde ve asansör boşluğunda kullanıcıların mahsur kalma riski olan yerlerde kurulacaktır. (bkz. TS EN 81-20:2014, 5.2.1.6). Kabin içinde, kabin butoniyer paneli üzerinde veya bitişik olmalıdır ve kabin tabanından 850 mm ve 1 200 mm arasında bir yükseklikte olmalıdır.

Alarm ekipmanlarına erişilebilirlik; alarm ekipmanları sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilen yerlere monte edilecektir.

Parametrelerin değiştirilmesi; alarm sistemi çalışma parametrelerine erişimi, erişim kodları gibi yöntemler ile korunmalıdır.

MONTAJ FİRMASINA DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Tasarımı yapan montaj firmaları doğru ürünü kullanmaktan sorumlu ayrıca kullanıcıyı eğitmek ve bilinçlendirmesi gerekiyor.

HAT SORUMLULUĞU VE BİNA SAHİBİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Genel olarak Asansörlerin kullanımından tesis sahibi diye bahsedilen kişi ve kurum bina adına sorumludur. TS EN 13015 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI – BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR standardımızda net olarak sorumluluklar tanımlanmıştır. Burada tesis sahibini bilgilendirmeyi asansör firmaları ile A Tipi Muayene kuruluşları ortaklaşa bilgi paylaşımı yapmalıdırlar. Cihazlarla beraber üretici firmaların yönetmelik ve standartlara göre hazırlayacakları kullanma kılavuzları ile birlikte tesis sahiplerini de bilgilendirecek ek sayfa yapabilirler.

ÖNERİLER & TALEPLER

Üreticiler - Kullanma ve montaj kılavuzlarının tam olması, testlerin nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılı bilgilerin olması gerekir. Ayrıca cihazların aktifleştirilmesi için kullanıcılara yönelik bir form oluşturulması sağlanmalıdır.

Gerekli evrakların tamamlanması AB beyanlarının oluşturulması önerilmektedir.

Kurtarma merkez veya servislerine verilecek alt yapıda olması gerekmektedir. Otomatik testleri ve bataryayı takip edecek yazılımların (cloud ) sisteminin veya buna benzer sistemin olması gerekmektedir. Açık kaynak kodlu yazılım sisteminin olması gerekmektedir. Cihazların dışarıdan gelecek etkilere karşı korunaklı olması gerekmektedir.

Ayrıca standartlara uygun doğru ürün üretilmesi 81-28 ürünün eski interkom gibi çalışmamasının önlemlerinin alınması, cihazın klavuzların da cihaz bakımının nasıl yapılacağı, risk formlarının oluşturulması, etiketlere yazılacak bilgilerin belirtilmesi uygun olacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Milli mevzuatlarda acil kurtarmalarda kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi konusunda çalışma yapılması, var olan çalışmalara bina girişleri ile asansör makine dairelerine ulaşım ve giriş çalışmalarının ilave edilmesi önerilmektedir.

Pano üreticileri - Aşağıda belirtilen filtreleme sistemini oluşturmak için pano çıkışına gerekli çıkışları bırakmaları, alarm sisteminin alarm başlatmalarını filtrelemesini sağlamak için hazırlık yapmaları gerekmektedir.

Bu amaçla, filtre, aşağıdaki olaylardan herhangi biri oluştuğunda alarmı başlatamaz:

• Kabin kilit açma bölgesindeyken
• Kabin ve kat kapıları tamamen açıksa
• Menteşeli kapı olduğu durumda kabin kapıları tamamen açık ve kat kapılarının kilidi açılmışsa;
• Kabin hareket halinde ise.

Alarm sistemi, alarm başlatma cihazına 3 saniyeden kısa bir süre basıldığında alarm başlatmalarını filtrelemek için de tasarlanabilir. Alarm sisteminin manuel olarak test edilmesine izin vermek için, alarm başlatma cihazı 30 saniyeden daha uzun olmayan bir süre boyunca sürekli olarak basıldığında filtre atlanır. Ancak, bakım ve / veya onarım sırasında başlatılan alarmlarda filtre atlanmayacaktır.

Alarm sisteminde ayrıca, ehil ve yetkili kişi tarafından alarmın filtrelenmesini devre dışı bırakmak ve yeniden etkinleştirmek için araçlar sağlamalıdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Mahal kavramının tekrar gözden geçirilmesi ve tanımının tam olarak yapılması,
• Mahal kavramında personel tanımının 7/ 24 saat esaslı veya binanın çalışma saatleri ile ilintili olması dikkate alınarak, tanımlarının açık ve net şekilde yapılması, kapıcıların(Soru cevap bölümünün 13. Maddesindeki dayanaklara istinaden) mahal kavramındaki yerinin yeniden değerlendirilerek, uygun çözümlerin sağlanması,
• Periyodik kontrol de otomatik testlerin raporunun istenmesi ,
• Periyodik kontrol yönetmeliğinde 81-28 Standardında yer alan 6.2 ve 6.3 maddelerinin gerekliliklerinin aranmasının sağlanması,
• Makine dairesi girişlerinin (bina girişlerinin) ortak anahtarlama olması hususunda çalışma başlatılması.

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Pazartesi, 06 January 2020 13:16
Haber Servisi

Asansör Vizyon Haber Servisi

Image Gallery

{gallery}498{/gallery}

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

https://t.co/JhlvuQDSRf https://t.co/cGX1Z3tYxU
Derginiz yolda...Sağlıkla okumanız dileğiyle... https://t.co/e8PJ5Gexzf https://t.co/whrFFhYY5C
den/dan Instagram
asansorvizyondergisi https://t.co/f5GeBz3Adp . . . . . . . #asansörvizyondergisi #asansor #asansör #lift… https://t.co/5sVVWPcm8Z
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter